Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ An Vị Phật tại Tịnh Thất Viên Lạc ngày 29-8-2019

30/08/201918:51(Xem: 1829)
Lễ An Vị Phật tại Tịnh Thất Viên Lạc ngày 29-8-2019

NGÀY 29.08.2019: HÌNH ẢNH HÒA THƯỢNG PHƯƠNG TRƯỢNG TỔ ĐÌNH CHÙA VIÊN GIÁC HANNOVER, ĐỨC QUỐC, CHỦ TRÌ LỄ AN VỊ PHẬT TẠI TỊNH THẤT VIÊN LẠC TẠI THÀNH PHỐ VAREL, MIỀN BẮC ĐỨC QUỐC, DO ĐẠI ĐỨC THÍCH HẠNH GIỚI SÁNG LẬP VÀ TRỤ TRÌ.

Tinh That Vien Lac (1)Tinh That Vien Lac (2)Tinh That Vien Lac (3)Tinh That Vien Lac (4)Tinh That Vien Lac (5)Tinh That Vien Lac (6)Tinh That Vien Lac (7)Tinh That Vien Lac (8)Tinh That Vien Lac (9)Tinh That Vien Lac (10)Tinh That Vien Lac (11)Tinh That Vien Lac (12)Tinh That Vien Lac (13)Tinh That Vien Lac (14)Tinh That Vien Lac (15)Tinh That Vien Lac (16)Tinh That Vien Lac (17)Tinh That Vien Lac (18)Tinh That Vien Lac (19)Tinh That Vien Lac (20)Tinh That Vien Lac (21)Tinh That Vien Lac (22)Tinh That Vien Lac (23)Tinh That Vien Lac (24)Tinh That Vien Lac (25)Tinh That Vien Lac (26)Tinh That Vien Lac (27)Tinh That Vien Lac (28)Tinh That Vien Lac (29)Tinh That Vien Lac (30)Tinh That Vien Lac (31)Tinh That Vien Lac (32)Tinh That Vien Lac (33)Tinh That Vien Lac (34)Tinh That Vien Lac (35)Tinh That Vien Lac (36)Tinh That Vien Lac (37)Tinh That Vien Lac (38)Tinh That Vien Lac (39)Tinh That Vien Lac (40)Tinh That Vien Lac (41)Tinh That Vien Lac (42)Tinh That Vien Lac (43)Tinh That Vien Lac (44)Tinh That Vien Lac (45)Tinh That Vien Lac (46)Tinh That Vien Lac (47)Tinh That Vien Lac (48)Tinh That Vien Lac (49)Tinh That Vien Lac (49-a)Tinh That Vien Lac (50)Tinh That Vien Lac (51)Tinh That Vien Lac (55)Tinh That Vien Lac (56)Tinh That Vien Lac (58)Tinh That Vien Lac (60)Tinh That Vien Lac (61)Tinh That Vien Lac (62)Tinh That Vien Lac (63)Tinh That Vien Lac (64)Tinh That Vien Lac (65)Tinh That Vien Lac (66)
Ý kiến bạn đọc
15/09/201908:26
Khách
Mô Phật,
Thiện tại,
Xây dụng một Tịnh Thất là đưa hàng vạn chúng sanh về Tây cảnh.

Công dức cuảThầy Hạnh Giới vô lượng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn