Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Audio: HTB số 95: Sức mạnh của sự Tinh Tấn

02/03/201508:15(Xem: 2039)
Audio: HTB số 95: Sức mạnh của sự Tinh TấnBuddha_14
CT HTB số 95 cho ngày mai 28/2/15
Chủ đề: Sức mạnh của sự Tinh Tấn
Cau Chyện: Bai Học Từ Sinh Hoạt Hàng Ngày củ Đức Đạt Lai Lạt Ma
Giảng Sư: Thượng Tọa Thích Thông Triết (Trụ Trì Tu Viện Chánh Pháp tai Oklahoma Hoa Kỳ)
Thành viên thực hiện: Lê Tâm, Tuyết Lê, Mai Nhơn***

huongtubi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/01/201216:09(Xem: 7616)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
08/08/201108:34(Xem: 2009)
Kinh Devadaha (Trung Bộ Kinh) Việt dịch: HT Thích Minh Châu Giảng giải: HT Thích Chơn Thiện
06/08/201101:10(Xem: 2496)
Audio: Tăng Chi Bộ Kinh Việt dịch: HT Thích Minh Châu Giảng giải: HT Thích Chơn Thiện
08/07/201102:22(Xem: 1425)
Một lòng mỏi mệt không nài, Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thiệt Di Đà, Soi hào quang tịnh chói lòa thân con.
16/06/201102:44(Xem: 3922)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Giọng niệm: HT Thích Hạnh Hòa, TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng www.quangduc.com
24/02/201112:28(Xem: 4305)
8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng - HT Thích Chơn Thiện giảng
05/01/201117:52(Xem: 1242)
Lễ Thù Ân Giọng tụng: HT Thích Quảng Bình
01/12/201022:04(Xem: 983)
Phật tử Quảng Tịnh Tâm Trang Thị Hạnh Thỉnh Chuông Đại Hồng Chung (Buổi Khuya) tại Tu Viện Quảng Đức ngày 28-3-2018)
06/08/201002:41(Xem: 2963)
Kinh Đoạn Tận Ái do HT Thích Chơn Thiện giảng
04/08/201008:23(Xem: 2906)
Audio: Kinh Đoạn Giảm do HT Thích Chơn Thiện giảng