Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

30/03/201203:12(Xem: 4391)
Cứu Độ Những Chúng Sanh Đang Khổ Nạn Ở Tam Ác Đạo

CỨU ĐỘ NHỮNG CHÚNG SANH ĐANG KHỔ NẠN Ở TAM ÁC ĐẠO

Pháp Sư Tịnh Không

DuyênDo Phát Thanh Về Phật Học Giảng Thuyết:


Ngài Tịnh Không lão pháp sư nói, chúng sanh trong hư không pháp giới là mộtthể. Là đệ tử của Phật, hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đươngnhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không pháp giới, nhất là nhữngoan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp.


Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái chủ sẽ thường hiện thành nhữngngười thân thuộc đã qua đời của quí vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanhtoán quí vị, đến tranh đấu với quí vị và làm chướng ngại, không cho quí vị vãngsanh về nơi tốt lành. Oan oan tương báo như thế đến lũy kiếp cũng không thểcùng tận. Thật là khổ không kể xiết!


Ngày nay chúng ta may mắn hiểu rõ vàgiác ngộ thì phải dùng cái tâm chí thành để hóa giải tất cả mọi oan kết. Cầuchư Phật, Bồ Tát gia hộ, khiến họ cũng có cơ duyên nghe được Phật Pháp, hầu hòagiải những đối nghịch oan trái, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, từ đâytrở về sau mãi mãi là pháp lữ (bạn đạo) trên đường bồ đề để đồng thành Phật đạovà cùng nhau cứu độ chúng sanh.

Phàm là những người cầu học, chỉ cần chúng ta bắt tay vào việc liền có thểkhiến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới được nghe pháp và đạt lợi ích. Vìsao chúng ta lại không cùng nhau bắt tay vào việc?


Nghĩa là mỗi đêm phát thanh về Phật học giảng thuyết, để từ đó có thể rộng độchúng sanh đang khổ nạn đều có cơ hội thỉnh pháp nghe kinh, để rồi được cùngnhau bước lên con đường lìa khổ đạt vui, cuối cùng là phát nguyện cầu sanh thếgiới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh khổ của lục đạo luân hồi.

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về cách thức Thỉnh mời các chúngsanh và oan gia trái chủ đến nghe pháp.


NghiThức Mời Các Chúng Sanh Và Oan Gia Trái Chủ Đến Nghe Pháp


1) Đến trước tượng Phật A Di Đà lễPhật 3 lạy: Cung thỉnh Đức Phật A Di Đà, chư Phật Bồ Tát, Long Thiên hộ pháp hộtrì cho đạo tràng giảng kinh tại nhà con:…..(họ và tên)…..pháp danh…..(địa chỉ)


Nguyện Phật quang từ bi soi rọi chođạo tràng này.
Nguyện Long Thiên hộ pháp ủng hộ cho đạo tràng này, rộng khiến tất cả Chúngsanh đến dự hội nghe pháp đều có thể chuyển tâm tín nhận, lắng nghe những lờipháp của lão pháp sư Tịnh Không về kinh …………………………. (tên băng kinh mình sẽ địnhmở trên Tivi hoặc băng đĩa Cassette). Nguyện dưới oai thần lực gia trì củaPhật, khiến tất cả chúng sanh nghe pháp đều có thể hoan hỷ tin và nhận, rồiphát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồilục đạo, đồng thời nguyện cho chúng con có thể khuyến khích lẫn nhau, dũng mãnhtinh tấn hầu sớm được lìa khổ được vui, v ãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc!

Nam Mô A Di Đà Phật, xin đức Phật ADi Đà, cùng 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho đạo tràng nàylà nằm trong tận hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đang đau khổ trong tamác đạo đều đến được, nghe được và đều có chỗ ngồi. (nếu có thể quán tưởng: TVhoặc Cassette của nhà mình biến thành vô cùng to lớn. Bộ sofa để ngồi trước TVbiến thành rất nhiều hàng và tất cả chúng sanh đến nghe giảng đều có chỗ ngồi,có thể nhìn thấy, nghe được) - Những điều trên đây xin cầu nguyện Phật gia trì.

2) Chúng con cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: Con…..(tên mình) xin thànhtâm cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quang lâm đạo tràng gia hộ cho cuộcgiảng kinh ………… (t ên băng kinh sẽ mở) của Hòa Thượng Tịnh Không để cứu độ tấtcả chúng sanh, chúng con xin ngài từ bi gia hộ cho chúng con được hoàn thànhtâm nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật!


3) Nhìn ra ngoài cửa hoặc cửa sổ, lễ thỉnh 2 lạy: Thỉnh mời cửu huyền thất tổ,đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đẳng đẳng chư hương linh của gia đìnhchúng con, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả oan gia trái chủ nhiều đờikiếp của…… (tên chính mình và người thân trong gia đình mình) rộng cùng phápgiới chúng sanh đều đến đạo tràng này thỉnh pháp nghe kinh.


Nguyện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, nếu không chê hoặc từ chốikể cầu học, đệ tử chân thành cung thỉnh chư vị cùng đến đây lắng nghe lão phápsư Tịnh Không giảng về kinh ……………(tên kinh chuẩn bị mở)


Xin chúc phúc cho chư vị được Phậtlực gia trì, mỗi người đều có thể nghe hiểu được nghĩa ‎lý trong kinh, hoan hỷtin nhận, đồng thời có thể phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương CựcLạc. Xin chúc phúc quí vị sớm được gặp Phật để liễu thoát sanh tử, giống nhưPhật để độ tất cả chúng sanh. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệnguyện độ chúng sanh, tổng nguyện thành Phật đạo, trực chứng A-duy-việt-trí,viên mãn Vô Thượng Bồ Đề.

4) Nếu như trong nhà có phương tiện, dùng một ít bánh ngọt hoặc trái cây, mờipháp giới chúng sanh hưởng dùng. Thông thường theo tình cảm qua lại giữa tìnhngười với nhau, phải tôn trọng lễ tiết. Đối với pháp giới chúng sanh phải tôntrọng như vậy. Phải tin chắc rằng, sự chân thành phát xuất từ trong nội tâmchắc chắn sẽ khiến họ cảm động. Sở dĩ nói: “Chí thành cảm thông” là như vậy, làcó thể khiến tất cả pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ đều được lợi ích thùthắng.


“Hôm nay chúng tôi có chuẩn bị nhang đèn, trà nước, bánh kẹo, gạo muối …(hoặcnhững thứ mình sẽ dâng cúng), xin mời quí vị chí thành cảm thông thọ dụng”


Biến Thực Chân Ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lộ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7lần)

Biến Thủy Chân Ngôn:
Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da đát điệt tha. Án tô rô, tô rô bát ra tôrô, bát ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Xin mời tứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông hãy đến đây nghe phát thanh bănggiảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày không gián đoạn.

(Trong nghi thức Thỉnh Linh nên đọc cho hương linh nghe lời Khai Thị Cho HươngLinh của Hòa Thượng Tịnh Không, sau khi Quy Y Tam Bảo xong, rồi hãy mở pháp chohương linh nghe)

HòaThượng TỊNH KHÔNG
Chứng Minh Quy Y Tam Bảo Cho Hương Linh


Nay tôi vì quý vị xin Quy Y Tam Bảo.Xin tất cả chư vị hãy một lòng cung kính, chí thành đọc theo tôi:

A Xà Lê tồn niệm
Con đệ tử Diệu Âm
Kể từ hôm nay
Thân mạng còn sống
cũng như đã qua đời.
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.
Quy Y Phật lưỡng túc tôn.
Quy Y Pháp ly dục tôn.
Quy Y Tăng chúng trung tôn.
Quy Y Phật không đọa Địa ngục.
Quy Y Pháp không đọa Ngạ quỷ.
Quy Y Tăng không đọa Bàng Sanh.
(đọc 3 lần)

Hòa Thượng Tịnh Không


Khai Thị Cho Hương Linh

Thế gian này thật khổ lắm, lục đạoluân hồi càng khổ hơn, chúng ta trong đời này rất khó khăn mới gặp được Phậtpháp, trong lục đạo, bất luận là ở trong đạo nào, gặp được Phật pháp đều là cóphước báo, đều do đời quá khứ có thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Hy vọng ngaytrong đời này, bất luận chúng ta là thân phận gì, cũng phải nhất định cầu sanhTịnh độ, phải học với đức Phật A Di Đà, điều này quan trọng hơn hết. Muốn đếnthế giới Cực lạc, nhất định phải y theo lời trong kinh điển mà làm, quan trọngnhất là tu tâm thanh tịnh, phải buông xả những thứ tham, sân, si, mạn, thị phinhân ngã, phải hóa giải đi những ý niệm đối lập với người, với sự và vật, mâuthuẫn xung đột quyết định không để xảy ra. Chúng ta cần phải tu dưỡng đức hạnhcủa mình, Nhân đạo phải tu “Đệ tử quy”, tứ chúng tu hành nhất định phải tu thậpthiện nghiệp, lấy đây làm căn bản trong việc tu hành, chúng ta mới thật sự làthiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân là phảiy theo kinh giáo của Tịnh tông mà tu học, phải phát nguyện cầu sanh Tịnh độ,chắc chăn được sanh, không nên có một chút hoài nghi nào cả. Trong sinh hoạthàng ngày khó tránh được những oan gia trái chủ, những thứ này là do nhiều đờiqua đã kết tập, sau khi gặp, chúng ta phải dùng tâm chân thành để cảm hóa họ,quan trọng nhất là phải có tâm lượng bao dung, tha thứ người khác, bất luận làhọ dùng thủ đoạn gì để hủy báng ta, nhục mạ ta, hãm hại ta. Chúng ta quyết địnhkhông được có tâm sân hận, tâm trả thù, phải tâm bình khí hòa để chấp nhận, nhưvậy nghiệp chướng của chúng ta mới tiêu trừ và cảnh giới của chúng ta mới tựnâng cao được. Chẳng những vậy còn cảm hóa được oan gia trái chủ, chúng ta vãngsanh tịnh độ, mọi người cùng nhau đi. Trong lúc bình thường, có dịp nên nghekinh nhiều, câu Phật hiệu quyết định không gián đoạn, bất luận theo một côngviệc gì cũng không được gián đoạn câu Phật hiệu. Bây giờ mỗi ngày phải nghegiảng kinh để hiểu rõ đạo lý, hòa phục những phiền não tập khí của mình. Nếu bangày mà không nghe kinh thì thói hư tật xấu liền xuất hiện. Nếu câu Phật hiệucó thể đè nén được thì dùng Phật hiệu, còn không thì nghe kinh cũng có thể giúpchúng ta khống trị được. Chúng ta biết chúng sanh trong thập pháp giới vô cùngdụng công, bởi vì họ biết thế gian rất khổ. Lần này, chúng tôi được biết, trongQuý vị có rất nhiều chúng sanh từ khắp nơi tới, Quý vị đều phải niệm Phật chotốt, đều phải nghe kinh, một lòng một dạ cầu sanh Tịnh độ. Những tình kết trongquá khứ phải hóa giải, không được có oán hận, đây là điều quan trọng hơn hết,phải tu tâm thanh tịnh của mình, phải giúp đỡ người khác, phải giúp những oangia trái chủ hóa giải tình kết, mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh độ,hãy cố gắng niệm Phật”.

Xin đa tạ và xin chúc tất cả đều:

Bình an chư ác mạc tác
Như Ý chúng thiện phụng hành
TỊNH KHÔNG hòa nam

Vì chúng sanh cầu tiêu nghiệp chướng, vì Thế Giới cầu an ninh hòa bình. Xin mờitứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông mỗi ngày từ 19:00 giờ tối đến 4:15 sáng nghephát thanh băng giảng kinh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không mỗi ngày khônggián đoạn.


NhữngKinh sẽ mở hàng ngày:
(Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng)


1. Kinh Địa Tạng (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

2. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
3. Cảm Ứng Thiên (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
4. Kinh Vô Lượng Thọ (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
5. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/11/2022(Xem: 79)
Lời mở đầu của người chuyển ngữ Bài kinh Kevaṭṭa-Sutta là một bài kinh dài giảng cho một người thế tục trẻ tuổi tên là Kevaṭṭa khi người này đến xin Đức Phật chỉ định một vị tỳ-kheo trong Tăng đoàn thực thi các phép lạ để thu phục được nhiều người hơn. Thế nhưng Đức Phật khẳng định là Ngài không hề dạy các tỳ-kheo của mình làm phép lạ, mà chỉ giảng dạy họ phải làm thế nào để biến mình từ một con người bình dị trở thành một con người cao quý hơn, đưa mình đến sự Giải thoát cuối cùng và sự Giác ngộ tối thượng. Sự giảng và học hỏi đó tự nó cũng đã là một phép lạ. Đấy là nội dung của toàn bộ bài kinh, và cũng là "kim chỉ nam" giúp chúng ta theo dõi bài kinh rất phong phú, khúc triết, nhưng cũng rất phức tạp này.
25/11/2022(Xem: 227)
Hành Hương Thắp Sáng Tâm Đăng và Cảm niệm Thâm Ân Đức Thế Tôn VỊ THẦY VĨ ĐẠI BẬC NHẤT CỦA NHÂN LOẠI. Suốt tuổi vị thành niên ưu tư, trăn trở, đến tuổi lập gia đình thấy mọi niềm vui, khoái lạc đều phù du, trống rỗng; tháng năm dài tìm cách giúp vua, cứu nước, Thái Tử Siddhārtha Gotama luôn cảm thấy mình làm cái việc của con dã tràng xe cát - vì không giải mã được hố thẳm của lòng người (nguyên nhân của khổ uẩn). Với ý chí kiên định, ngài thoát ly gia đình, vợ con, vương vị, quyết tìm ra con đường thoát khổ, giải trình giá trị và ý nghĩa vĩnh cửu cho kiếp nhân sinh.
22/10/2022(Xem: 450)
Chia sẻ hình ảnh của Khóa tu nhân Lễ Vía Đức Bồ Tát Quan Âm tại Chùa Pháp Hoa Seattle Washington State do Ni Sư Thích Hạnh Nguyện và chư Đạo hữu Tịnh Thanh, Trí Tín tổ chức. Xin thành tâm cảm niệm tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni, chư thiện hữu, Phật tử đã nhiệt tâm hỗ trợ cho Khóa tu được thành tựu viên mãn và giai đại hoan hỷ...
12/10/2022(Xem: 395)
Xin có lời tâm sự, rằng trong lòng tôi vẫn luôn luôn là một đứa trẻ rất mực ngây thơ, nghĩa là, chưa bao giờ lớn cả. Nói cho đúng, tôi đã lớn dậy giữa rừng văn học cổ tích quê nhà, đã say mê đọc truyện cổ về những vị Bụt bay tới khi có ai đó gặp nạn và ngồi than khóc, đã miệt mài với những thần thoại tuyệt vời trong Kinh Phật… Và rồi, tôi tin rằng Đức Phật không bao giờ rời bỏ chúng sinh.
30/09/2022(Xem: 674)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Kính quý thiện hữu ''Sứ giả Từ Bi'' Đạo Tràng Kim Đài - CA Xin tường trình cùng Đại chúng. Tánh Tuệ vừa hoàn tất 8 giếng nước do quí Thiện hữu bố thí cho dân nghèo xứ Phật và vẫn Continue hoàn tất những giếng nước khác do quí thiện hữu phat tâm.
25/09/2022(Xem: 562)
Thấm thoát đã đến Giỗ Trăm Ngày Cố Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai danh Không Ngại Thân mẫu Trụ Trì tại Quan Âm
21/09/2022(Xem: 711)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chân Tâm chính là gia bảo Tâm, chẳng lẽ không quý trọng hơn tiền tài, vật chất sao? Bởi không có tâm thì ai đặt lên vật chất những giá trị? Tâm là bà mẹ sinh ra những đứa con (vật chất), nhưng phần nhiều con người ta thà vì tiền tài danh lợi mà phụ rẫy bản tâm, mà khiến cho tâm tổn thương chảy máu. - Quả báo của tất cả hạnh phúc, xuất phát từ Tâm. Sự trừng phạt của tất cả khổ đau, cũng bắt nguồn từ Tâm.
20/09/2022(Xem: 588)
Kinh Tiểu Bộ Diễn Nghĩa Kệ Bāhiya Sutta (Thể song thất lục song bát) * Lê Huy Trứ
20/09/2022(Xem: 497)
"Bài kinh giảng cho Girimānanda" / Girimānanda Sutta (AN 10.60) là một bài kinh ngắn nhưng thuyết giảng về một phép luyện tập thiền định thật quan trọng, thiết thực và cụ thể, giúp người đau ốm mượn hơi thở để trở về với chính mình, làm lắng dịu các sự đau đớn trên thân thể và mọi lo lắng trong tâm thần. Ở các cấp bậc lắng sâu hơn, phép luyện tập này cũng có thể làm cho căn bệnh hoàn toàn chấm dứt, mang lại một niềm hân hoan và thanh thoát thật sâu xa.
16/09/2022(Xem: 565)
Đã bao năm tôi bị cài hoa hồng trắng trong mùa Vu Lan thật là tủi thân. Nhưng biết làm sao đây khi người con đã mất đi người mẹ thân thương! Theo tục lệ đã định sẵn, khi mâm hoa hồng đỏ, trắng của các em trong Gia Đình Phật Tử đưa đến, tôi chỉ dám chọn đóa hoa màu trắng để cài lên áo, chứ không dám chọn màu đỏ dù rất thích. Nhưng hôm nay tại buổi lễ Vu Lan ở Tu Viện Viên Đức ngày 4 tháng 9 năm 2022, tôi gặp chuyện bất ngờ được ép cài hoa hồng đỏ. Trên mâm hoa chỉ mỗi một màu hồng, cái màu pha trộn giữa trắng và đỏ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,228,198