Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lời Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12

09/04/201316:09(Xem: 1850)
Lời Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12
Các Khóa An Cư Kiết Hạ


Lời Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Đông Kỳ 12

Thich Tâm Phương
Nguồn: www.quangduc.com


hoasen1Lời Khai Mạc
Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12
của Thượng Tọa Hóa Chủ Trường Hạ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bái bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quí đạo hữu đã phát tâm đồng về tùng hạ tu học công quả trong 10 ngày, đồng kính quí đồng hương Phật tử thân mến.

Cách đây đúng 2600 năm khi Đức Phật Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề vào năm 589 trước Tây lịch. Rồi kể từ đó, cứ mỗi mùa mưa đến, tại xứ Ấn Độ mưa gió ẩm ướt rất nhiều, thời tiết khắc nghiệt khôn lường. Tăng đoàn đi lại khó khăn, đồng thời cũng rất dễ dàng dẫm đạp lên nhiều chúng sanh nhỏ bé, vì mùa đông ẩm ướt những loại côn trùng sâu bọ dễ sanh sôi do thời tiết ẩm thấp.

Vì lòng từ bi vô lượng của Đức Phật đã nhìn thấy những nỗi đau đớn mất mạng sống của các loài chúng sanh nhỏ bé, như kiến và các đồng loại côn trùng khác không may đã bị mất mạng sống dưới bàn chân của những người đi lại, hay của Tăng Đoàn hơn 1250 vị.

Từ đó Đức Phật đã giáo huấn và đưa ra phương pháp tu học Kiết Giới An Cư tại một trụ xứ trong vòng 3 tháng. Nhằm để giảm bớt sự đi lại trong mùa mưa ẩm thấp, đồng thời mục đích chính và rất cần là để ôn tập giới luật kinh tạng, cũng như thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, hạnh nguyện tu tập cho hàng đệ tử xuất gia có được đầy đủ phẩm hạnh thanh cao, để dấn thân trên bước đường phụng sự nhân sinh.

Năm nay là Mùa An Cư tịnh giới lần thứ 12 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, cũng đã tiếp nối của 11 năm về trước, mà các trụ xứ tự viện Chư Tôn Đức Trụ Trì đã phát tâm nhận lãnh trách nhiệm cao quí như một truyền thống hằng năm sau mùa Phật Đản là hang trưởng tử của Như Lai thường nhớ đến Mùa An Cư tịnh giới đã đến, như một dấu ấn khắc tận sâu trong tâm khảm, ăn sâu trong tiềm thức của từng Tăng Ni, luôn như một chuẩn mực theo suốt cả một đời người xuất gia không hề xao lãng.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa chư liệt quý vị, Vì hạnh nguyện cao cả của hàng trưởng tử Như Lai, vì sự hòa hợp của Tăng Già trong Giáo Hội. Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức của chúng con được hân hạnh nhận lãnh trách nhiệm cao cả quí báu mà Giáo Hội đã giao phó, để đứng ra tổ chức Mùa An Cư tịnh giới tu học trong 10 ngày, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2011. Trong giờ phút trang nghiêm dưới ánh hào quang của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư lịch đại Tổ sư, Long Thiên Hộ Pháp, Già Lam Thánh Chúng thùy từ chứng minh ngay trong giờ phút khai đàn kiết giới thanh tịnh này.

Chúng con rất lấy làm vui mừng khi nhìn thấy Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đã vì sự hưng thịnh trường tồn của Phật Pháp, vì lợi lạc cho nhân sinh xã hội, mà quí Ngài đã gát qua mọi Phật sự tại địa phương để cùng nhau câu hội về đây kiết giới tịnh tu.

Thay mặt chư Tăng Ni Phật tử tại đạo tràng Tu Viện Quảng Đức, chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, chúng con ước nguyện trong mười ngày tịnh giới trang nghiêm tại bổn tự của chúng con sẽ đem lại được phần nào sự an lạc và đạo lực nghiêm từ đến Chư Tôn Thiền Đức.

Chúng tôi cũng chúc nguyện cho toàn thể quí đạo hữu đã gát qua mọi công việc thường nhật của gia đình cần thiết, mà quí vị cùng về phát nguyện tu học, công quả, nghe pháp, cũng như phát tâm cúng dường tứ sự, công đức vô lượng này xin hồi hướng đến cho quí vị cùng gia quyến luôn được nhuần thắm đạo quả viên thành như sở nguyện.

Ngưỡng bạch lên Chư Tôn Thiền Đức,

Kính thưa quí vị thân mến,

Mặc dù Chư Tăng Ni Phật tử tại đạo tràng Tu Viện Quảng Đức chúng con đã cố gắng hết sức về mặt tổ chức, như cung đón Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, và quí Phật tử các tiểu bang, cũng như lo lắng chỗ ngủ nghỉ, thọ thực trong phạm vi khiêm tốn đạm bạc với khả năng của bổn tự, nhưng cho dù cố gắng đến đâu, thì những điểm sơ sót vụng về không sao tránh khỏi.Chúng con ngưỡng nguyện Chư Tôn Thiền Đức thùy từ hoan hỷ chỉ dạy góp ý cho. Chúng tôi cũng tha thiết xin quí đạo hữu cũng thông cảm cho nơi ngủ nghỉ cũng tạm khiêm tốn, ước mong quí vị niệm tình chia sẻ vì công việc Phật sự chung, mà cố gắng an lạc tinh tấn trong 10 ngày tịnh tu cùng Chư Tôn Thiền Đức.

Thay mặt trường hạ Quảng Đức ghi nhận công đức của quí Thầy, quí Sư Cô, cũng như quí Phật tử đã phát tâm về trước, mấy ngày để phụ giúp cung đón đưa rước, trang trí hương đăng, trai đường, nhà bếp và nhiều công việc khác, chính tất cả quí vị đã góp tâm góp sức, góp tài góp lực công quả cho nên sự thành tựu của Mùa An Cư tịnh giới lần thứ 12 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được trang nghiêm thanh tịnh như thế này.

Trong giờ phút trang nghiêm dưới ánh hào quang của Chư Phật chứng minh trường hạ Quảng Đức được trang nghiêm thanh tịnh tổ chức từ ngày 5-15 tháng 7 năm 2011 trong khuôn viên đạo tràng Tu Viện Quảng Đức.

Nhân danh Hóa Chủ Trường Hạ Quảng Đức, chúng con, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc Khóa An Cư tịnh giới ngay giờ phút này.

Nam Mô Trang Nghiêm Bảo Tạng Phật Bồ Tát


Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/03/201415:40(Xem: 6604)
AN CƯ là một trong các pháp chế trọng yếu trong đời sống tu hành của Tăng Đoàn Phật giáo. Chữ “cư” nghĩa là ở; chữ “an” nghĩa là yên, tức là, thân thì không đi ra khỏi chùa, tâm thì chuyên cần tu học, luôn giữ chánh niệm, không chạy theo trần cảnh bên ngoài, không để ý đến các chuyện thế sự. Vậy, “an cư” là ở yên một chỗ, chuyên cần tu tập, giữ cho thân tâm tĩnh lặng, thanh tịnh.
13/08/201219:23(Xem: 2737)
Mùa An cư ba tháng, một tháng đã trôi qua rồi, quý vị tự kiểm điểm lại xem đã làm được gì và hai tháng còn lại sẽ làm gì. Một năm Phật dành chín tháng để chúng ta đi giáo hóa, ba tháng an cư tĩnh tâm để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực; vì chín tháng đi giáo hóa, tiếp cận với xã hội có nhiều điều phức tạp làm đạo tâm chúng ta bị sa sút. Thật vậy, khi đi giáo hóa gặp việc này việc khác, gặp người tin Phật, cũng gặp người chống phá Phật, khiến chúng ta phải đối phó, làm tâm Bồ-đề chúng ta bị suy yếu. Vì vậy chúng ta cần nuôi lại tâm Bồ-đề cho vững. Trong ba tháng an cư, chúng ta ngồi yên coi chín tháng mình đã làm gì, ở đâu, tiếp xúc với ai và cách đối phó của chúng ta có thích hợp với đạo hay không. Thích hợp với đạo là giữ được tâm thanh tịnh, còn không thích hợp với đạo thì phiền não sanh khởi, kiểm điểm lại thấy điều nào còn kém, phải sửa đổi.
08/06/201114:39(Xem: 4142)
Ngày nay, y theo lời dạy của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khắp nơi nơi, Chùa chiền, Tu viện, Thiền viện hằng năm đều trang trọng tổ chức chu toàn cho tứ chúng được hội tụ về tham dự mùa an cư, sau đại lễ Phật đản.
24/04/201507:41(Xem: 3890)
Cũng bởi vì tiếng kêu thảm thiết “Bệ hạ ơi! Cứu thiếp!“ của một con mãng xà, hóa sanh của bà hoàng hậu độc ác Hy Thị, đêm về báo mộng với vua Lương Võ Đế mà hậu thế chúng ta mới có bộ Kinh Lương Hoàng Sám gồm 10 cuốn để sám hối tội lỗi. Bộ kinh này đã làm nền tảng cho khóa An Cư Kiết Đông kỳ 2 được tổ chức tại chùa Linh Thứu từ ngày mùng 5 đến 11 tháng Giêng năm 2015.
11/04/201312:15(Xem: 4211)
Thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt ra một giới luật cho hàng Tăng ni là mỗi năm phải An cư Kiết hạ vào mùa mưa [1]. Vì mùa mưa ở Ấn Độ, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà chúng Tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp lên chúng, giết hại nhiều chúng sanh nhỏ nhoi, làm tổn thương đến lòng từ bi tế vật của hàng Phật tử, nên chư Tăng ni không được phép du hành ra ngoài, mà phải ở yên một chỗ trong thời gian ba tháng để nỗ lực tu tập thiền định, trau dồi giới định tuệ, cùng nhau sống trong hoà hợp thanh tịnh.
19/05/201100:22(Xem: 1348)
An cư nguyên là phương thức quy định từ xưa của Bà-La-Môn giáo Ấn Độ, về sau được Phật dùng làm chế độ quan trọng trong đời sống tu hành. Ngài Đạo Tuyên đời Đường giải thích về an cư như sau: “Thân tâm giữ lặng lẽ là An, ước định thời kỳ để ở là Cư. Ở chổ lặng lẽ để tư duy là quy tắc chơn chánh của đạo; lý phải tính từng ngày, gia công sách tấn”. (trích Phiên Dịch Nghĩa Tập).
02/11/201819:55(Xem: 1372)
“An cư” là từ không còn xa lạ đối với tín đồ Phật giáo; tuy nó không có nghĩa “an cư lạc nghiệp” của đạo Nho, nhưng khía cạnh nào đó, “lạc nghiệp” mang nghĩa “Đạo nghiệp”, mà hàng năm, chư Tăng cả Nam lẫn Bắc Tông đều duy trì theo luật giới của đức Phật.
27/03/201317:26(Xem: 9711)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/04/201316:22(Xem: 4560)
Kính thưa liệt quý vị phát tâm làm công tác thiện nguyện, xin quý vị niệm tình thứ lỗi cho những thiếu sót Tên họ hoặc Pháp Danh của quý vị trong các phân ban, Ban Tổ Chức chân thành cám ơn.
09/04/201316:22(Xem: 2908)
Ban Chức Sự Trường Hạ Vạn Hạnh - Phật Lịch 2556 (Từ Ngày 04/07/2012 Đến Ngày 13/07/2012)