Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Conference in Melbourne 2012

22/03/201506:32(Xem: 2905)
Conference in Melbourne 2012

 

Hình ảnh
Hội Nghị Tăng Già Úc Châu kỳ thứ 8
(Australian Sangha Association Conference)
Tổ chức tại Chùa Quang Minh, từ ngày 23-24/5/2012)


Photos of
Australian Sangha Association Conference
(23-24 May 2012 at Quang Minh Temple)
http://australiansangha.org/australiansangha/


Hội Tăng Già Úc Châu được thành lập vào năm 2005 tại Sydney, để giúp đỡ, đối thoại và tìm hiểu lẫn nhau giữa Tăng, Ni, những người xuất gia thuộc tất cả những truyền thống Phật Giáo tại Úc Đại Lợi. Hiện có 150 tăng ni thuộc các truyền thống Nguyên Thủy, Phát Triển và Kim Cương Thừa tại Úc là thành viên của Hội (Hội đang kêu gọi nhiều tăng ni khác tham gia). Từ đó, hằng năm hội nghị được tổ chức để tổng kết lại những sinh hoạt đã qua và bàn thảo những hoạt động sắp tới.

Hội nghị kỳ thứ 8 năm nay tổ chức trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2012 tại Chùa Quang Minh, vùng Braybrook, tiểu bang Victoria, do TT Trụ Trì Thích Phước Tấn làm trưởng ban tổ chức. Chủ đề được bàn thảo chính trong hội nghị là "Vai trò của nhân viên tuyên úy Phật Giáo và sự c
hăm sóc người khác - Quan tâm đến thế giới xunh quanh".  

Trọng tâm của hội nghị kỳ này là bàn thảo về vấn đề làm thế nào người tu sĩ Phật Giáo có thể ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào việc chăm sóc, giúp đỡ tốt hơn cho đời sống này, không những cho các thân chủ ở bệnh viên, trại giam, ngoài đường phố mà ngay cả bản thân những người xuất gia. Đặc biệt trong Hội nghị cũng đưa ra nhiều ý kiến cho rằng nhiều Tăng, Ni tại Úc, những người vừa đến định cư tại Úc (khó khăn về chỗ ở, visa...) đặc biệt là những tu sĩ người Tây Phương, hiện nay đang đối mặt với điều kiện sống khó khăn, sống một mình hoặc trong các nhóm nhỏ, già yếu, không đệ tử, không người chăm sóc, hoặc những người trẻ tuổi trở về Úc từ các quốc gia Á Châu, nơi họ xuất gia tu học, lại không có chỗ nương tựa tu học, ít người ủng hộ hoặc khó khăn thành lập đạo tràng... Hội Tăng Già Úc Châu sẽ quan tâm và tìm phương cách để giúp đỡ những trường hợp này, cụ thể là những cơ sở tự viện lớn của thành viên, phát tâm nâng đỡ họ trong một thời gian nhất định mà không phân biệt truyền thống, màu da, sắc tộc, tông phái....

Hội Nghị đã bầu lại Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2012-2013 như sau: Chủ tịch: Ven.
Ajahn Brahmavamso Mahathera (nghe bài giảng)
; Phó Chủ Tịch: Ven Thích Phước Tấn; Thư Ký:Ven Thích Thông Pháp (người Úc); Thủ Quỹ: Ven Gontug Rinpoche; Ủy viên thường trực: Ven Thích Quảng Ba, Ven. Dhammawasa, Ven. Chikwang Sunim, Ven Thích Nguyên Tạng, Ven Patacara, Ven Jaganatha, Ven Wonrawee, Ven Wangmo, Ven Bodichai, Ven. Siripatho, Ven. Bon Hyon, Ven Freeman, Ven Thich Nu Nguyen Khai.

Được biết Hội Nghị Tăng Già Úc Châu năm tới 2013 sẽ được tổ chức tại tiểu bang New South Wales.

Tìm hiểu thêm về Hội Tăng Già Úc Châu, mời xem ở đây:
http://australiansangha.org/australiansangha
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/06/201606:13(Xem: 2525)
Here are a series of questions that I was recently asked as part of a Casey Multifaith Network presentation for the local Star Newspaper, with the intention to create peace, understanding and harmony within the community. I thought the answers may be of some benefit for practising Buddhists and Non-Buddhists alike. Happy Vesak. May all beings be well and happy. 1) What is your name and where do you live? Andrew Williams. I live at Phillip Island & Endeavour Hills. 2) What religion do you believe in and/or follow and what is your involvement? Buddhism. I have studied & practised Buddhism since I was quite young. I have been teaching Buddhism since 1998, initially in the USA & now back home in Australia.
04/06/201605:39(Xem: 2612)
Buddhism has taken firm roots in Australia during the last few decades, due in part to people migrating to Australia from various Buddhist cultures and their 2nd generation, who either moved here as children or were born here. It is also due in part to the genuine interest in these precious teachings and way of life shown by Australian's of all backgrounds. Some of whom have deep virtuous roots from practising the Dhamma in previous lives and others who are totally new to the Dhamma, having a strong attraction to the peace, harmony and understanding that results from the Buddhist practises of morality, meditation and wisdom. Therefore it is essential that the Dhamma be taught in the English language, using terminology and expression that can be clearly understood.
20/01/201612:36(Xem: 3729)
Shakyamuni Buddha appeared on the stage of this world with four great noble tasks to perform, namely to open up the treasury of truth, to indicate its meaning, to cause men to apprehend it, and to lead them to it,(1) which can be achieved by the penetrative power of Buddha’s wisdom or vision, i.e., Buddha a, Buddha nature.
01/10/201517:30(Xem: 4121)
Mindfulness Practice for Youths
24/05/201519:43(Xem: 5640)
Bhikkhu Bodhi is an American Buddhist monk from New York City. Born in Brooklyn, New York, in 1944, he obtained a BA in philosophy from Brooklyn College (1966) and a PhD in philosophy from Claremont Graduate School (1972).
24/05/201519:37(Xem: 5684)
Bhikkhu Bodhi - The Essence of Buddhism - YouTube
22/05/201520:28(Xem: 22199)
Audio: Thập Bát La Hán, bài giảng của Thầy Nguyên Tạng tại Chùa Linh Sơn, Detroid, Michigan, USA
01/04/201504:03(Xem: 5286)
Vesak festival at Melbourne city, 23-4-2015
24/03/201511:08(Xem: 7105)
The ASA annual conference brings together Buddhist monastics of all traditions living in, or visiting Australia, for fellowship, dialogue and to address the issues facing Buddhism in Australia. The ASA has in previous years, and is still working with the Department of Immigration & Border Security to assist those monastic’s seeking Permanent Residency Visas through representations to the Federal Government. Where appropriate, the ASA has and continues to consult with state Buddhist Councils and Federation of Australian Buddhist Councils (FABC) for a solution to these ongoing issues. The ASA has arranged monastic education forums such as the 2010 Vinaya Conference, and represents the Australian Sangha community at various International Conferences, as well as consultations with various State & Federal Government agencies.
08/02/201512:48(Xem: 3496)
Wake Up – Young Adults for a Healthy and Compassionate Society, is a world-wide network of young people practicing the living art of mindfulness. We share a determination to live in an awakened way, taking a 21st Century version of the 5 Mindfulness Trainings as our path and guiding light. The Wake Up network has grown out of Plum Village meditation center in SW France, under the guidance of Venerable Zen Master Thich Nhat Hanh. Plum Village has been offering retreats to young people for over two decades, and the Wake Up movement was formally launched in Summer 2008.