Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giếng nước tình thương tại Ấn Độ

04/01/201605:49(Xem: 3159)
Giếng nước tình thương tại Ấn Độ
blank
 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 Kính thưa chư vị hảo tâm Từ thiện và Pháp hữu. 
 Trong tinh thần'' Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật '', được sự quan hoài, trợ 
duyên của quí vị chúng tôi vừa thực hiện một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những 
ngôi làng nghèo lân cận khu vực Nalanda & Bồ Đề Đạo Tràng- tiểu bang Bihar India. 
Xin chia sẻ cùng quí vị một vài hình ảnh tường trình - Jan 3, 2016
 
 25 giếng nước này được hình thành từ Tấm lòng bi mẫn của chư vị:
 
1, Giếng nước ĐH Diệu Ngọc Hồi hướng cho Cha Mẹ & Pháp giới chúng sanh.
2, Giếng nước Hồi hướng cho Cung Quynh Nhu & Pháp giới chúng sanh.
3, Giếng nước Hồi hướng cho Cung Nhat Tan & Pháp giới chúng sanh. 
4, Giếng nước Hồi hướng công đức cho Thục Phước & Diệu Hoa
5, Giếng nước Đạo hữu Lê Thị Liên- Tâm Tín Mãn tặng
6, Giếng nước GĐ Đạo hữu Tran Bich Phuong tặng
7, Giếng nước Đạo hữu Tran Thi Tuong Vi tặng
8, Giếng nước Đạo hữu Tran Thong Tu & Truong Thieu Phuong tặng
9, Giếng nước Đạo hữu Việt Ly tặng
10, Giếng nước Đạo hữu Hua Van Loi & Tran Thi Lang- California tặng
11, Giếng nước Đạo hữu Hua My An & Vo Van Quy tặng
12, Giếng nước Đạo hữu Nguyen MH Cuong- Ng Đuc Tien & Miechong tặng
13, Giếng nước Feli Ben Reyer Donated
14, Giếng nước Robert- Lucy LTO Donated 
15, Giếng nước Daly & AnTim Donated 
16, Giếng nước GĐ Đạo hữu Quảng Minh Châu tặng
                                  17, Giếng nước  Hồi hướng Hương Linh Nguyen Duc Tue PD : Tỉnh Giác 
18, Giếng nước Đạo hữu Ngo Thi Kien PD Nhu Nhuan tặng
19, Giếng nước Đạo hữu Mai Khanh- New Jersy tặng
20, Giếng nước Đạo hữu Chơn Hiền- New Jersy tặng
21, Giếng nước Đạo hữu Chieu Trang- Tran Thi Duong
Nguyen Thi Dung & Bui Thị Út tặng
22, Giếng nước Đạo hữu Chieu Chau- Pham Thi Le
Tran Thi Ai & Le Thi Tien tặng 
23, Giếng nước Đạo hữu Diệu Thành & thân hữu California tặng
24, Giếng nước Đạo hữu Diệu Thành & thân hữu California tặng
25, Giếng nước Đạo hữu Quang Dung & Quang Thuc Texas tặng
Xin chân thành tạ ơn cá bạn lành chư vị thiện tâm đã nhủ lòng thương 
những mảnh đời lam lũ nơi này.
   Nguyện đem công đức nầy
   Hồi hướng khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật Đạo .
     Thích Tánh Tuệ
blank
blank
 
1, Giếng nước ĐH Diệu Ngọc hồi hướng cho Cha Mẹ 
& Pháp giới chúng sanh.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
2, Giếng nước Hồi hướng Cung Quynh Nhu & Pháp giới chúng sanh.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
3, Giếng nước Hồi hướng cho Cung Nhat Tan & Pháp giới chúng sanh.
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 4, Giếng nước Hồi hướng công đức cho Thục Phước & Diệu Hoa
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
5, Giếng nước Đạo hữu Lê Thị Liên- Tâm Tín Mãn tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
6, Giếng nước GĐ Đạo hữu Tran Bich Phuong tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
7, Giếng nước Đạo hữu Tran Thi Tuong Vi tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
8, Giếng nước Đạo hữu Tran Thong Tu & Truong Thieu Phuong tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
9, Giếng nước Đạo hữu Việt Ly tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
10, Giếng nước Đh Hua Van Loi & Tran Thi Lang- California tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
11, Giếng nước Đạo hữu Hua My An & Vo Van Quy tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
12, Giếng nước Đh Nguyen MH Cuong- Ng Đuc Tien & Miechong tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
13, Giếng nước Feli Ben Reyer Donated
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
14, Giếng nước Robert - Lucy LTO Donated 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
15, Giếng nước Daly & AnTim Donated 
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
16, Giếng nước GĐ Đạo hữu Quảng Minh Châu tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
        17, Giếng nước Hồi hướng Hương Linh Nguyen Duc Tue PD : Tỉnh Giác
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
18, Giếng nước Đạo hữu Ngo Thi Kien PD Nhu Nhuan tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
19, Giếng nước Đạo hữu Mai Khanh- New Jersy tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
 
20, Giếng nước Đạo hữu Chơn Hiền- New Jersy tặng
 
blank
 
blank
 
blank
 
blank
21, Giếng nước Đạo hữu Chieu Trang- Tran Thi Duong
Nguyen Thi Dung & Bui Thị Út tặng
 
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn