Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

30/03/201203:12(Xem: 2652)
Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

CỨU ĐỘ NHỮNG CHÚNG SANH ĐANG KHỔ NẠN Ở TAM ÁC ĐẠO

Pháp Sư Tịnh Không

DuyênDo Phát Thanh Về Phật Học Giảng Thuyết:


Ngài Tịnh Không lão pháp sư nói, chúng sanh trong hư không pháp giới là mộtthể. Là đệ tử của Phật, hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đươngnhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không pháp giới, nhất là nhữngoan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp.


Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái chủ sẽ thường hiện thành nhữngngười thân thuộc đã qua đời của quí vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanhtoán quí vị, đến tranh đấu với quí vị và làm chướng ngại, không cho quí vị vãngsanh về nơi tốt lành. Oan oan tương báo như thế đến lũy kiếp cũng không thểcùng tận. Thật là khổ không kể xiết!


Ngày nay chúng ta may mắn hiểu rõ vàgiác ngộ thì phải dùng cái tâm chí thành để hóa giải tất cả mọi oan kết. Cầuchư Phật, Bồ Tát gia hộ, khiến họ cũng có cơ duyên nghe được Phật Pháp, hầu hòagiải những đối nghịch oan trái, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, từ đâytrở về sau mãi mãi là pháp lữ (bạn đạo) trên đường bồ đề để đồng thành Phật đạovà cùng nhau cứu độ chúng sanh.

Phàm là những người cầu học, chỉ cần chúng ta bắt tay vào việc liền có thểkhiến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới được nghe pháp và đạt lợi ích. Vìsao chúng ta lại không cùng nhau bắt tay vào việc?


Nghĩa là mỗi đêm phát thanh về Phật học giảng thuyết, để từ đó có thể rộng độchúng sanh đang khổ nạn đều có cơ hội thỉnh pháp nghe kinh, để rồi được cùngnhau bước lên con đường lìa khổ đạt vui, cuối cùng là phát nguyện cầu sanh thếgiới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh khổ của lục đạo luân hồi.

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về cách thức Thỉnh mời các chúngsanh và oan gia trái chủ đến nghe pháp.


NghiThức Mời Các Chúng Sanh Và Oan Gia Trái Chủ Đến Nghe Pháp


1) Đến trước tượng Phật A Di Đà lễPhật 3 lạy: Cung thỉnh Đức Phật A Di Đà, chư Phật Bồ Tát, Long Thiên hộ pháp hộtrì cho đạo tràng giảng kinh tại nhà con:…..(họ và tên)…..pháp danh…..(địa chỉ)


Nguyện Phật quang từ bi soi rọi chođạo tràng này.
Nguyện Long Thiên hộ pháp ủng hộ cho đạo tràng này, rộng khiến tất cả Chúngsanh đến dự hội nghe pháp đều có thể chuyển tâm tín nhận, lắng nghe những lờipháp của lão pháp sư Tịnh Không về kinh …………………………. (tên băng kinh mình sẽ địnhmở trên Tivi hoặc băng đĩa Cassette). Nguyện dưới oai thần lực gia trì củaPhật, khiến tất cả chúng sanh nghe pháp đều có thể hoan hỷ tin và nhận, rồiphát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồilục đạo, đồng thời nguyện cho chúng con có thể khuyến khích lẫn nhau, dũng mãnhtinh tấn hầu sớm được lìa khổ được vui, v ãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc!

Nam Mô A Di Đà Phật, xin đức Phật ADi Đà, cùng 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho đạo tràng nàylà nằm trong tận hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đang đau khổ trong tamác đạo đều đến được, nghe được và đều có chỗ ngồi. (nếu có thể quán tưởng: TVhoặc Cassette của nhà mình biến thành vô cùng to lớn. Bộ sofa để ngồi trước TVbiến thành rất nhiều hàng và tất cả chúng sanh đến nghe giảng đều có chỗ ngồi,có thể nhìn thấy, nghe được) - Những điều trên đây xin cầu nguyện Phật gia trì.

2) Chúng con cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: Con…..(tên mình) xin thànhtâm cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quang lâm đạo tràng gia hộ cho cuộcgiảng kinh ………… (t ên băng kinh sẽ mở) của Hòa Thượng Tịnh Không để cứu độ tấtcả chúng sanh, chúng con xin ngài từ bi gia hộ cho chúng con được hoàn thànhtâm nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật!


3) Nhìn ra ngoài cửa hoặc cửa sổ, lễ thỉnh 2 lạy: Thỉnh mời cửu huyền thất tổ,đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đẳng đẳng chư hương linh của gia đìnhchúng con, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả oan gia trái chủ nhiều đờikiếp của…… (tên chính mình và người thân trong gia đình mình) rộng cùng phápgiới chúng sanh đều đến đạo tràng này thỉnh pháp nghe kinh.


Nguyện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, nếu không chê hoặc từ chốikể cầu học, đệ tử chân thành cung thỉnh chư vị cùng đến đây lắng nghe lão phápsư Tịnh Không giảng về kinh ……………(tên kinh chuẩn bị mở)


Xin chúc phúc cho chư vị được Phậtlực gia trì, mỗi người đều có thể nghe hiểu được nghĩa ‎lý trong kinh, hoan hỷtin nhận, đồng thời có thể phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương CựcLạc. Xin chúc phúc quí vị sớm được gặp Phật để liễu thoát sanh tử, giống nhưPhật để độ tất cả chúng sanh. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệnguyện độ chúng sanh, tổng nguyện thành Phật đạo, trực chứng A-duy-việt-trí,viên mãn Vô Thượng Bồ Đề.

4) Nếu như trong nhà có phương tiện, dùng một ít bánh ngọt hoặc trái cây, mờipháp giới chúng sanh hưởng dùng. Thông thường theo tình cảm qua lại giữa tìnhngười với nhau, phải tôn trọng lễ tiết. Đối với pháp giới chúng sanh phải tôntrọng như vậy. Phải tin chắc rằng, sự chân thành phát xuất từ trong nội tâmchắc chắn sẽ khiến họ cảm động. Sở dĩ nói: “Chí thành cảm thông” là như vậy, làcó thể khiến tất cả pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ đều được lợi ích thùthắng.


“Hôm nay chúng tôi có chuẩn bị nhang đèn, trà nước, bánh kẹo, gạo muối …(hoặcnhững thứ mình sẽ dâng cúng), xin mời quí vị chí thành cảm thông thọ dụng”


Biến Thực Chân Ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lộ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7lần)

Biến Thủy Chân Ngôn:
Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da đát điệt tha. Án tô rô, tô rô bát ra tôrô, bát ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Xin mời tứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông hãy đến đây nghe phát thanh bănggiảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày không gián đoạn.

(Trong nghi thức Thỉnh Linh nên đọc cho hương linh nghe lời Khai Thị Cho HươngLinh của Hòa Thượng Tịnh Không, sau khi Quy Y Tam Bảo xong, rồi hãy mở pháp chohương linh nghe)

HòaThượng TỊNH KHÔNG
Chứng Minh Quy Y Tam Bảo Cho Hương Linh


Nay tôi vì quý vị xin Quy Y Tam Bảo.Xin tất cả chư vị hãy một lòng cung kính, chí thành đọc theo tôi:

A Xà Lê tồn niệm
Con đệ tử Diệu Âm
Kể từ hôm nay
Thân mạng còn sống
cũng như đã qua đời.
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.
Quy Y Phật lưỡng túc tôn.
Quy Y Pháp ly dục tôn.
Quy Y Tăng chúng trung tôn.
Quy Y Phật không đọa Địa ngục.
Quy Y Pháp không đọa Ngạ quỷ.
Quy Y Tăng không đọa Bàng Sanh.
(đọc 3 lần)

Hòa Thượng Tịnh Không


Khai Thị Cho Hương Linh

Thế gian này thật khổ lắm, lục đạoluân hồi càng khổ hơn, chúng ta trong đời này rất khó khăn mới gặp được Phậtpháp, trong lục đạo, bất luận là ở trong đạo nào, gặp được Phật pháp đều là cóphước báo, đều do đời quá khứ có thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Hy vọng ngaytrong đời này, bất luận chúng ta là thân phận gì, cũng phải nhất định cầu sanhTịnh độ, phải học với đức Phật A Di Đà, điều này quan trọng hơn hết. Muốn đếnthế giới Cực lạc, nhất định phải y theo lời trong kinh điển mà làm, quan trọngnhất là tu tâm thanh tịnh, phải buông xả những thứ tham, sân, si, mạn, thị phinhân ngã, phải hóa giải đi những ý niệm đối lập với người, với sự và vật, mâuthuẫn xung đột quyết định không để xảy ra. Chúng ta cần phải tu dưỡng đức hạnhcủa mình, Nhân đạo phải tu “Đệ tử quy”, tứ chúng tu hành nhất định phải tu thậpthiện nghiệp, lấy đây làm căn bản trong việc tu hành, chúng ta mới thật sự làthiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân là phảiy theo kinh giáo của Tịnh tông mà tu học, phải phát nguyện cầu sanh Tịnh độ,chắc chăn được sanh, không nên có một chút hoài nghi nào cả. Trong sinh hoạthàng ngày khó tránh được những oan gia trái chủ, những thứ này là do nhiều đờiqua đã kết tập, sau khi gặp, chúng ta phải dùng tâm chân thành để cảm hóa họ,quan trọng nhất là phải có tâm lượng bao dung, tha thứ người khác, bất luận làhọ dùng thủ đoạn gì để hủy báng ta, nhục mạ ta, hãm hại ta. Chúng ta quyết địnhkhông được có tâm sân hận, tâm trả thù, phải tâm bình khí hòa để chấp nhận, nhưvậy nghiệp chướng của chúng ta mới tiêu trừ và cảnh giới của chúng ta mới tựnâng cao được. Chẳng những vậy còn cảm hóa được oan gia trái chủ, chúng ta vãngsanh tịnh độ, mọi người cùng nhau đi. Trong lúc bình thường, có dịp nên nghekinh nhiều, câu Phật hiệu quyết định không gián đoạn, bất luận theo một côngviệc gì cũng không được gián đoạn câu Phật hiệu. Bây giờ mỗi ngày phải nghegiảng kinh để hiểu rõ đạo lý, hòa phục những phiền não tập khí của mình. Nếu bangày mà không nghe kinh thì thói hư tật xấu liền xuất hiện. Nếu câu Phật hiệucó thể đè nén được thì dùng Phật hiệu, còn không thì nghe kinh cũng có thể giúpchúng ta khống trị được. Chúng ta biết chúng sanh trong thập pháp giới vô cùngdụng công, bởi vì họ biết thế gian rất khổ. Lần này, chúng tôi được biết, trongQuý vị có rất nhiều chúng sanh từ khắp nơi tới, Quý vị đều phải niệm Phật chotốt, đều phải nghe kinh, một lòng một dạ cầu sanh Tịnh độ. Những tình kết trongquá khứ phải hóa giải, không được có oán hận, đây là điều quan trọng hơn hết,phải tu tâm thanh tịnh của mình, phải giúp đỡ người khác, phải giúp những oangia trái chủ hóa giải tình kết, mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh độ,hãy cố gắng niệm Phật”.

Xin đa tạ và xin chúc tất cả đều:

Bình an chư ác mạc tác
Như Ý chúng thiện phụng hành
TỊNH KHÔNG hòa nam

Vì chúng sanh cầu tiêu nghiệp chướng, vì Thế Giới cầu an ninh hòa bình. Xin mờitứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông mỗi ngày từ 19:00 giờ tối đến 4:15 sáng nghephát thanh băng giảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày khônggián đoạn.


NhữngKinh sẽ mở hàng ngày:
(Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng)


1. Kinh Địa Tạng (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

2. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
3. Cảm Ứng Thiên (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
4. Kinh Vô Lượng Thọ (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
5. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 77806)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/05/202118:51(Xem: 224)
Một khi Đức Đạt Lai Lạt Ma rời Tây Tạng, ngài sẽ phải đối diện với nhiệm vụ khó khăn về việc nói với thế giới những gì đã xảy ra ở quê hương ngài và cố gắng để có được sự giúp đở cho người dân của ngài. Ngài cũng phải chạm trán với sự tuyên truyền của truyền thông Tàu Cộng rằng ngài đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, nhu cầu thiết yếu nhất là để bảo đảm nhà ở và thực phẩm cho những người Tây Tạng đã đi theo ngài lưu vong. Ngài đã hướng đến chính phủ Ấn Độ, và họ đã không làm ngài thất vọng. Trong thực tế, Ấn Độ cuối cùng đã tiếp nhận hơn một trăm nghìn người tị nạn, cung cấp chỗ ở, và nuôi dưỡng họ, cho họ làm việc, và thiết lập những ngôi trường đặc biệt cho trẻ em Tây Tạng. Những tu viện Phật giáo Tây Tạng cũng được xây dựng ở Ấn Độ và Nepal.
30/04/202120:39(Xem: 227)
Thưa Tôi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Tôi, xin được phép thoát ra khỏi cái tôi để nhìn về tôi mà phán xét và đưa ra cảm nghĩ. Hình dạng tôi đã già rồi, tóc đã bạc hết cả đầu. Tôi đã trải qua một thời gian dài sinh sống làm việc và cuối đời nghỉ hưu. Tôi đã bắt đầu thấm thía cái vô thường của thời gian mang lại. Tôi cũng đã thấm thía cái sức khỏe đã đi xuống nhanh hơn đi lên. Tôi cũng đã thấm thía tình đời bạc bẽo cũng như tình cảm (Thọ) là nỗi khổ đau của nhân sinh. Tôi cũng đã hiểu rõ thế nào là ý nghĩa đích thực của cuộc sống, đó là bất khả tương nghị không thể thốt lên thành lời. Chỉ có im lặng là đúng nghĩa nhất. Ngày xưa khi lục tổ Huệ Năng của Thiền tông chạy trốn mang theo y bát thì thượng tọa Minh rượt đuổi theo để giết lấy lại. Đến khi gặp mặt thì lục tổ mang y bát ra để trên tảng đá rồi núp dưới tảng đá bảo thượng tọa Minh hãy lấy y bát đi mà tha chết cho người. Thượng tọa Mình lấy bát lên, nhắc không lên nổi vì nó quá nặng bèn sợ hãi mà quỳ xuống xin lục tổ tha c
30/04/202120:35(Xem: 182)
Thiền Uyển Tập Anh chép Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu (933 – 1011) tu ở chùa Phật Đà, Thường Lạc nay là chùa Đại Bi núi Vệ Linh Sóc Sơn, Hà Nội. Ngài thuộc thế hệ thứ 4 Thiền phái Vô Ngôn Thông. Ngài người hương Cát Lợi huyện Thường Lạc, nay thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội, thuộc dòng dõi Ngô Thuận Đế (Ngô Quyền). Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Thiền sư Ngô Chân Lưu tên huý là Xương Tỷ, anh trai Thái tử - Sứ quân Ngô Xương Xý, con Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, cháu đích tôn của Ngô Vương Quyền. Ngài dáng mạo khôi ngô tuấn tú, tánh tình phóng khoáng chí khí cao xa, có duyên với cửa Thiền từ năm 11 tuổi.
27/04/202121:03(Xem: 170)
Tánh Không ra đời một thời gian dài sau khi đức Phật Nhập diệt do Bồ tát Long Thọ xiển dương qua Trung Quán Luận. Mặc dầu khi còn tại thế đức Phật có nói về Tánh Không qua kinh A hàm và Nikaya. Nơi đây Phật có nói về tánh xuất gia của hành giả đi tu. Hạng người tâm xuất gia mà thân không xuất gia thì gọi là cư sĩ. Và hạng người tâm và thân xuất gia thì gọi là tỳ kheo. Tánh Không cũng có hiện hữu trong kinh Tiểu không bộ kinh trung bộ. Phật có dạy: nầy Ananda, Ta nhờ ẩn trú Không nên nay ẩn trú rất nhiều. Kế tiếp Phật có dạy trong kinh A hàm về các pháp giả hợp vô thường như những bọt nước trôi trên sông: sự trống không của bọt nước.
27/04/202120:48(Xem: 181)
Đêm yên tĩnh. Nhìn ra khung kiếng cửa sổ chỉ thấy một màu đen, đậm đặc. Cây cối, hàng giậu, lẳng hoa, bồn cỏ, ghế đá, và con đường ngoằn ngoèo trong công viên, có thể sẽ khó cho khách bộ hành nhận ra vị trí và thực chất của chúng. Cây bên đường có thể bị nhầm là kẻ trộm đối với cảnh sát, và sẽ là cảnh sát đối với kẻ trộm (1). Giây thừng hay con rắn. Con chim hay con quạ. Con sóc hay con mèo. Người hay quỉ. Mọi vật đều một màu đen. Trong bóng đêm, mọi thứ đều dễ trở nên ma mị, huyễn hoặc.
27/04/202120:35(Xem: 181)
Cũng như tình trạng nghiêm trọng của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma trẻ tuổi chỉ có thể theo đuổi một trong ba trường hợp – chiến đấu, bỏ chạy, hay đàm phán. Ngài có thể tập họp lại đội quân ít ỏi, vũ khí thô sơ, rèn luyện sơ sài và đưa họ đối mặt với một lực lượng quân sự mạnh mẽ vượt trội, biết rằng ngài gần như chắc chắn đang kết án tử hình cho đội quân của ngài và xứ sở của ngài cuối cùng sẽ bị đánh bại. Ngài có thể trốn chạy khỏi đất nước, nhưng như vậy sẽ để lại dân tộc ngài không có lãnh đạo và vẫn chịu sự thương hại của những kẻ xâm lược. Hay, ngài vẫn ở lại Tây Tạng và cố gắng để đàm phán một thỏa hiệp với Tàu Cộng để bảo vệ dân tộc ngài và nền văn hóa của họ. Để thực hiện một quyết định đúng đắn, ngài phải biết hơn về Trung Hoa.
27/04/202120:27(Xem: 244)
Được sự cho phép của lãnh đạo chính quyền và sự trợ duyên của nam nữ Phật tử, câc nhà hảo tâm khắp nơi, chùa Diên Khánh đã khởi công trùng tu ngôi Tam Bảo vào ngày 12/3 năm Tân Sửu, nhưng kinh phí còn quá khiêm tốn, nên việc tái thiết trùng tu ngôi chánh điện đang dang dở, trì trệ... Nay nhà chùa một lần nữa tha thiết đăng lại bức "Thư Ngỏ", kính gửi lời đến quý đạo hữu, nhà hảo tâm, Phật tử gần xa để công việc trùng tu sớm được hoàn thành.
19/04/202120:14(Xem: 248)
Phật Điển Phổ Thông DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT Common Buddhist Text: Guidance and Insight from theBuddha. Copyright by Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU). Chủ biên bản Việt ngữ: LÊ MẠNH THÁT - TUỆ SỸ Ban biên dịch: Thích Hạnh Viên, Thích Nữ Khánh Năng, Thích Thanh Hòa, Pháp Hiền Cư sỹ, Nguyễn Quốc Bình. Dịch Việt và Ấn hành với Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền của Viện Đại Học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU), Thái-lan, 2018. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. Hương Tích ấn hành.
15/04/202120:30(Xem: 3110)
Bài viết này (phần B) cập nhật và tóm tắt buổi trình bày về bài viết "Tản mạn về tiếng Việt và Hán Việt: tại sao Trung Quốc dùng danh từ khoái 筷 còn Việt Nam dùng đũa (trợ 箸)?" tại hội thảo UNC2021_0116 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021). Các trang bên dưới được trích từ các trang của Power Point Presentation, dựa vào bài viết đã đăng và dán lên đây theo dạng word cho dễ đọc hơn.