Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Yếu.

22/04/201311:33(Xem: 4150)
Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Yếu.


KINH VÔ LƯỢNG THỌ

GIẢNG YẾU

Hán Văn:Khương Tăng Khải

Dịch và ghi chú:Hồng Nhơn

---o0o---

MƯỜI ÐIỀU TÂM NIỆM^

  1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu bịnh khổ, vìkhông bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
  2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vìkhông hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
  3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vìkhông khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
  4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vìkhông bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
  5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu mạn.
  6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
  7. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
  8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp thì thi ân có ý mưu đồ.
  9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
  10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì nhân ngã chưa xả.

Bởi vậy, ÐỨC PHẬT dạy:

 • Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
 • Lấy hoạn nạn làm giải thoát
 • lấy khúc mắc làm thú vị
 • Lấy ma quân làm bạn đạo
 • Lấy khó khăn làm thích thú
 • Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
 • Lấy người chống đối làm nơi giao du
 • Coi thi ân như đôi dép bỏ
 • Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
 • Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh


Nên chấp thuận trở ngại thì thông suốt, mà mong cầu thì thông suốt sẽ bị trở ngại. Ðức Thế Tôn thực hiện huệ giác bồ đề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung, Ðề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đ
ạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành cho ta.

Ngày nay, những người học đạo trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!

LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI

---o0o---

LỜI GIỚI THIỆU^

Kinh Vô Lượng Thọ và Luận Vãng Sanh do Liên hữu Hồng Nhơn phiên dịch đã được đăng tải trên báo Phật Giáo Việt Nam và Liên hữu Văn Tập. Nhận dịch về kinh điển Tịnh Ðộ, Cổ Ðức thường gọi "Ba Kinh một Luận" thì hai thì hai tác phẩm này được coi là những tác phẩm cốt yếu nhất của tông Tịnh Ðộ. Vì thế, kinh Vô Lượng Thọ được gọi là Ðại Kinh và Luận Vãng Sanh của ngài Thiên Thân trước – tác được coi làmột bộ Luận tiêu biểu nhất trong các Luận về Tịnh Ðộ.

Trong Kinh Ðại Bảo-Tích, Ðức Thế Tôn huyền ký: Ðời sau, các kinh đạo đều diệt hết, vìlòng từ bi thương xót, ta đặc biệt giữ lại Kinh Vô Lượng Thọ này trong khoảng một trămnăm, nếu chúng sanh nào gặp được Kinh này, tùy theo ý nguyện đều được độ thoát.

Chúng ta ngày nay sanh nhằm thời mạt pháp, cách Phật rất xa, các thiện tri thức chứng đạo rất hiếm và khó gặp, nếu không nhờ Kinh Vô Lượng Thọ này thì không thể thoát ly sanh tử.

Căn cứ vào lời huyền ký của đức Thế Tôn và sự lợi ích thiết thực của Kinh Vô Lượng Thọ đối với chúng sanh thời mạt pháp nên một số Phật tử ở Melbourne có ý định in Kinh Vô Lượng Thọ vàLuận Vãng Sanh thành sách để dễ dàng lưu thông đến Phật tử, những ai muốn Niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Ðộ. Ðây là tác phẩm trọng yếu của Tông Tịnh Ðộ và cũng là cái phao của chúng sanh thời mạt pháp trầm luân. Vì vậy, chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử gần xa tác phẩm vô giá này.

Mùa an cư năm Giáp Tuất 1994

Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC HUỆ

---o0o---

Vi tính: Đông Phương

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,494,895