Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lịch Sinh Hoạt năm Bính Thân 2016 tại Tu Viện Quảng Đức

01/01/201619:00(Xem: 8315)
Lịch Sinh Hoạt năm Bính Thân 2016 tại Tu Viện Quảng Đức

Tu Vien Quang Duc


    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

Address: 105 Lynch RoadFawknerVictoria 3060, Australia
Tel: 03.9357 3544. Fax:03. 9357 3600
Email: quangduc@quangduc.com – Website: www.quangduc.com

 

 

Lịch Sinh Hoạt

Năm Bính Thân  2016

 

 

* Chủ Nhật 31.1. 2016 nhằm ngày 22 tháng Chạp .

- 11:00 Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Niêu,

Cầu An, Cung tiến Chư hương Linh.

 

* Chủ Nhật 29 Tết nhằm 7.2.2016

- 11:00: Cúng Ngọ Phật. Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh.

- 17:00: Cúng Thí Thực.

     - 20:00: Lễ Sám Hối cuối năm.

     - 21:30:Văn Nghệ Mừng Xuân

               - 23:00:Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa Đón Xuân Bính Thân)

   

* Thứ Hai 8 .2. 16 Mùng 1 Tết

11:00 Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An.

 Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật Đầu Năm Mới.

          Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới.

  

-        Mùng 2 Tết Nguyên Đán Khai Kinh Cầu An

          Mỗi Tối Tụng Kinh Dược Sư lúc 7 giờ tối, đọc tên cầu an

-        Tối Thứ Hai 15.2. 2016. Mùng 8 tháng Giêng.

Lúc 8 giờ tối Dâng Sớ Cầu An

          -     Chủ Nhật 21.2.16 nhằm 14.Tháng Giêng: Hành Hương Thập Tự

               ( Lễ Sám Hối & Tụng Giới  lúc 11 giờ trưa cúng Ngọ

-     Chủ Nhật 6.3.2016: Tịnh Tu Bát Quan Trai Giới

-        Chủ Nhật 27.3.16: Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Đản Sanh

-        Chủ Nhật 3.4.16: Văn Nghệ Gây Quỹ xây dựng nhà bếp

-        Chủ Nhật 17.4.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-        Thứ Tư 20.4.16 nhằm 14.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới  
-        Thứ bảy 30.4.16: Cúng Dường Trai Tăng (49 Ngày của Cụ Ông Chánh Bảo)
-        Chủ Nhật 01.05.16: Lễ Tri Ân HT Thích Như Huệ (tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide)
-        Thứ bảy 7.5.16: Lễ Phật Đản tại Melbourne Town Hall lúc 1pm
-        Thứ bảy 21.5.16: Lễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới lúc 3pm

-        Chủ Nhật 22.5.16 nhằm ngày 16.4 ÂL: Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2640

-        Chủ Nhật 12. 6. 16 : Khóa Tu Bát Quan Trai

-        Chủ Nhật 26. 6. 16 : Văn Nghệ Gây Quỹ ủng hộ Khóa An Cư

-        Chủ Nhật 3.7.16:  Sám Hối &Tụng Giới.

-       Chủ Nhật 3.7.16  Sám Hối Tụng Giới.

-        Thứ Ba 5.7.2016: Khai Mạc Khóa An Cư kỳ 17 của GH

-        Chủ Nhật 10.7.2016: Lễ Hiệp Kỵ 4 đời Tăng Thống, Trai Đàn Bạt Độ

-        Thứ Sáu 15.7.2016: Bế Mạc Khóa An Cư kỳ 17 của GH

 

-        Chủ Nhật 24.7.16: Lễ Vía Quán Âm Bồ Tát

-        Thứ Ba 2.8.16: Lễ Sám Hối  Khai Kinh Vu Lan &Tụng Giới

-    Chủ Nhật 7.8.16: Ngày Tu Bát Quan Trai Giới

-     Chủ Nhật  14.8. 16 nhằm ngày 12.7 ÂL: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

-    Thứ bảy, 20.8.16: Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Darwin, Bắc Úc

-    Chủ Nhật 4.9.16: Ngày Tu Tịnh Nghiệp Bát Quan Trai

-        Thứ Bảy 17.9.16: Lễ Trung Thu ( Tết Nhi Đồng )

-        Chủ Nhật 2.10.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-        Chủ Nhật 16.10.16: Văn Nghệ  Gây Quỹ Trùng Hưng Tam Bảo

-        Chủ Nhật 23.10.16:  Lễ Vía Quan Âm Xuất Gia.

-        Thứ Sáu 25.11.16: Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ

          -    Chủ Nhật 4.12.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-         Chủ Nhật 22.1.17  nhằm 25 tháng Chạp: Cúng Tất Niên

-        Thứ  Sáu 27.1. 17 nhằm 30 Tết Lễ Sám Hối 

-        Đón Giao Thừa Mừng Xuân Đinh Dậu, 2017

-        Thứ Bảy 28.1.2017: Mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu.

 

 

 

 

Tu Viện Quảng Đức

Lịch Sám Hối & Tụng Giới
NĂM BÍNH THÂN 2016

 

          -    Chủ Nhật 21.2.16 nhằm 14 tháng Giêng AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Ba 8.3.16 nhằm 30 tháng Giêng AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Ba 22.3.16 nhằm 14.2.AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 6.4.16 nhằm 29.2 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 20.4.16 nhằm 14.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới  

-        Thứ Sáu 6.5.16 nhằm 30.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Sáu 20.5.16 nhằm 14.4 AL: Lễ Sám Hối & Tụng Giới

-        Thứ Bảy 4.6.16 nhằm 29.4 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Bảy 18.6.16 nhằm 14.5 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 3.7.16 nhằm 29.5 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 17.7.16 nhằm 14.6 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Ba 2.8.16 nhằm 30.6 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Ba 16.8.16 nhằm 14.7 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Tư 31.8.16 nhằm 29.7 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Tư 14.9.16 nhằm 14.8 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Sáu 30.9.16 nhằm 30.8 AL: Lễ Sám Sối &Tụng Giới.

-        Thứ Sáu 14.10.16 nhằm 14.9 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 30.10.16 nhằm 30.9 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Chủ Nhật 13.11.16 nhằm 14.10 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Hai 28.11.16 nhằm 29.10 AL: Lễ Sám Hối & Tụng Giới

-        Thứ Hai 12.12.16 nhằm 14.11 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 28.12.16 nhằm 30.11 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 11.1.17 nhằm 14.12 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Sáu 27.1.17 nhằm 30 tháng Chạp: Lễ Sám Hối Cuối Năm.

 

Lời Phật dạy: Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

Dịch nghĩa:  Một ngày đã trôi qua rồi, mạng sống theo đó mà giảm dần, như cá cạn nước, có gì vui đâu? Đại chúng nên cần tinh tấn, như cứu lửa đang cháy trên đầu, luôn nhớ đến vô thường, cẩn thận chớ nên phóng dật.

* Chủ nhật:

 

- 10:30 sáng: Khóa Lễ Cầu An, Cúng Cầu Siêu thất tuần & thuyết pháp

* Mỗi nửa tháng có Lễ Sám Hối, Tụng Giới và mỗi tháng có Khóa Tu Bát Quan Trai.

 

Kính chúc quí vị cùng gia quyến năm mới Bính Thân 2016 được vô lượng an lành trong ánh hào quang của Đức Phật.

 

Tu Viện Quảng Đức

www.quangduc.com

 

 

 Ban Tin Mung Xuan Binh Than_2016_01_web


***

Tu vien quang duc
pdf
http://quangduc.com/images/file/D46G1gp00QgQAL5A/1-tu-vien-quang-duc-melbourne-uc-chau.pdf
http://quangduc.com/images/file/PsYrI0YR0ggQADFo/2-tu-vien-quang-duc-melbourne-uc-chau.pdfThiep Xuan Quang Duc 2016_3Thiep Xuan Quang Duc 2016_4Ve hanh huong thap tu_2016_web

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/10/2023(Xem: 917)
Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức, thân mẫu chúng con khi sinh tiền dốc lòng vun trồng cội phúc, gieo nhân chí thiện cần mẫn cực nhọc lo lắng cho chúng con. Nhớ lại những khi răn bảo dặn dò, những lúc nhọc nhằn nuôi dưỡng. Nhưng hởi ôi ! Ân sâu chưa trả, nghĩa nặng chưa đền mà ngày nay người đã vĩnh viễn ra đi để lại muôn vàn nhớ thương cho con cháu. Thật: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn phụng dưỡng mà Cha Mẹ đã khuất bóng.
31/01/2023(Xem: 2063)
Vào sáng ngày 29/01/2023 – mùng 8 Tết Quý Mão, Trung tâm tu học Phổ Trí tọa lạc tại số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã tổ chức sinh hoạt mừng năm mới.
31/01/2023(Xem: 1849)
Đã mấy năm nay Tết vắng nhà Học hành công việc ở phương xa Nguyên Đán đầu năm chưa về kịp Dâng nén hương thơm rước Ông Bà ...
31/01/2023(Xem: 2212)
Tự đoán tương lai chứ đừng đi xem bói ! Hạnh phúc do chính bạn thiết kế từ lâu Phí phạm thời gian khó tìm lại được đâu Chỉ đại phước duyên mới gặp chánh pháp!
31/01/2023(Xem: 1474)
Năm mới tặng nhau một chữ THƯƠNG Để sau bù đắp cuộc vô thường Ân cần, trân quý khi còn gặp Biết vẫn còn chung một đoạn đường!
26/01/2023(Xem: 1222)
Nhìn hai cành đào đặt trên điện Phật, mỗi bên có treo một dây pháo và cánh thiệp chúc Tết. Đặc biệt cánh thiệp Mừng Xuân Di Lặc, không biết ai đã hoạ hai câu thơ bằng chữ Hán tả Phật Di Lặc như sau: “Đại đỗ năng dung, liễu khước nhân gian đa thiểu sự Mãn khang hoan hỷ, tiếu khai thiên hạ cổ kim sầu.” Nghĩa: Lòng rộng bao la, quét sạch trần gian vô hạn hận Mặt đầy hoan hỷ, cười tiêu thiên hạ cổ kim sầu
26/01/2023(Xem: 1330)
Tân niên Quý Mão thắm căn lành Đức tuệ vun trồng phước hạnh sanh Thể tánh hằng soi ngời diệu ý Thiền tâm tỏ rạng nguyện viên thành.
26/01/2023(Xem: 1346)
Thế sự muôn đời lắm đổi thay Bao nhiêu vất vã đẩy lùi ngay Soát rà tâm …phút giây này Buồn bực xếp xó liền say giấc nồng Chúc cho năm mới việc …sáng hồng Phiêu bạt tha phương lòng vẫn tin “Thiện lương…. cuộc sống an bình
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567