Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chú Nghĩa Kinh A Di Đà.

22/04/201311:46(Xem: 4981)
Chú Nghĩa Kinh A Di Đà.


Chú Nghĩa
Kinh A Di Đà


Kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn

và được tất cả các đức Phật hộ niệm

85chunghiakinhdida1

Một niệm A Di Đà, diệt tội hằng hà sa

tinhdotamthanh

Tây phương Tam Thánh

Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí

Nhất Tâm Đảnh Lễ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam Mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên trì hải hội Phật, Bồ Tát, nhất thiết Hiền Thánh chúng, chư Thượng thiện nhân.

Duyên Khởi

Nam Mô A Di Đà Phật

Nhân có chút ít may mắn, tôi tìm đến với đạo và nghiên cứu nhiều về thiền Tứ Niệm Xứ, tìm học về Tịnh Độ. Xét thấy sự thù thắng và mầu nhiệm của pháp niệm Phật, nên viết lời chú giải kinh A Di Đà, chủ yếu làm phương án tu học cho bản thân nương vào, soi sáng niềm tin cho chính mình, để vững bước theo đường đạo.

Đây là việc tìm học, chắc chắn có nhiều sơ sót trong biện giải và chú nghĩa. Rất mong chư Tăng Ni, Đại Đức, từ bi thương cảm mà góp ý đưa vào chánh lý.

Tỷ như bản chú nghĩa nầy có vài lợi ích nhỏ, dẫu duy nhất một người hữu duyên học hiểu, tin nhận, chấp trì. Thì nếu có công đức gì, xin chân thành hồi hướng về Cực Lạc và Tam Bảo ở các cõi, cho Cha Mẹ 7 đời của mình và của người, cho tất cả muôn loài hữu thể và vô thể, những loài vui, những loài buồn, còn đó hoặc đã khuất, đang mê say vui sướng, hoặc khổ đau miên triền, tất cả đều sẽ được sanh về cõi rất sáng của Niết Bàn Tịnh Độ.

Nguyện xin giữ mãi niềm tin Cực Lạc và câu niệm A Di Đà, trong tim, trong tâm, vì mình, vì người, vì tất cả mọi loài, cùng nương nhờ sự hộ trì của tất cả chư Phật mười phương, trọn kiếp đời nầy và 10.000 năm nhiễu nhương Mạt pháp ngày sau.

Chánh Sĩ

---o0o---

Chân thành Đạo Hữu Chánh Sĩ đã gởi tặng phiên bản tập sách này
(TK Nguyên Tạng, 12/2005)

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,532,592