Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thư Ngỏ vận động xây dựng Chùa Viên Thông tại xã Cuôr Đăng, huyện M'gar Đăk Lăk

13/08/202012:11(Xem: 1050)
Thư Ngỏ vận động xây dựng Chùa Viên Thông tại xã Cuôr Đăng, huyện M'gar Đăk Lăk


THƯ NGỎ

VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG

CHÙA VIÊN THÔNG Ở ĐĂK LĂK

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa quý đạo hữu thân mến!

Thật có duyên rất lành mới có cơ hội cúng dường xây dựng Chùa Viên Thông tại xã Cuôr Đăng, huyện M'gar Đăk Lăk, là một ngôi chùa duy nhất ở một xã có 3500 hộ trong đó 70% là dân tộc Eđê.

Thầy Minh Hạnh là vị Thầy tu hành nghiêm túc với hạnh nguyện mang ánh sáng Tam Bảo đến với bà con dân tộc nghèo vùng cao nguyên. là một chú tiểu khi lên chín tuổi, vượt qua tuổi vị thành niên, rồi thanh niên với nhiều chướng ngại mà cả chục chú tiểu chỉ còn 1 hoặc 2 thật khả ý, khả ái với Tam Bảo, với lời dạy của Thế Tôn mới có thắng chính mình, thọ đại giới tỳ kheo, thành vị sa môn đích thực trong giáo pháp của Như Lai. Thầy Minh Hạnh năm nay 38 tuổi, như vậy đã 28 năm theo Phật, theo Tam Bảo rồi. Với 14 năm hành đạo (cũng là tu đạo) ở xã Cuôr Đăng, Thầy Minh Hạnh an trụ trong hạnh nhẫn nhục với tâm nguyện kiên cố mới có những thành quả khá tốt như ngày nay. Những năm đầu, chính quyền nơi đây không cho tụng kinh gõ mõ, không một ai nơi đây biết đến Tam Bảo. Nay hàng ngày đều có 15-20 Phật tử đều đặn đến tu (niệm Phật, lễ Phật tụng kính, ...), vào những ngày thọ trai có đến 30-40 Phật tử về đây tham dự. Còn những ngày lễ lớn thì khá đông. Thật sự hàng ngày, có người đến chùa tu tập là rất quý và rất hiếm. Có thể lấy ví dụ như ở Đà Nẵng, thông tin từ những Phật tử thuần thành ở Đà Nẵng, Tâm Tịnh được biết chỉ có Chùa An Sơn Cổ Tự của Hòa Thượng Thích Thiện Bửu tổ chức tu một ngày an lạc (Niệm Phật và Phóng sanh) vào mỗi chủ nhật hàng tuần.


chua vien thong 3chua vien thong 2Qua đó cho thấy, ở một nơi đa số là người dân tộc, mà Thầy Minh Hạnh bước đầu đã thành tựu trong việc tạo dựng đạo tràng tu thường xuyên (quy cũ) mỗi đêm là rất đáng quý.

Vì thế, để Tam Bảo phát triển sâu rộng hơn ở nơi đây, thì việc xây dựng ngôi chùa trang nghiêm là việc đáng làm. Nhóm Phật tử Từ Hòa thật có duyên lành để cúng dường Thầy Minh Hạnh, Thầy Minh An và Thầy Đức Nhẫn xây dựng một ngôi chánh điện, làm cơ sở hành đạo, và phát triển Phật giáo tại nơi đây.

Cho đến bây giờ số tiền cúng dường từ một số đạo hữu là 45 triệu đồng (từ Úc và Việt Nam). Tâm Tịnh đã chuyển khoản đợt 1 30 triệu, và ngày mai Tâm Tịnh chuyển khoản đợt 2 30 tr nữa để Thầy Minh Hạnh tiếp tục giám sát và cho thợ thi công.
Tâm Tịnh xin chân thành kêu gọi quý Phật tử phát tâm dũng mãnh cúng dường xây ngôi chánh điện, phần tối quan trọng của ngôi già lam

Thân kính chúc quý đạo hữu thân tâm thường lạc

Tâm Tịnh/Tiến
Ps, Thầy Minh Hạnh vừa lo vật tư, giám sát và động viên thợ xây dựng


chua vien thong 2

Xin phát tâm cúng dường xây dựng chùa ở Daklak để có công đức cầu dịch bệnh Coronas chóng qua và hồi hướng cho cha mẹ quá cố hoặc hiện tiền nhân dịp Vu Lan. Nam mô A Di Đà Phật!


CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA,
CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG, VÔ BIÊN, KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Có thể nói, cúng dường xây dựng chùa là vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Khéo dụng tâm cúng dường, thì công đức vô biên, tột cùng.
Khi một ngôi chùa được xây dựng, đó là duyên để một số Phật tử cúng dường tôn tượng Phật và Bồ Tát; là duyên để nhiều người được quy y Tam Bảo; là duyên để những lời dạy của Như Lai khai sáng những chúng sinh vô minh do phiền não vì tham ái; là duyên để Phật tử về đây tu học, lễ Phật; là duyên để những lời kinh tiếng kệ, tiếng Niệm Phật đến với chư hương linh, quạ quỷ, quỷ thần, chư thiên vv; là duyên để nhiều thiện sự và Phật sự được thực hiện. Với thâm tâm liễu tri ơn Phật, ơn Tam Bảo, ơn Cha Mẹ, ơn cửu huyền thất tổ, ơn sư trưởng, ơn tất cả chúng sinh, thì cúng dường xây chùa mới thật sự thiêng liêng, một việc khả ái.
Lành thay khi có duyên lành được cúng dường như thế này. Dùng công đức rất lành này hối hướng cho cha me hiện thời, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và hết thảy hữu tình trong tất cả pháp giới đồng sinh cõi Cực Lạc, và trọn thành Phật đạo. Được như vậy, công đức sẽ viên mãn. Hành giả Tịnh Độ Tông, chân thành lấy công đức này hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ nhất định được sanh, vì tương ưng với đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn trong nhân địa đã phát và đã thành tựu như sau
Nguyện khi con thành chánh giác xong, ở vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thế giới Phật khác có chúng sanh nào được nghe danh hiệu của con mà tu các pháp lành, muốn được sanh về thế giới của con, nguyện cho họ sau khi xả bỏ thân mạng, nhất định sanh về, chỉ trừ người phạm tội ngũ nghịch, hủy báng thánh nhơn, phá hoại chánh pháp.

(Kinh Bi Hoa, phẩm 4: Nguồn gốc các Bồ Tát được thọ ký, Hán Văn: Đàm Vô Sấm, Việt Văn: Thích Nữ Tâm Thường, trtr. 179 -180; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Vol.3, No.157).

Dưới đây là công đức bất khả tư nghị khi tạo Tượng Phật để cúng dường (trích từ Thánh Điện Miến Điện, Phật Giáo Nam Tông), huống chi là công đức xây chùa

Tạo Tượng Phật để cúng dường.
- Không sinh vào bốn đường ác đạo.
- Được sinh vào quốc độ mà có chư Phật ra đời.
- Thọ sanh làm người đàn ông với đầy đủ các đức tính cao thượng.
- Là người có tứ chi và ngũ quan lành lặn.
- Không thọ sanh vào dòng tộc hèn hạ thấp kém.
- Không bị đoạ sanh vào địa ngục.
- Không đầu thai vào giòng tộc người biên địa, giống dân man rợ.
- Thân sắc xinh đẹp.
- Là người có nhiều phước báu đặc bi ệt.
- Được nhiều người yêu thương quý mến.
- Được những phước báu như ý trổ sanh bất ngờ.
- Tài sản của cải đầy các kho đụn.
- Được voi, ngựa, trâu b ò, vàng bạc tài sản đầy đủ.
- Mọi suy nghĩ tiên đoán sự việc đều thành công.
- Nếu sinh về loài trời thì làm vua loài trời, nếu sinh về loài người thì trở thành vua loài người.
- 1000 kiếp thọ sanh làm vua trời Đế Thích.
- 1000 kiếp sanh làm Đức Chuyển Luân Vương.
- Làm vua quốc độ lớn, làm vua quốc độ nhỏ với số lần không thể đếm xuể.
- Nếu phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác; thành Phật Độc Giác đều được thành tựu.
- Nếu ước nguyện thành bậc A la hán sẽ được thành tựu.
- Được thọ sanh vào các giòng tộc v ương quyền; Khanh tướng; giòng tộc Bà La Môn cao quý.
- Được tài sản của cải dồi dào.
- Được tuỳ tùng đông đúc.
- Người có trí tuệ quảng bác.
- Người có thần thông quảng đại.
- Tránh được nhiều bệnh tật; tuổi thọ dài.
- Người có sức mạnh phi thường.
- Là người thường xuyên có trí tuệ.
- Là người có tâm dũng m ãnh.
- Là người có sự nghe nhiều thấy rộng.
- Có trí tuệ siêu việt trong loài người.
- Người có tư cách dung mạo dễ yêu mến.
- Hưởng thụ được tài sản nhiều không kể siết.
- Kiếp cuối cùng đắc được các tầng thiền định; đạo quả Niết Bàn an vui giải thoát vĩnh viễn.

(Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật – Tỳ Kheo Thích Thiện Minh, Bhikku Varapanno soạn dịch từ Thánh điển Miến Điện)
Quý bạn có thể tìm hiểu thêm vấn đề này từ Tập Kinh: Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật).

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn