Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cho Nước, Cho Sự Sống ( Give Water, Give Life)

16/10/202112:51(Xem: 799)
Cho Nước, Cho Sự Sống ( Give Water, Give Life)
Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-01
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát


Kính gửi chư Tôn Đức và quý vị hảo tâm Từ thiện.  

Được sự thương tưởng và hỗ trợ của quí vị chúng con, chúng tôi vừa thực hiện xong 14 giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận vùng núi Khổ Hạnh Lâm - Bồ Đề Đạo Tràng & vùng Kê Túc Sơn tiểu bang Bihar India.  Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, người dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn trong mùa Hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa. Kính mời quí vị xem qua một số hình ảnh tường trình. (09 Oct 2021)

  Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã ''đồng hành'' với tâm nguyện của chúng con, chúng tôi trên đất Phật. Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến luôn sức khỏe, vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo .
 
Give Water, Give Life.

Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
 Thích Tánh Tuệ  

PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những
thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.

ANUMODANA !!

Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-02

 
1) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
VO NGOC DIEU-
DEENA VO - USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-03Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-04Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-05Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-06
2) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
TRAN THI QUY FAMILY
HOI HUONG HUONG LINH
DO VAN HO PD TU HOC
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-07Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-08Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-09Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-10
 
3)  GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
NI SU LINH THUAN & ME
CAROLINA- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-11Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-12Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-13Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-14
4) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
MINH TAM PD HUE THANH-
CAROLINA- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 
Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-15Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-16Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-17Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-18
  
5) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PHUONG ANH NGUYEN
KIM ANH NGUYEN- SANDIEGO
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-19Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-20Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-21Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-22
6) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
DUY VINH PD MINH ANH
CAROLINA- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-23Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-24Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-25Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-26
7) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
MINH DUNG PD HUE MY-
CAROLINA- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-27Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-28Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-29Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-30Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-31
8) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
DONG MUC LAN &
PHAN THUC AN & THANH HAU
HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-32Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-33Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-34Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-35Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-36
9) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PHAN DIEN & LETHI NGA
HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-37Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-38Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-39Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-40Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-41
 
10)  GIENG NUOC TINH THUONG
PHAN QUOC DUNG
PHAN QUOC NAM
HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-42Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-43Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-44Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-45Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-46
11) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
DAO HUU KHANH PHAN
CAROLINA - USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-47Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-48
12) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PHAM HUU MINH FAMILY
HOI HUONG HUONG LINH
TRUONG CAM TUYET
PD DIEU CAM
HUONG THO 78 TUOI
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-49Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-50Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-51Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-52
13) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
DONG HA NGUYET THANH
HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-53Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-54Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-55Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-56Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-57
 
14) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PHẬT TỬ JEAN SMITH
PHÁP DANH DIỆU BẢO - ARIZONA
INDIA- BIHAR- AUG 2021
 Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-58Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-59Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-60Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-61Cho-Nuoc-Cho-Su-Song-Give-Water-Give-Life-62
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn