Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính Mừng Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo 2565 (Mùng 8 tháng 12 âm lịch)

06/01/202219:08(Xem: 1955)
Kính Mừng Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo 2565 (Mùng 8 tháng 12 âm lịch)

duc phat thanh dao

Kính Mừng Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo 2565

Mùng 8 tháng 12 âm lịchNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính đảnh lễ Bậc Toàn Giác, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammasambudho)

Kính ngưỡng Đức Thế Tôn, từ ngày học Đạo đến nay đã được nhiều năm nhưng chưa bao giờ con cảm nhận được sự thành đạo của Ngài là một khai sáng tuyệt vời, một  ân đức cao thượng nhất mà Ngài đã mang đến cho nhân loại loài người như năm này ....

 Kính bạch Đức Thế Tôn có lẽ con đã đủ nhân  duyên sau khi đã nghe hàng ngàn pháp thoại, tham dự các buổi pháp đàm, miệt mài ghi chép lại các lời dạy của Đức Thế Tôn qua các bài chú giải và tùy hỷ với những trải nghiệm của các bạn đạo qua mục hỏi đáp Phật Pháp, thế nên nhiều sự việc xảy ra trong ngày ....từ một lời than trách, một tin nhắn có tính cách phô trương, một cơn đau nhức trong thân thể, đâu đâu cũng gợi đến cho con.. chỉ cần niệm ân đức Phật và nhớ nghĩ về những điều mà Đức Thế Tôn đã Giác Ngộ trong ngày Thành Đạo về Sự Vô Thường, Khổ, Vô Ngã để không rơi vào một chuỗi Sinh,Hoại, Tác, Thành ...đều tan biến..... mọi việc được hóa giải

Kính bach Đức Thế Tôn,

Ngài đã tự  minh tìm ra SỰ THẬT sau 49 ngày thiền định, nhiếp phục ma vương và tự mình chứng ngộ Chân lý tối thượng đã chứng lậu tận thông (mọi  phiền não vô minh, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, tận diệt hoàn toàn)  và thành Phât với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni.

Và con đã được dạy rằng Vị Giải Thoát chỉ có được khi ta Giác Ngộ ra SỰ THẬT mà Sự Thật ấy lại nằm trong Tứ Thánh Đế, ....hơn thế nữa có hai loại giác ngộ :

1-Giác ngộ ban đầu gọi là Ngộ Tánh (lúc nào cũng có thể được)

2-Giác ngộ sau cùng để hóa giải tất cả tạp nhiễm thì phải trải qua thời gian dài lâu

Sự Giác Ngộ của Phật đã hoàn toàn viên mãn sau 6 năm khổ hạnh và cuối cùng Ngài đã tìm ra con đường Trung Đạo và câu mở đầu của Kinh Chuyển Pháp Luân rằng....có 2 tuyệt lộ mà người đi tìm chân lý không nên đi theo, đó là :

1-Không buông lung theo dục lạc thấp hèn, bất thiện, không phù hợp với mục đích là tìm cầu được tự tại an vui.

2- Con đường ép xác tự khổ hạnh là không sáng suốt, không phù hợp với mục

đích là tìm cầu được tự tại an vui.

 

Và Ngài đã tuyên bố “ Ta chỉ là một Bậc Đạo Sư” và con còn nhớ  trong kinh Bát Nhã Ngài đã kể lại “Ta khi mới thành Đạo,quan sát gì là đáng kính , đáng khen, không gì bằng Pháp Bảo . Vì Pháp Bảo là năng nhân của sự thành lập tất cả Phàm, Thánh vậy” ,  hoặc trong kinh Tăng Nhất A hàm “ Ta từ cây Thọ vương đứng đậy đi đến vườn Lộc Uyển trong thành Ba La Nại vì các ông A Nhã Kiều Trần Như, Câu Lâu năm người tất cả chuyển bánh xe Tứ Đế để chỉ ra các pháp xưa nay vắng lặng thay đổi chẳng dừng sinh, diệt từng mỗi niệm” .

Kính ngưỡng Đấng Thế Tôn, để có thể đền đáp chút ân đức Ngài,mỗi  năm khi đến ngày lễ kỷ niệm Thành Đạo con đã tìm đọc lại  đọc nhiều bài cảm niệm về Ngày Thành Đạo của Đức Thế Tôn  hầu luôn nhớ nghĩ không quên khoảnh khắc tối quan trọng ấy.... Ngài từ một người bình thường trở thành  một vị Phật đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh, độc nhất vô nhị suốt 25 thế kỷ qua .

 

Trong số những bài cảm niệm ấy nhận thấy bài viết CẢM NIỆM NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO của TT Thích Nguyên Tạng tuy được viết vào mùa Thành đạo 2000, cách nay hơn 20 năm thế nhưng TT đã trình bày được hết cốt lõi về giáo lý của Ngài và những lời tán thán về ánh sáng giác ngộ của Ngài, tán dương ấnh sáng tối thượng đã chiếu khắp mọi nơi và hiện tại đang trở thành một tôn giáo lớn trên thế giới .

 

Con đã tâm đắc những đoạn sau đây” Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật là một minh chứng hùng hồn, một cảm hứng tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Ngài là một nhà triết học, một nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại. Qua kho tàng kinh điển của PG, ta thấy rằng Đức Phật không chỉ đơn giản là một lãnh tụ tôn giáo kiệt xuất mà còn là một nhà xã hội học, một khoa học gia, một nhà giáo dục mà còn là một bậc đại y vương thiên tài trong trường đời, có khả năng chữa khỏi tất cả các loại bịnh trên thế gian này”.

 

Kính tán dương và ngưỡng mộ TT Nguyên Tạng dù lúc ấy Thầy còn rất trẻ mà tải năng hoằng pháp đã tuyệt vời.

 

Nhân ngày Thành Đạo của Đức Phật trên xứ Úc, cũng có chim hót véo von, cũng có cây lá reo vui theo gió, những hoa hồng, cúc, huệ rực rỡ như đón chào ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ sâu sắc này chúng con tin tưởng rằng Chư Thiên thường vân tập đến những nơi mà mỗi thời công phu khuya, tối... đã quy y Phật, quy y Pháp(những lời dạy của Ngài)và quy y Tăng (những vị đã trong sạch, thanh tịnh và tỉnh thức ) .

Con cũng nguyện cầu cho chúng đệ tử Phật khắp nơi trên thế giới có đủ sức khỏe và tín tâm kiên cố nghị lực vững vàng để vượt qua cơn đại dịch kinh hoàng và luôn sẵn sàng theo đuổi con đường mà Đức Phật đã đi qua và giác ngộ giải thoát an vui .

 

Kính bạch Đức Thế Tôn con nhớ mãi lời Ngài thường nhắc nhở “ Mọi vật trên cõi đời này không có gì quý giá. Thân thể này rồi cũng tan rã, chỉ có Chân Lý là quý báu và bất diệt” . Hãy tinh tấn lên để được Giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi...cũng như trong bài kinh “ Tất cả Bốc Cháy “

 ( Bởi vì Vô Minh nên người ta không thể  NHƯ THẬT thấy được khổ và con đường diệt Khổ -- Bởi vì Vô minh nên ngọn lửa Ái Dục đang luôn cháy mãi đeo dính thiêu đốt con người trong vòng khổ đau của hận thù, của ảo giác, .... những thứ ấy bốc cháy từ sinh,, tử,,bịnh,,chết, buồn phiền, biệt ly, tuyệt vọng .

 

Hoặc Ngài đã tha thiết chỉ ra con đường trong Kinh Tứ Niệm Xứ “ Bốn Niệm Xứ Thân, Tho, Tâm, Pháp là con đường độc nhất, thẳng tắp nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, đoạn trừ khổ đau, thành tựu chánh trí và thực chứng Niết Bàn “

 

Kính ngưỡng Đức Thế Tôn trong Mùa kỷ niệm Thành Đạo con kính dâng đến Ngài những gì con đã trải nghiệm trên bước đường tu tập để cúng dường đến Ân Đức Ngài

 

Kính ngưỡng Đức Thế Tôn, Bậc Chánh Đẳng Giác !

Canh năm đêm thành Đạo...Tuệ Giác cuối cùng (1)

Nhiếp phục Ma Vương ...chấm dứt 4 pháp trầm luân (2)

Tiến trình khai mở hoàn thiện Tuệ Giải Thoát

 

Mang hạnh phúc đạo lộ giúp con người bước đi an lạc

Với khả năng tỉnh thức theo dõi suy nghĩ, tình cảm mình

Giúp tinh thần ổn định có sự an bình

Không còn  hoang mang sợ hãi...đối diện cuộc sống

 

Thấy Phật Tánh ( Ông Phật trong ta }..

.....căn bản uyên nguyên chính thống

Can đảm chân thật soi rọi lại mình

Rõ biết vô thường trong mỗi sát na ...niệm diệt, sinh

Nhớ nghĩ Chánh Pháp khiến dục tâm không phát khởi  

 

Kỷ niệm Mùa Thành Đạo..nguyện tin tưởng tuyệt đối

Sự kỳ diệu khi hiểu Minh Hạnh Túc hồng danh

Phẩm chất Giới Đức, Tâm Đức, Tri kiến Đức viên thành

Đắc Pháp, Đắc Quả, Thành Đạo... Bốn Sự Thật ( Tứ Đế)

 

Kính trau dồi mãi trong tam học GIỚI, ĐỊNH, TUỆ .

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Melbourne, 6/1/2022

Mùa Thành Đạo 2565 

(1) Lậu Tận Minh

(2) Bốn pháp trầm luân :Dục, Hữu, Tà kiến, Vô Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
12/03/2022(Xem: 2392)
Dù biết truyền thống của Phật giáo Nam truyền (Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia…), Vesak được xem là tháng thiêng liêng nhất, bởi theo truyền thống này Đức Phật Đản sanh, Thành đạo và Niết Bàn đều vào ngày trăng tròn tháng 4 Vesak và theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào năm 2000(1) nhưng người viết trộm nghĩ thường vào Đại lễ này Phật Tử và các tự viện chỉ chú trọng đến sự kiện Đức Phật đản sanh với nghi thức tắm Phật và hầu như hai sự kiện khác rẩt quan trọng là Ngày Phật đại viên tịch nhập Vô Dư Y Niết Bàn không nghe nhắc đến cũng như Ngày Đức Phật thành Đạo .
09/03/2022(Xem: 4800)
Gần 6 năm nay từ khi hiểu được phần nào Giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự giáo truyền của những bậc danh tăng VN thời hiện đại của thế kỷ 20 và 21 con vẫn thầm khấn nguyện vào những ngày đại lễ của Đức Phật và các vị Bồ Tát sẽ dùng những lời thơ, bài viết ngắn diễn tả được niềm tịnh tín bất động của con hầu có thể cúng dường đến quý Ngài. Phải nói thật bất tư nghì ...không biết nhờ Chư Thiên Hộ Pháp hộ trì chăng mà con đã được các bậc hiền trí giúp đỡ một cách thuận duyên trong những năm sau này.
29/01/2022(Xem: 5334)
Chỉ còn vài ngày chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, do vậy Phật sự các chùa tại hải ngoại thật bận rộn thêm vào đó các đám tang đột xuất gia tăng vậy mà số người tham dự trên Zoom suốt buổi đạt mốc 50 người và không kể số người được xem livestream qua Facebook các trang nhà hơn vài trăm nữa thì có thể nói những gì Phật Pháp đã truyền trao hôm nay gọi là hữu hiệu ích lợi đáng kể . Kính xin tán thán TT. Thích Hạnh Tấn chủ nhiệm và MC Quảng Huệ đã nêu ra những câu hỏi thật lý thú . Khách mời đầu tiên được MC Quảng Huệ giới thiệu qua tiểu sử và hành trạng thật trân trọng vì TT Thích Nguyên Tạng đã nhiều lần hoằng pháp tại Âu Châu và gần đây nhất vào tháng 6/2019 Ngài đã có mặt trong Giảng Sư Đoàn và đã đến chùa Đôn Hậu/ Na Uy do TT Thích Viên Giác trú trì và Chùa Phổ Hiền của Sư Bà Như Tuấn, Ni Sư Như Quang tại Strasbourg/Pháp tại đây đã được chính MC Quảng Huệ làm thị giả kiêm nhiếp ảnh gia cho Ngài.
16/01/2022(Xem: 3720)
Một thời Đức Phật Thích Ca Ở thành Xá Vệ, nhà nhà an vui, Ngài đi giáo hóa khắp nơi Lời vàng thuyết pháp giúp đời thiết tha.
08/01/2022(Xem: 1544)
Ba ngày Vía Phật Di Đà Tăng Ni Phật tử gần xa đổ về Ngôi chùa ấm áp hồn quê Mặc trời giá lạnh cóng tê vô ngần
16/12/2021(Xem: 3337)
A Di Đà kinh có dạy : “ Chúng sanh đời mạt pháp khó lòng tin tưởng “ Nên Thế Tôn từ bi khuyên trì niệm Hồng danh Sáu chữ nhất tâm ... đều được vãng sanh Tín thọ phụng hành, Chư thiên, Phi Nhân khen ngợi !
01/11/2021(Xem: 3877)
Kính mừng Lễ Vía Đức Phật Dược Sư Đản Sinh 30/9 Nhân ngày lễ Đức Đông Phương Giáo Chủ cùng tìm hiểu niềm tin đối với Ngài và sự mầu nhiệm linh ứng đến với mỗi Phật Tử .... Cách đây 25 năm, lần đầu tiên sự linh ứng của Phật Dược Sư đã đến với tôi một cách bất ngờ mà sau này khi học Phật tôi mới hiểu là mình có được túc duyên mới có được một phương thuốc nhiệm mầu về tâm linh do Ngài ban tặng qua câu thần chú linh ứng như sau mà lúc ấy chưa có YouTube để nghe như bây giờ .... Thần chú Dược Sư là một trong những câu thần chú được trì tụng nhiều nhất bởi công năng bất khả tư nghì mà nó đem lại cho hành giả khi trì tụng. Không chỉ có năng lực chữa lành bệnh tự thân hành giả mà còn có công năng chữa bệnh cho người khác. Quan trọng hơn là khả năng tịnh hoá những nghiệp bất thiện trong
05/09/2021(Xem: 11223)
Bắt đầu gặp nhau trong nhà Đạo, người quy-y và người hướng-dẫn biết hỏi và biết tặng món quà pháp-vị gì cho hợp? Thực vậy, kinh sách man-mác, giáo-lý cao-siêu, danh-từ khúc-mắc, nghi-thức tụng-niệm quá nhiều – nghiêng nặng về cầu-siêu, cầu-an – không biết xem gì, tụng gì và nhất là nhiều người không có hoàn-cảnh, thỉnh đủ. Giải-đáp thực-trạng phân-vân trên, giúp người Phật-tử hiểu qua những điểm chính trong giáo-lý, biết qua sự nghiệp người xưa, công việc hiện nay và biết đặt mình vào sự rèn-luyện thân-tâm trong khuôn-khổ giác-ngộ và xử-thế, tôi biên-soạn cuốn sách nhỏ này. Cuốn sách nhỏ này không có kỳ-vọng cao xa, nó chỉ ứng theo nhu-cầu cần-thiết, mong giúp một số vốn tối-thiểu cho người mới vào Đạo muốn tiến trên đường tu-học thực-sự. Viết tại Sài-thành mùa Đông năm Mậu-tuất (1958) Thích-Tâm-Châu
07/07/2021(Xem: 4136)
Đâu phải .... đợi đại dịch thế kỷ này người ta mới run sợ ! Xưa nay chưa ai trốn thoát thần tử ...sao mãi âu lo Đến không biết trước ...đừng xem tử vi để đoán mò Cần nắm vững thấu hiểu....hiên ngang đối diện !
26/06/2021(Xem: 7161)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,844,012