Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại lễ tưởng niệm Tổ sư Tâm Tịnh khai sơn Tổ đình Tây Thiên

24/12/201003:56(Xem: 6719)
Đại lễ tưởng niệm Tổ sư Tâm Tịnh khai sơn Tổ đình Tây Thiên

To Su Tam Tinh

Đại lễ tưởng niệm
Tổ sư Tâm Tịnh khai sơn Tổ đình Tây Thiên

Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm Canh dần (18/4/2010) môn phái Tổ đình Tây Thiên trang nghiêm trọng thể tổ chức đại lễ tưởng niệm lần thứ 82 năm ngày Tổ sư Tâm Tịnh viên tịch.

Đại lễ đặt dưới sự chứng minh tối cao của: Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPG Việt Nam, trú trì Tổ đình Tường Vân – Huế, Trưởng lão Hòa thượng Thích khả Tấn, Thành viên Hội đồng chứng minh GHPG Việt Nam, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPG tỉnh Thừa Thiên – Huế, Giáo phẩm chứng minh Môn phái tổ đình Tây Thiên – Huế, trú trì chùa Giác Lâm – Huế. Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó chủ tịch HĐTS Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên – Huế, trú trì Diệu Đế quốc tự, Lam Sơn và Tra Am – Huế. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Thành viên Hội đồng chứng minh GHPG Việt Nam, Ủy viên thường Trực HĐTS Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử trung ương,  Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Nam, trú trì chùa Đạo Nguyên Tam Kỳ - Quảng Nam. Chư tôn đức trong thường trực BTS GHPG tỉnh Thừa Thiên – Huế, chư tôn đức đại diện các môn phái Tổ đình trong tỉnh Thừa Thiên – Huế, chư tôn đức trú trì các chùa trong tỉnh và ngoài tỉnh, cùng đông đảo Tăng Ni Phật tử thuộc Môn phái tổ đình Tây Thiên – Huế.
Trong tinh thần báo ân và tri ân, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn, chim có tổ người có tông”.
Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm húy nhật lần thứ 82 Đức Tổ khai sơn Tổ đình Tây Thiên – Huế. Dưới linh đài hiện thân Thánh chúng, trước giây phút thiêng liêng tỏa ngát hương từ, chúng con đang hiệp tụ về đây, thành kính tưởng niệm Giác linh Đức tổ để học đòi đạo hạnh cao khiết, đức nhẫn nan suy, đạo nghiệp trọn tường, pháp lưu sơn thủy.

Cúi đầu tưởng niệm Giác linh Đức Tổ. Từ chân tánh hiện thân đại sĩ, Hồ gia phong thọ mạng một đời, xứ Trung Kiên trăm năm thác tích, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần; sông Thạch Hãn thao thao dong Phật thủy, núi Ngự Bình gió quyện mây lành, làng Dương Xuân sáng ngời tâm giác, chùa Báo Quốc quyết chí tu hành, đến Từ Hiếu kế thừa Tổ Ấn, thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng xanh, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi mãi ở trong.
Bằng vào thuận duyên đầy đủ, hạnh nguyện có thừa, Đức Tổ đã bao năm ngày tháng quyết chí học hành, nấu sử sôi kinh, nghiên tầm áo nghĩa khắp chốn Tùng lâm. Nhờ vào giới đức trang nghiêm, đạo hạnh song toàn, đạo tâm trác thế, trí tuệ cao siêu, tục diệm truyền đăng, báo Phật ân đức, Ngài đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm cho nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử. Qua đó, tường đàn hậu học giới thể trang nghiêm dòng diệu thể, trở thành pháp khí đại thừa truyền trì mạng mạch của Phật pháp.

Quả thật: “Lời thầy ý Tổ còn đây
  Hoa nghiêm suối ngọc dựng xây đạo tràng”
Đức Tổ là hiện thân của giới luật, là sức sống miên viễn của Phật pháp, là thạch trụ chốn Tòng lâm. Mỗi lời dạy của Ngài là những âm ba giải thoát xoa dịu lòng người, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi là dấu chân của đạo pháp, xuôi dòng bản thể, thuận lý chân như. Ngài là tấm gương vị nhân hoằng pháp trong ngần, không chấp nê nơi thấp cao bỉ thử, là dòng sông vượt bao ghềnh thách để về với biển giác nhiệm mầu, cũng là dòng sông mang hương sắc thanh lương cho vạn loài hữu tình triêm ân công đức.


Bao nhiêu công đức với những đại nguyện của Đức Tổ là những trang sử sáng ngời và sống động của Phật giáp Việt Nam, là gương sáng cho đàn hậu thế chúng con coi chung, là ngọn hải đăng hướng cho lộ trình phụng sự đạo pháp và chúng sanh.
Thật vậy: “Hư không còn có ngày mòn
    Tấm gương đức hạnh sắc son đời đời”

Giờ đây, núi Dương xuân với đồi cây xanh biết lộng gió ngàn phương, tịnh địa Tây Thiên dưới mái chùa cổ kính in niềm xót xa. Trước Tổ đường uy nghiêm với lời vàng quyện khói trầm hương, thoảng nhẹ hương thiền, hàng đệ tử chúng con quy tụ về đây để nghe lòng ấm lại sau bao năm tháng chen bước đạo đời. Hình bóng Ngài tuy không còn nữa, nhưng pháp thân lồng lộng, công đức vô lậu, đạo hạnh vô tướng vượt ngoài hình thể, vẫn còn hằng huuux quang minh, tỏa hương thơm trong chốn Tổ, là hồn thiêng của phạm vũ, là chất liệu nuôi sống các thế hệ hôm nay và mai sau, mãi mãi in đậm trong tâm tư, trong ký ức của đàn hậu học chúng con, trong lòng người con Phật, và trong trang sử muôn màu muôn vẽ của Phật giáo Việt Nam.


 Trăm năm bia đá thì mòn
 Ngàn năm tâm khảm vẫn còn khắc ghi
Ngưỡn bạch giác linh Đức Đại Lão Tổ sư!
Giờ đây, đã 82 mùa xuân trôi qua, hơn 8930 ngày đã thoi đưa thấm thoát, Ngài đã đi xa ngàn vạn dặm, nét hồng danh còn thắm hương thiền, đức cao dày không ngừng trải nhơn thiên, đạo ngát tỏa rừng thiêng bể thắm.


Bấy giờ tuy hoa xuân còn nụ nhưng tâm xuân đã trống vắng rất nhiều, đồi Dương Xuân thông buồn reo gió, mái chùa thiêng vẫn còn hiện hữu với bao tháng ngày, nhưng bóng vàng dằng dặc dứt tơ, nỗi nhớ tưởng hình bóng Ngài thoáng xa mơ ngàn dặm. Quanh đây âm tung thiền trượng vẫn còn nghe gõ nhịp trầm hùng, cây cỏ Tây Thiên còn vọng dấu hài Đức Lão Tổ. Đàn hậu bối chúng con trở về nương tựa ân sủng từ bi tươi nhuần đạo hạnh. Chúng con thành kính đảnh lễ trước chân dung di hình tịch mặc và bảo tháp hóa thân của Đức Tổ là đảnh lễ công đức cao dày, thắp nén hương trầm là thắp nén tâm hương giới định tuệ để thù đáp ân bất tư nghì thuyết, và góp lời cầu nguyện đến muôn lòng an tịnh. Kính cẩn ôn lại tiểu sử đời Ngài là chũng bồi tư lương đức hạnh mà Ngài đã ban cho để làm hàng trang trên bước đường hưng đạo độ mê. Chúng con nguyện khắc cốt ghi lòng, tinh tấn tu học, cải hóa thân tâm, xây dựng cuộc sống xuất gia phạm hạnh, lợi đạo ích đời, là những hàng đệ tử tin tưởng của bậc Sư trưởng, là những người con trung kiên của Giáo hội, góp phần hoằng pháp lợi sanh, giữ gìn chốn Tổ uy nghiêm để xứng đáng là cháu con của Đức Đại Lão Tổ sư.


Trong giờ phút thiêng liêng và thanh tịnh này, khói trầm quyện, hương trầm bay, hòa cùng thành tâm cung kính của đệ tử chúng con. Ngưỡng kính Giác linh Đức Đại Lão Tổ sư và giác linh lịch đại Tổ sư Tây Thiên Môn phái tổ đình pho trì gia hộ cho chúng con đi trọn quãng đường còn lại trong sự nghiệp tu học chánh pháp, hóa độ quần sanh, và nhất tâm cầu nguyện mọi sự an bình đến với quê hương đất nước, đến với Đạo pháp và Dân tộc.
Ngưỡng kính Giác linh Đức Đại Lão Tổ sư, Giác linh liệt tổ dũ ánh quang minh từ bi chứng giám.
Nam mô Lâm Tế tứ thập nhất thế, khai sơn Tây Thiên Tổ Đình, húy thượng Thanh hạ Ninh, tự Hữu Vĩnh, hiệu Tâm tịnh Đại Lão Tổ sư tác đại chứng minh.
Hòa thượng Thích Đức Phương thay lời chư tôn Hòa thượng chứng minh tán thán tinh thân báo ân và tri ân của chư tôn đức trong môn phái Tổ đình Tây Thiên, Hòa thượng mong rằng trong thời gian tới tòan thể  Tăng Ni Phật tử trong Môn phái cố gắn hơn nữa để hoàn thành hệ truyền thừa trong tông môn, đồng thời cùng với giáo hội chung lo xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày càng phát triển. giáo lý Phật Đà ngày một xương minh.


HT. TKC

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 425)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1234)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1124)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2156)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1301)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
31/05/2023(Xem: 1597)
Cố Hương tiễn bước thong Dong, Tịch nhiên xã báo, sắc không trở về. Chơn tâm nối gót Bồ đề, Dung nghi tướng Phật, nguyện thề Vân Du.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567