HT Thich Thien Sanh

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Sanh đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 40 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 09 năm Đinh Dậu) tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Trụ thế: 82 năm, Hạ lạp: 56 năm


- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;
- Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng;
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sóc Trăng;
- Môn đồ Pháp quyến chùa Khánh Sơn vô cùng kính tiếc báo tin:

 - Ủy viên Thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự TW. GHPGVN;
- Ủy viên Thường trực Ban Giáo Dục TW. GHPGVN;
- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Sóc Trăng;
- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng;
- Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng;
- Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng;
- Viện chủ Tổ đình Khánh Sơn, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 40 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 09 năm Đinh Dậu) tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.  Trụ thế : 82 năm, Hạ lạp: 56 năm        


Lễ nhập kim quan vào lúc 08 giờ 00, ngày 08/11/2017 (nhằm ngày 20/09/Đinh Dậu).
Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14giờ00 ngày 08/11/2017 (nhằm ngày 20/09/Đinh Dậu).
Lễ truy niệm vào lúc 08giờ00 ngày 12/11/2017 (nhằm ngày 24/09/Đinh Dậu).Sau đó, cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Nay Cáo Phó

TM. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

KT. Trưởng ban
P. Trưởng ban Thường trực

(đã ký)
Thượng tọa Thích Minh Hạnh