Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

156. Tổ Sư Thanh Nguyên Hành Tư (660-740), đời thứ nhất sau Lục Tổ Huệ Năng

26/11/202019:42(Xem: 752)
156. Tổ Sư Thanh Nguyên Hành Tư (660-740), đời thứ nhất sau Lục Tổ Huệ Năng
Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học bài về Thiền Sư Thanh Nguyên Hành Tư,  ngài là đại đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng và là Sư phụ của Thiền Sư Hy Thiên Thạch Đầu, người đặt nền tảng vững chắc cho 3 thiền phái về sau, đó là Tào Động Tông, Vân Môn Tông, Pháp Nhãn Tông.

Ngài Hành Tư chào đời ở Cát Châu, tỉnh Chiết Giang, gần tỉnh Phúc Kiến. Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời, ngài không thích nói nhiều, chỉ lắng nghe.
Khi nghe Lục Tổ giảng pháp ở Tào Khê, Ngài tới xin làm đệ tử.

Ngài đến đảnh lễ và thưa hỏi :”Tu hành thế nào để không rơi vào phân biệt
Lục tổ không đáp và hỏi lại :”con từng tu hành thế nào?”
Ngài thưa :”con tuy không theo tục đế nhưng cũng không tìm cầu thánh đế”.
Lục tổ hỏi :”vậy con rơi vào phân biệt gì?”.
Ngài thưa :”thánh đế còn không tìm cầu thì có gì mà phân biệt”.
Lục tổ thầm hứa nhận.

Sư phụ giải thích ý của Lục tổ nhận Ngài là người truyền thừa Tông Chỉ “Truyền Bá Tâm Tông“, lấy cái Tâm làm Tông. Phật tại trong Tâm, ngoài Tâm không có Phật.

Sau khi đắc pháp, Ngài Hành Tư đến trụ trì chùa trên núi Thanh Nguyên nên từ đó Ngài có tên là Thanh Nguyên Hành Tư .

Sa di Hy Thiên là đệ tử nhỏ của Ngài Lục Tổ, khi Lục Tổ viên tịch, sa di thường ngồi cạnh tháp Lục Tổ u buồn, Sư huynh hỏi thăm, sa di cho biết là Lục Tổ có dạy là nên "tầm tư". Sư huynh giải thích "tầm tư" ngồi suy tư lo buồn là sai , mà "tầm tư" có nghĩa là "phải tìm kiếm ngài Hành Tư" để tiếp tục tu học.
Sau đó, ngài Hy Thiên lên đường đến núi Thanh Nguyên đảnh lễ Tổ Hành Tư.
Tổ Hành Tư hỏi :”từ Tào Khê đến đem gì theo”.
Hy Thiên đáp :”con chưa đến Tào Khê mà cũng chẳng mất”.
Tổ nói :”con mặc tình dùng đi, tới Tào Khê làm gì”
Ngài Hy Thiên thưa :”nếu không đến Tào Khê thì đâu biết chẳng mất”.

Sư Phụ giải thích, cái "chẳng mất" là bản tâm, nhờ tới Tào Khê thì mới ngộ bản tâm này.
Tổ Hành Tư hỏi :”có biết ta là ai không?”.
Hy Thiên đáp :”biết, lại đâu chẳng biết được”.

Sư Phụ giải thích là biết sự chứng đắc bên trong của Tổ.

Tổ Hành Tư nghĩ, loại có sừng tuy nhiều nhưng chỉ một con lân là đủi, và thầm ấn chứng cho đệ tử Hy Thiên, đến ngày 13 tháng 12 năm Canh Thìn, đời nhà Đường niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 28, Ngài từ biệt chúng lên pháp đường ngồi kiết già an nhiên viên tịch. Vua Đường Hiến Tông ban hiệu là Hoằng Tế Thiền sư, và tháp hiệu của ngài là Quy Sơn.

Bạch Sư Phụ, hôm nay Sư Phụ ban cho bài pháp ngộ đạo của TS Thanh Nguyên Hành Tư, đệ tử đắc pháp lừng danh của Lục Tổ Huệ Năng, cuộc đời Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời đến lúc viên tịch rất nhẹ nhàng nhưng sự truyền thừa của Ngài rất tỏ rõ trên bốn chữ :”Truyền Bá Tâm Tông”.

"Tâm dẫn đầu các Pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác" mà Đức Thể Tôn nói trong kinh Pháp Cú và xuyên suốt trong tất cả dòng truyền thừa từ Sơ Tổ Ca Diếp cho đến nay đều lấy "tâm làm tông" để tu tập. Lời dạy của Tổ y khuôn theo lời Phật, không sai khác một chút nào

Sư Phụ cũng cho biết Hoà Thượng Thích Trí Thủ là thuộc dòng thiền Lâm Tế  đời thứ 43, còn Sư phụ thuộc đời thứ 44, và là đời thứ 9 của dòng thiền Liễu Quán ở VN.

Chúng con cũng hãnh diện và hạnh phúc là đệ tử của Sư Phụ để được thừa hưởng "tâm tông" của Thiền phái Lâm Tế Liễu Quán này.

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,
Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montreal, Canada)106_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Hanh Tu

Truyền bá Tâm Tông ...không y bát

Con kính gửi bài thơ trình pháp về Ngài Thanh Nguyên Hành Tư .
Hy vọng con đã đúc kết được những gì trong bài pháp thoại này
những điều Thầy muốn truyền tải cho đại chúng. Kính đa tạ, HHLần đầu, Lục Tổ thầm nhận... được vào đến cửa !

Xuất gia từ bé, đàm luận chỉ lặng im 

Không học tục đế, Thánh đế chẳng cầu tìm,

Thủ chúng Hành Tư ...được ấn chứng,  truyền pháp ! 

Sau Lục Tổ  ....từ đây không y, bát 

Truyền bá  tông  chỉ " Dĩ Tâm ấn Tâm “

Núi Thanh Nguyên tuyển chọn một  kỳ lân 

Hy Thiên Thạch Đầu ...đệ tử duy nhất đắc pháp,

Thập  phương khắp nơi về học Đạo ...dung nạp 

Phát triển Tam tông ...lừng danh  trong Ngũ  Gia,

Tào Động,  Vân Môn, Pháp Nhãn tiếng vang xa...

Thành kính tri ân Tổ ba bốn hoàn thành phó chúc !!!

Hoằng Tế Thiền Sư ... muôn đời luôn ngưỡng phục !!!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . 

Huệ Hương Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 69359)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 600 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
13/12/202016:11(Xem: 2970)
lễ Cúng Dường Đại Tăng trong ngày Sinh nhật Lần Thứ 94 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan. Thời gian: 1giờ 30 chiều ngày 01 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: Chùa Hồng Danh 1129 Bal Harbor Way. San Jose, CA 95122. USA
01/08/202012:52(Xem: 3109)
BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Bảy, 01/08/2020 (mùng 12/6/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ thứ 41 Quán âm bồ tát diệu nan thù Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng Khổ hải thường túc độ nhơn châu. Thần lực Quán Thế Âm, Không có gì sánh được, Vô lượng kiếp huân tu , Cực trang nghiêm thanh tịnh. Ngàn nơi tiếng kêu cầu, Ngàn nơi Ngài ứng hiện. Nơi biển khổ mênh mông, Thường hiện thân cứu khổ. Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy) Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/quangducwebsite Website: https://quangduc.com Tel: 03. 9357 3544 Email: quangduc@quangduc.co
23/01/202109:50(Xem: 43)
Đức Phật Ca Diếp 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼 Kính bạch Sư Phụ, Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học bài kệ thứ 21 về Đức Phật Ca Diếp trong nghi thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì. Sư Phụ đã diễn xướng bài kệ của Đức Phật Ca Diếp để lại cho đời như sau: Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật.
22/01/202108:33(Xem: 198)
Đức Phật Câu Lưu Tôn 🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Sáu 10/07/2020 (18/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ thứ 19 ĐỨC PHẬT CÂU LƯU TÔN Thí như phong thái hoa Bất hoại sắc dữ hương Đản thủ kỳ vị khứ Tỳ kheo nhập tụ nhiên Bất vi lệ tha sự Bất quán tác bất tác Đản tự quán thân hành Nhược chánh nhược bất chánh. Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật. (1 lạy) Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
21/01/202110:55(Xem: 278)
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm 09/07/2020 (18/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ thứ 18 ĐỨC PHẬT TỲ XÁ PHÙ Bất báng diệc bất tật Đương phụng hành ư giới Ẩm thực tri chỉ túc Thường lạc tại không nhàn Tâm định lạc tinh tấn Thị danh chư Phật giáo. *** Không chê cũng không ghét Nên vâng giữ giới luật Ăn uống vừa biết đủ, Lấy nhàn tịnh làm vui, Tâm định tĩnh, tinh tấn, Đó là lời Phật dạy. Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật. Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
20/01/202120:51(Xem: 331)
Đức Phật Thi Khí 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Tư, 08/07/2020 (18/5/Canh Tý) Giải thích Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời của Ngài. Bài kệ số 17: ĐỨC PHẬT THI KHÍ Thí như minh nhãn nhơn Năng tị hiểm ác đạo Thế hữu thống minh nhơn Năng viễn ly chư ác. Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật. Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)
20/01/202110:47(Xem: 70)
Kinh Vô Lượng Thọ (Giọng tụng: TT Thích Trí Thoát)
20/01/202110:37(Xem: 99)
Niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật (Giọng niệm: HT. Thích Minh Tâm)