Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hai chữ Mẹ Cha

06/08/201100:20(Xem: 5903)
Hai chữ Mẹ Cha
chame_2
HAI CHỮ MẸ CHA
Chân Hiền Tâm
Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 2007

MỤC LỤC
Canh bí đao
Xôi nếp đắng

Mạ chồng

Đại sư Hám Sơn

Bài thơ cho cha

Hai chữ mẹ cha

Phật dạy báo ân

Ân phụ mẫu

Ân chúng sanh

Ân Quốc vương

Ân Tam bảo

Truyền thừa

Kinh HOA NGHIÊM nói : Trong các thứ cúng dường, PHÁP cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là:

Hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường

Làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường

Chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường

Nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường

Siêng năng tu tập căn lành để cúng dường

Không bỏ hạnh Bồ tát để cúng dường

Không rời tâm bồ đề để cúng dường

Source: thuvienhoasen
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000