Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lịch Sinh Hoạt năm Bính Thân 2016 tại Tu Viện Quảng Đức

01/01/201619:00(Xem: 5821)
Lịch Sinh Hoạt năm Bính Thân 2016 tại Tu Viện Quảng Đức

Tu Vien Quang Duc


    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

Address: 105 Lynch RoadFawknerVictoria 3060, Australia
Tel: 03.9357 3544. Fax:03. 9357 3600
Email: quangduc@quangduc.com – Website: www.quangduc.com

 

 

Lịch Sinh Hoạt

Năm Bính Thân  2016

 

 

* Chủ Nhật 31.1. 2016 nhằm ngày 22 tháng Chạp .

- 11:00 Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Niêu,

Cầu An, Cung tiến Chư hương Linh.

 

* Chủ Nhật 29 Tết nhằm 7.2.2016

- 11:00: Cúng Ngọ Phật. Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh.

- 17:00: Cúng Thí Thực.

     - 20:00: Lễ Sám Hối cuối năm.

     - 21:30:Văn Nghệ Mừng Xuân

               - 23:00:Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa Đón Xuân Bính Thân)

   

* Thứ Hai 8 .2. 16 Mùng 1 Tết

11:00 Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An.

 Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật Đầu Năm Mới.

          Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới.

  

-        Mùng 2 Tết Nguyên Đán Khai Kinh Cầu An

          Mỗi Tối Tụng Kinh Dược Sư lúc 7 giờ tối, đọc tên cầu an

-        Tối Thứ Hai 15.2. 2016. Mùng 8 tháng Giêng.

Lúc 8 giờ tối Dâng Sớ Cầu An

          -     Chủ Nhật 21.2.16 nhằm 14.Tháng Giêng: Hành Hương Thập Tự

               ( Lễ Sám Hối & Tụng Giới  lúc 11 giờ trưa cúng Ngọ

-     Chủ Nhật 6.3.2016: Tịnh Tu Bát Quan Trai Giới

-        Chủ Nhật 27.3.16: Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Đản Sanh

-        Chủ Nhật 3.4.16: Văn Nghệ Gây Quỹ xây dựng nhà bếp

-        Chủ Nhật 17.4.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-        Thứ Tư 20.4.16 nhằm 14.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới  
-        Thứ bảy 30.4.16: Cúng Dường Trai Tăng (49 Ngày của Cụ Ông Chánh Bảo)
-        Chủ Nhật 01.05.16: Lễ Tri Ân HT Thích Như Huệ (tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide)
-        Thứ bảy 7.5.16: Lễ Phật Đản tại Melbourne Town Hall lúc 1pm
-        Thứ bảy 21.5.16: Lễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới lúc 3pm

-        Chủ Nhật 22.5.16 nhằm ngày 16.4 ÂL: Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2640

-        Chủ Nhật 12. 6. 16 : Khóa Tu Bát Quan Trai

-        Chủ Nhật 26. 6. 16 : Văn Nghệ Gây Quỹ ủng hộ Khóa An Cư

-        Chủ Nhật 3.7.16:  Sám Hối &Tụng Giới.

-       Chủ Nhật 3.7.16  Sám Hối Tụng Giới.

-        Thứ Ba 5.7.2016: Khai Mạc Khóa An Cư kỳ 17 của GH

-        Chủ Nhật 10.7.2016: Lễ Hiệp Kỵ 4 đời Tăng Thống, Trai Đàn Bạt Độ

-        Thứ Sáu 15.7.2016: Bế Mạc Khóa An Cư kỳ 17 của GH

 

-        Chủ Nhật 24.7.16: Lễ Vía Quán Âm Bồ Tát

-        Thứ Ba 2.8.16: Lễ Sám Hối  Khai Kinh Vu Lan &Tụng Giới

-    Chủ Nhật 7.8.16: Ngày Tu Bát Quan Trai Giới

-     Chủ Nhật  14.8. 16 nhằm ngày 12.7 ÂL: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

-    Thứ bảy, 20.8.16: Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Darwin, Bắc Úc

-    Chủ Nhật 4.9.16: Ngày Tu Tịnh Nghiệp Bát Quan Trai

-        Thứ Bảy 17.9.16: Lễ Trung Thu ( Tết Nhi Đồng )

-        Chủ Nhật 2.10.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-        Chủ Nhật 16.10.16: Văn Nghệ  Gây Quỹ Trùng Hưng Tam Bảo

-        Chủ Nhật 23.10.16:  Lễ Vía Quan Âm Xuất Gia.

-        Thứ Sáu 25.11.16: Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ

          -    Chủ Nhật 4.12.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-         Chủ Nhật 22.1.17  nhằm 25 tháng Chạp: Cúng Tất Niên

-        Thứ  Sáu 27.1. 17 nhằm 30 Tết Lễ Sám Hối 

-        Đón Giao Thừa Mừng Xuân Đinh Dậu, 2017

-        Thứ Bảy 28.1.2017: Mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu.

 

 

 

 

Tu Viện Quảng Đức

Lịch Sám Hối & Tụng Giới
NĂM BÍNH THÂN 2016

 

          -    Chủ Nhật 21.2.16 nhằm 14 tháng Giêng AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Ba 8.3.16 nhằm 30 tháng Giêng AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Ba 22.3.16 nhằm 14.2.AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 6.4.16 nhằm 29.2 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 20.4.16 nhằm 14.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới  

-        Thứ Sáu 6.5.16 nhằm 30.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Sáu 20.5.16 nhằm 14.4 AL: Lễ Sám Hối & Tụng Giới

-        Thứ Bảy 4.6.16 nhằm 29.4 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Bảy 18.6.16 nhằm 14.5 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 3.7.16 nhằm 29.5 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 17.7.16 nhằm 14.6 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Ba 2.8.16 nhằm 30.6 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Ba 16.8.16 nhằm 14.7 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Tư 31.8.16 nhằm 29.7 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Tư 14.9.16 nhằm 14.8 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Sáu 30.9.16 nhằm 30.8 AL: Lễ Sám Sối &Tụng Giới.

-        Thứ Sáu 14.10.16 nhằm 14.9 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 30.10.16 nhằm 30.9 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Chủ Nhật 13.11.16 nhằm 14.10 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Hai 28.11.16 nhằm 29.10 AL: Lễ Sám Hối & Tụng Giới

-        Thứ Hai 12.12.16 nhằm 14.11 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 28.12.16 nhằm 30.11 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 11.1.17 nhằm 14.12 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Sáu 27.1.17 nhằm 30 tháng Chạp: Lễ Sám Hối Cuối Năm.

 

Lời Phật dạy: Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

Dịch nghĩa:  Một ngày đã trôi qua rồi, mạng sống theo đó mà giảm dần, như cá cạn nước, có gì vui đâu? Đại chúng nên cần tinh tấn, như cứu lửa đang cháy trên đầu, luôn nhớ đến vô thường, cẩn thận chớ nên phóng dật.

* Chủ nhật:

 

- 10:30 sáng: Khóa Lễ Cầu An, Cúng Cầu Siêu thất tuần & thuyết pháp

* Mỗi nửa tháng có Lễ Sám Hối, Tụng Giới và mỗi tháng có Khóa Tu Bát Quan Trai.

 

Kính chúc quí vị cùng gia quyến năm mới Bính Thân 2016 được vô lượng an lành trong ánh hào quang của Đức Phật.

 

Tu Viện Quảng Đức

www.quangduc.com

 

 

 Ban Tin Mung Xuan Binh Than_2016_01_web


***

Tu vien quang duc
pdf
http://quangduc.com/images/file/D46G1gp00QgQAL5A/1-tu-vien-quang-duc-melbourne-uc-chau.pdf
http://quangduc.com/images/file/PsYrI0YR0ggQADFo/2-tu-vien-quang-duc-melbourne-uc-chau.pdfThiep Xuan Quang Duc 2016_3Thiep Xuan Quang Duc 2016_4Ve hanh huong thap tu_2016_web

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 96575)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
05/02/202008:52(Xem: 4179)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
22/02/201522:10(Xem: 5462)
Hành Hương Thập Tự Xuân Ất Mùi 2015 Chùa Linh Sơn Chùa Liên Trì Chùa Từ Quang viếng thăm TV Quảng Đức hôm nay chủ nhật 22-2-2015
23/02/201816:33(Xem: 10415)
9 Chùa ở Toronto & các vùng phụ cận Đón Xuân Mậu Tuất 2018: Chùa Hương Đàm Chùa Liên Hoa Chùa Xá Lợi Chùa Hoa Nghiêm Chùa Kim Quang Chùa Viên Quang Chùa Từ Thuyền Chùa Pháp Vân Chùa Phật Quang Sơn
27/01/201419:33(Xem: 6886)
Hoa vàng, Sen nở Tịnh Độ là đây Nụ cười tươi mở Di Lặc cười hay.
18/02/201806:15(Xem: 4484)
HTB số 248: Xuân Thiền Mậu Tuất 2018, Giảng sư: HT Thích Quảng Ba HT Thích Trường Sanh TT Thích Nguyên Tạng TT Thích Phước Tấn Ni Sư Thuần Bạch Sư Cô Huyền Đạo Truyện : Hachi: A Dog's Tale (Chú Chó Hachiko) Thơ: Cáo Tật Thị Chúng, Thiền Sư Mãn Giác Thành viên thực hiện: Vân Lan, Mai Nhơn, Thiên Mãn, Phương Thảo, Tuyết Loan
05/02/201517:14(Xem: 5251)
Như thường khi, vào những dịp cuối năm với bề bộn lo toan ngày tết mới, tất cả ai ai cũng đều chăm chú vào từng tờ lịch phía dưới của ngày âm lịch mà thường khi ngươi ta ít khi chú ý đến ngoại trừ phải tính các ngày giỗ, thôi nôi hay tang chế.v…v…
27/01/201705:48(Xem: 4042)
Ăn là gì? Ăn, ai mà không biết? đầu năm hỏi một câu vớ vẩn! À há, cái chuyện tưởng như vớ vẩn thế mà có lắm chuyện để bàn. Đành rằng ai cũng biết, ăn là quá trình dung nạp thức ăn. Nhưng tìm được thức ăn để mà dung nạp, không hề đơn giản. Từ thời nguyên thủy, để có thức ăn nhiều loài đã phải sống chết giành giật. Còn thời nay, suy cho cùng, chẳng phải thức ăn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra xung đột trên trái đất này? Đó là chuyện dưới đất, còn cõi trời có bận tâm về chuyện ăn không? Tôi nghĩ là có. Trong Kinh Duy Ma, phẩm Phật Hương Tích có chép, ngài Xá Lợi Phất, đệ tử lớn của Đức Phật, tại một Pháp hội có Phật, Bồ Tát và Chư thiên lên tới 32 ngàn vị, đã để tâm nghĩ “Giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu?”. Như vậy để thấy rằng, ăn, không phải là chuyện vớ vẩn
08/02/201508:38(Xem: 6638)
Mỗi năm khi mùa xuân đến mọi người rộn rã đón xuân. Không khí xuân dường như phảng phất đâu đây khiến lòng mình cũng lân lân, thơ thới. Nhà nhà bận bịu lo dọn dẹp, trang hoàng. Người người xúng xính áo quần đi lễ Phật đầu năm cầu chúc nhau mọi điều như ý, vạn sự bình an suốt năm.
25/02/201920:35(Xem: 3255)
Vào sáng ngày 23 tháng 02 năm 2019, Ấn Tôn thiền đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đàn tràng Dược Sư nguyện cầu Quốc thái Dân an đầu Xuân Kỷ Hợi (2019).