Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565

14/06/202108:29(Xem: 499)
Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565
Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-01
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
- Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Đức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng.
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn..
 
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.
 
Để duy trì truyền thống An Cư Kiết Hạ hằng năm là truyền thống của Tăng đoàn tự ngàn xưa của đức Phật, mặc dù Ấn Độ đang trong tình trạng Dịch bịch nhưng chư Tăng các truyền thống vẫn câu hội về một trú xứ để tác pháp An Cư.
 
Với tâm niệm hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tu hành nơi đất Phật trong lúc nhiều khó khăn do Dịch covid đang nhiễu nhương ở xứ này, chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi cúng dường đến Đại Tăng với ước mong các ngài yên tâm An Cư tu tập trong hoàn cảnh thiếu thốn chung của nạn Dịch.
 
Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Đạo Phật (International Maha Sangha), chư India, Lào, Miến, Thái, Bangladesh,.. tai chùa Vimala Thong Chai Bodhi cách Bồ Đề Đạo Tràng 5 cây số. (Cúng dường đến 214 vị, mỗi vị thọ nhận 1 phong bì với tịnh tài 2500 Rupees- tương đương 35usd). Buổi cúng dường & Trai Tăng được gửi gắm từ những Tấm Lòng:
 
Đạo Tràng chùa Viên Minh- OC
Sư cô Khánh Thiện và Phật tử Diệu Châu-SanJose..
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seatle
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Gia đình Đạo hữu Tâm Thảo- Anh Tuấn võ (Thư Pháp)
Chị Khanh Trần- Anh Quyết Võ (Quang Hưng)
Nhóm Phật tử Chiêm Hằng & Tịnh Đạo CA ...
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada
Nhóm Đạo hữu TâmHạnh Thiền Đường ThuậnPháp & các thiện hữu vv.. 
Đạo hữu Thọ Le- Chicago 
Gia Đình Đạo hữu Diệu Thành- Đạo hữu Toàn Đỗ- New Jersy
Diệu Châu- Nguyễn Thượng Dực- Minh Nguyễn- Kim Trương   
1. Cẩm Xuân Quách pd Tịnh Mai-2. Cẩm Tâm Huỳnh pd Diệu Ngọc
3. Phượng Huỳnh Ferguson pd Như Hòa 
4. Lắm Huỳnh pd Trí Dũng-5. Hoàng Huỳnh 
6. Diệu Kính-7. Diệu Huyền-8. Trí Giác
Ba Mẹ Phật tử Diệu Nguyên.
Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga, Minh Đạt, Thúy Lê, Ông Tường Quang, 
Minh Tiến, Hòang Tôn, Diệu Hồng, Thanh Đăng, Diệu Mai, Jerry Clyde
Trần Thị Ướt PD Tịnh Thủy,
 
Hồi Hướng Phước Lành :
Do Phước báu ma chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là những duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai...
Đạo hữu Thọ Le- Chicago hồi hướng Phước lành cho Cha Me trong ngày giỗ.
Cầu an cho thân mẫu là Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga.
Cầu siêu cho HL. Ông Thạnh Cần pd Truyền Mẫn, Ông Hồng Phát, Tôn Thi Phương, Xa Thinh, Xa Khăc Vỹ,  Clyde's Babies cùng ông bà cha mẹ tổ tiên quá vãng được siêu sanh tịnh độ.
Hồi hướng cầu siêu cho  DƯƠNG VĂN NGỞI .PD Minh Thông 
Sn: 1947 Mất: 8/6/21 (11/4/21 AL)
Anh người bạn :NGUYỄN THƯỢNG DỰC. PD Chân Nguyên Đạo
Sn :1942 Mất: 22/5/21 (14/4/21  ÂL)
Nguyên Phúc & Nguyên Trí, Nguyên Đức & Nguyên Tuệ  xin được hồi hướng cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ gia tiên nội ngoại Ông Bà Cha Mẹ Thân Bằng quyến thuộc nhiều đời của hai họ Phạm & họ Nguyễn.
Xin hồi hướng công đức này cho gia đình của các phật tử được bình an, và cho
1. Cha Huỳnh Văn Sĩ pd Huệ Phát sanh 1918 mất ngày 8/9/1071 
2. Mẹ Nguyễn Thị Anh pd Diệu Minh sanh 1931 mất ngày 23/5/ 2002.
Nguyện chư Hương linh thừa tư Tam Bảo Lực & Phước Lực, tốc xả mê đồ, siêu sanh nhàn cảnh.
- Nguyện hội hướng công đức này, đặc biệt đến những nạn nhận đã quá vãng bởi dịch bịnh Corona Covid 19, nguyện cầu cho tất cả hương linh được siêu sanh nhàn cảnh, những bịnh nhân đang trong thời gian  chống chỏi với dịch bịnh trên toàn cầu. Nguyện cầu cho hết thảy bịnh nhân được tai qua nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ và Pháp giới chúng sanh vô lượng an lành, hạnh phúc..
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Sakya Tánh Tuệ

Tinh thần Cúng dường, Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm-  Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
 
ANUMODANA

Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-02Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-03Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-04Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-05Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-06Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-07Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-08Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-09Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-10Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-11Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-12Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-13Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-14Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-15Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-16Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-17Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-18Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-19Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-20Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-21Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-22Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-23Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-24Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-25Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-26Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-27Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-28Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-29Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-30Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-31Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-32Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-33Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-34Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-35Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-36Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-37Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-38Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-39


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/202117:02(Xem: 810)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
01/01/202109:18(Xem: 85300)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/08/202119:07(Xem: 10)
Đây là lần đầu tiên, trường Đại học Dongguk tổ chức buổi Thiền Trà đạo thành kính tưởng niệm Thiền sư Vạn Hải (1879-1944), cũng là kỷ niệm Ngài nhập học vào ngày 29 tháng 6 năm 1944, Ngài từng là cựu sinh viên Đại học Dongguk, là Hiệu trưởng cựu sinh viên đầu tiên, nay Ngài đã trở về trường cũ của mình sau 77 năm. . . Trường Đại học Dongguk đã tổ chức buổi lễ Thiền Trà đạo thành kính tưởng niệm Thiền sư Vạn Hải tại Chính Giác Viện vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 6 năm 2021.
03/08/202118:48(Xem: 171)
Trong một văn bản độc quyền bằng tiếng Pháp, Thiền giả Yuval Noah Harari, một nhà sử học người Israel, giáo sư Khoa học Lịch sử tại Đại học Hebrew của Jerusalem, trường đại học lâu đời thứ hai ở Israel, sau trường Technion. Ông là tác giả của các quyển sách bán chạy nhất thế giới “Sapiens: Lược sử loài người” (2014), “Homo Deus: Lược sử tương lai” (2016) và “21 bài học cho thế kỷ 21” (2018). Bài viết của ông xoay quanh ý chí tự do, ý thức, trí tuệ và hạnh phúc. Nhìn lại năm đặc biệt này. Sau một năm khám phá khoa học và những thất bại chính trị, chúng ta có thể rút ra bài học gì cho tương lai?
03/08/202117:37(Xem: 97)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Vào thứ 6 (July 30 2021) tuần vừa qua, Hồi từ thiện Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi vừa thực hiện một đợt phát quà hỗ trợ cho 250 hộ bà con lao động nghèo tại quê hương VN nhân hoạn nạn Dịch Covid bùng phát. Kính mời quí vị đọc nguyên văn lời Tường trình của Ni Sư Huệ Lạc sau đây!
03/08/202117:26(Xem: 119)
NGUYỆN CẦU ĐỂ LÀM NGUÔI CƠN SỢ HẢI VÌ BỆNH DỊCH Những vần thi kệ đã cứu tu viện Sakya khỏi bệnh tật *** *** Nguyện tất cả những tật bệnh quấy rầy tâm thức của chúng sanh, Và những thứ do kết quả từ nghiệp chướng và những điều kiện tạm thời, Chẳng hạn như những tổn hại do quỷ thần, đau ốm, và sức mạnh thiên nhiên, Không bao giờ xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới này.
03/08/202117:21(Xem: 162)
Dharamshala: Sáng sớm ngày 5 tháng 7 năm 2021, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ngỏ lời nhâp dịp sinh nhật lần thứ 86 của mình, để cảm ơn đến với mọi người, vì những lời chúc mừng sinh nhật từ khắp nơi trên thế giới. “Tôi chỉ là một con người bình thường như bao nhiêu người khác. Thực sự cho thấy nhiều người yêu quý tôi. Nhiều người yêu quý nụ cười hồn nhiên của tôi. Tuy tuổi cao nhưng khuôn mặt của tôi khá tươi trẻ. Nhiều người đã cho tôi thấy tình bạn chân chính.
02/08/202116:15(Xem: 161)
Trước tiên muốn hiểu về vấn đề này, chúng ta phải biết rõ, tin sâu và chấp nhận thuyết “nhân quả, luân hồi” ! Khoa học ngày nay đã trải nghiệm và chứng minh rằng: "Mỗi động lực gây ra đều tạo một phản lực tương đồng và ngược chiều, động lực và phản lực không bao giờ tách rời nhau". Nhân quả là quy luật đã sẵn có trong vũ trụ, nên có tính bất biến và rất nghiêm minh, gieo nhân từ ba nghiệp thân, khẩu, ý rồi, khi đủ duyên phải nhận quả, trong hiện đời hoặc nhiều kiếp về sau, không thể chạy trốn vào đâu được. Trong kinh Majjhima Nikàya (Trung Bộ Kinh), Đức Phật dạy rằng: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa”.
02/08/202112:29(Xem: 309)
Có những nghi lễ tưởng chừng như hủ hoá trong thời đại văn minh này nhưng lại có ý nghĩa vô vàn sâu sắc ! Nhìn hình ảnh đảnh lễ của hơn 40 tăng ni chùa Huyền Không Sơn Thượng trong những buổi trà đàm được tổ chức vào mỗi sáng thứ bảy do HT Giới Đức chủ trì thật là một hình ảnh đẹp lạ vô cùng . Phải chăng đó là hình ảnh của một sự tôn kính sâu xa của một đệ tử đối với Sư Phụ mình? ( một Minh Sư mà mình kính quý và tôn thờ như một Phật hay Bồ tát ) Chợt nhớ lại bài giảng của Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh về Ngũ Phần Pháp Thân khi niệm hương mỗi sáng và bài Hô canh thiền khi TT Thích Nguyên Tạng trong khóa tu An Cư Kiết Đông tại chùa Pháp Hoa ...tôi đã chiêm nghiệm và thu thập những bài học vô cùng quý giá trong quảng đời tu học, nhân hôm nay lại được đọc toàn bài pháp thoại Chuông và Mỏ của Thầy (được phiên tả do Phật Tử Diệu Tuyết và Phật Tử Thanh Phi chỉnh lỗi chính tả ) , Kính xin mạn phép trình bày điều sơ sót khuyết điểm của mình từ trước dưới con mắt củ
02/08/202110:50(Xem: 78)
Nhiều nhà sư đang khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ y tế để tham gia chống dịch khi Covid-19 bùng phát mạnh tại Thái Lan. Thái Lan đang phải chật vật kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới nhất do biến chủng dễ lây nhiễm Delta gây ra. Số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng khiến hệ thống y tế bên bờ vực quá tải và gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế vốn đã suy yếu vì đại dịch.