Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Das Leben eines buddhistischen Mönches (Cuộc Đời Của Người Tăng Sĩ - Phần 2 - Đức Ngữ) (PDF)

09/06/202118:59(Xem: 1078)
Das Leben eines buddhistischen Mönches (Cuộc Đời Của Người Tăng Sĩ - Phần 2 - Đức Ngữ) (PDF)
Cuộc Đời Của Người Tăng Sĩ_photoCuộc Đời Của Người Tăng Sĩ

Das Leben eines buddhistischen Mönches

Tác giả: HT Thích Bảo Lạc & HT Thích Như Điển
Chuyển ngữ: Nguyễn Ngọc Tuấn & Nguyễn Thị Thu Cúc

TRƯỚC KHI VÀO SÁCH
 

Viết về cuộc đời của một Tăng Sĩ Phật Giáo lâu nay hình như chưa có ai nghĩ đến, và nếu có nghĩ đến chăng nữa, có nhiều vị cầm bút cho là quá thường tình; thường tình như bao sự thường tình khác của thế nhân. Thế nhưng có nhiều người muốn hiểu, vì vậy không quản tài còn non, sự học hỏi còn kém, chúng tôi và Đại Đức Thích Bảo Lạc nguyện đóng góp phần mình vào ngôi nhà văn hóa của Phật Giáo tại hải ngoại một chút gì để làm rạng rỡ cho quê hương, tình người và mối Đạo.

Kính mong những bậc tôn túc trưởng thượng có nhiều kinh nghiệm về công cuộc hành đạo và truyền đạo của các Ngài, cho chúng tôi nhiều lời chỉ giáo, để lần sau tái bản, chúng tôi có thể sửa đổi thành những điều tốt đẹp hơn, các Phật Tử được nhờ và bút giả xin vô cùng cảm tạ.

Chúng tôi cũng không quên Bộ Nội Vụ chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức đặc trách về vấn đề Văn hóaTôn giáo đã khích lệ và ủng hộ chúng tôi từ vật chất đến tinh thần, mới có được kết quả như ngày hôm nay.

Sau cùng, chúng tôi xin chân thành đảnh lễ chư Tôn Sư, Thầy Tổ đã dày công huấn dục và tạo nên những duyên lành trong cuộc đời học Phật; có như thế chúng tôi mới có được cơ hội để giới thiệu đến quý vị tác phẩm nhỏ hôm nay.

Xin chân thành cảm tạ các Thiện Hữu Tri Thức, các nhà học Phật, các Phật Tử vì Đạo đã nâng đỡ chúng tôi hoàn thành được tác phẩm nhỏ này.
Nguyện đem công đức pháp thí này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đếu tròn thành Phật Đạo.

Đông Quý Hợi, tháng 12 năm 1983.
HT THÍCH BẢO LẠC &  HT THÍCH NHƯ ĐIỂN


Cuộc Đời Của Người Tăng Sĩ_photo

pdf-icon
  Cuộc Đời Của Người Tăng Sĩ
facebook-1youtubeQuang Duc Monastery Youtube ChannelGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/12/201007:17(Xem: 2612)
If we examine how anger or hateful thoughts arise in us, we will find that, generally speaking, they arise when we feel hurt, when we feel that we have been unfairly treated...
04/11/201014:04(Xem: 2331)
It no doubt contains an excellent ethical code which is unparalleled in its perfection and altruistic attitude. It deals with one way of life for the monks...
29/10/201014:44(Xem: 2192)
When we talk about Buddhism as the path with a heart, as I've kindly been asked to do, the title itself raises some questions. For example, The path with a heart.
29/10/201014:37(Xem: 4436)
Like the youngteenagers who delight in doing things differently from their parents, new Buddhists innon-Asian countries seem to be going through their own proud adolescence by challengingthe boundaries of traditional Buddhism. Fortunately, for both our youngsters and WesternBuddhists, the arrogance of youth soon gives way to the mature, long years ofunderstanding and respect for tradition. It is in order to hasten this growing up ofBuddhism in Australia that I write this article on the meaning of 'Sangha' as it was meantto be understood by the Lord Buddha.
29/10/201011:50(Xem: 3683)
May I be free from enmity and danger, May I be free from mental suffering, May I be free from physical suffering
29/10/201011:33(Xem: 1976)
In his darkest moment, Kenneth Brown lost it all. His wife and kids, the housebroken dog, the vacation home on Cape Cod all vanished when he was sent to prison...
29/10/201010:48(Xem: 1898)
When we hear or read the word “liberation” (nibbana), we often get the idea that it is unattainable, otherworldly, reachable only by spiritual giants...
28/10/201016:51(Xem: 3625)
Buddha means "one who is intuitive, awakened, or enlightened." The famous historical person known as Buddha was also called the Tathagata...
28/10/201016:34(Xem: 2054)
There is no trust more sacred than the one the world holds with children. There is no duty more important than ensuring that their rights are respected...
19/09/201003:44(Xem: 2784)
The ASA wishes to express its dismay at the conduct of robed members of the New Kadampa Tradition, Western Shugden Society and associated organizations during the teachings given by HH the Dalai Lama on 11-15 June 2008 at Olympic Stadium, Sydney, Australia.