Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giếng nước tình thương cho dân nghèo xứ Ấn

29/07/202119:21(Xem: 763)
Giếng nước tình thương cho dân nghèo xứ Ấn
Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-01
Giếng nước tình thương cho dân nghèo xứ Ấn
 
 
Namo Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
 
 ''..Đầu cành dương liễu vương Cam Lộ - Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết - Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. ''
 
 Kính thưa quí Ni Sư và quí vị hảo tâm Từ thiện.
 
  Trong tâm niệm hành thiện: ''Sáng cho người thêm niềm vui- Chiều giúp người vơi bớt khổ'', hôm nay chúng tôi vừa hoàn tất một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo khu vực làng Uruvela Uruvela-Kassapa, Gaya, Nalanda tiểu bang Bihar India. 
 
6 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị trong nhóm Phật tử chùa Từ Hạnh- Xin chia sẻ cùng quí vị một vài hình ảnh tường trình.  
 
Xin chân thành tạ ơn Ni Sư & chư vị hảo tâm đã gửi tình thương cho người nghèo xứ Phật trong giai đoạn Dịch Covid nhiều khó khăn này.
 
Chân thành CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC và Kính chúc vô lượng an lành...
 
   Nguyện đem công đức nầy
   Hồi hướng khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật Đạo .
     Sakya Tánh Tuệ
 
 
1) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PHAN QUOC DUNG
 PHAN QUOC NAM
HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- JULY 2021
Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-02Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-03Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-04Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-05Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-06
2) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PHAN DIEN & LE THI NGA
 HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- JULY 2021

Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-07Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-08Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-09Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-10Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-11
3) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
NGUYEN THI NHUNG
DONG HA NGUYET THANH
HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- JULY 2021

Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-12Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-13Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-14Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-15Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-16Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-17
4) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
PHAN THUC DOAN
PD: NHUAN TUE DOAN
 HOUSTON- USA
INDIA- BIHAR- JULY 2021

Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-18Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-19Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-20Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-21Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-22
5) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
BUI NGOC DIEP
PHAN VAN TUAN - SAN JOSE CALIFORNIA
INDIA- BIHAR- JULY 2021
Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-23Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-24Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-25Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-26Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-27

6) GIENG NUOC TINH THUONG
DONATED BY:
ALISSA TRAN - ALAN LE
MAX LE- TAM HOA FOUNDATION
INDIA- BIHAR- JUNE 2021


Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-28Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-29Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-30Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-31Giếng-nước-tình-thương-cho-dân-nghèo-xứ-Ấn-32


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn