Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Deborah Jayne Finn (1957-2015) 's Funeral service at the Sails on the Bay, Elwood, Victoria, Australia

12/02/201510:20(Xem: 4487)
Deborah Jayne Finn (1957-2015) 's Funeral service at the Sails on the Bay, Elwood, Victoria, Australia

letterheadqd

 

 Phat Di Da

 

 

Nam Mo Amitahba Buddha

 

We, of the Quang Duc Monastery,  wish to convey our sincere commiseration
on the recent event of your late wife passing.

 

 

 

Deborah Jayne Finn

 

 

We acknololege that

Mrs. DEBORAH JAYNE FINN, Buddhist name: THIỆN NGỘ, 

born: 16 March 1957 at Penrith, New South Wales,

passed away at 5.55am Tuesday 10 February 2015,

at Alfred Hospital, Melbourne, Australia.  

At age: 57 years old

 

 

On behalf of Quang Duc Monastery, we want to share your families sorrow and wish to convey our support and sympathy during this sad time to your  Father in law, Mr  Brian Patrick Finn, yourself, Michael John Crowley, your children:  Brenton Allen Crowley,  Yimenashu Finn Crowley, Gete Finn Crowley. The grief you are experiencing is hard to bear at any time but please remember that we are with you, and anxious to help lighten your load.


May your wife be reborn in the peaceful realm soon, may you be filled with faith and hope even in the midst of inescapable grief. This is the prayer of your masters and friends.

 

 

You are in our thoughts and prayers,

 

 

Senior Venerable Thich Tam Phuong
Senior Venerable Thich Nguyen Tang

Mr. Nguyen Luong Nguyen Van Do
Mr. Steve Lowe Nguyen Thien Bao
Mr. Nguyen Dung Pham Thanh Dung
Ms. Quang Tinh Nguyen Kim Phuong

 


 
letterheadqd

Điện Thư Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn:

Hiền Thê của Đạo Hữu  Michael  John Crowley, là:


Deborah Jayne Finn


Đạo hữu Deborah Jayne Finn
Pháp danh: Thiện Ngộ
Sinh ngày 16-3-1957 tại Penrith, New South Wales
Mãn phần lúc 5.55am thứ ba 10-02-2015 tại Bệnh Viện Alfred, Melbourne, Úc Châu
 Hưởng dương: 57 tuổi

Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu
  Ông bà Đạo Hữu Michael  John Crowley
cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc.


Thành kính nguyện cầu Hương linh
Phật tử Thiện Ngộ Deborah Jayne Finn
 Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Nay Thành kính Phân Ưu
Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca

 

 

Obituary_Mrs Deborah Hayne Finn


Please view the old photos of wedding of
Michael and Deborah at Quang Duc Monastery in 2004
Micheal_Deborah_wedding (1)Micheal_Deborah_wedding (4)
(Next)


Deborah Jayne Finn (1957-2015) (1)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (2)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (3)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (22)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (37)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (360)Deborah Jayne FinnDeborah Jayne Finn (1957-2015) (1)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (2)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (3)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (4)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (5)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (6)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (7)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (8)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (9)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (10)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (11)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (14)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (15)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (16)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (17)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (18)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (19)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (22)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (23)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (24)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (25)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (26)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (27)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (28)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (30)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (31)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (32)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (33)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (34)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (35)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (36)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (37)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (38)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (39)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (40)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (41)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (42)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (44)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (45)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (46)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (47)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (48)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (49)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (50)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (51)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (52)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (53)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (54)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (55)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (56)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (57)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (58)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (59)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (60)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (61)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (62)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (63)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (64)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (65)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (66)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (67)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (68)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (69)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (70)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (71)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (72)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (73)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (74)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (75)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (76)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (77)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (78)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (79)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (80)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (81)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (82)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (83)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (84)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (85)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (86)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (87)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (88)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (89)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (90)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (91)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (92)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (93)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (94)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (95)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (96)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (97)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (98)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (99)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (100)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (101)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (102)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (103)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (104)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (105)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (106)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (107)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (108)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (109)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (110)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (111)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (112)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (113)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (114)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (115)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (116)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (117)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (118)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (119)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (120)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (121)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (122)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (123)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (124)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (125)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (126)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (127)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (128)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (129)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (130)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (131)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (132)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (133)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (134)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (135)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (136)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (137)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (138)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (139)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (140)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (141)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (142)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (143)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (144)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (145)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (146)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (147)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (148)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (149)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (150)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (151)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (152)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (153)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (154)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (155)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (156)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (157)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (158)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (159)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (160)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (161)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (162)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (163)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (164)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (165)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (166)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (167)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (168)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (169)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (170)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (171)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (172)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (173)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (174)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (175)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (176)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (177)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (178)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (179)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (180)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (181)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (182)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (183)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (184)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (185)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (186)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (187)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (188)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (189)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (190)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (191)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (192)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (193)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (194)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (195)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (196)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (197)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (198)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (199)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (200)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (201)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (202)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (203)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (204)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (205)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (206)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (207)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (208)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (209)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (210)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (211)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (212)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (213)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (214)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (215)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (216)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (217)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (218)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (219)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (220)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (221)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (222)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (223)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (224)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (225)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (226)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (227)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (228)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (229)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (230)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (231)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (232)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (233)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (234)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (235)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (236)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (237)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (238)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (239)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (240)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (241)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (242)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (243)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (244)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (245)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (246)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (247)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (248)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (249)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (250)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (251)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (252)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (253)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (254)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (255)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (256)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (257)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (258)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (259)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (260)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (261)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (262)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (263)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (264)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (265)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (266)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (267)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (268)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (269)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (271)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (272)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (274)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (275)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (276)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (277)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (278)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (279)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (280)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (281)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (282)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (283)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (284)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (285)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (286)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (287)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (288)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (289)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (290)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (292)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (293)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (294)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (295)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (298)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (299)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (300)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (301)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (302)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (303)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (304)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (305)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (306)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (308)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (310)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (311)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (312)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (313)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (316)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (317)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (320)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (321)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (327)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (328)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (329)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (330)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (331)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (332)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (334)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (335)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (336)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (337)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (339)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (340)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (341)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (342)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (343)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (344)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (347)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (348)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (349)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (350)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (351)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (352)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (353)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (354)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (355)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (356)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (357)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (358)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (359)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (360)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (361)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (362)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (363)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (364)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (365)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (366)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (367)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (368)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (369)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (370)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (371)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (372)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (373)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (376)Deborah Jayne Finn (1957-2015) (377)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/12/2022(Xem: 573)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo hữu Diệu Minh Hoàng Kim Nguyệt, là: Phật tử TRẦN LÊ TÚ, PD: TÂM TUẤN Sanh ngày : 18/02/1963 (Quý Mão) tại Quảng Nam Vãng Sanh lúc 01.15 am, ngày : 21/12/2022 (28/11/Nhâm Dần). Tại Thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 60 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo hữu Diệu Minh Hoàng Kim Nguyệt và các cháu: Trần Lê Hoàng Ái Mỹ, Trần Hoàng Đan, Trần Hoàng Bách cùng toàn gia tang gia quyến hiếu. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Phật tử Tâm Tuấn Trần Lê Tú VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
21/12/2022(Xem: 518)
Điện Thư Phân Ưu Tang Quyến Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiền, pháp danh: Nguyên Tánh (Cựu Thư ký tòa soạn Tạp chí Tư Tưởng Viện Đại học Vạn Hạnh)
07/12/2022(Xem: 302)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa hay tin trễ Thân Phụ của TT Thích Tịnh Hạnh (Tâm Trí) (Trụ Trì Chùa Long Thọ, Cầu Bè, Vĩnh Thạnh, Nha Trang ), là: Cụ Ông LÊ NHẢY Pháp danh: NGUYÊN NHƠN Sinh năm 1932 (Nhâm Thân) tại Diên Điền, Diên Khánh Vãng sanh ngày 19/11/2022 (20/10/Nhâm Dần) tại Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Hưởng đại thọ: 91 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, chân thành phân ưu cùng TT Tịnh Hạnh (Tâm Trí) cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Việt Nam Nguyên Nhơn Lê Nhảy Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
07/12/2022(Xem: 342)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Em Ruột của Phật tử Quảng Liên Nguyễn Thị Tiếm (Thành viên Ban Trai Soạn Tu Viện Quảng Đức), là: Cụ bà NGUYỄN THỊ HỒNG Pháp danh: DIỆU TÂM Sinh ngày 15/5/1959 (Kỷ Hợi) tại Mỹ Tho, Việt Nam Vãng sanh ngày 5/12/2022 (12/11/Nhâm Dần) tại Hoa Kỳ Hưởng thọ: 64 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, chân thành phân ưu cùng Chị Quảng Liên, anh chị Tuấn, Thủy, các cháu Kim Phúc, Hồng Phương cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Diệu Tâm Nguyễn Thị Hồng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
07/12/2022(Xem: 356)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của Phật tử Từ Ngọc Nguyễn Thị Bích Vân (Chủ vựa Whole Rau Cải ở Epping Market, Victoria), là: Cụ bà NGUYỄN THỊ TUYẾT Pháp danh: DIỆU HẠNH Sinh năm 1938 (Mậu Dần) tại Cai Lậy Vãng sanh lúc 6:45am ngày 6/12/2022 (13/11/Nhâm Dần) tại Cai Lậy, Tiền Giang Hưởng thượng thọ: 85 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, chân thành phân ưu cùng anh chị Bích Vân-Ngọc Vinh và toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Diệu Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
04/12/2022(Xem: 666)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức/Trang Nhà Quảng Đức thành kính phân ưu: - TT Thích Phước Tấn và Giáo Hội PGVNTN tại Victoria - Đạo hữu Tôn Thất Tịnh và môn nhơn thế quyến Thành kính nguyện cầu Giác Linh Sư Cô: THÍCH NỮ PHƯỚC HỒNG Pháp danh: Chúc Đại, thế danh: Tôn Thị Lớn (Ni Chúng Chùa Quang Minh, Victoria, Úc Châu) Sinh năm 1921 (Nhâm Tuất) tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Viên tịch lúc 8pm ngày 30/11/2022 (18/10/Nhâm Dần) tại Melbourne, Úc Châu Hưởng đại thọ: 102 tuổi CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
21/11/2022(Xem: 471)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Mẫn của Hòa Thượng Thích Nguyên Minh Trụ Trì Chùa Sắc Tứ Kim Sơn, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, là: Lão Cư Sĩ: NGUYỄN THỊ LẬP Pháp danh: TÂM DIỆU Sinh năm 1929 (Canh Ngọ) tại An Nhơn, Hoài Nhơn, Bình Định Đã mãn phần lúc 14 giờ 50 phút ngày 19/11/2022 Nhằm ngày 26/10/Nhâm Dần tại tư gia Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Việt Nam Hưởng thượng thọ: 93 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Nguyên Minh cùng tang gia hiếu quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Phật tử Tâm Diệu Nguyễn Thị Lập Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
13/11/2022(Xem: 755)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: NGUYỄN THỊ MẤN Pháp danh: DIỆU NHƠN Sinh ngày: 03/05/1944 (Giáp Thân) tại Đảo Phú Quý, Việt Nam Vãng sanh lúc 6am ngày 11/11/2022 (18/10/Nhâm Dần) tại bệnh viện Sunshine, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 79 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Ern Jensen, 2 Arthur St, St Albans VIC 3021 Lễ nhập liệm, Phát tang & thăm viếng: 01-03pm, Chủ Nhật,13/11/2022 Cúng cơm, tụng Kinh cầu Siêu và thăm viếng: 06pm-08:30pm, Thứ Tư,16/11/2022 Cúng cơm, tụng Kinh cầu Siêu và thăm viếng: 05pm-09pm, Thứ Sáu,18/11/2022 Lễ Động Quan & An Táng: 09am,Thứ Bảy, 19/11/2022: sau đó Linh Cữu Cụ Bà sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Keilor (12pm), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng
06/11/2022(Xem: 1151)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con, chúng tôi là: Phật tử: TRẦN VĂN TÂN Pháp danh: HUỆ THUYỀN Sinh ngày: 1952 (Nhâm Thìn) tại Mỹ Thọ Vãng sanh lúc 8pm ngày 05/11/2022 nhằm ngày 12/10/Nhâm Dần tại tư gia vùng Pascoe Vale, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 71 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang & Hỏa táng: 10am-11am, Thứ Tư 09/11/2022 tại Joyce Chapel, Nghĩa Trang Fawkner (1187 Sydney Rd, Hadfield VIC 3060), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì của HT. Thích Tâm Phương, TT. Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của Ban Hộ Niệm của Tu Việ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,113,890