Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khẩn bạch Tang Lễ HT. Thích Nguyên Lai

28/06/201313:36(Xem: 4051)
Khẩn bạch Tang Lễ HT. Thích Nguyên Lai

Phân Ưu - Tưởng Niệm - Cáo Phó

tayphuongtamthanh

Khẩn bạch Tang Lễ HT. Thích Nguyên Lai

HT. Thích Thắng Hoan

Nguồn: www.quangduc.com

hoathuongthichnguyenlai2
hoathuongthichnguyenlai1
hoathuongthichnguyenlai

BAN TANG LỄ
Cố Ðại Lão Hòa Thượng: Thượng Nguyên Hạ Lai


I.- BAN CHỨNG MINH:
- Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
- Hòa Thượng Thích Minh Tâm
- Hòa Thượng Thích Như Huệ
- Hòa Thượng Thích Chơn Thành

II.- BAN TỔ CHỨC:
Trưởng Ban: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
Chấp Lệnh: Hòa Thượng Thích Trí Đức
Hòa Thượng Thích Nguyên An
Sám Chủ: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Đệ Nhất Sám Chủ
Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Đệ Nhị Sám Chủ
Phó Ban: Hòa Thượng Thích Từ Diệu
Hòa Thượng Thích Quảng Bình
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên
Hòa Thượng Thích Giác Sỹ
Hòa Thượng Thích Nhật Quang
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn
Thượng Tọa Thích Minh Dung
Tổng Thư Ký: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu.
Phó Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nhật Huệ
Thượng Tọa Thích Thánh Minh
Ðạo Hữu Quảng Phước – Huỳnh Tấn Lê

1. Phân Ban Nghi Lễ: do HT Sám Chủ điều hành

2. Phân Ban Cung Nghinh:
- ĐH Nguyên Lượng,
- ĐH Tâm Hòa – Lê Quang Dật
cùng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ

3. Phân Ban Hầu Kim Quan
- Chư Tăng Ni trẻ chủa Bát Nhã
- Môn Đồ Pháp Quyến
- cùng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ

4. Phân Ban Thị Giả :
- Sư Cô Giới Định
- Sư cô Như An

5. Phân Ban Hành Đường :
- Sư cô Như Thủy, Sư Cô Như Điển , Sư Cô Thanh Châu,
- Sư Cô Lệ Nguyện , Sư Cô Lệ Thiện

6. Phân Ban Hương Đăng.
- NS Như Hiền, Trưởng Phân Ban
- Sư Cô Thông Thành
- Sư Cô Nguyên Giác.

7. Phân Ban Tiếp Lễ:
- Ni Sư Diệu Tánh, Trưởng Ban
- Ni Sư Nguyên Bổn
- Ni Sư Tuệ Từ
- Sư Cô Chúc Hà
- Sư Cô Diệu Phước
- Ban Tài Chánh Chùa Bát Nhã

8. Phân Ban Vận Chuyển:
- Anh Chí

9. Phân Ban Xe Hoa, Trang Trí Kim Quan, Trang Trí địa điểm:
- ÐÐ Ðồng Trực, Trưởng Ban
- ĐĐ Minh Hạnh
- ĐĐ Chúc Thông
- ĐĐ Đồng Thiện
- SC Hạnh Thiện
- SC Trung Châu

10. Phân Ban Tiếp Tân:
- TT Minh Hậu
- Sư Cô Phước Quang,
- Sư Cô Phước Mỹ
- ĐH Mật Nghiêm
- ĐH Tâm Hòa – Lê Quang Dật
- ĐH Thiện Giác.
- ĐH Tạ Chương Thạnh và Tạ Tuyết

11. Phân Ban Trai Soạn:
- SC Chơn Viên: Trưởng Ban
- NS Như Quang
- SC Như Minh
- SC Thiền Tuệ
- SC Lệ Thanh
- SC Nguyên Diệu
- Phật tử Chùa Bát Nhã.

12. Phân Ban Trật Tự:
- ĐH Phạm Dương: Trưởng Phân Ban
- ĐH Giác Tâm
- ĐH Quảng Thật
- Đoàn Thanh Niên Sinh Viên Phật Tử Bát Nhã

13. Phân Ban Xướng Ngôn Viên:
- ÐÐ Thích Ðồng Châu.
- ÐÐ Thích Ðồng Trực
- SC Thích Nữ Thông Thành

14. Phân Ban Chung Cổ:
- ĐH Lệ Đức - Đặng Văn Chương,
- ĐH Minh Thạnh – Nguyễn Đức Mậu,
- ĐH Nguyên Khanh – Võ Văn Hộ,
- ĐH Như Hòa – Tôn Thất Vui.

15. Phân Ban Phim Ảnh:
- ĐH Giác Tâm, Trưởng Phân Ban
- ĐH Minh Thanh
- ĐH Quảng Nguyên
- Nguyễn Thảo, VHNTV
- ĐH Lê Thị Nhung

16. Phân Ban Truyền Thông Báo Chí:
- TT Thích Tuệ Uy
- TT Thích Minh Tuệ
- ĐH Minh Lực – Nguyễn Phú Hùng
- Phóng viên Thanh Huy

17. Phân Ban Âm Thanh:
- ĐĐ Nhuận Thủ, Trưởng Phân Ban
- ĐH Giác Tâm

18. Phân Ban Vệ Sinh:
- Sc Như Ý
- ĐH Vinh

III.- MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN:
- TT. Thích Minh Dung
- TT. Thích Đồng Trí
- ĐĐ. Thích Quảng Duy
- ĐĐ. Thích Quảng Huân
- ĐĐ. Thích Quảng Thường
- Sa di Thích Tâm Định
- Tu Viện Nguyên Thiều

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Cố Đại Lão HÒA THƯỢNG thượng NGUYÊN, hạ LAI,
- Nguyên Chứng Minh Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
- Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

* Thứ Tư, ngày 22 tháng 05 năm 2013
– 02:30 chiều: Lễ Thỉnh Sư quang lâm đàn tràng
– 03:00 chiều: Lễ Nhập Kim Quan tại Peek Family
– 03:45 chiều: Cung thỉnh Kim Quan Hòa Thượng về chùa Bát Nhã.
– 05:00 chiều: Lễ thỉnh Giác linh An vị - Thọ Tang.

Lễ bạch Phật khai kinh
– 06:30 tối: Dược thực.
– 07:00 – 09:00tối: Lễ kính viếng của các Tự viện.

* Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2013
– 06:00 sáng: Lễ tiến trà.
– 07:30 sáng: Điểm tâm.
– 09:00 sáng: Lễ viếng của các Tự viện và tụng niệm.
– 10:30 sáng: Cúng ngọ và Cung tiến Giác linh.
– 11:00 trưa: Thọ trai.
– 02:00 chiều: Lễ viếng của các Tự viện và tụng niệm.
– 05:00 chiều: Dược thực.
– 06:00 chiều: Lễ Tưởng Niệm của đại diện ngành Tuyên Úy Phật Giáo
– 07:00 tối: GHPGVNTNHK Truy niệm công đức (có chương trình
riêng)
– 08:00 tối: Lễ Tịch điện (có chương trình riêng).

* Thứ Sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2013
– 06:00 sáng: Lễ tiến trà.
– 07:30 sáng: Lễ Cúng Dường chư Tăng Ni.
– 08:00 sáng: Lễ Cung tống Kim quan (có chương trình riêng).
– 10:00 sáng: Lễ Trà Tỳ.
– 12:00 Trưa: Lễ thỉnh Giác linh An vị tại chùa Bát Nhã.
– 12:30 Trưa: Thọ Trai

Hoàn Mãn.

TIỂU SỬ
Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN LAI
(1934 - 2013)

Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN LAI, Thế danh TRẦN VĂN TÙNG, sinh ngày 15 tháng 04 năm 1934, trong một gia đình sùng tín Tam Bảo. Thân phụ là ông TRẦN BỈ pháp danh NGUYÊN NGẠN, Thân mẫu là bà NGUYỄN THỊ THÂN pháp danh NGUYÊN PH…M. Ngài mồ côi mẹ lúc lên 4 tuổi được chăm sóc bởi kế mẫu HÀ THỊ TRỌNG pháp danh ĐỒNG ĐẠO.

Từ tuổi ấu niên Ngài đã quy y với hòa thượng Thích Tâm Đạt (đời thứ 43) trụ trì chùa Long Tường cùng làng Phổ Đồng, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, được ban cho pháp danh Nguyên Lai

Sớm nhận thức được đời là vô thường, Ngài phát tâm xuất gia lúc 7 tuổi và đắc pháp với Bổn sư THÍCH HUYỀN ẤN ( đời thứ 41) với pháp tự DUYÊN TÍN. Đặc biệt pháp danh Nguyên Lai vẫn giữ nguyên như Tổ chùa Long Tường đã ban cho.

Năm 1955, Ngài Thọ giới Sa Di tại giới đàn chùa Bích Liên, thôn Háo Đức, xã Nhơn An, Quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm 1956, Ngài được Bổn Sư THÍCH HUYỀN ẤN đề cử vào Sài Gòn tham dự khóa học Phật Pháp của Giáo hội Tăng già tổ chức.

Năm 1957, Ngài đắc giới cụ túc với pháp hiệu CHÁNH NGHIÊM trong Đại Giới Đàn tổ chức tại Chùa Pháp Hội, Sài Gòn.

Năm 1963, Ngài tham gia Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo tích cực phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo và đàn áp Phật tử của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm.

Sau biến cố Tết Mậu Thân-1968, Ngài gia nhập ngành Tuyên Úy Phật giáo, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp cho các cấp quân nhân Phật tử trong quân đội, với cấp bậc Đại Úy đồng hóa.

Từ năm 1968 đến năm 1971, Ngài giữ chức Vụ Trưởng Phòng Tuyên Úy Phật Giáo Trung đoàn 41 tỉnh Bình Định, Sư đoàn 22 thuộc khu 22 chiến thuật.

Năm 1972, Ngài đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tuyên úy Phật Giáo tiểu khu Phú Yên,
Năm 1973 : Ngài giữ chức Vụ Tuyên Úy Trưởng trung tâm huấn luyện biệt động quân, tiểu khu Khánh Hòa kiêm nhiệm Huấn Khu Dục Mỹ, Trung Tâm huấn luyện biệt động quân cấp bực Thiếu Tá.

Năm 1974, Ngài tham gia cuộc vận động đòi Dân chủ Lập Hiến, tổ chức liên đoàn Học sinh, Sinh viên Việt Nam Hải Ngoại, công tác Dân Sự Vụ Kiến Hòa Bến Tre Bình Triệu, Sa Đéc, Kiến Phong Tân Châu Hồng Ngự, Cao Lãnh. Trong thời gian này, Ngài thường trực ở chùa Chánh Giác và Pháp Vân (Sài Gòn).

Sau năm 1975, Miền Nam Việt Nam mất về tay cộng sản, Ngài bị 12 năm tù đày khổ sai biệt xứ tại Hoàng Liên Sơn và các trại tù ở miền Bắc.

Năm 1994, Ngài sang Hoa Kỳ định cư và sinh hoạt Phật sự tại chùa Giác Minh, thành phố E. Palo Alto, California.
Năm 1995, Ngài nhận trách nhiệm Chứng Minh chùa Duyên Giác thành phố San Jose, tiểu bang California.

Năm 2004, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cung thỉnh Ngài lên ngôi vị Chứng Minh Giáo Hội kiêm Chứng Minh Đạo Sư Chùa Quang Thiện, Ontario và Chứng Minh Chùa Bát Nhã, Santa Ana, tiểu bang California.

Năm 2005, Ngài khai sơn Chùa Hồng Danh tại thành phố San Jose, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Ngài còn được cung thỉnh làm Giáo Thọ A Xà Lê cho các giới đàn tổ chức tại Tu Viện Kim Sơn (San Jose) và giới đàn Chùa Quang Nghiêm (Stockton) v.v..

Năm 2008, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung thỉnh Ngài lên ngôi vị Chứng Minh Giáo Hội và Chứng Minh các Khóa An Cư do Giáo Hội tổ chức tại chùa Phật Tổ, chùa Phật Đà, Phật Học Viện Quốc Tế, chùa Bát Nhã v.v..

Năm 2010 trở đi, Ngài về an dưỡng tịnh tu chính thức tại hai chùa ở miền Nam Cali: Chùa Bát Nhã (Santa Ana) và Chùa Quang Thiện (Ontario).

Cách nay 2 năm, Hòa Thượng đã lâm trọng bệnh. Môn đồ pháp quyến muốn đưa ngài về chùa Hồng Danh San Jose để phụng dưỡng, nhưng vì Ngài là người trong hàng giáo phÄm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nên chư tôn đức trong Giáo Hội cung thỉnh Ngài ở lại chùa Bát Nhã để tiện thăm viếng và chung lo phật sự giáo hội. Ngài được môn đồ pháp quyến và bổn đạo chùa Hồng Danh cùng với Tăng Ni Phật tử chùa Bát Nhã, nhân viên bệnh viện, viện dưỡng lão đã tận tình chăm sóc. Nhưng, vì tuổi già sức yếu, thân tứ đại hao mòn, Ngài đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân vào lúc 1:50 phút chiều ngày 15 tháng 05 năm 2013, tại Chùa Bát Nhã cách sau 3 ngày Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam Cali tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2557 tại Miles Square Park, Fountain Valley, Cali, trong thắng duyên hạnh ngộ cùng chư Tôn Đức khắp các Châu lục. Ngài Trụ Thế 80 tuổi - Hạ Lạp 56.

Ngài ra đi, Giáo Hội mất đi một thành viên suốt đời hy hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc, Tăng già Phật Giáo Việt Nam mất đi một cây đại thọ che bóng, Tăng, Ni và quần chúng Phật tử mất đi một vị đạo sư khả kính.

Hôm nay, trước Giác Linh Đài của Ngài, Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung thành tâm cúi đầu đảnh lễ, cung tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tân viên tịch vào Niết Bàn tịch tịnh, và ngưỡng nguyện Ngài sớm trở lại Ta Bà để tiếp tục hạnh nguyện hoằng pháp lợi sinh.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tứ Thế Húy thượng Nguyên hạ Lai, Tự Duyên Tín, Hiệu Chánh Nghiêm Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Liên Tọa Chứng Giám.


Cali ngày 20 tháng 05 năm 2013
Khể Thủ
Môn đồ pháp quyến tại Hoa Kỳ phụng soạn


senhongqd
hoathuongthichnguyenlai13

hoathuongthichnguyenlai14

NGUYÊN THỂ HOÀN LAI


Ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng Thích thượng Nguyên hạ Lai Ân Sư !

Chiều nay con chợt hay tin
Duyên trần Ngài mãn, đăng trình phương xa
Ân tình kỷ niệm thiết tha
Tâm thành góp nhặt hương hoa cúng dường

Hôm nay đến mùa hè, con đang sắp xếp các chương trình cho mùa Phật Đản, mùa an cư và sắp về lại vùng Santa, Ana, Cali và thăm lại Ngài lần nữa thì chợt nhận được tin của Thầy Quảng Thường báo đến là Ông (cho con được phép gọi Ngài với danh xưng “Ông” gần gũi thân thương như thuở sinh tiền) vừa viên tịch. Thế là hết! Một cây đại thọ Bồ Đề gốc Bình Định tại xứ Hoa Kỳ lại vừa ngã xuống. Bao nhiêu ân tình kỷ niệm với Ông lại hiện về trong ký ức, con ghi lại đây với niềm kính tưởng và đúc kết làm những bài học cho đàn hậu học trong giây phút tiễn đưa Giác Linh Ông.

Con có hạnh duyên biết đến Ông khi con đến thăm các tự viện : Kim Sơn, An Lạc, Đức Viên và những Phật tử quen vùng San Jose vào mùa hè năm 2005 và đến thăm Ông tại Chùa Hồng Danh, đường 17. Con nhận thấy rằng nơi đó cũ kỹ, chật hẹp, thiếu thốn nhiều phương tiện. Tuy Ông đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe không tốt mà còn theo hạnh nguyện : “kiến lập đạo tràng khắp nơi nơi xứ xứ, phá lưới mê trùng trùng”, làm chỗ quy tụ tu học nương nhờ cho Tăng Ni Phật Tử, hạnh nguyện đó thật đáng tán thán. Nếu như Ông muốn yên thân, tìm đến Chùa nào đó để ở tịnh dưỡng thì hẳn là an nhàn hơn. Nền kinh tế Hoa Kỳ dạo đó trong tình trạng èo uột, xuống dốc, thất nghiệp, số lượng Phật tử còn ít ỏi, duy trì và phát triển một ngôi chùa thật là khó khăn. Ai bảo Tây Phương là sung sướng, đầy đủ, có phước nhiều? Cũng tùy trường hợp thôi, có người cả đời loay hoay vất vả xoay trở để trả nợ nần, không được thảnh thơi từ vật chất cho đến tinh thần. Thế nhưng, vạn sự khởi đầu nan, “Bồ Tát không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?”, Các vị cao Tăng dấn thân hành đạo thì có ngại gì khó khăn gian khổ, bất chấp điều gì xảy đến nơi mình, miễn là làm được việc lợi lạc cho Đạo Pháp và chúng sanh. Ở đời, không lấy thành bại để luận anh hùng mà xem xét tâm chí, việc làm, phấn đấu trong mỗi hoàn cảnh như thế nào? Dù sao đi nữa, Ông đã kiên tâm kiến lập Chùa Hồng Danh để rồi được các thế hệ đi sau phát huy và hiện diện một ngôi già lam đúng nghĩa trong cõi đời là phần cống hiến thiết thực với tất cả nhiệt tâm, nhẫn nại và dấn thân cho pháp luân thường chuyển, xóa bớt nỗi khổ niềm đau, cho đời thêm ánh sáng, niềm tin, an lạc.

Những năm sau, con gặp Ông trong giỗ cúng Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích thượng Đồng hạ Thiện tại Chùa Quang Thiện. Sau đó, Thầy trò huynh đệ cùng ngồi xoay vần bên nhau trà đàm và tâm tình, chia sẻ về những gì Chư Tăng Ni có thể giúp cho nhau trong công việc Phật sự để tiếp nối Đạo nghiệp Tổ ấn trùng quang..Con lắng nghe Ông kể chuyện súc tích nhưng đầy ấn tượng và cảm động về những kỷ niệm, tấm gương của các Tổ Sư Bình Định để đàn hậu học biết, ghi nhớ, chiêm nghiệm, học hỏi,…Sau này, đến các ngày giỗ cúng của Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích thượng Huyền hạ Quang, ông run run rót trà hiến dâng Giác Linh và chia sẻ đầy cảm động vì Ngài Huyền Quang với vai trò như Sư Thúc của Ông trong Môn Phái ( Sư Phụ thế phát xuất gia cho Ông là Ngài Huyền Ấn), hơn nữa với nhiều năm làm Tuyên Uý cho binh sỹ Việt Nam Cộng Hòa từ Bình Định đến Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Sa Đéc, Đồng Tháp,..cùng với 12 năm tù đày khổ sai biệt xứ tại Hoàng Liên Sơn trước sau lòng Ngài vẫn trung kiên vì Đạo Pháp và Dân Tộc mà lãnh cộng nghiệp chung cùng với bao nhiêu đồng bào khác, nên Ông rất đồng cảm với những gì mà Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN làm và hi hiến cho Đạo Pháp. Ông đã hiến dâng một đời trai cho đất nước khi vận nước lênh đênh, chiến tranh, đau khổ, khi “quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách” một Tu Sỹ đi khắp nơi để gieo trồng chủng tủ thiện và ánh sáng Phật Pháp cho những ai cần đến.

Để cho Ông yên tâm tịnh dưỡng, cũng như tình huynh đệ như thủ túc, hỗ tương lẫn nhau, con đã về ở và sinh hoạt Phật sự tại Chùa Hồng Danh hơn một năm (2010-2011) cho đến khi Chùa Hồng Danh đã mua lại được và làm chủ sở hữu căn nhà mới, mọi việc tạm ổn hơn. Con luôn xem Thầy Quảng Thưởng và Thầy Quảng Huân như hai người em của mình để chia sẻ, giúp tạo các Thầy bớt đi cảm giác trống vắng bơ vơ trong khi Ông dưỡng bệnh và báo hiệu sẽ ra đi. Tuy nhiên, phước đức của con còn có hạn nên chưa có thể giúp được nhiều để phát triển Chùa Hồng Danh trở nên bề thế, trang nghiêm như lòng mong muốn và làm sao có thể thay thế phần nào vai trò của Ông được.

Những năm sau này, khi có thời gian thuận tiện con đều đến thăm Ông. Con rất an tâm là có Chú Tâm Định, Sư Cô Tịnh Phước cũng như Tăng Ni Phật tử tại Chùa Bát Nhã, Thầy Quảng Thường cùng Phật Tử Chùa Hồng Danh thường xuyên thăm viếng và lo cho Ông chu đáo. Con có lời tâm tình thưa với Ông :

“Về Chùa Hồng Danh, tâm huyết của Ông, nay Thầy Quảng Thường đã trưởng thành rồi, không như khi xưa nữa, hơn nữa còn có các huynh đệ phối hợp, nay đã mua được căn nhà rồi, các Lễ Phật Đản, Vu Lan có đến 40 Tăng Ni đến tham dự sum tựu, Ông hãy yên tâm tịnh dưỡng. Cốt yếu sao Ông giữ được sức khỏe để trụ lâu hơn làm chỗ dựa tinh thần cho đại chúng, thân tâm an hòa thanh thản là được. Thượng Tọa Minh Dung có nhắc Ông dưỡng khỏe lại để rồi cùng di du lịch Châu Âu, Châu Úc và hành hương xứ Phật. Vậy Ông hãy điều dưỡng cho khoẻ lên rồi đi.”

Mặc dù Ông chưa đủ khoẻ lại để đi du lịch các nơi nhưng mỗi lần chư Tôn Đức gần xa trở về Cali, thăm Chùa Bát Nhã và viếng Ông, con quan sát nhận thấy Ông vui lắm. Đó là niềm vui tinh thần được sống trong niềm yêu thương, săn sóc của Huynh Đệ khiến cho Ông cảm thấy Chùa Bát Nhã là nơi thích hợp nhất cho giai đoạn cuối đời mình.

Việc gì đến thì trước sau cũng phải đến, cơn vô thường không chừa bỏ một ai. Nay duyên đã mãn, Ông trút bỏ báo thân ngũ uẩn như cỗ xe cũ kỹ, già nua, nhiều bệnh tật để nhẹ nhàng thong dong về Xứ Phật. Thế là cuộc hẹn hò lên Tu Viện Sơn Tùng trong giỗ Ngài Huyền Quang sắp đến, về thăm lại Chùa Hồng Danh cũng như đi tham quan các châu lục và hành hương xứ Phật đành khép lại. Rồi mai đây, thân của Ông được đem đi trà tỳ, cát bụi trở về với cát bụi nhưng tâm tình, kỷ niệm, lời nhắc nhở dạy bảo của Ông vẫn mãi còn vang vọng. Ông là một chứng nhân lịch sử và đem hết sức mình cống hiến trong các giai đoạn thăng trầm lịch sử của Việt Nam thời cận đại và gieo mầm hoằng pháp hải ngoại. Hình ảnh một bậc tiền bối đơn giản, chân thật, bộc trực, nặng tình cảm, hết lòng lo nghĩ đến Giáo Hội Phật Giáo và quan tâm mọi Phật sự vẫn còn sống mãi trong lòng Tăng Ni Phật tử khắp nơi nơi. . Quả thật : “Trực Tâm thị Đạo Tràng”. Tuy Ông đau yếu nhưng bất cứ lễ hội, nơi nào cần đến sự hiện diện của Ông, Ông đều cố gắng tham dự, không từ nan. Lập trường, chí nguyện, tình pháp lữ, sơn môn, tấm lòng của Ông đối với Đạo Pháp và Dân Tộc sắt son, trung kiên, chung thủy. Chính vì vậy mà Ông được Tăng Ni Phật Tử tại Hoa Kỳ này hết lòng kính quý và cung thỉnh vào ngôi vị Chứng Minh Đạo Sư nhiều Đạo Tràng Chùa Duyên Giác, Chùa Quang Thiện, Chùa Hồng Danh, Chùa Bát Nhã, nhiều khóa an cư, thọ giới tại Tu Viện Kim Sơn, Chùa Quang Nghiêm, Chùa Phật Tổ, Chùa Phật Đà, Phật Học Viện Quốc Tế và trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

Giờ này Ông đã nằm xuống rồi, đã mượn báo thân hữu lậu vào đời thì thế nào đến lúc cũng tùy duyên buông xả. Một cuộc đời, một sự thị hiện, một sứ mệnh đã hoàn mãn và để lại bao nhiêu bài học quý giá cho mọi người chiêm nghiệm về Sanh Lão Bệnh Tử, Vô Thường, Khổ trùm phủ kiếp nhân sinh về : “phú quý không say mê, bần cùng không thay đổi và vũ lực không khuất phục”, giữ được sơ tâm xuất gia và cống hiến hết sức mình đến hơi thở cuối cùng vì Đạo Pháp- Chúng sanh, làm tốt Đạo đẹp Đời.

Cũng đến lúc Ông mãi nằm yên và nghỉ ngơi dài hạn. Ông sẽ không còn chịu đựng những cơn đau bức hoại nơi thân ngủ uẩn, sẽ không còn phải lo lắng cho những khập khiễng khó khăn của cư dân và Phật tử người Việt đến Hoa Kỳ sao cho an cư lạc nghiệp, những biểu hiện lục hòa “thống nhất” hay không “thống nhất” trong Giáo Đoàn Phật Giáo, những khắc khoải, ưu tư cho tiền đồ Đạo Pháp, Dân Tộc, thế hệ tương lai,… cũng đến hồi dừng lại, Ông đã trải thân cả đời để thể nghiệm, cả đời để thị hiện và chúng con kịp hiểu để trưởng thành và kế tục Đạo nghiệp Ông để lại. Không chờ đợi đến Môn Đồ Pháp Quyến đi bái thỉnh, Chư Tăng Ni Phật Tử khắp nơi nơi hay được ai tin cùng nhau về Chùa Bát Nhã, Chùa Hồng Danh, nhà quàng Peek Family để làm Lễ Tiễn Đưa, Tưởng Niệm, Thọ Tang cho Giác Linh Ông thật là đông đủ trang nghiêm. Bao nhiêu tấm lòng luyến tiếc nhớ thương, ngậm ngùi đó cũng đã nói lên được quá trình sống và hoạt động của Ông như thế nào và ân tình giao cảm với mọi người nồng hậu đến mức nào.

Phủ phục trước Kim Quan Ông hôm nay con lại nhận thêm một tang tóc nữa đến với đời con. Nhưng Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương, người đi dấu vết chưa nhòa. Chính Đức Phật hoá duyên đến 80 tuổi cũng viên tịch, nay Ông cũng đến tuổi 80. Lễ Di Quan – Trà Tỳ của Ông nhằm đúng vào ngày Rằm Tháng Tư Quý Tỵ - ngày Vesak Tam Hợp, thật là viên mãn. Xin thay mặt cho đàn hậu học, những người thọ hưởng ân tình giáo dưỡng của Ông, chúng con nguyện sẽ tiếp bước Ông đi, đem hết sức mình phụng sự cho Đạo Pháp, Dân Tộc chúng sanh, cho pháp luân thường chuyển, cùng nhau về bến giác, mang đến an vui, hạnh phúc, thăng hoa, cho thế giới thêm Chân Thiện Mỹ. Nguyện Giác Linh Ông vẫn luôn chứng minh, hộ trì cho chúng con đi trọn hành trình kiếp nhân sinh và trở về bảo sở. Nguyện cầu Giác Linh Ông Cao Đăng Phật Quốc, Thượng Phẩm Thượng Sanh, Hồng Danh của Ông sẻ bên cạnh Hồng Danh chư vị Bồ Tát có công lực nhiệm mầu và trở lại cõi Ta Ba này với những ứng thân thị hiện khác để tiếp sức Tăng Đoàn, dắt dìu hậu học, hoá độ nhất thiết chúng sanh.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Hồng Danh Đường Thượng, Húy thượng Nguyên hạ Lai, tự Duyên Tín, Hiệu Chánh Nghiêm Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Giác Linh Liên Tòa Thùy Từ Chứng Giám.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/01/2018(Xem: 2340)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa được Ni Sư Tâm Vân (Ni Viện Như Ý) báo tin buồn: Phu Quân của Đạo Hữu Diệu Hương Trần Thị Tố Lan, là: Cụ Ông Phật tử TRẦN CAO RIỆU pháp danh: MINH HUYỀN DIỆU ÂM Sinh ngày 07/03/1932 (Nhâm Thân) tại Nam Định, Việt Nam Vãng sanh ngày 27/01/2018 (nhằm ngày mùng 11 tháng 12 năm Đinh Dậu) tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ Hưởng thọ 86 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu thành tâm chia buồn đến Đạo Hữu Diệu Hương, Quốc Tấn, Thiên Trang cùng toàn gia tang quyến Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Phật tử Minh Huyền Diệu Âm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Ng
11/10/2017(Xem: 3344)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Phụ của Hòa Thượng Thích Thông Hải (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện trưởng Thiền Viện Chân Không (Hawaii), Tu Viện An Lạc (Ventura), Thiền Viện Chân Không Chatsworth, California.) & Thiền Viện Chân Không (London, UK) , là: Cụ Ông Phật tử: LÝ VĂN MINH, pháp danh: TÂM MINH Sinh năm 1931 tại Ba Tri, Bến Tre Vãng sanh lúc 02.45am ngày 21/8/Đinh Dậu (10/10/2017) tại Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam Hưởng thọ: 86 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Thông Hải cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Ông Phật tử Tâm Minh Lý Văn Minh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguy
17/05/2017(Xem: 2748)
Giữa lung linh, Vật đổi sao dời, Không lại hoàn không tánh về rỗng lặng. Thế giới tâm linh huyền nhiệm bên trời Buổi hóa thân sinh tử luân hồi Xin tâm cảm tỏ đôi lời tiễn biệt.
12/03/2016(Xem: 5194)
Để tưởng niệm công đức khai sơn Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam của Tổ sư Minh Đăng Quang, Nhân ngày kỷ niệm 62 năm Tổ Sư vắng bóng ngày 1 tháng 2 năm 1954 - 1 tháng 2/2016, Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới thành kính tưởng niệm 62 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana, California, USA.
26/01/2016(Xem: 2212)
TƯỞNG NIỆM Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Giác Nhiên, Nguyên Trưởng Giáo Đoàn Bốn, Kiêm Tổng Trị Sự Trưởng Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viên Tịch Tại Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ Quốc.
09/01/2016(Xem: 2305)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Phu Quân của Đạo Hữu Nguyên Nhật Mỹ, là: Hương Linh Phật tử NGUYỄN VĂN CHĂNG Pháp danh: NGUYÊN NHẬT TÍNH Sinh năm: Tân Mão (1951) tại Bạc Liêu, Việt Nam Vãng sanh ngày 29-11-Ất Mùi (08-01-2016) tại Melbourne, Úc Châu Hưởng Thọ: 65 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo Hữu Nguyên Nhật Mỹ Nguyễn Thị Oanh cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Nguyên Nhật Tính Nguyễn Văn Chăng Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
25/09/2015(Xem: 8125)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của Đạo Hữu Tâm Thường Định (Cộng tác viên Trang Nhà Quảng Đức), là: Cụ Bà TRẦN THỊ ÁI, pháp danh: NGUYÊN ÁI Pháp tự xuất gia gieo duyên: Tâm Diệu Sanh ngày 20-12-1934 tại Phù Cát, Bình Định Đã vãng sanh lúc 8.45pm ngày 22-9-2015 (Nhằm ngày mùng 10-8-Ất Mùi) tại Thủ Phủ Sacramento, California, Hoa Kỳ Hưởng thọ: 81 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo Hữu Tâm Thường Định cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Phật tử Nguyên Ái Trần Thị Ái Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
14/09/2015(Xem: 2338)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Phụ của Đạo Hữu Huyền Linh, là: Hương Linh Cụ Ông PHAN TIẾN THẠNH Pháp danh: NGUYÊN HƯNG Sinh năm: Quý Dậu (1931) tại Bình Thuận, Việt Nam Vãng sanh ngày mùng 1 tháng 8 năm Ất Mùi (13-9-2015) tại Melbourne, Úc Châu Hưởng Thọ: 83 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Đạo Hữu Huyền Linh cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Ông Nguyên Hưng Phan Tiến Thạnh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
09/04/2015(Xem: 2566)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn: Thân Mẫu của Đạo Hữu Trí Viên Phạm Anh Toàn, Chủ Tịch Ban Trị Sự Chùa Phật Ân, Minnesota, là: Cụ Bà Phật Tử TRẦN DIỆU THƯỜNG, pháp danh: TUỆ THIỆN vừa mãn phần ngày 05-04-2015 (nhằm ngày 17-02-Ất Mùi) Hưởng Thượng Thọ: 100 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Ông bà Đạo Hữu Trí Viên - Diệu Thủy cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Bà Phật Tử Tuệ Thiện Trần Diệu Thường Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
02/10/2014(Xem: 2683)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn: Bào huynh của Đạo Hữu Diệu Hiền Nguyễn Thái Hòa là: Phật tử NGUYỄN HỮU, pháp danh: MINH TUẤN Sinh năm Nhâm Ngọ (1942) Từ trần ngày 30-08-Giáp Ngọ (23-9-2014) tại Hoa Kỳ Hưởng Thọ: 73 tuổi
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567