Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Lịch Sinh Hoạt năm Bính Thân 2016 tại Tu Viện Quảng Đức

01/01/201619:00(Xem: 7452)
Lịch Sinh Hoạt năm Bính Thân 2016 tại Tu Viện Quảng Đức

Tu Vien Quang Duc


    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

Address: 105 Lynch RoadFawknerVictoria 3060, Australia
Tel: 03.9357 3544. Fax:03. 9357 3600
Email: quangduc@quangduc.com – Website: www.quangduc.com

 

 

Lịch Sinh Hoạt

Năm Bính Thân  2016

 

 

* Chủ Nhật 31.1. 2016 nhằm ngày 22 tháng Chạp .

- 11:00 Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Niêu,

Cầu An, Cung tiến Chư hương Linh.

 

* Chủ Nhật 29 Tết nhằm 7.2.2016

- 11:00: Cúng Ngọ Phật. Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh.

- 17:00: Cúng Thí Thực.

     - 20:00: Lễ Sám Hối cuối năm.

     - 21:30:Văn Nghệ Mừng Xuân

               - 23:00:Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa Đón Xuân Bính Thân)

   

* Thứ Hai 8 .2. 16 Mùng 1 Tết

11:00 Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An.

 Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật Đầu Năm Mới.

          Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới.

  

-        Mùng 2 Tết Nguyên Đán Khai Kinh Cầu An

          Mỗi Tối Tụng Kinh Dược Sư lúc 7 giờ tối, đọc tên cầu an

-        Tối Thứ Hai 15.2. 2016. Mùng 8 tháng Giêng.

Lúc 8 giờ tối Dâng Sớ Cầu An

          -     Chủ Nhật 21.2.16 nhằm 14.Tháng Giêng: Hành Hương Thập Tự

               ( Lễ Sám Hối & Tụng Giới  lúc 11 giờ trưa cúng Ngọ

-     Chủ Nhật 6.3.2016: Tịnh Tu Bát Quan Trai Giới

-        Chủ Nhật 27.3.16: Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát Đản Sanh

-        Chủ Nhật 3.4.16: Văn Nghệ Gây Quỹ xây dựng nhà bếp

-        Chủ Nhật 17.4.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-        Thứ Tư 20.4.16 nhằm 14.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới  
-        Thứ bảy 30.4.16: Cúng Dường Trai Tăng (49 Ngày của Cụ Ông Chánh Bảo)
-        Chủ Nhật 01.05.16: Lễ Tri Ân HT Thích Như Huệ (tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide)
-        Thứ bảy 7.5.16: Lễ Phật Đản tại Melbourne Town Hall lúc 1pm
-        Thứ bảy 21.5.16: Lễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới lúc 3pm

-        Chủ Nhật 22.5.16 nhằm ngày 16.4 ÂL: Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2640

-        Chủ Nhật 12. 6. 16 : Khóa Tu Bát Quan Trai

-        Chủ Nhật 26. 6. 16 : Văn Nghệ Gây Quỹ ủng hộ Khóa An Cư

-        Chủ Nhật 3.7.16:  Sám Hối &Tụng Giới.

-       Chủ Nhật 3.7.16  Sám Hối Tụng Giới.

-        Thứ Ba 5.7.2016: Khai Mạc Khóa An Cư kỳ 17 của GH

-        Chủ Nhật 10.7.2016: Lễ Hiệp Kỵ 4 đời Tăng Thống, Trai Đàn Bạt Độ

-        Thứ Sáu 15.7.2016: Bế Mạc Khóa An Cư kỳ 17 của GH

 

-        Chủ Nhật 24.7.16: Lễ Vía Quán Âm Bồ Tát

-        Thứ Ba 2.8.16: Lễ Sám Hối  Khai Kinh Vu Lan &Tụng Giới

-    Chủ Nhật 7.8.16: Ngày Tu Bát Quan Trai Giới

-     Chủ Nhật  14.8. 16 nhằm ngày 12.7 ÂL: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

-    Thứ bảy, 20.8.16: Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Darwin, Bắc Úc

-    Chủ Nhật 4.9.16: Ngày Tu Tịnh Nghiệp Bát Quan Trai

-        Thứ Bảy 17.9.16: Lễ Trung Thu ( Tết Nhi Đồng )

-        Chủ Nhật 2.10.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-        Chủ Nhật 16.10.16: Văn Nghệ  Gây Quỹ Trùng Hưng Tam Bảo

-        Chủ Nhật 23.10.16:  Lễ Vía Quan Âm Xuất Gia.

-        Thứ Sáu 25.11.16: Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ

          -    Chủ Nhật 4.12.16: Ngày Tu Tịnh Giới Bát Quan Trai

-         Chủ Nhật 22.1.17  nhằm 25 tháng Chạp: Cúng Tất Niên

-        Thứ  Sáu 27.1. 17 nhằm 30 Tết Lễ Sám Hối 

-        Đón Giao Thừa Mừng Xuân Đinh Dậu, 2017

-        Thứ Bảy 28.1.2017: Mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu.

 

 

 

 

Tu Viện Quảng Đức

Lịch Sám Hối & Tụng Giới
NĂM BÍNH THÂN 2016

 

          -    Chủ Nhật 21.2.16 nhằm 14 tháng Giêng AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Ba 8.3.16 nhằm 30 tháng Giêng AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Ba 22.3.16 nhằm 14.2.AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 6.4.16 nhằm 29.2 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 20.4.16 nhằm 14.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới  

-        Thứ Sáu 6.5.16 nhằm 30.3 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Sáu 20.5.16 nhằm 14.4 AL: Lễ Sám Hối & Tụng Giới

-        Thứ Bảy 4.6.16 nhằm 29.4 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Bảy 18.6.16 nhằm 14.5 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 3.7.16 nhằm 29.5 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 17.7.16 nhằm 14.6 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Ba 2.8.16 nhằm 30.6 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Ba 16.8.16 nhằm 14.7 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Tư 31.8.16 nhằm 29.7 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Tư 14.9.16 nhằm 14.8 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Sáu 30.9.16 nhằm 30.8 AL: Lễ Sám Sối &Tụng Giới.

-        Thứ Sáu 14.10.16 nhằm 14.9 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Chủ Nhật 30.10.16 nhằm 30.9 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Chủ Nhật 13.11.16 nhằm 14.10 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Hai 28.11.16 nhằm 29.10 AL: Lễ Sám Hối & Tụng Giới

-        Thứ Hai 12.12.16 nhằm 14.11 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 28.12.16 nhằm 30.11 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới

-        Thứ Tư 11.1.17 nhằm 14.12 AL: Lễ Sám Hối &Tụng Giới.

-        Thứ Sáu 27.1.17 nhằm 30 tháng Chạp: Lễ Sám Hối Cuối Năm.

 

Lời Phật dạy: Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

Dịch nghĩa:  Một ngày đã trôi qua rồi, mạng sống theo đó mà giảm dần, như cá cạn nước, có gì vui đâu? Đại chúng nên cần tinh tấn, như cứu lửa đang cháy trên đầu, luôn nhớ đến vô thường, cẩn thận chớ nên phóng dật.

* Chủ nhật:

 

- 10:30 sáng: Khóa Lễ Cầu An, Cúng Cầu Siêu thất tuần & thuyết pháp

* Mỗi nửa tháng có Lễ Sám Hối, Tụng Giới và mỗi tháng có Khóa Tu Bát Quan Trai.

 

Kính chúc quí vị cùng gia quyến năm mới Bính Thân 2016 được vô lượng an lành trong ánh hào quang của Đức Phật.

 

Tu Viện Quảng Đức

www.quangduc.com

 

 

 Ban Tin Mung Xuan Binh Than_2016_01_web


***

Tu vien quang duc
pdf
http://quangduc.com/images/file/D46G1gp00QgQAL5A/1-tu-vien-quang-duc-melbourne-uc-chau.pdf
http://quangduc.com/images/file/PsYrI0YR0ggQADFo/2-tu-vien-quang-duc-melbourne-uc-chau.pdfThiep Xuan Quang Duc 2016_3Thiep Xuan Quang Duc 2016_4Ve hanh huong thap tu_2016_web

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/02/2022(Xem: 2001)
Đám Mây vẫn bay, đất trời chuyển tiếp, hết bốn mùa vận hành tinh khôi, nay đất trời khoe sắc, đón mùa Xuân năm Nhâm Dần trở về trên quê hương đất nước Việt Nam và khắp năm châu. Kỷ luật một năm sóng gió dịch bệnh hương bay, năm Tân Sửu 2021, một năm đầy lòng trắc ẩn, từ thiên tai cuồng suy, khiến cho triệu con người điêu linh cực khổ, từ dịch bệnh COVID, khiến cho triệu triệu người trên khắp năm châu phải xa người thân khi họ rời xa nhân thế, trả nắm tro bụi tàn khi anh em, cha mẹ, vợ chồng cách biệt thật thấm đẫm tang thương. Kỷ luật một năm về lữa cháy thiêu rụi, khiến bao căn nhà, bao công sở bỏ lại vật chất, mà thoát thân người, kỷ luật một năm suy thoái nền kinh tế, khiến cho bao người lầm đường cơ cực, đói khác kém suy.
06/02/2022(Xem: 2049)
Xuân sang nắng ấm đượm hương nồng Năm mới Nhâm Dần Xuân sắc trong Trí tuệ vun bồi nhân đức tích Từ bi ban trải nghĩa ân trồng Nguồn thiền tỏa sáng an non nước Ánh đạo ngời soi tịnh núi sông Phật pháp xương minh tâm đức sáng Nhân sinh an lạc ánh dương hồng.
04/02/2022(Xem: 3137)
Mùng 2 tháng 2, 2022 Tất cả đều là số 2 viên mãn Lại nhằm mùng 2 Nhâm Dần Nguyên Đán Chúa tể sơn lâm chẳng 2 một rừng
30/01/2022(Xem: 6024)
Năm nay Nhâm Dần, cầm tinh con Cọp, con vật đứng vị trí thứ 3 trong 12 con giáp, những người mang tuổi Dần có cá tính uy vũ, dũng mạnh, dữ dằn, rất dễ nổi giận. Cọp là chúa tể rừng xanh, thường sống về đêm và gợi lên những hình ảnh về bóng đen và giông tố. Giờ Dần bắt đầu từ 3 giờ đến 5 giờ sáng khi cọp trở về hang sau khi kiếm ăn trong đêm. Người thời xưa xem hổ như là thú thần, có thể đuổi tà trấn áp yêu ma. Hổ còn được xem là một vị thần trong Tứ tượng: Thanh Long, Bạch hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Người con gái sinh vào năm Dần được cho là cao số, lận đận về đường tình duyên. Thật ra, theo cái nhìn của nhà Phật, sinh con năm nào cũng tốt lành nếu vợ chồng tịnh tu tam nghiệp và tam phước: hiếu dưỡng Cha Mẹ, phụng sự Sư Trưởng, từ tâm không sát sanh, tu 10 điều lành; quy y Tam Bảo, giữ gìn giới cấm; phát Bồ đề tâm, tin sâu nhân quả…thì sẽ sinh con được như ý.
30/01/2022(Xem: 2595)
Trong sát-na nhiệm mầu của tâm tịnh tín, khoảnh khắc khép lại quá khứ đen tối bi thương, hướng đến không gian biến mãn tâm từ vô lượng, bằng chút thiện căn công đức đã được gieo trồng trong quá khứ, kính dâng lên Đấng Chí Tôn Vô Năng Thắng, hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sinh đồng miễn trừ bệnh khổ.
30/01/2022(Xem: 4368)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
29/01/2022(Xem: 4282)
Chỉ còn vài ngày chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, do vậy Phật sự các chùa tại hải ngoại thật bận rộn thêm vào đó các đám tang đột xuất gia tăng vậy mà số người tham dự trên Zoom suốt buổi đạt mốc 50 người và không kể số người được xem livestream qua Facebook các trang nhà hơn vài trăm nữa thì có thể nói những gì Phật Pháp đã truyền trao hôm nay gọi là hữu hiệu ích lợi đáng kể . Kính xin tán thán TT. Thích Hạnh Tấn chủ nhiệm và MC Quảng Huệ đã nêu ra những câu hỏi thật lý thú . Khách mời đầu tiên được MC Quảng Huệ giới thiệu qua tiểu sử và hành trạng thật trân trọng vì TT Thích Nguyên Tạng đã nhiều lần hoằng pháp tại Âu Châu và gần đây nhất vào tháng 6/2019 Ngài đã có mặt trong Giảng Sư Đoàn và đã đến chùa Đôn Hậu/ Na Uy do TT Thích Viên Giác trú trì và Chùa Phổ Hiền của Sư Bà Như Tuấn, Ni Sư Như Quang tại Strasbourg/Pháp tại đây đã được chính MC Quảng Huệ làm thị giả kiêm nhiếp ảnh gia cho Ngài.
28/01/2022(Xem: 2981)
Tùng xèng tùng xèng Hôm nay lại đến Hăm ba tháng Chạp Mặc trời giá lạnh Tất ba tất bật
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,226,024