Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Xin nguyện làm giọt nước nhành dương.

06/01/201816:22(Xem: 5055)
Xin nguyện làm giọt nước nhành dương.
 
 
 
blank
 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
 
Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu và quý vị hảo tâm Từ thiện.
 
Trong tâm niệm hành thiện: ''Sáng cho người thêm niềm vui- Chiều giúp người vơi bớt khổ'', 
hôm nay (05.Jan-2018) chúng tôi vừa thực hiện xong một số giếng cần giục (Well hand-pump) 
cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bodhgaya- Nalanda  & vùng núi Khổ Hạnh Lâm
 tiểu bang Bihar India. Xin chia sẻ cùng quí vị một vài hình ảnh tường trình. 
 
29 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị :
 1- Giếng nước NiSư TN Trí Hòa tặng
2- Giếng Giađình Đạo hữu Tạ Văn Khoa tặng
3- Giếng nước Hồi hướng cho 
hương linh thân phụ Đạo hữu Nga Thuy Van
4- Giếng Đạo hữu Kim Giao tặng
5- Giếng Đạo hữu Kim Giao tặng
6- Giếng Đạo hữu Richard Hùng tặng
7- Giếng Phu- Trang & Vivian tặng
8- Giếng Phuoc Bich Ha tặng
9- Giếng Đạo hữu Tâm Thảo SN tặng
10- Giếng Đạo hữu Chơn Hiền New Jersy tặng
11 Giếng Đạo hữu Huỳnh T Ngọc Anh PD: Diệu Chiến tặng
12- Giếng Đạo hữu Bạch Thị Lâm Tuyền PD Tâm An tặng
13- Giếng Đạo hữu Tran Ngoc Khanh Chi tặng
14- Giếng GD Đạo hữu Như Thoại  tặng
15- Giếng Đạo hữu Đang & Trang tặng
16- Giếng Đạo hữu Quang Tam Bui tặng
17- Giếng Đạo hữu Tịnh Đạo Hồi hướng Pháp giới chúng sanh
18- Giếng Gia Đình Ho Van tặng
19- Giếng Gia Đình Ho Vi tặng
20- Giếng Đạo hữu Tran Thi Hue & Huynh Ngoc Thanh tặng
21- Giếng Đạo hữu Bui Thi Ngan- Tina Quach & Tamy Quach tặng
22- Giếng Đạo hữu Tran Duyet Tong & Ong My Kieu tặng
23- Giếng Gia Đình Họ Triệu tặng
24- Giếng L Bich Hanh- H Thi Them & C Tran Binh tặng
25- Giếng Đạo hữu Pho Hung & Pho Kinh tặng
26- Giếng Đạo hữu Chiem Le & Diana Hang tặng
27- Giếng Đạo hữu Tran Yen Phuong tặng
28- Giếng Kelly Anthony Kou & Cheang Kim Kou tặng
29- Giếng Gia đình Đạo hữu Lam Kim Hai tặng
Xin chân thành tạ ơn các bạn lành chư vị thiện tâm đã gửi tình thương 
cho người nghèo xứ Phật
 
   Nguyện đem công đức nầy
   Hồi hướng khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật Đạo .
     Thích Tánh Tuệ 
ANUMODANA
 
blank
blank
 
blank
 
1- Giếng nước NiSư TN Trí Hòa tặng
 
blank
 
blank
 
blank
blank
 
blank
 
2- Giếng Giađình Đạo hữu Tạ Văn Khoa tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
3- Giếng nước Hồi hướng cho 
hương linh thân phụ Đạo hữu Nga Thuy Van
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
4- Giếng  Đạo hữu Kim Giao tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
5- Giếng  Đạo hữu Kim Giao tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
6- Giếng  Đạo hữu Richard Hùng tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
7- Giếng  Phu- Trang & Vivian tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
8- Giếng Phuoc Bich Ha tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
9- Giếng Đạo hữu Tâm Thảo SN tặng 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
10- Giếng Đạo hữu Chơn Hiền New Jersy tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
11- Giếng Đạo hữu Huỳnh T Ngọc Anh
 PD: Diệu Chiến tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 12- Giếng Đạo hữu Bạch Thị Lâm Tuyền 
PD Tâm An tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
13- Giếng Đạo hữu Tran Ngoc Khanh Chi tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
14- Giếng GD Đạo hữu Như Thoại  tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 15- Giếng GD Đạo hữu Đang & Trang tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
16- Giếng Đạo hữu Quang Tam Bui tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
17- Giếng Đạo hữu Tịnh Đạo 
Hồi hướng Pháp giới chúng sanh
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
18- Giếng Gia Đình Ho Van tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 19- Giếng Gia Đình Ho Vi tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 20- Giếng Đạo hữu Tran Thi Hue & 
Huynh Ngoc Thanh tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
21- Giếng Đạo hữu Bui Thi Ngan- 
Tina Quach & Tamy Quach tặng
 
blank
blank
 
blank
 
blank
 
 22- Giếng Đạo hữu Tran Duyet Tong &
 Ong My Kieu tặng
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
 23- Giếng Gia Đình Họ Triệu tặng 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 24- Giếng Le Bich Hanh- H Thi Them 
& C Tran Binh tặng
blank
blank
blank
blank
blank
 25- Giếng Đạo hữu Pho Hung 
& Pho Kinh tặng
blank
blank
blank
blank
blank
26- Giếng Đạo hữu Chiem Le
 & Diana Hang tặng
blank
blank
blank
blank
blank
 27- Giếng Đạo hữu Tran Yen Phuong tặng
blank
blank
blank
blank
blank
blank
28- Giếng Kelly Anthony Kou
& Cheang Kim Kou tặng
blank
blank
blank
blank
blank
 29- Giếng Gia đình Đạo hữu
 Lam Kim Hai tặng
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
 
__((()))__
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn