Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
02/09/2019
Cuối tháng 8 năm 2019, thành phố được mệnh danh thung lũng Hoa Vàng Miền Bắc Calfornia, San Jose, rợp bóng y vàng của ni giới từ nhiều đơn vị, đặc biệt ở miền Nam và miền Bắc Cali, cùng vân tập về Chùa An Lạc do Ni Trưởng thượng Nguyên hạ Thanh, Trụ trì, để cùng tham dự Đại Lễ Tưởng Niệm Sơ Tổ Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ.
29/09/2018
Thành Kính Tưởng Niệm Thượng Tọa Thích Tâm Hương vừa viên tịch tại Chùa Giác Sanh Sàigòn
15/04/2017
21 năm chiến chinh khói lửa, "Nội chiến tương tàn" (1954-1975), bom đạn và vũ khí tinh vi của hai khối "Tư bản" - "Cộng sản" đã đổ xuống làm tan hoang đất nước. Quân dân hai Miền xương đã chồng như núi, máu đã đổ thành sông. Hội nghị Hòa đàm Ba Lê kéo dài dai dẳng 5 năm trường (1968-1973) mới đưa tới Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973. Những tưởng Việt Nam sớm chấm dứt chiến tranh, hai miền Nam Bắc sẽ được chung sống hòa bình, nhưng không, Cộng Sản Miền Bắc - con cờ của Cộng Sản Quốc Tế - đã dốc toàn lực giành dân lấn đất, cưỡng bách xâm chiếm trọn vẹn Miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
25/09/2014
Phụng hành lời giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Du Hành - bộ Trường A Hàm : “ Chúng Tỳ Kheo phải thường xuyên theo đúng các qui định của Luật Tạng, để giảng luận Chánh Pháp, khiến cho các Tỳ Kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa hợp, là pháp đầu trong Bảy Pháp Bất Thối của hàng Thích tử ”. Theo tinh thần đó, chúng ta đã và đang nối gót các bậc Thầy Tổ trong sự nghiệp kế thừa gia bảo của Đức Thế Tôn qua Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hay Ngày Về Nguồn năm nay là năm thứ 8.
02/09/2019
Cuối tháng 8 năm 2019, thành phố được mệnh danh thung lũng Hoa Vàng Miền Bắc Calfornia, San Jose, rợp bóng y vàng của ni giới từ nhiều đơn vị, đặc biệt ở miền Nam và miền Bắc Cali, cùng vân tập về Chùa An Lạc do Ni Trưởng thượng Nguyên hạ Thanh, Trụ trì, để cùng tham dự Đại Lễ Tưởng Niệm Sơ Tổ Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ.
05/12/2018
Vần thơ tưởng niệm Sư Cô Như Minh, Thơ tiễn biệt chị Thố Sáng nay vừa tỉnh giấc nồng Mới hay sáo đã sổ lồng bay xa... Thỏ tìm về gốc cây da Để cho trăng sáng Ngọc ngà trời thanh! Thơ tiễn biệt chị Thố Sáng nay vừa tỉnh giấc nồng Mới hay sáo đã sổ lồng bay xa... Thỏ tìm về gốc cây da Để cho trăng sáng Ngọc ngà trời thanh!
15/04/2017
21 năm chiến chinh khói lửa, "Nội chiến tương tàn" (1954-1975), bom đạn và vũ khí tinh vi của hai khối "Tư bản" - "Cộng sản" đã đổ xuống làm tan hoang đất nước. Quân dân hai Miền xương đã chồng như núi, máu đã đổ thành sông. Hội nghị Hòa đàm Ba Lê kéo dài dai dẳng 5 năm trường (1968-1973) mới đưa tới Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973. Những tưởng Việt Nam sớm chấm dứt chiến tranh, hai miền Nam Bắc sẽ được chung sống hòa bình, nhưng không, Cộng Sản Miền Bắc - con cờ của Cộng Sản Quốc Tế - đã dốc toàn lực giành dân lấn đất, cưỡng bách xâm chiếm trọn vẹn Miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
25/09/2014
Phụng hành lời giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Du Hành - bộ Trường A Hàm : “ Chúng Tỳ Kheo phải thường xuyên theo đúng các qui định của Luật Tạng, để giảng luận Chánh Pháp, khiến cho các Tỳ Kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa hợp, là pháp đầu trong Bảy Pháp Bất Thối của hàng Thích tử ”. Theo tinh thần đó, chúng ta đã và đang nối gót các bậc Thầy Tổ trong sự nghiệp kế thừa gia bảo của Đức Thế Tôn qua Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hay Ngày Về Nguồn năm nay là năm thứ 8.

Phong Tăng Ngọc Lộ (Thơ)

19/12/201820:33(Xem: 1381)
Phong Tăng Ngọc Lộ (Thơ)
HT_Ngoc Lo
Phong Tăng Ngọc Lộ

Sơn tăng ẩn núi tu hành,
Thị phi ngủ trượt, chẳng dành hơn thua.
Tròn thế kỷ lẻ bao mùa,
Tấm cà sa trọn, muối dưa thanh bần.

Độc hành tịnh tọa ứng tâm,
Ngộ thời huyền pháp, nhã tầm về Tây.
Vô thường vạn cảnh xưa nay,
Huyền Không bút tích, giăng mây tỏ tường.

An hành xã kiếp lên đường,
Pháp thân hành trạng, khiêm nhường thế gian.
Noi gương Phật tổ Bích Liên,
Thừa đương chánh ngữ, tịnh thiền mật ngôn.

Thong dong lạc tỉnh tâm hồn,
Râu dài tóc bạc, kiệm ngôn tu trì.
Áo vàng gậy trượng dung nghi,
Phong Tăng Ngọc Lộ, từ bi độ mình.

Chiều chiều Ông núi nghe kinh,
Hết duyên thị cảnh, đăng trình Thênh thang.
Y vàng trả lại trần gian,
Tượng thất một thửa, cung đàn hương tâm.

Bây chừ cung tiển đỉnh thân,
Về ngôi bảo sở, hương tâm vọng huyền.
Thuyền từ bát nhã chu viên,
Chấp tay niệm Phật, an nhiên lối từ.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG NGỌC LỘ - HUYỀN KHÔNG 
KHÁNH LIÊN TỰ - BÌNH ĐỊNH  - TÂN TỊCH.


Chúng con Tỳ Kheo Thích Minh thế, có nhân duyên diện kiến ngài vào năm 2006, tại trú xứ quê hương Bình Định, được ngài dạy cho câu mật ngữ ứng hành, và tu trì trong pháp hoa kinh, nên hôm nay, nghe tin Ngài an nhiên thị tịch, tại xứ Mỹ Quốc, chúng con cung kính tiễn Ngài Cao đăng thượng phẩm.

Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập nhứt thế Bích Liên môn hạ, húy thượng NGỌC hạ LỘ, hiệu HUYỀN KHÔNG, Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Tịch.
Viết tại tiểu bang Texas, thành phố San Antonio, nơi Đạo tràng Liên Hoa, chúng con đồng Bái vọng.

Ngày 16-12-2018

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn