Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Covid-19, Message from Moreland City Council - 28 July 2020 (Lời nhắn nhủ của Hội Đồng Thành Phố Moreland trong mùa dịch Covid-19 (ngày 22/7/2020)

08/07/202009:09(Xem: 1118)
Covid-19, Message from Moreland City Council - 28 July 2020 (Lời nhắn nhủ của Hội Đồng Thành Phố Moreland trong mùa dịch Covid-19 (ngày 22/7/2020)

 stayhomecovid19

 

 
moreland-covid--19moreland-covid-19

Lời nhắn nhủ của Hội đồng Thành phố Moreland ngày 28 tháng 7 năm 2020

Victoria vẫn có số lượng lớn các ca bệnh coronavirus. Nhiều ca bệnh trong số này đã lây lan tại nơi làm việc. Nếu bị bệnh, quý vị không được phép đi làm.

Nếu bị các triệu chứng liên quan đến coronavirus, đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc đã nhận được chẩn đoán bị nhiễm coronavirus, quý vị phải ở nhà.

Tự cách ly có thể khó khăn, đặc biệt nếu điều đó ảnh hưởng đến việc làm của quý vị. Chính phủ Victoria và Úc đang giúp đỡ tài chính để giúp quý vị ở nhà dễ dàng hơn.

•                     Khoản tiền 300 đô-la một lần duy nhất: dành cho nhân viên/công nhân tại Victoria đang chờkết quả xét nghiệm và cần phải nghỉ làm.

•                     Khoản tiền 1500 đô-la một lần duy nhất: dành cho nhân viên/công nhân tại Victoria bị nhiễmcoronavirus và cần phải nghỉ làm, tiếp xúc gần gũi với người đã xác nhận bị nhiễm coronavirushoặc chăm sóc con dưới 16 tuổi bị nhiễm coronavirus.

 

Muốn tìm hiểu thêm về các khoản tiền này và các hình thức giúp đỡ tài chính khác, hãy truy cập: dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment

Quý vị không đơn độc. Đã có các hình thức giúp đỡ dành cho quý vị, cộng đồng quý vị, doanh nghiệp quý vị và gia đình quý vị.

•              •Dịch vụ giao thức ăn và bữa ăn tại Moreland: www.moreland.vic.gov.au/food-relief

•                     •Dịch vụ Hỗ trợ An sinh Tinh thần Coronavirus: 1800 512 348

•              •Khoản Tài trợ Doanh nghiệp Moreland: www.businessmoreland.com.au/business-grants

•              •Khoản Tài trợ Cộng đồng Moreland: www.moreland.vic.gov.au/grants-guide

•              •Đối với người đang bị và đã bị bạo hành gia đình: www.moreland.vic.gov.au/bekind-support#famviolence

•              •Quỹ cứu trợ khẩn cấp dành cho du học sinh: https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/international-student-emergency-relief-fund

 

Hãy xem danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ tại Moreland tại: www.moreland.vic.gov.au/bekind-support

Muốn biết thêm về Các Dịch vụ Moreland bằng ngôn ngữ của mình, quý vị hãy truy cập moreland.vic.gov.au/vietnamese-covid19 hoặc gọi số 9280 1915.

Hãy luôn theo dõi sát thông tin cập nhật bằng ngôn ngữ của quý vị tại coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

 covid-19

Message from Moreland City Council - 28 July 2020

 

Victoria is still experiencing high numbers of coronavirus cases.  Many of these cases have been spread through workplaces.  If you are sick, you must not go to work.

 

If you have coronavirus symptoms, are waiting for test results, or have been diagnosed with coronavirus, you must stay home.

 

Self-isolating can be difficult, particularly if it affects your job.  The Victorian and Australian governments are offering financial support to make it easier for you to stay at home.

 • A one-off $300 payment: for Victorian workers who are waiting for test results and need to miss work.
 • A one-off $1500 payment: for Victorian workers who have coronavirus and need time off work, are a close contact of a confirmed case, or are caring for a child under 16 years of age who has coronavirus.

 

To learn more about these payments and other financial support, visit: dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment

 

You are not alone.  Support is available for you, your community, your business and your family.

 

 

See a full list of support services available in Moreland at: www.moreland.vic.gov.au/bekind-support

 

To learn more about Moreland Services in your language visit moreland.vic.gov.au/vietnamese-covid19 or call 9280 1915.

 

Keep up to date in your language at coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

 

 

https://www.moreland.vic.gov.au/common/translations/vietnamese-index/vietnamese-covid19-services-moreland/


Covid-19

LỜI NHẮN NHỦ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MORELAND – NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2020

Tuần trước chúng tôi đã viết thư gửi cho quý vị về khẩu trang. Kể từ lời nhắn nhủ đó, bây giờ quý vị bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở bên ngoài nhà quý vị.

Từ thứ Năm ngày 23 tháng 7, khi quý vị ra khỏi nhà của mình vì 1 trong 4 lý do thiết yếu, người từ 12 tuổi trở lên phải đeo khăn che miệng mũi. Nếu không, quý vị có thể bị phạt 200 đô-la.

Chúng tôi sẽ phổ biến thêm thông tin trong tuần này. Hãy luôn theo dõi sát thông tin tại dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19

Tôi có thể tìm khẩu trang ở đâu?

Quý vị có thể mua khẩu trang loại sử dụng một lần (khẩu trang phẫu thuật) hoặc khẩu trang có thể tái sử dụng (khẩu trang vải) tại các cửa tiệm như nhà thuốc tây hoặc cửa tiệm ngũ kim (hardware store). Nhiều cửa tiệm bán quà tặng và quần áo địa phương, giờ đây, cũng có bán khẩu trang. Quý vị có thể tự làm khẩu trang tái sử dụng. Nếu không có khẩu trang, quý vị có thể sử dụng khăn quàng cổ hoặc bất kỳ khăn che miệng mũi nào khác.

Che miệng mũi và tập thể dục

Nếu chạy bộ, đi xe đạp hoặc tập thể dục tốn sức, quý vị không cần phải che miệng mũi, nhưng phải mang theo khăn che miệng mũi bên mình và đeo lên khi ngưng tập thể dục tốn sức. Nếu đi bộ, quý vị phải đeo khăn che miệng mũi.

Khăn che miệng mũi và đi trong xe

Nếu đi trong xe một mình hoặc với người trong gia đình, quý vị không cần phải che miệng mũi. Nếu lái xe có người không sống cùng quý vị, quý vị phải che miệng mũi. Quý vị nên che miệng mũi trước khi ra khỏi xe.

DHHS đã cung cấp hướng dẫn cách làm khẩu trang bằng ngôn ngữ của quý vị tại coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

Muốn tìm hiểu thêm về Các Dịch vụ Moreland bằng ngôn ngữ của mình, quý vị hãy truy cập moreland.vic.gov.au/covid19 hoặc gọi số 9280 1915.


cach ly mua covid-19
MESSAGE FROM MORELAND CITY COUNCIL – 22 JULY 2020

 

Last week we wrote to you about face masks.  Since that message, it has become mandatory to wear a face mask outside of your house. 

 

From Thursday 23 July, when you are outside your house for 1 of the 4 essential reasons, people 12 years and older must wear a face covering.  If you do not, you may receive a $200 fine.

 

More information will be released this week.  Stay up to date at dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19

 

Where can I get a mask?

 

You can buy single use face masks (surgical masks) or reusable masks (cloth mask) from shops like chemists or hardware stores.  Many local gift and clothing shops are also now selling masks.  You can make your own reusable mask.  If you don’t have a mask, you can use a scarf or any other face covering.

 

Face Coverings and Exercise

If you are jogging, cycling, or doing other hard exercise, you do not need to wear a face covering, but must carry one with you and wear it when you stop the hard exercise.  If you are walking you must wear a face covering.

 

Face Coverings and Car Travel

If you are travelling in a car alone or with someone from your household, you do not need to wear a face covering.  If you are driving with someone who doesn’t live with you, you must wear a face covering. You should cover your face before you get out of your car. 

 

DHHS has provided instructions on how to make a face mask in your language at  coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

 

To learn more about Moreland Services in your language visit moreland.vic.gov.au/covid19 or call 9280 1915.
covid-19

 

Message from Moreland City Council

Victoria is experiencing high rates of coronavirus cases.  The best way to keep safe is to stay home, keep 1.5 metres apart from other people, wash your hands regularly, and get tested if you have symptoms.

If you are  outside your home and you can’t stay 1.5 metres apart from other people (e.g. on public transport or grocery shopping) the Victorian Department of Health and Human Services (DHHS) recommends you wear a face mask. Coronavirus is spread when an infected person is in close contact with another person.  Wearing a face mask reduces the risk by providing a physical barrier.  Keeping 1.5 metres distance between others and washing your hands is still the best way to stay safe.

You can use a single-use face mask (surgical masks) or a reusable mask (cloth mask).  Both can be bought from shops such as chemists or hardware stores, or you can make your own reusable mask.  Find more information at the DHHS website.

You will not be fined if you don’t wear a mask.  It is a recommendation only.

To learn more about Moreland Services in your language visit moreland.vic.gov.au/covid19 or call 9280 1915

Keep up to date in your language at coronavirus.vic.gov.au/vietnamese


moreland

Vietnamese Community Connector Message – 17 July 2020

 

LỜI NHẮN NHỦ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MORELAND

Victoria đang có tỷ lệ nhiễm coronavirus cao. Cách tốt nhất để giữ an toàn là ở nhà, cách xa người khác 1,5 mét, rửa tay thường xuyên và đi xét nghiệm nếu bị các triệu chứng bệnh.

Nếu ở bên ngoài nhà của mình và không thể duy trì khoảng cách 1,5 mét so với những người khác (ví dụ: trên phương tiện chuyên chở công cộng hoặc mua sắm tạp hóa), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Victoria Department of Health and Human Services (DHHS) khuyên quý vị nên đeo khẩu trang. Coronavirus lây lan khi người bệnh tiếp xúc gần gũi với người khác. Đeo khẩu trang sẽ làm giảm nguy cơ này bằng cách tạo ra rào cản vật lý. Duy trì khoảng cách 1,5 mét giữa người này và người kia và rửa tay vẫn là cách tốt nhất để giữ an toàn.

Quý vị có thể đeo khẩu trang sử dụng một lần (khẩu trang phẫu thuật) hoặc khẩu trang tái sử dụng (khẩu trang vải). Quý vị có thể mua cả hai loại này tại tiệm như nhà thuốc tây hoặc tiệm ngũ kim (hardware) hoặc quý vị có thể tự làm khẩu trang tái sử dụng. Hãy tìm thêm thông tin tại trang mạng của DHHS.

Quý vị sẽ không bị phạt nếu không đeo khẩu trang. Đây chỉ là lời đề nghị mà thôi.

Muốn tìm hiểu thêm về Dịch vụ Moreland bằng ngôn ngữ của mình, quý vị hãy truy cập moreland.vic.gov.au/covid19 hoặc gọi số 9280 1915.

Luôn theo dõi thông tin cập nhật bằng ngôn ngữ của quý vị tại coronavirus.vic.gov.au/vietnamese


covid-19

Message from Moreland City Council

From Thursday 9 July 2020, Melbourne is returning to Stay at Home restrictions.  This includes all of Moreland.

To stop the spread of coronavirus, you must stay at home.  Wash your hands.  Maintain 1.5 metres social distancing.  Get tested.

There are only 4 reasons why you can leave your home:

 1. Work or school
 2. Receive care or look after someone else
 3. Daily exercise
 4. Buy food or other essential items.

If you are outside your home for any other reason, Police may give you a fine.

It is more important than ever to get tested if you have coronavirus symptoms.  These include fever, cough, sore throat, difficulty breathing, runny nose, or loss of smell or taste.

We know this is a difficult time.  Support is available for you and your families.  Moreland Council’s website lists services that may be able to help you.  Such as food relief services, accommodation, legal advice and managing bills.

To learn more about Moreland Services in your language visit moreland.vic.gov.au/covid19 or call 9280 1915

Keep up to date in your language at coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

We all have a role to play in keeping ourselves, our families and the community safe during these challenging times.  Let’s keep supporting each other.

 

covid-19


Coronavirus (COVID-19) is not over yet.  We need to keep looking after ourselves and our community to stop the virus spreading. 

Due to increased cases in Victoria, some restrictions have changed.  From 22 June 2020: 

 

 • ·         You cannot have more than five visitors in your home
 • ·         You cannot gather outdoors with more than 10 people
 • ·         Schools, libraries, places of worship and businesses remain open
 • ·         Stay close to home and do not travel if possible

 

If you live in Brunswick West and Fawkner, you should get tested even if you do NOT have any symptoms. This is because these suburbs have been identified as higher risk. Testing is free and you should stay home until you get your results.

 

Wash your hands.  Maintain 1.5 metres social distancing.  Get tested. 

 

Stay up to date in your language at coronavirus.vic.gov.au/translations  

 

Learn about the situation in Moreland at www.moreland.vic.gov.au/covid19   

moreland


LỜI NHẮN NHỦ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MORELAND

Vì nguy cơ số lượng người nhiễm bị coronavirus (COVID-19) tăng lên, từ thứ Ba ngày 2 tháng 7 năm 2020, các khu vực dân cư thuộc địa phận thành phố Moreland dưới đây phải tuân thủ lệnh hạn chế Giai đoạn 3 Ở Nhà:

 • ·         Glenroy, Hadfield, Oak Park (mã bưu điện: 3046)
 • ·         Brunswick West (mã bưu điện: 3055)
 • ·         Fawkner (mã bưu điện: 3060)

Quý vị nên đi xét nghiệm coronavirus nếu cư ngụ tại những khu vực dân cư này, ngay cả khi không có triệu chứng bệnh. Hiện giờ tại Gillon Oval ở Brunswick có địa điểm xét nghiệm mới và tại Thư viện Glenroy có một địa điểm xét nghiệm mới nữa.

Nếu cư ngụ tại một trong những khu vực dân cư này, quý vị chỉ có thể rời khỏi nhà khi có 4 lý do dưới đây:

 1. Đi làm hoặc đi học
 2. Được chăm sóc hoặc chăm sóc người khác
 3. Tập thể dục hàng ngày
 4. Mua thức ăn hoặc các mặt hàng thiết yếu khác

Nếu ra khỏi nhà vì bất kỳ lý do nào khác, quý vị có thể bị Cảnh sát phạt.

Ngay cả khi cư ngụ ở ngoài những khu vực dân cư này, quý vị chỉ có thể tiếp 5 người khách trong nhà mình.

Hãy rửa tay. Duy trì khoảng cách 1,5 mét đối với người khác. Đi xét nghiệm.

 

Luôn theo dõi thông tin cập nhật bằng ngôn ngữ của quý vị tại coronavirus.vic.gov.au/translations

Muốn biết thông tin cụ thể liên quan đến Moreland, hãy truy cập facebook.com/morelandcitycouncil


___

Council service announcements in relation to COVID-19

Our priority is the health and safety of our community and staff, and with this in mind we continue to make decisions that may impact the way we deliver our services, events and programs. 

Information in community languages

We have information about COVID-19 changes to our services in:

Coburg Customer Service Centre open

Our Coburg Customer Service Centre will be open from Tuesday 9 June. The centre will be open Monday to Friday 10am to 3pm. No cash payments will be accepted.

Urban Planning Services are continuing remotely. You can access urban planning advice via phone (03) 9240 1111 or viewing advertised plans online.

Brunswick and Glenroy Customer Service Centres closed

Our Brunswick and Glenroy Customer Service Centres are temporarily closed.

We're still available to provide you with information and services:

 • Call us on 9240 1111 to talk with our Customer Service team.
 • View our  online services including bins and collections, new pet registrations, planning enquiries and more.

Sharps disposals 

If you have sharps, needles or syringes that you would normally bring to our Brunswick and Glenroy customer service centres to dispose - you can now take them to Merri Health located at 93 Bell Street Coburg.

For more information you can call Merri Health on 1300 637 744.

Brunswick, Coburg, Glenroy Libraries open with restrictions

Brunswick, Coburg and Glenroy libraries will open from Tuesday 2 June, from 10am to 5pm Monday to Friday, with 20 person limits.

Glenroy's Libraries after Dark will open Thursday nights until 10pm, starting 11 June, with 20 person limits.

Additional hygiene measures will be in place and visitors will need to provide their library card or name and contact number on entry. Newspapers will not be available. Returned material will be quarantined for 72 hours.

Campbell Turnbull and Fawkner libraries will remain closed due to their small size and the difficulties meeting physical distancing requirements.

Our eLibrary resources are available online and our Books to Your Door contactless home delivery service continues.

For enquiries and assistance call 9353 4000 between 9am to 5pm Monday to Friday.

Brunswick and Fawkner pools are open with restrictions

Brunswick Baths' indoor and outdoor pools and Fawkner Leisure’s indoor pool are open, with 20 person limits per pool.

Brunswick Baths operating hours: 6am to 10am and 4pm to 8pm Monday to Friday, 8am to 6pm Saturday and 8am – 12pm Sundays and closed public holidays. 

Fawkner Leisure Centre operating hours: 6am to 10am and 4pm to 8pm Monday to Friday, 8am to 12pm Saturday and Sunday and closed public holidays

Priority is given to all members in Moreland, and sessions must be pre-booked and paid for online (visits will be pay-as-you-go while memberships remain suspended). Bookings will be for 45 minutes, with 15 minutes between sessions to allow for cleaning. 

Brunswick and Fawkner gyms to open on Monday 29 June

Brunswick and Fawkner leisure centre gyms will open on trial from Monday 29 June. Operating times are the same as for swimming pool access, bookings and prepayment are required.

Priority is given to all members in Moreland, and sessions must be pre-booked and paid for online (visits will be pay-as-you-go while memberships remain suspended). Bookings will be for 45 minutes, with 15 minutes between sessions to allow for cleaning.

Oak Park and Coburg Leisure

Brunswick and Fawkner will monitor the trial opening of the gym and review opening of Group fitness and aqua aerobics classes in the coming weeks

Oak Park and Coburg Leisure will announce their gym and group fitness openings in the coming weeks, following the trial at Brunswick and Fawkner

Other pools – Coburg Leisure, Oak Park, Coburg Olympic and Pascoe Vale outdoor pools closed 

Coburg Leisure pool will also remain closed for capital maintenance and refurbishment works. 

Oak Park, Coburg Olympic and Pascoe Vale outdoor pools remain closed for the winter period.  

Outdoor recreation equipment open 

Playgrounds, skate parks, outdoor gym equipment and other areas with outdoor recreation equipment are open. Equipment is restricted to a maximum of 20 users at one time. 

Public BBQ facilities are also open.  

Oxygen Youth Space open for appointments 

Oxygen Youth Space is open for face-to-face and small group meetings by appointment or referral only from Monday 1 June. 

The team is available online and over the phone for all youth support. Please call 9389 8645, email oxygen@moreland.vic.gov.au or visit our Facebook page. 

Aged and Community Support  

The health and safety of our residents and staff is foremost in our service delivery during COVID 19. As such, we have made changes to the way we deliver some of our services and have also had to cancel some services. Essential support services continue to be provided with additional health and hygiene practices and measures put in place. 

Planned Activity Groups/Social Support Groups - Groups are cancelled until further notice, however we are working with residents to provide alternative social connection opportunities and activities that can be done at home. 

Senior Citizen groups – Cancelled until further notice. We are working with groups on options for staying connected while staying at home. 

Moreland Age-Friendly Ambassadors Program – on hold at the current time. We are working on other Living and Ageing Well strategies to support older people during COVID19.  

Delivered meals program - Additional Commonwealth Home Support Program (CHSP) funding has been provided to provide additional meals to the community during COVID 19. 

Home Support services, Personal Support, Respite Support, Delivered Meals and Community Transport will continue, with some adjustments to services.  

If you have any questions or concerns about your service, or find out if you or someone you know are eligible for a service, please phone (03) 9240 2302. 

School Holiday Program suspended 

We have temporarily suspended our Primary School Holiday Program. Stay tuned for more information on when this program will re-open. 

Family Day Care operating 

Our Family Day Care service is still operating. If you require child care or are interested in becoming a home based educator call 9240 2300. 

Kindergarten enrolments open 

We are still accepting kindergarten enrolments for 4 year old kindergarten in 2021. Please apply before 31 May. Learn more about how you can apply. 

Playgroups closed 

All Council-led playgroups will be closed until further notice. 

Maternal and child health  

We have modified our service to have short face-to-face consultations with families. As of 18 May 2020, all 0-8 week-old babies are having face to face appointments for physical assessment at one of our centres.  

All other MCH services continue via phone and video chat. More changes will take place in the coming months as we transition to normal operations.  

Immunisation services 

Our Council-run immunisation services are still running and appointments must be made before you can attend. All sessions are at Coburg Town Hall, 90 Bell St, Coburg with plenty of parking on Urquhart Street. 

Please call us on 9240 1111 or email sd-immunisation@moreland.vic.gov.au for any queries. 

Breastfeeding support 

As of 15 June 2020, Moreland will go back to providing face to face breastfeeding support every Wednesday to families via an appointment system at our Coburg Maternal and Child Health Centre.

You can book your one on one appointment with our team via our booking line on 9240 1111 and by selecting option 2. Where possible we request for only the mother and child to attend the appointment.

All appointments need to be made via the booking line as we are not taking drop ins at the moment due to COVID-19.

We will also be setting a breastfeeding support service at Merlynston mid-July. Further details on this service will be provided soon.

For general enquiries contact our Maternal and Child Health team on 9240 1111 and select option 2.

Citizenship Ceremonies 

All face-to-face Citizenship Ceremonies have been postponed, but are being reviewed with an intention to resume soon. Online Citizenship Ceremonies are now being conducted by Moreland, and arranged by the Department of Home Affairs. 

If you have a query regarding citizenship visit the Department of Home Affairs website or call 131 880. 

Counihan Gallery open 

The Counihan Gallery is will open from Wednesday 3 June with additional hygiene measures in place. The gallery will be open Wednesday to Saturday, 11am until 5pm, closed Sundays. 

Waste services 

Our waste and bin collection and recycling services are still business as normal. Learn more about waste collection services. 

Halls and venues for hire 

Some council-managed Halls, Senior Citizen Centres and Meeting Rooms are available for hire. Hire requests will be considered on a case-by-case basis. Please call 9240 1111 for more information. 

Events 

Most Council-run community meetings and information sessions have been cancelled or alternatively consultation is being conducted in a different way. 

Advice about specific meetings and sessions will be provided to relevant participants. 

All other services  

All other services will run as normal, unless otherwise advised. 

Support for businesses 

If you're a local business and looking for support during this time, visit our Business Moreland website. 

More information about coronavirus 

For those wanting more information about coronavirus and how to keep yourself and other safe, this webpage is a great resource, provided and regularly updated by the Victorian Department of Health and Human Services (DHHS).  

The health and safety of our community remains our top priority and we will continue to keep you informed. 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/10/201407:44(Xem: 2208)
Disappeared, The Official Documentary for TwoTooMany. Released on the 26th of October, it marks 4months since the 2 Woodville High School boys where taken. Quoted from one of the main powers behind this campaign, Wathnak Vy “4 months of SADNESS”. After these 4 months, the 2 boys have not been returned. The Immigration Minister has still made no comment upon this issue. The Woodville High School Community and the Community abroad will continue to fight for these 2 boys and all Asylum Seeker rights. JLe Productions will continue to support them all the way. Official Correspondence: BringBackTheWoodvilleKids@gmail.com Twitter - @two_too_many FaceBook Group - bringbackthewoodvillekids --- Featuring --- Meredith Edwards Kyle Rigney Kevin Chung Wathnak Vy Kathy Nguyen Narridy Loechel Special Appearance from Neo Pitso --- Crew --- Director - Jordan Le Assistant Director – Jake Capasso and McKenzie Whyte Producer – Kenley Walter and Jordan Le Co-Producer – Alex
27/10/201410:09(Xem: 2573)
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia–New Zealand has received the news that the Former Prime Minister of Australia, The Honourable Edward Gough Whitlam passed away in Sydney on October 21st, 2014, aged 98 years. We Vietnamese Buddhists began arriving in Australia as refugees from communism in the mid-1970s during Mr. Whitlam’s term as Prime Minister. From our reading we know that the Late Former Prime Minister has become a legend, and that for his near century of life all Australians are grateful to him and admire, respect and honour him. He has through his determination and strength of spirit and to the best of his ability brought progress to Australia making her an equal among free, democratic and powerful nations of the world. Through audacious and welcome reforms to education, justice, health, etc… he made Australia and its people feel reassured and more confident in the future.
08/10/201408:15(Xem: 8569)
Dan Stevenson is neither a Buddhist nor a follower of any organized religion. The 11th Avenue resident in Oakland's Eastlake neighborhood was simply feeling hopeful in 2009 when he went to an Ace hardware store, purchased a 2-foot-high stone Buddha and installed it on a median strip in a residential area at 11th Avenue and 19th Street. He hoped that just maybe his small gesture would bring tranquillity to a neighborhood marred by crime: dumping, graffiti, drug dealing, prostitution, robberies, aggravated assault and burglaries.
02/10/201418:59(Xem: 2158)
Someone once said to me that nothing stays forever No state of mind, stays good or bad but it could, if we were together
05/08/201413:21(Xem: 4071)
Ai cũng có quyền được sống an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Vào ngày 26 tháng 06 năm 2014, các nhân viên Sở Di Trú đợi trước nhà của 2 em tị nạn Việtnam đang theo học ở Trường Trung Học Woodville. Khi hai cậu bé đi học về từ trường thì bắt đi và đưa đến Trại tạm Giam Inverbrackie ở Adelaide Hills, trong lúc bản thân hai câu bé không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Hôm sau đó, hai cháu được đưa đến Darwin bằng đường hàng không, và hiện đang bị giam giữ tai Wickham Point.
19/06/201407:21(Xem: 3873)
On December1 1955, in Montgomery Alabama, an African-American woman refused to obey a bus driver’s order to give up her seat on the bus to a white passenger. That simple act of defiance for the cause of social justice became one of the most important symbols of the modern Civil Rights Movements in the USA. That woman was Rosa Parks. The United States Congress called her “the first lady of civil rights” and “the mother of the freedom movement”. December 1 is commemorated in the US states of California and Ohio as “Rosa Parks Day”
26/05/201418:42(Xem: 4528)
The prison is a scary place, our mental prisons that we've created are no less terrifying. Buddhist Congress and Angulimala Fellowship bring us Ajahn Brahm as he shares his insights and wisdom on this prison-break, peppered distinctively with Ajahn's trademark Brahm Humor.
11/03/201415:20(Xem: 2152)
Visiting Buddhist monk Thich Nhat Hanh says that "Heaven is here and now. Don't look into the distance. The kingdom of God is really available in the here and now." San Diego, Calif. (USA) -- His head is shaved, his small frame wrapped in the brown robe of his faith. It is late morning, and Thich Nhat Hanh is bathed in a sunlit room talking about heaven.
11/03/201415:15(Xem: 2256)
Vinaya (the monastic discipline) plays an essential role in defining traditional Theravāda Buddhism. This article examines the current state of vinaya recitation and practice in the nearly 150 immigrant Theravāda Buddhist temples in the United States, and also speculates on the prospect of traditional Theravāda's firm establishment in this country.
11/03/201415:08(Xem: 1969)
After briefly reviewing the role of ethics on the path in Theravāda texts, the article moves on to discuss the various criteria for distinguishing between wholesome and unwholesome actions. It then explores the gradation of unwholesomeness of actions according to several variables, and then applies this to wholesome actions, here highlighting the importance of right view.