Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ni sư Thích Nữ Giới Hương

01/01/201702:00(Xem: 398)
Ni sư Thích Nữ Giới Hương

 Thich Nu Gioi Huong

Ni sư Thích Nữ Giới HươngNi sư Thích Nữ Giới Hương, thế danh Śūnyatā Phạm, sinh năm 1963 tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi. Năm 1994, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Sài Gòn. Ni sư du học tại Ấn Độ 10 năm, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi năm 2003. Năm 2005, Ni sư định cư tại Hoa Kỳ. Năm 2015, Ni sư tốt nghiệp Cử nhân Văn tại Đại học Riverside, California và đang theo học chương trình Cao học Văn tại trường cũng như đang là giảng viên của Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Sài gòn.

Ni sư lập tủ sách Bảo Anh Lạc, đã viết và chuyển ngữ hơn 20 tác phẩm Anh và Việt, 8 đĩa ca nhạc Phật giáo được xuất bản, phát hành từ năm 2004 đến nay. Năm 2000, sư đã thành lập chùa Hương Sen, Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam) và năm 2010 - đến nay, sư đã khai sơn thành lập và là trụ trì chùa Hương Sen, thành phố Perris, tiểu bang California (Hoa Kỳ).

 

Tủ Sách Bảo Anh Lạc

1. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions, Bhikkhuni Gioi Huong, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 1st print 2004, 2nd reprint 2005 & Vietnam Buddhist University: 3rd reprint.

2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali va Đại Thừa, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.

3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; và tái bản lần 2 năm 2006. Tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn, 2008.

4. Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Tái bản lần 2, NXB Phương Đông, 2008.

5. Xá Lợi Của Đức Phật, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005 và tái bản lần 2 tại Delhi 2006. Tái bản lần 3, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.

6. Quy Y Tam Bảo và Năm Giới, Thích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 2008. Tái bản lần 2, 2010 và lần 3 năm 2016

7. Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần 2, 2010; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

8. Hoa Tuyết Milwaukee, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008.

9. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 2008.

11. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010.

12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần thứ 2 năm 2011; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

13. Quan Âm Quảng Trần, Thích Nữ Giới Hương, NXB Tổng Hợp: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần 2 năm 2012; lần thứ 3, 2014 và lần thứ 4, 2016.

14. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV: (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.

15. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012. Tái bản lần thứ 2, 2014 và lần thứ 3, 2016.

16. Góp Từng Hạt Nắng Perris, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.

17. Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.  Tái bản lần thứ 2, 2016.

18. Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2014.

19. Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Temples), Võ Văn Tường & Từ Hiếu Cồn, vol 2, Thích Nữ Giới Hương chuyển Anh ngữ. NXB: Hương Quê, 2016.

20. Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam), Võ Văn Tường. Chuyển Anh ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB: Phương Nam, 2016.

21. The Rebirth Views in the Surangama Sutra, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2017.

22. The Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fourth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2017.

 

 

ĐĨA CA NHẠC PHẬT GIÁO

CHÙA HƯƠNG SEN

1. Đào Xuân Lộng Ý Kinh, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 1, năm 2013.

2. Niềm Tin Tam Bảo, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, volume 2, năm 2013.

3. Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Võ Tá Hân, Hoàng Y Vũ, Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn Tuấn, volume 3, năm 2013.

4. Ánh Trăng Phật Pháp, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4, năm 2013.

5. Bình Minh Tỉnh Thức (Piano Variations for Meditation), Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Độc Tấu Dương Cầm và Hòa Tấu: Nữ Nhạc Sĩ Linh Phương, volume 5, năm 2013.

6. Tiếng Hát Già Lam, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 6, năm 2015.

7. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc:  Hoàng Quang Huế, Hoàng Y Vũ, Võ Tá Hân,   & Khánh Hải,  volume 7, năm 2015.

8. Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở, Thơ: Thích Nữ Giới Hương, Nhạc: Nam Hưng, volume 8, năm 2015.

 thichnugioihuong

  Dr. Bhikkhunī Giới Hương 

 

            Dr. Bhikkhunī Giới Hương (world name Śūnyatā Phạm) was born in 1963 in Bình Tuy and ordained at the age of 15. In 1994, she received a Bachelor Degree in Literature from Sài Gòn University. She studied in India for 10 years and in 2003, graduated with the Ph.D. Degree of Buddhist Philosophy in University of Delhi, India. In 2005, she settled down in the United States and in 2015, she earned the second Bachelor's Degree in Literature at University of Riverside, California. Currently, she is pursuing the Master of Arts Program at the University of California, Riverside and works as a lecturer in Vietnam Buddhist University in HCM City. She favors quietly to reflect thought on Dharma that leads her to be the author as well as translator of some Buddhist books and music albums in her Bảo Anh Lạc Bookshelf.

In 2000, she established Hương Sen Temple (1), Bình Chánh, Sài Gòn (Việt Nam). In 2010 to present, she is the founder and abbess of Hương Sen Temple (2), Perris, California, USA.

 

 

 

  WORKS

 

1.       Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions, Dr. Bhikkhuni Giới Hương, 1st-2nd reprint: Delhi-7: Eastern Book Linkers: 2003-2006 & Vietnam Buddhist University 3rd reprint: 2010.

2.       Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa (Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. NXB Tổng Hợp Tp HCM: 2nd-3rd reprint: 2008 & 2010.

3.       Ban Mai Xứ Ấn (The Dawn in India), (3 vols), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. Publisher Văn Hoá Sài Gòn: 2nd-3rd reprint 2006 & 2008.

4.       Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo (Deer Park - The Cradle of Buddhism), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005. NXB Phương Đông, 2nd -3rd reprint: 2008 & 2010.

5.       Xá Lợi Của Đức Phật (The Buddha’s Relic), Tham Weng Yew, trans into English by Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2003. 2nd-3rd reprint: 2005 & 2006; NXB Tổng Hợp Tp HCM: 4th reprint 2008.

6.       Quy Y Tam Bảo và Năm Giới (Take Refuge on Three Gems and Keep Five Precepts), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA. 2008. NXB Tổng Hợp Tp HCM: 2nd -3rd reprint: 2010 & 2014.

7.       Vòng Luân Hồi (The Cycle of Life), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2008. NXB Phương Đông: 2nd-3rd--4th reprint: 2010, 2014 & 2016.

8.       Hoa Tuyết Milwaukee (Snowflake in Milwaukee), Dr. Bhikkhuni Giới Hương. NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2008.

9.       Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm (The Cycle of Life in Śūraṃgama Sūtra)Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. 2nd -3rd-4th reprint: 2012, 2014 & 2016.

10.  Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu (The Ritual for the Deceased), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Delhi-7: Eastern Book Linkers. 2008.

11.  Quan Âm Quảng Trần, (The Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva) Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Publisher Phương Đông, 2010. 2nd -3rd reprint: 2012 & 2014.

12.  Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù (Lotus in the Prison)many Authors, Trans. into English by Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. 2nd -3rd reprint: 2012 & 2014.

13.  Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ (A Nun and American Inmates)(2 vols), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Văn Hóa Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010. 2nd -3rd-4th  reprint: 2011, 2014, 2016.

14.  Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV (The Awaken Mind of the 14th Dalai Lama): (2 vols), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2012. 2nd -3rd reprint: 2014 & 2016.

15.  A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não (Agama – A Dharma Rain transforms the Defilement), (2 vols), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2012. 2nd -3rd reprint: 2014 & 2016.

16.  Góp Từng Hạt Nắng Perris (Collection of Sunlight in Perris), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2014.

17.  Pháp Ngữ của Kinh Kim Cang (The Vajracchedikā-Prajñāpāramitā-Sūtra), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2014. 2nd -3rd reprint: 2015 & 2016.

18.  Tập Thơ Nhạc Nắng Lăng Nghiêm (Songs and Poems of Śūraṃgama Sunlight), Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2014. 2nd reprint: 2015.

19.  Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist Temples), Vol 2, Võ Văn Tường & Từ Hiếu Côn, Translated in English: Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Nhà Xuất Bản Hương Quê, Hoa Kỳ, 2016.

20.   Việt Nam Danh Lam Cổ Tự (The Famous Ancient Buddhist Temples in Vietnam), Võ Văn Tường. Translated in English: Dr. Bhikkhuni Giới Hương, NXB: Phương Nam, 2017.

21.   Rebirth Views in the Śūraṅgama  SūtraThích Nữ Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2017.

22.   The Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva, Fourth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2017.

 

                        BUDDHIST MUSIC ALBUMS

1.      Đào Xuân Lộng Ý Kinh (the Buddha Teachings Reflect in Cherry Flowers), Poems: Dr. Bhikkhuni Giới Hương. Music: Nam Hưng, volume 1. 2013.

2.      Niềm Tin Tam Bảo (Trust in Three Gems), Poems: Dr. Bhikkhuni Giới Hương. Music: Hoàng Y Vũ & Hoàng Quang Huế, volume 2. 2013.

3.      Trăng Tròn Nghìn Năm Đón Chờ Ai (Whom is the Full Moon Waiting for over a Thousand Years?). Poems: Dr. Bhikkhuni Giới Hương. Music: Võ Tá Hân, Hoàng Y Vũ, Khánh Hải, Khánh Hoàng, Hoàng Kim Anh, Linh Phương và Nguyễn Tuấn, volume 3. 2013.

4.      Ánh Trăng Phật Pháp (Moon Light of Dharma-Buddha). Poems: Dr. Bhikkhuni Giới Hương, Music: Uy Thi Ca & Giác An, volume 4. 2013.

5.      Bình Minh Tỉnh Thức (Awaken Mind at the Dawn) (Piano Variations for Meditation). Poems: Dr. Bhikkhuni Giới Hương. The Solo Pianist: Linh Phương, volume 5. 2013.

6.      Tiếng Hát Già Lam (Songs from the Temple). Poems: Dr. Bhikkhuni Giới Hương. Music: Nam Hưng, volume 6. 2015.

7.      Cảnh Đẹp Chùa Xưa (The Magnificent Ancient Buddhist Temple). Poem: Dr. Bhikkhuni Giới Hương. Music: Võ Tá Hân, Nam Hưng, Hoàng Quang Huế, volume 7. 2015.

8.      Karaoke Hoa Ưu Đàm Đã Nở (An Udumbara Flower is Blooming), Dr. Bhikkhuni Giới Hương and Musician Nam Hưng, Hương Sen Temple. 2015.

 

Huong Sen Buddhist Temple
19865 Seaton Avenue,
Perris, CA 92570, USA
Tel: 951-657-7272 , Cell: 951-616-8620
Email: huongsentemple@gmail.com,
thichnugioihuong@yahoo.com
Facebook:https://www.facebook.com/chuahuongsen
Web: www.huongsentemple.comKính mời xem tác phẩm của Ni Sư Giới Hương
Ban Mai Xu An_Thich Nu Gioi HuongGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/12/201706:25(Xem: 31642)
Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, chiếm tới ba tập khổ lớn trong Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, mỗi tập trên dưới 1.000 trang, mỗi trang độ 1.500 chữ, tổng cộng khoảng 4 triệu 500.000 chữ (Hán); thường được gọi là Đại Bát Nhã, mang số hiệu 220. Khoảng giữa năm 1973, theo quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng gồm 18 vị được thành lập với Hòa Thượng Trí Tịnh làm Trưởng ban, Hòa Thượng Minh Châu làm Phó trưởng ban và Hòa Thượng Quảng Độ làm Tổng thư ký. Trong kỳ họp tại Viện Đại Học Vạn Hạnh vào những ngày 20, 21, 22 tháng 10 năm 1973 nhằm thảo luận phương thức, nội dung và chương trình làm việc, Hòa Thượng Thích Trí Nghiệm được Hội đồng phân công phiên dịch bộ Đại Bát Nhã 600 quyển này. Thực ra, Ngài đã tự khởi dịch bộ kinh này từ năm 1972 và khi được phân công, Ngài đã dịch được gần 100 quyển. Đây là bộ kinh lớn nhất trong Đại Tạng, đã được Ngài dịch suốt 8 năm (1972-1980) mới xong và đã dịch theo bản biệt
15/12/201720:49(Xem: 24772)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dương và lưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoát và giác ngộ cho những ai học hỏi và thực hành đúng đắn. Chánh Pháp ấy là thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì chẳng phải là lỗi của thuốc. Trong kinh Di Giáo, đức Phật cũng ân cần huấn thị lần chót bằng những lời cảm động như sau: “Thể hiện lòng đại bi, Như Lai đã nói Chánh Pháp ích lợi một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành… Hãy tự cố gắng một cách thường trực, tinh tiến mà tu tập, đừng để đời mình trôi qua một cách vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận.” Báo Chánh Pháp có mặt để góp phần giới thiệu đạo Phật đến với mọi người. Ước mong giáo pháp của Phật sẽ được lưu chuyển qua những trang báo nhỏ này, mỗi người sẽ tùy theo căn tánh và nhân duyên mà tiếp nhận hương vị.
15/12/201716:25(Xem: 21215)
Văn Hóa Phật Giáo, số 242, ngày 01-02-2016 (Xuân Bính Thân) Văn Hóa Phật Giáo, số 244, ngày 01-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 245, ngày 15-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 246, ngày 01-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 247, ngày 15-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 248, ngày 01-05-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 249, ngày 15-05-2016 (Phật Đản PL 2560) Văn Hóa Phật Giáo, số 250, ngày 01-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 251, ngày 15-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 252, ngày 01-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 253, ngày 15-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 254, ngày 01-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 255, ngày 15-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 256, ngày 01-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 257, ngày 15-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 258, ngày 01-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 259, ngày 15-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 260, ngày 01-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 261, ngày 15-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 262, ngày 01-12-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 263, ngày 15-12-2016
01/04/201704:22(Xem: 2837)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 1732)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 2109)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 9082)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
07/02/201322:40(Xem: 3053)
Nửa thế kỷ Tôn Sư vắng bóng, Ánh Đạo Vàng tỏa rộng muôn phương Hôm nay tổ chức huy hoàn Hằng năm kỷ niệm, đàn tràng tôn nghiêm. Môn đồ Tứ chúng ngưỡng chiêm,
05/07/201507:55(Xem: 4104)
Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân mật là Anh Dương), pháp danh Tâm Thị, nguyên Vụ Trưởng Học Sinh Phật Tử Vụ (HSPT) Tổng Vụ Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 12,30 ngày 5/7/2015 nhằm ngày 20/5 năm Ất Mùi, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/7/2015 nhằm ngày 22/5 Ất Mùi, sau đó được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.
19/12/201022:24(Xem: 2016)
Phật Giáo và A-dục Vương. K. R. Norman (Nguyên Tâm dịch) Hoàng đế Asoka, Con người của hòa bình và tình nhân bản. Minh Chi Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Thích Quảng Đại Đại đế Asoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá Trần Trúc-Lâm Hoàng đế Asoka giã từ chinh chiến với nỗi thống khổ của người thắng trận. Trần Hương Lan Trường ca Kalinga. Trúc Thiê