Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

30/03/201203:12(Xem: 1975)
Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

CỨU ĐỘ NHỮNG CHÚNG SANH ĐANG KHỔ NẠN Ở TAM ÁC ĐẠO

Pháp Sư Tịnh Không

DuyênDo Phát Thanh Về Phật Học Giảng Thuyết:


Ngài Tịnh Không lão pháp sư nói, chúng sanh trong hư không pháp giới là mộtthể. Là đệ tử của Phật, hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đươngnhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không pháp giới, nhất là nhữngoan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp.


Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái chủ sẽ thường hiện thành nhữngngười thân thuộc đã qua đời của quí vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanhtoán quí vị, đến tranh đấu với quí vị và làm chướng ngại, không cho quí vị vãngsanh về nơi tốt lành. Oan oan tương báo như thế đến lũy kiếp cũng không thểcùng tận. Thật là khổ không kể xiết!


Ngày nay chúng ta may mắn hiểu rõ vàgiác ngộ thì phải dùng cái tâm chí thành để hóa giải tất cả mọi oan kết. Cầuchư Phật, Bồ Tát gia hộ, khiến họ cũng có cơ duyên nghe được Phật Pháp, hầu hòagiải những đối nghịch oan trái, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, từ đâytrở về sau mãi mãi là pháp lữ (bạn đạo) trên đường bồ đề để đồng thành Phật đạovà cùng nhau cứu độ chúng sanh.

Phàm là những người cầu học, chỉ cần chúng ta bắt tay vào việc liền có thểkhiến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới được nghe pháp và đạt lợi ích. Vìsao chúng ta lại không cùng nhau bắt tay vào việc?


Nghĩa là mỗi đêm phát thanh về Phật học giảng thuyết, để từ đó có thể rộng độchúng sanh đang khổ nạn đều có cơ hội thỉnh pháp nghe kinh, để rồi được cùngnhau bước lên con đường lìa khổ đạt vui, cuối cùng là phát nguyện cầu sanh thếgiới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh khổ của lục đạo luân hồi.

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về cách thức Thỉnh mời các chúngsanh và oan gia trái chủ đến nghe pháp.


NghiThức Mời Các Chúng Sanh Và Oan Gia Trái Chủ Đến Nghe Pháp


1) Đến trước tượng Phật A Di Đà lễPhật 3 lạy: Cung thỉnh Đức Phật A Di Đà, chư Phật Bồ Tát, Long Thiên hộ pháp hộtrì cho đạo tràng giảng kinh tại nhà con:…..(họ và tên)…..pháp danh…..(địa chỉ)


Nguyện Phật quang từ bi soi rọi chođạo tràng này.
Nguyện Long Thiên hộ pháp ủng hộ cho đạo tràng này, rộng khiến tất cả Chúngsanh đến dự hội nghe pháp đều có thể chuyển tâm tín nhận, lắng nghe những lờipháp của lão pháp sư Tịnh Không về kinh …………………………. (tên băng kinh mình sẽ địnhmở trên Tivi hoặc băng đĩa Cassette). Nguyện dưới oai thần lực gia trì củaPhật, khiến tất cả chúng sanh nghe pháp đều có thể hoan hỷ tin và nhận, rồiphát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồilục đạo, đồng thời nguyện cho chúng con có thể khuyến khích lẫn nhau, dũng mãnhtinh tấn hầu sớm được lìa khổ được vui, v ãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc!

Nam Mô A Di Đà Phật, xin đức Phật ADi Đà, cùng 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho đạo tràng nàylà nằm trong tận hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đang đau khổ trong tamác đạo đều đến được, nghe được và đều có chỗ ngồi. (nếu có thể quán tưởng: TVhoặc Cassette của nhà mình biến thành vô cùng to lớn. Bộ sofa để ngồi trước TVbiến thành rất nhiều hàng và tất cả chúng sanh đến nghe giảng đều có chỗ ngồi,có thể nhìn thấy, nghe được) - Những điều trên đây xin cầu nguyện Phật gia trì.

2) Chúng con cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: Con…..(tên mình) xin thànhtâm cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quang lâm đạo tràng gia hộ cho cuộcgiảng kinh ………… (t ên băng kinh sẽ mở) của Hòa Thượng Tịnh Không để cứu độ tấtcả chúng sanh, chúng con xin ngài từ bi gia hộ cho chúng con được hoàn thànhtâm nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật!


3) Nhìn ra ngoài cửa hoặc cửa sổ, lễ thỉnh 2 lạy: Thỉnh mời cửu huyền thất tổ,đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đẳng đẳng chư hương linh của gia đìnhchúng con, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả oan gia trái chủ nhiều đờikiếp của…… (tên chính mình và người thân trong gia đình mình) rộng cùng phápgiới chúng sanh đều đến đạo tràng này thỉnh pháp nghe kinh.


Nguyện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, nếu không chê hoặc từ chốikể cầu học, đệ tử chân thành cung thỉnh chư vị cùng đến đây lắng nghe lão phápsư Tịnh Không giảng về kinh ……………(tên kinh chuẩn bị mở)


Xin chúc phúc cho chư vị được Phậtlực gia trì, mỗi người đều có thể nghe hiểu được nghĩa ‎lý trong kinh, hoan hỷtin nhận, đồng thời có thể phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương CựcLạc. Xin chúc phúc quí vị sớm được gặp Phật để liễu thoát sanh tử, giống nhưPhật để độ tất cả chúng sanh. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệnguyện độ chúng sanh, tổng nguyện thành Phật đạo, trực chứng A-duy-việt-trí,viên mãn Vô Thượng Bồ Đề.

4) Nếu như trong nhà có phương tiện, dùng một ít bánh ngọt hoặc trái cây, mờipháp giới chúng sanh hưởng dùng. Thông thường theo tình cảm qua lại giữa tìnhngười với nhau, phải tôn trọng lễ tiết. Đối với pháp giới chúng sanh phải tôntrọng như vậy. Phải tin chắc rằng, sự chân thành phát xuất từ trong nội tâmchắc chắn sẽ khiến họ cảm động. Sở dĩ nói: “Chí thành cảm thông” là như vậy, làcó thể khiến tất cả pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ đều được lợi ích thùthắng.


“Hôm nay chúng tôi có chuẩn bị nhang đèn, trà nước, bánh kẹo, gạo muối …(hoặcnhững thứ mình sẽ dâng cúng), xin mời quí vị chí thành cảm thông thọ dụng”


Biến Thực Chân Ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lộ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7lần)

Biến Thủy Chân Ngôn:
Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da đát điệt tha. Án tô rô, tô rô bát ra tôrô, bát ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Xin mời tứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông hãy đến đây nghe phát thanh bănggiảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày không gián đoạn.

(Trong nghi thức Thỉnh Linh nên đọc cho hương linh nghe lời Khai Thị Cho HươngLinh của Hòa Thượng Tịnh Không, sau khi Quy Y Tam Bảo xong, rồi hãy mở pháp chohương linh nghe)

HòaThượng TỊNH KHÔNG
Chứng Minh Quy Y Tam Bảo Cho Hương Linh


Nay tôi vì quý vị xin Quy Y Tam Bảo.Xin tất cả chư vị hãy một lòng cung kính, chí thành đọc theo tôi:

A Xà Lê tồn niệm
Con đệ tử Diệu Âm
Kể từ hôm nay
Thân mạng còn sống
cũng như đã qua đời.
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.
Quy Y Phật lưỡng túc tôn.
Quy Y Pháp ly dục tôn.
Quy Y Tăng chúng trung tôn.
Quy Y Phật không đọa Địa ngục.
Quy Y Pháp không đọa Ngạ quỷ.
Quy Y Tăng không đọa Bàng Sanh.
(đọc 3 lần)

Hòa Thượng Tịnh Không


Khai Thị Cho Hương Linh

Thế gian này thật khổ lắm, lục đạoluân hồi càng khổ hơn, chúng ta trong đời này rất khó khăn mới gặp được Phậtpháp, trong lục đạo, bất luận là ở trong đạo nào, gặp được Phật pháp đều là cóphước báo, đều do đời quá khứ có thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Hy vọng ngaytrong đời này, bất luận chúng ta là thân phận gì, cũng phải nhất định cầu sanhTịnh độ, phải học với đức Phật A Di Đà, điều này quan trọng hơn hết. Muốn đếnthế giới Cực lạc, nhất định phải y theo lời trong kinh điển mà làm, quan trọngnhất là tu tâm thanh tịnh, phải buông xả những thứ tham, sân, si, mạn, thị phinhân ngã, phải hóa giải đi những ý niệm đối lập với người, với sự và vật, mâuthuẫn xung đột quyết định không để xảy ra. Chúng ta cần phải tu dưỡng đức hạnhcủa mình, Nhân đạo phải tu “Đệ tử quy”, tứ chúng tu hành nhất định phải tu thậpthiện nghiệp, lấy đây làm căn bản trong việc tu hành, chúng ta mới thật sự làthiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân là phảiy theo kinh giáo của Tịnh tông mà tu học, phải phát nguyện cầu sanh Tịnh độ,chắc chăn được sanh, không nên có một chút hoài nghi nào cả. Trong sinh hoạthàng ngày khó tránh được những oan gia trái chủ, những thứ này là do nhiều đờiqua đã kết tập, sau khi gặp, chúng ta phải dùng tâm chân thành để cảm hóa họ,quan trọng nhất là phải có tâm lượng bao dung, tha thứ người khác, bất luận làhọ dùng thủ đoạn gì để hủy báng ta, nhục mạ ta, hãm hại ta. Chúng ta quyết địnhkhông được có tâm sân hận, tâm trả thù, phải tâm bình khí hòa để chấp nhận, nhưvậy nghiệp chướng của chúng ta mới tiêu trừ và cảnh giới của chúng ta mới tựnâng cao được. Chẳng những vậy còn cảm hóa được oan gia trái chủ, chúng ta vãngsanh tịnh độ, mọi người cùng nhau đi. Trong lúc bình thường, có dịp nên nghekinh nhiều, câu Phật hiệu quyết định không gián đoạn, bất luận theo một côngviệc gì cũng không được gián đoạn câu Phật hiệu. Bây giờ mỗi ngày phải nghegiảng kinh để hiểu rõ đạo lý, hòa phục những phiền não tập khí của mình. Nếu bangày mà không nghe kinh thì thói hư tật xấu liền xuất hiện. Nếu câu Phật hiệucó thể đè nén được thì dùng Phật hiệu, còn không thì nghe kinh cũng có thể giúpchúng ta khống trị được. Chúng ta biết chúng sanh trong thập pháp giới vô cùngdụng công, bởi vì họ biết thế gian rất khổ. Lần này, chúng tôi được biết, trongQuý vị có rất nhiều chúng sanh từ khắp nơi tới, Quý vị đều phải niệm Phật chotốt, đều phải nghe kinh, một lòng một dạ cầu sanh Tịnh độ. Những tình kết trongquá khứ phải hóa giải, không được có oán hận, đây là điều quan trọng hơn hết,phải tu tâm thanh tịnh của mình, phải giúp đỡ người khác, phải giúp những oangia trái chủ hóa giải tình kết, mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh độ,hãy cố gắng niệm Phật”.

Xin đa tạ và xin chúc tất cả đều:

Bình an chư ác mạc tác
Như Ý chúng thiện phụng hành
TỊNH KHÔNG hòa nam

Vì chúng sanh cầu tiêu nghiệp chướng, vì Thế Giới cầu an ninh hòa bình. Xin mờitứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông mỗi ngày từ 19:00 giờ tối đến 4:15 sáng nghephát thanh băng giảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày khônggián đoạn.


NhữngKinh sẽ mở hàng ngày:
(Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng)


1. Kinh Địa Tạng (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

2. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
3. Cảm Ứng Thiên (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
4. Kinh Vô Lượng Thọ (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
5. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202003:48(Xem: 6100)
Công đức hoằng khai nhiếp hóa của Ngài cao hơn núi cao Tấm lòng từ bi độ lượng của Ngài sâu hơn biển sâu Chữ nghĩa của trần gian làm sao phô diễn
10/07/202003:39(Xem: 474)
Hồi tháng Giêng năm nay, ông Mohan Paswan, một tài xế xe thồ tuk-tuk, bị thương trong một tai nạn giao thông. Ông tạm trú ở Gurugram, ngoại ô thủ đô New Delhi, nơi ông suốt ngày hành nghề chở khách bằng chiếc xe cà tàng có gắn máy. Tiền kiếm được ông gửi về quê nuôi vợ con ở Bihar, tiểu bang miền đông Ấn Độ, cách xa đến 700 dặm (trên 1.100 km.) Sau tai nạn, ông Paswan không thể tiếp tục chạy xe để kiếm tiền, không những thế ông cần sự săn sóc. Cô con gái ông, Jyoti Kumari, 15 tuổi, nghe tin liền nhảy lên tàu lửa đi tìm cha rồi ở cạnh ông để chăm lo. Thế rồi cơn đại dịch xảy ra.
09/07/202005:17(Xem: 56)
Sáu Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là mục tiêu tu hành: Không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những điều này là căn bản làm người, là nền tảng tu hành, và là tiêu chuẩn của chánh quyền. Sáu Đại Tông Chỉ này là sáu con đường sáng. Nếu nhớ được sáu đại tông chỉ này, quý vị có thể thành Phật. Tôi đưa ra sáu đại tông chỉ này cho những người muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thành Thanh Văn, A La Hán. Đây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếu thực hành được, quý vị có thể dùng suốt đời, mà vẫn không tận dụng hết được!
08/07/202003:27(Xem: 300)
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác. Cũng không khó để nhận ra rằng khẩu trang đã và đang có xu hướng trở thành quà tặng, chương trình khuyến mãi của nhiều hoạt động kinh doanh. Chạy đua xu hướng "bán hàng tặng kèm khẩu trang", trên các website thương mại điện tử, nhiều gian hàng cũng đua nhau áp dụng hình thức kinh doanh này. Kết quả như thế nào? Nhiều gian hàng đã thấy được hiệu quả rõ rệt khi lượt khách đặt mua tăng mạnh, họ đã vượt qua cơn ế ẩm nhờ tặng kèm khẩu trang. Tương tự, các nhà hàng, tiệm nails, cửa hàng…đều đang theo xu hướng tặng khẩu trang cho khách, vừa để tuân theo trật tự “bình thường mới” trong xã hội, vừa đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe của cả khách hàng và chính mình. Thử tưởng tượng, quý vị bước vào một tiệm nails nhưng quên mang theo khẩu trang, không sao, nhân viên mang cho quý vị m
05/07/202009:35(Xem: 97)
Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tenzin Gyatso, là lãnh tụ tinh thần và thế quyền của dân tộc Tây Tạng. Ngài sinh vào ngày 6 tháng Bảy năm 1935, trong một ngôi làng gọi là Taktser ở đông bắc Tây Tạng, trong một gia đình nông dân. Đức Thánh Thiện được công nhận vào lúc hai tuổi, phù hợp với truyền thống Tây Tạng, như tái sanh của người tiền nhiệm, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Đức Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân của Đức Phật Từ Bi, nguyện tái sanh để phụng sự loài người. Đạt Lai Lạt Ma có nghĩa là “Đại dương của trí tuệ.” Người Tây Tạng thường liên hệ đến Đức Thánh Thiện như Yeshe Norbu, “Viên ngọc ước,” hay đơn giản là Kundun, có nghĩa là “Thị Hiện.”
25/06/202008:13(Xem: 365)
Câu nói: ướp xạ xông hương như đã trở thành quen thuộc với mọi người nên cũng chẳng mấy ai quan tâm tới, tuy nhiên áp dụng “xông ướp” vào huân tập là điều không đơn giản, nên cần phải quan tâm sâu rộng hơn tới hai điểm: thứ nhất là từ Hán Việt có những nghĩa: tập nhiễm, xông ướp, in sâu nơi tâm thức; thứ hai là khó hiểu, vì không thể hình dung rõ ràng. Huân tập là động từ như lực làm thay đổi tâm sinh lý con người rất tinh vi nên cần phải gia tâm hơn, vì nó ảnh hưởng về hai mặt tiêu cực và tích cực, cũng như thiện và bất thiện.
24/06/202019:04(Xem: 237)
Tạo ra một cuộc sống Hạnh phúc cho riêng bản thân và gia đình là ưu tiên hàng đầu của hầu hết người Mỹ. Mặc dù những điều cụ thể làm cho chúng ta Hạnh phúc có thể khác nhau đối với mỗi chúng ta, nhưng tất cả chúng ta đều biết Hạnh phúc khi chúng ta trải nghiệm nó: Đó là cảm giác hài lòng chung mà chúng ta đang sống một cuộc sống có mục đích, thỏa mãn.
24/06/202019:02(Xem: 229)
Một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni với tư thế ngồi cao 13,7 mét (45-foot) được dựng lên ở khu Chittagong Hill, Bangladesh trên cơ sở của ngôi Già lam Tainkhalipara Sanghamitva Seva Sangha Vihar (TSSSV) đã trở thành một biểu tượng của sự hợp nhất cộng đồng trong một khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sự xung đột và bất ổn.
24/06/202018:54(Xem: 238)
Theo các nhà nghiên cứu về văn hóa lịch sử và khảo cổ học cho biết, những bức bích họa tranh tường màu sắc rực rỡ và tàn tích Phật giáo được khai quật tại Cộng hòa Uzbekistan, một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Trung Á, trước kia từng là một phần của Liên bang Xô viết, có niên đại từ thế kỷ thứ 2 và thứ 3, đã làm sáng tỏ sự hấp dẫn về sự lan tỏa nghệ thuật Phật giáo dọc theo con đường tơ lụa cổ đại.
24/06/202008:40(Xem: 441)
Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”. Anh bạn thân của tôi, Bs. TNT từ lâu có đề nghị tôi viết một bài về "Viện Dưỡng Lão" (VDL) để giúp bà con mình có thêm một chút khái niệm về VDL vì anh biết trong suốt 27 năm qua tôi đã liên tục săn sóc cho các cụ già tại các viện dưỡng lão, và cũng đã là "Giám Đốc Y Tế" (Medical Director) của nhiều VDL trong vùng. Nay tôi muốn chia sẻ cùng qúy bạn một số kinh nghiệm và hiểu biết về VDL.