Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

30/03/201203:12(Xem: 1373)
Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

CỨU ĐỘ NHỮNG CHÚNG SANH ĐANG KHỔ NẠN Ở TAM ÁC ĐẠO

Pháp Sư Tịnh Không

DuyênDo Phát Thanh Về Phật Học Giảng Thuyết:


Ngài Tịnh Không lão pháp sư nói, chúng sanh trong hư không pháp giới là mộtthể. Là đệ tử của Phật, hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đươngnhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không pháp giới, nhất là nhữngoan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp.


Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái chủ sẽ thường hiện thành nhữngngười thân thuộc đã qua đời của quí vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanhtoán quí vị, đến tranh đấu với quí vị và làm chướng ngại, không cho quí vị vãngsanh về nơi tốt lành. Oan oan tương báo như thế đến lũy kiếp cũng không thểcùng tận. Thật là khổ không kể xiết!


Ngày nay chúng ta may mắn hiểu rõ vàgiác ngộ thì phải dùng cái tâm chí thành để hóa giải tất cả mọi oan kết. Cầuchư Phật, Bồ Tát gia hộ, khiến họ cũng có cơ duyên nghe được Phật Pháp, hầu hòagiải những đối nghịch oan trái, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, từ đâytrở về sau mãi mãi là pháp lữ (bạn đạo) trên đường bồ đề để đồng thành Phật đạovà cùng nhau cứu độ chúng sanh.

Phàm là những người cầu học, chỉ cần chúng ta bắt tay vào việc liền có thểkhiến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới được nghe pháp và đạt lợi ích. Vìsao chúng ta lại không cùng nhau bắt tay vào việc?


Nghĩa là mỗi đêm phát thanh về Phật học giảng thuyết, để từ đó có thể rộng độchúng sanh đang khổ nạn đều có cơ hội thỉnh pháp nghe kinh, để rồi được cùngnhau bước lên con đường lìa khổ đạt vui, cuối cùng là phát nguyện cầu sanh thếgiới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh khổ của lục đạo luân hồi.

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về cách thức Thỉnh mời các chúngsanh và oan gia trái chủ đến nghe pháp.


NghiThức Mời Các Chúng Sanh Và Oan Gia Trái Chủ Đến Nghe Pháp


1) Đến trước tượng Phật A Di Đà lễPhật 3 lạy: Cung thỉnh Đức Phật A Di Đà, chư Phật Bồ Tát, Long Thiên hộ pháp hộtrì cho đạo tràng giảng kinh tại nhà con:…..(họ và tên)…..pháp danh…..(địa chỉ)


Nguyện Phật quang từ bi soi rọi chođạo tràng này.
Nguyện Long Thiên hộ pháp ủng hộ cho đạo tràng này, rộng khiến tất cả Chúngsanh đến dự hội nghe pháp đều có thể chuyển tâm tín nhận, lắng nghe những lờipháp của lão pháp sư Tịnh Không về kinh …………………………. (tên băng kinh mình sẽ địnhmở trên Tivi hoặc băng đĩa Cassette). Nguyện dưới oai thần lực gia trì củaPhật, khiến tất cả chúng sanh nghe pháp đều có thể hoan hỷ tin và nhận, rồiphát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồilục đạo, đồng thời nguyện cho chúng con có thể khuyến khích lẫn nhau, dũng mãnhtinh tấn hầu sớm được lìa khổ được vui, v ãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc!

Nam Mô A Di Đà Phật, xin đức Phật ADi Đà, cùng 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho đạo tràng nàylà nằm trong tận hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đang đau khổ trong tamác đạo đều đến được, nghe được và đều có chỗ ngồi. (nếu có thể quán tưởng: TVhoặc Cassette của nhà mình biến thành vô cùng to lớn. Bộ sofa để ngồi trước TVbiến thành rất nhiều hàng và tất cả chúng sanh đến nghe giảng đều có chỗ ngồi,có thể nhìn thấy, nghe được) - Những điều trên đây xin cầu nguyện Phật gia trì.

2) Chúng con cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: Con…..(tên mình) xin thànhtâm cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quang lâm đạo tràng gia hộ cho cuộcgiảng kinh ………… (t ên băng kinh sẽ mở) của Hòa Thượng Tịnh Không để cứu độ tấtcả chúng sanh, chúng con xin ngài từ bi gia hộ cho chúng con được hoàn thànhtâm nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật!


3) Nhìn ra ngoài cửa hoặc cửa sổ, lễ thỉnh 2 lạy: Thỉnh mời cửu huyền thất tổ,đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đẳng đẳng chư hương linh của gia đìnhchúng con, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả oan gia trái chủ nhiều đờikiếp của…… (tên chính mình và người thân trong gia đình mình) rộng cùng phápgiới chúng sanh đều đến đạo tràng này thỉnh pháp nghe kinh.


Nguyện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, nếu không chê hoặc từ chốikể cầu học, đệ tử chân thành cung thỉnh chư vị cùng đến đây lắng nghe lão phápsư Tịnh Không giảng về kinh ……………(tên kinh chuẩn bị mở)


Xin chúc phúc cho chư vị được Phậtlực gia trì, mỗi người đều có thể nghe hiểu được nghĩa ‎lý trong kinh, hoan hỷtin nhận, đồng thời có thể phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương CựcLạc. Xin chúc phúc quí vị sớm được gặp Phật để liễu thoát sanh tử, giống nhưPhật để độ tất cả chúng sanh. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệnguyện độ chúng sanh, tổng nguyện thành Phật đạo, trực chứng A-duy-việt-trí,viên mãn Vô Thượng Bồ Đề.

4) Nếu như trong nhà có phương tiện, dùng một ít bánh ngọt hoặc trái cây, mờipháp giới chúng sanh hưởng dùng. Thông thường theo tình cảm qua lại giữa tìnhngười với nhau, phải tôn trọng lễ tiết. Đối với pháp giới chúng sanh phải tôntrọng như vậy. Phải tin chắc rằng, sự chân thành phát xuất từ trong nội tâmchắc chắn sẽ khiến họ cảm động. Sở dĩ nói: “Chí thành cảm thông” là như vậy, làcó thể khiến tất cả pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ đều được lợi ích thùthắng.


“Hôm nay chúng tôi có chuẩn bị nhang đèn, trà nước, bánh kẹo, gạo muối …(hoặcnhững thứ mình sẽ dâng cúng), xin mời quí vị chí thành cảm thông thọ dụng”


Biến Thực Chân Ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lộ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7lần)

Biến Thủy Chân Ngôn:
Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da đát điệt tha. Án tô rô, tô rô bát ra tôrô, bát ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Xin mời tứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông hãy đến đây nghe phát thanh bănggiảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày không gián đoạn.

(Trong nghi thức Thỉnh Linh nên đọc cho hương linh nghe lời Khai Thị Cho HươngLinh của Hòa Thượng Tịnh Không, sau khi Quy Y Tam Bảo xong, rồi hãy mở pháp chohương linh nghe)

HòaThượng TỊNH KHÔNG
Chứng Minh Quy Y Tam Bảo Cho Hương Linh


Nay tôi vì quý vị xin Quy Y Tam Bảo.Xin tất cả chư vị hãy một lòng cung kính, chí thành đọc theo tôi:

A Xà Lê tồn niệm
Con đệ tử Diệu Âm
Kể từ hôm nay
Thân mạng còn sống
cũng như đã qua đời.
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.
Quy Y Phật lưỡng túc tôn.
Quy Y Pháp ly dục tôn.
Quy Y Tăng chúng trung tôn.
Quy Y Phật không đọa Địa ngục.
Quy Y Pháp không đọa Ngạ quỷ.
Quy Y Tăng không đọa Bàng Sanh.
(đọc 3 lần)

Hòa Thượng Tịnh Không


Khai Thị Cho Hương Linh

Thế gian này thật khổ lắm, lục đạoluân hồi càng khổ hơn, chúng ta trong đời này rất khó khăn mới gặp được Phậtpháp, trong lục đạo, bất luận là ở trong đạo nào, gặp được Phật pháp đều là cóphước báo, đều do đời quá khứ có thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Hy vọng ngaytrong đời này, bất luận chúng ta là thân phận gì, cũng phải nhất định cầu sanhTịnh độ, phải học với đức Phật A Di Đà, điều này quan trọng hơn hết. Muốn đếnthế giới Cực lạc, nhất định phải y theo lời trong kinh điển mà làm, quan trọngnhất là tu tâm thanh tịnh, phải buông xả những thứ tham, sân, si, mạn, thị phinhân ngã, phải hóa giải đi những ý niệm đối lập với người, với sự và vật, mâuthuẫn xung đột quyết định không để xảy ra. Chúng ta cần phải tu dưỡng đức hạnhcủa mình, Nhân đạo phải tu “Đệ tử quy”, tứ chúng tu hành nhất định phải tu thậpthiện nghiệp, lấy đây làm căn bản trong việc tu hành, chúng ta mới thật sự làthiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân là phảiy theo kinh giáo của Tịnh tông mà tu học, phải phát nguyện cầu sanh Tịnh độ,chắc chăn được sanh, không nên có một chút hoài nghi nào cả. Trong sinh hoạthàng ngày khó tránh được những oan gia trái chủ, những thứ này là do nhiều đờiqua đã kết tập, sau khi gặp, chúng ta phải dùng tâm chân thành để cảm hóa họ,quan trọng nhất là phải có tâm lượng bao dung, tha thứ người khác, bất luận làhọ dùng thủ đoạn gì để hủy báng ta, nhục mạ ta, hãm hại ta. Chúng ta quyết địnhkhông được có tâm sân hận, tâm trả thù, phải tâm bình khí hòa để chấp nhận, nhưvậy nghiệp chướng của chúng ta mới tiêu trừ và cảnh giới của chúng ta mới tựnâng cao được. Chẳng những vậy còn cảm hóa được oan gia trái chủ, chúng ta vãngsanh tịnh độ, mọi người cùng nhau đi. Trong lúc bình thường, có dịp nên nghekinh nhiều, câu Phật hiệu quyết định không gián đoạn, bất luận theo một côngviệc gì cũng không được gián đoạn câu Phật hiệu. Bây giờ mỗi ngày phải nghegiảng kinh để hiểu rõ đạo lý, hòa phục những phiền não tập khí của mình. Nếu bangày mà không nghe kinh thì thói hư tật xấu liền xuất hiện. Nếu câu Phật hiệucó thể đè nén được thì dùng Phật hiệu, còn không thì nghe kinh cũng có thể giúpchúng ta khống trị được. Chúng ta biết chúng sanh trong thập pháp giới vô cùngdụng công, bởi vì họ biết thế gian rất khổ. Lần này, chúng tôi được biết, trongQuý vị có rất nhiều chúng sanh từ khắp nơi tới, Quý vị đều phải niệm Phật chotốt, đều phải nghe kinh, một lòng một dạ cầu sanh Tịnh độ. Những tình kết trongquá khứ phải hóa giải, không được có oán hận, đây là điều quan trọng hơn hết,phải tu tâm thanh tịnh của mình, phải giúp đỡ người khác, phải giúp những oangia trái chủ hóa giải tình kết, mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh độ,hãy cố gắng niệm Phật”.

Xin đa tạ và xin chúc tất cả đều:

Bình an chư ác mạc tác
Như Ý chúng thiện phụng hành
TỊNH KHÔNG hòa nam

Vì chúng sanh cầu tiêu nghiệp chướng, vì Thế Giới cầu an ninh hòa bình. Xin mờitứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông mỗi ngày từ 19:00 giờ tối đến 4:15 sáng nghephát thanh băng giảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày khônggián đoạn.


NhữngKinh sẽ mở hàng ngày:
(Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng)


1. Kinh Địa Tạng (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

2. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
3. Cảm Ứng Thiên (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
4. Kinh Vô Lượng Thọ (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
5. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/03/201808:55(Xem: 959)
Vừa qua, bản thảo cuốn sách này, « Con Người và Phật Pháp » được tác giả Lê Khắc Thanh Hoài gởi đến cho tôi với lời đề nghị tôi có vài dòng đầu sách. Tôi có phần e ngại, vì có thể tôi không nắm rõ hết ý tưởng của tác giả và cũng có thể không nêu hết ý nghĩ của mình. Thế nhưng đối với một tác giả, một nữ cư sĩ Phật tử trí thức thuần thành, một nhà văn, một nhà thơ và là một nhạc sĩ mà tôi vẫn lưu tâm, cảm phục, cho nên tôi quên đi phần đắn đo mà mạnh dạn có mấy dòng, gọi là chút đạo tình và lòng trân trọng đối với chị Thanh Hoài.
19/04/201820:33(Xem: 68)
Audrey Hepburn; nữ tài tử Hollywood nổi danh ở thập niên 1950s, có vẻ đẹp thánh thiện với chiếc cổ thiên nga đã làm cho bao chàng trai mới lớn thời ấy từng ươm mơ dệt mộng. Tình cờ tấm ảnh của nàng đã xuất hiện trên mạng không khỏi làm nhiều người hâm mộ xúc động trước sự tàn phá của thời gian.
31/03/201807:10(Xem: 310)
Sống để gặt những gì mình đã gieo và gieo tiếp việc thiện, tích cực tu tập để tiến hóa, có những tái sinh ngày càng tốt hơn, cuối cùng đạt quả vị giải thoát, đi đến chấm dứt sinh tử luân hồi. Đạo Phật tóm gọn trong mấy chữ nhân quả, thiện ác mà thôi. + Chúng ta có tái sinh, có kiếp trước và kiếp sau không? Có rất nhiều câu chuyện trên khắp thế giới về những người chết đi sống lại kể về linh hồn, những người nhớ về kiếp trước của mình như những vị Lạt Ma Tây Tạng, nhà ngoại cảm giao tiếp với linh hồn để tìm được rất nhiều ngôi mộ, v.v Con người được sinh ra từ những nghiệp tốt và xấu mà mình đã gieo từ vô số kiếp. Trong đời này ta buộc phải nhận quả. Để giảm thiệt hại từ những quả xấu và tăng cường quả tốt thì cần phải làm lành lánh dữ việc xấu dù nhỏ cũng không nên làm còn việc thiện dù nhỏ mấy cũng cố gắng làm. Phật nói số người được tái sinh làm người hoặc chư Thiên (thần thánh) nhiều như 2 cái sừng trên đầu con bò, còn số người sinh vào cõi khổ (rơi vào địa ngục, hóa thành
16/03/201817:26(Xem: 332)
Video pháp thoai: Kinh Pháp Cú Phẩm Già 01 HT Thích Minh Hiếu giảng 11-03-2018
08/03/201806:59(Xem: 359)
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi nghĩ , như một dấu hiệu của tôn trọng, tôi sẽ đứng để nói chuyện. Cách ấy, tôi cũng có thể thấy thêm những khuôn mặt. Tôi thường diễn tả tất cả chúng ta như những anh chị em. Chúng tađều là những con người giống nhau ở trình độ nền tảng. Chúng ta giống nhau từ tinh thần, cảm xúc, đến thân thể. Ở trình độ vật lý, có những khác biệt nhỏ, như độ lớn của lổ mũi. Lổ mũi của tôi được xem như là một cái mũi lớn. Tôi không nghĩ nó là một cái mũi lớn. Cho nên đó là điều quan trọng. Chúng ta phải nhận ra mỗi người khác như một con người – không có gì khác nhau. Rồi thì, ở trình độ thứ hai – vâng, có những khác biệt về tín ngưỡng, khác biệt về màu da, khác biệt về quốc gia. Tôi nghĩ, ngày nay vấn nạn mà chúng ta đang đối diện là chúng ta nhấn mạnh quá nhiều về tầm quan trọng ở trình độ thứ hai, quên lãng rằng ở trình độ thứ nhất thì chúng ta là những con người giống nhau.
07/03/201804:29(Xem: 350)
Lại ngày 8 tháng ba. Mấy ngày nay đã thấy những email, những lời chúc đầy hoa trên mạng để chúc mừng ngày này. Trước 75, hình như ngày này chẳng ai biết tới. Những ngày tháng ba những năm ấy hoặc Lễ Hội tưởng niệm Hai Bà Trưng (6 tháng hai âm lịch), Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch), có ai để ý ngày 8 tháng 3. Thời ấy, đa số phụ nữ trong nam ở nhà lo cho con cái, nếu có đi làm hay ra buôn bán thì trong gia đình vẫn người chồng là trụ cột.
28/02/201811:40(Xem: 368)
Ở đời có những người không đức lại tự cho rằng quá nhiều đức; không tài lại nghĩ mình kỳ tài không ai bằng; làm lợi ích cho người không được bao nhiêu mà nghĩ mình làm quá nhiều; thành tựu không lớn mà nghĩ là thành tựu chưa từng thấy… là bởi “cái tôi” quá lớn. Cái tôi (the Self, the Ego) ấy vượt khỏi giới hạn của thân xác, đóng cọc cắm rào khắp nơi nào nó hướng đến. Nó vô hình nhưng lại mượn cái hữu hình để tự thể hiện sự hiện hữu của nó. Và sự hiện hữu theo cách thế bành trướng, lấn lướt của một cái tôi lớn, làm cho không gian chung quanh chật chội, tù túng. Ngay cả môi trường sống của gia đình, trường học, làng xóm, tổ chức tôn giáo, quốc gia, cho đến thế giới, trước sự hung hăng hãnh tiến, tự tin, tự mãn của một “cái tôi đáng ghét,” (1) sẽ bị ô nhiễm, khó thở. Cái tôi ấy nếu là người bình thường thì chỉ gây khó chịu, hoặc làm trò cười cho hàng thức giả trong vài phút giây; còn như cố gắng giành lấy trách nhiệm lãnh đạo tập thể nữa thì mới là hiểm họa cho nhiều người, trong một
28/02/201807:17(Xem: 222)
Bản Chất của Giáo Dục Đạo Đức Xã Hội_Bạch Mã
20/02/201816:30(Xem: 1033)
Đừng bao giờ nản chí, đừng bao giờ tuyệt vọng. Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa thì Ngài sẽ mở một cửa khác cho chúng ta đi. Sau đây là chuyện cô bé gốc Việt Đỗ Thị Phương bị cụt cả 2 chân lúc 1 tuổi vì cha mẹ ôm bom tự tử do nghịch cảnh tình yêu, nay trở thành nữ vận động viên Mỹ gốc Việt Haven Shepherd về người khuyết tật trong nhóm đại diện Hoa Kỳ dự Paralympic tại Thế vận hội Mùa đông Olympic 2018 ở Nam Hàn.