Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hòa Thượng Thích Quảng Trí, môt Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, vừa viên tịch

22/11/202104:52(Xem: 6095)
Hòa Thượng Thích Quảng Trí, môt Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, vừa viên tịch
ht quang tri 1


cao tang-ht thich quang tri


Hòa Thượng THÍCH QUẢNG TRÍ, thế danh là PHẠM THUYÊN , sinh năm 1948 tại Quảng Nam, viên tịch ngày 19/11/2021. Thuở nhỏ do Thầy ưa thích việc thần bí, huyền thoại nên đã gia công tìm hiểu Mật Giáo  và được một vị cư sĩ chỉ dẫn phương cách tu Mật Chú. Từ đó trở đi Thầy luôn đi theo con đường này.

Năm 1960, Thầy xuất gia với Bổn Sư Hòa Thượng THÍCH MINH THỂ và được đặt Pháp Danh là QUẢNG TRÍ .

Năm 1964, do Đức Bổn Sư viên tịch nên Thầy đến an trú tại Phật Học Viện LONG TUYỀN và cầu xin Hòa Thượng THÍCH CHƠN PHÁT làm Y Chỉ Sư. Trong giai đoạn này vì thiếu thốn Kinh Điển nên việc tìm học nghiên cứu rất khó khăn.

Năm 1970, Thầy vào Sài Gòn, chuyên chú vào việc tu tập và cùng với Thầy THÍCH VIÊN ĐỨC tham cứu, phiên dịch, lưu hành Kinh Điển Mật Giáo dưới dạng đánh máy.

Năm 1981,  gia đình cư sĩ Liên Hoa phát tâm  ấn tống một số Kinh Điển do Thầy dịch, ghi trong quyển  Kinh  “A Lợi Đà La Đà La Ni” .

Năm 2000, Thầy hướng dẫn cư sĩ HUYỀN THANH  sưu tập, biên dịch các Kinh Điển Mật Giáo và cho lưu hành các tập “Mật Tạng Phật Giáo” . Đến năm 2005 ở Việt Nam đã lưu hành được 6 tập dưới dạng photocopy. Trong thời gian này gia đình cư sĩ Liên Hoa đã phát tâm ấn tống 2 tập “Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam” và lưu hành bên nước Mỹ.

Năm 2008, Kinh Điển do Thầy biên dịch được lưu hành trên trang Kinh Mật Giáo tại địa chỉ https://kinhmatgiao.wordpress.com

Tâm nguyện của Thầy chỉ  muốn làm giàu thêm cho nền văn hóa của Phật Giáo Việt Nam , đồng thời giúp cho các vị tìm hiểu Mật Tông có tài liệu để nghiên cứu tu tập chứ không có mục đích nào khác.


ht thich quang tri

Kính lễ bậc Thầy đã truyền thọ Chuẩn đề mật pháp và ban cho pháp tự Tuệ Hòa.
Kính nguyện Thầy
Cao đăng Phật quốc
Đạo quả viên thành
Hồi nhập Ta Bà
Hoá độ chúng sanh
Nam Mô Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà Phật
Nam Mô đại thánh Chuẩn đề Vương Bồ tát
Tuệ Hòa
Thích Từ Đức


🙏🙏🙏

TIN TÂN VIÊN TỊCH
Hòa Thượng Thích Quảng Trí 
Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, đã xả bỏ nhục thân tứ đại tại Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2021.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Thầy
Cô bạn con vừa báo tin buồn trên, bấy lâu nay cô kính ngưỡng HT và thường cúng dường HT, có lần thỉnh thầy Thiện Minh đến thăm HT, nay nghe tin HT viên tịch cô rất buồn vì chưa kịp gửi tịnh tài về, 
Con không biết HT nhưng thấy tấm lòng bạn con con thương quá, không biết sao để an ủi cô bây giờ
Giờ đây nhìn chân dung HT từ bi quá 
Thầy được tin vì sao HT viên tịch không thưa Thầy?
HT đã về trong sự vắng lặng tịch diệt an nhiên của không tâm bản giác, như thi kệ của thiền sư Hương Hải:
" Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chỉ ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm"
Qua bạn con, con được biết HT sống một mình không chùa, con rất quý và có cảm giác HT như một thiền sư đã chứng đắc
"Ngài đến và đi không cần ai biết
Tiếc thương Ngài, liễu nghĩa tử sinh
Đại Tạng kinh mật nghĩa lưu đời
Pháp thân còn mãi Tạng kinh lưu truyền
Con đảnh lễ Giác Linh Hoà Thượng
Đã đến đời hoằng pháp độ sinh
Đến đi như ảnh lưu hình
Nhạn kia bay mãi ảnh hình trong con

Kính đảnh lễ Hòa Thượng thượng Quảng Hạ Trí
Kính lễ
Đệ tử Diệu Danh 
(Hannover, Đức Quốc, 21/11/2021)ht thich quang tri


Thành Kính Tiễn Biệt

Giác Linh Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Trí

Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu DanhDương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tôi tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

Nước sạch đầu cành dương
Rưới khắp đại thiên giới
Nước tự tánh vốn không
Đầy đủ tám công đức
Lợi lạc cả trời người
Rộng vô cùng pháp giới
Tiêu trừ hết tội chướng
Hóa giải mọi oan khiên
Hầm lửa hóa ao sen
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát

(Bản Việt dịch của Cư Sĩ Hạnh Cơ)

 

Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng,

Từ phương xa nơi Hannover, Đức Quốc, con ngồi đây trong phút giây tĩnh lặng để niệm Phật tiễn đưa Hòa Thượng đến nơi Trà Tỳ, nhìn kim quang HT màu như màu áo của Tây Tạng, con thấy ngay hình ảnh của các vị Lạt Ma Ma ảnh hiện lên và vang vọng âm thanh trầm hùng tiếng Om! hùng tráng và từ bi lực lan tỏa khắp trong không gian, con như bật khóc vì xúc động, nhưng lạ thay con ngồi yên bất động trong một phút giây như vào định, tâm con an hòa trở lại, con biết HT đã đi vào thể tánh chân như vắng lặng của cõi giới Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na như một hành giả mật tông mà ngài đã thọ trì suốt đời của ngài.

 

Cúi đầu quy y phép Tô Tất Đế

Thành tâm đảnh lễ đấng Thất Câu Chi

Đệ Tử xưng tán Đức Đại Chuẩn Đề

Xin nguyện từ bi xót thương gia hộ

 

Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nẩm Đát Điệt Ta, Án Chiết Lệ, Chủ lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha

 

Con đã trở về theo tiếng cầu kinh của Chư Vị Đại Đức Tăng cùng quý vị Phật Tử đồng hộ niệm, trong căn nhà nơi HT đã tạm dừng chân ở thế gian này, bông hoa ngập kín, sống động như tỏa hương để cúng dường Giác Linh HT.

 

 Mươi Phật Tử và năm vị Thầy hộ niệm cho sự thị hiện của HT nơi này, tĩnh mịch, không chùa chiền, chỉ miệt mài dịch kinh để lại cho hậu thế, cùng cung tiễn Ngài về cõi giới Đại Quang Minh Tạng.

 

Tiếng tụng kinh từ từ lắng xuống, 7 người nhà đòn đến, tim con như dừng lại, bóp chặt, vì sắp phải chia lìa, nhưng rồi một lần nữa cơn đau buồn chỉ đến trong khoảnh khắc, vị chủ đòn chấp 2 ngọn nến lại làm lễ như những búp sen ngời sáng, 6 người còn lại, ngồi trong tư thế quỳ rất cung kính, vị chủ đòn trao 2 cây nến cho người bên trái, từ từ tất cả đều đứng lên, đảnh lễ giác linh, chấp tay lại như 7 đóa sen nở từ từ bung nở thật đẹp, và trang nghiêm nâng kim quan HT..  từ từ được di động, đi qua căn xóm nhỏ nơi HT cư ngụ để phiên dịch những Kinh Tạng Mật Giáo để giúp cho hàng Phật tử Việt Nam.

 

 Khi ra khỏi con xóm nhỏ, họ hạ kim quan xuống để Hòa Thuọng chào tạm biệt. Hình ảnh Quê Hương lại về trong con, thân mật với xóm làng, chúng con đi sau kim quan của HT, dẫn đầu là 5 vị Tăng, mà con nghĩ là tượng trưng cho ngũ trí, ngũ phương và ngũ Phật. Tiếng niệm Phật vẫn vang động lan tỏa trong không gian, tiễn đưa HT như lời cầu nguyện cho thế giới trong mùa đại dịch.

 

Xe Tang từ từ lăn bánh tới nơi làm lễ Trà Tỳ, tiếng Chư Tôn Đức trầm hùng niệm thần chú Đại Bi, hình ảnh hóa thân của Đức Quán Thế Âm và Chư vị Bồ Tát từ bi hiện ra như trong bài chú của đời quá khứ Chánh Pháp Minh Như Lai Đức Quán Thế Âm trì niệm để cứu độ muôn loài:

 

Đây là bản thân của Quán Thế Âm Bồ Tát (khi tụng phải dụng tâm chớ cao tiếng)

Đây là bản thân của Như Ý Luân Bồ Tát (phải giữ lòng cung kính)

Đây là bản thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (nếu muốn cầu xá lợi phải tưởng hình cầm bát)

Đây là Bất Không Quyến sách Bồ Tát áp lãnh đại binh,

Đây là bản thân của Chủng Tử Bồ Tát tự tụng thần chú

Đây là bản thân của Mã Minh Bồ Tát tay cầm cây kim cang xử

Chữ Án này là chư quỷ thần đều chấp tay nghe tụng thần chú

Đây là bản thân của Tứ Thiên Vương dung oai lực hàng ma

Đây là danh tự bộ lạc của quỷ thần thuộc Tứ Thiên Vương

Đây là bản thân của Long Thọ Bồ Tát (phải tồn tâm chớ có sơ thất vì Bồ Tát tánh gấp)

Đây là Viên Mãn báo thân Lô Xá Na Phật

Đây là Thanhh Tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật (phải tồn tâm)

Đây là Dương Minh Dương Đầu thần cùng các thiên ma làm quyến thuộc

Đây là Cam Lộ Bồ Tát, thuộc về bộ lạc của Quán Thế Âm

Đây là Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương bay khắp bốn phương xét việc thiện ác

Đây là Bà Dà Bà Đế Thân Vương thân hình đen, cao, lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa

Đây là bản thân của Quân Tra Ly Bồ Tát có 3 con mắt, một tay cầm thiết luân, một tay cầm dây

Đây là lời kiếm ngữ, bản thân của thần A-Ra

Đây là bản thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tay chấp ngang ngực

Đây là Chiên Đàn La Bồ Tát với chiếc nón quẩy ngang vai

Đây là Bảo Ấn Vương Bồ Tát tay cầm cây kim phủ (búa vàng)

Đây là Câu My La Bồ Tát mang dép gai đạp trên sóng phát ra tiếng Hải Triều Âm

Đây là bản thân Dược Vương Bồ Tát mang thuốc trị các thứ bệnh

Đây là Viên Mãn Bồ Tát mặc áo đỏ lộ đôi bàn tay Mẫu đa la

Đây là bản thân Dược Thượng Bồ Tát trị các thứ bệnh

Đây là Đại Trí Xá Lợi Phật Bồ Tát, lưng mang chân kim cang bằng ngọc

Đây là Kiếu Hám Thần Tướng tay cầm cây búa

Đây là Chư Thiên Ma Vương tay cầm cây xà thương

Đây là Linh Hương Thiên Bồ Tát tay bưng lò hương như ý

Đây là Án Hoa Thiên Bồ Tát rưới hoa sen ngàn cánh

Đây là Phú Lâu Na Bồ Tát tay bưng cái bát

Đây là Đa Ra Ni Tử Bồ Tát tay bưng mân quả

Đây là Tam Ma Thiền Na Bồ Tát ngồi kiết già với đôi tay luân chưởng bảo đăng

Đây là Đại Ca Diếp tay cầm tràng hạt

Đây là bản thân của Hư Không Tạng Bồ Tát tay cầm hoa, ngồi trên gộp đá

Đây là Phổ Hiền Bồ Tát kiết già tiền tọa trên lưng con bá bảo hương tượng

Đây là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trên con Thanh Sư ngòn tay chỉ lên hư không

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm hoa sen vàng ngàn cánh, Hiểu lý “nhãn căn thọ sắc”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát duỗi cánh tay sắc vàng, hiểu lý “tai phân biệt tiếng”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mở ngũ luân chỉ, hiểu lý “mũi ngửi các mùi”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sè bàn tay đâu la miên, hiểu lý “lưỡi nếm vị”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “thân căn thọ xúc”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “ý căn biết các pháp”

Tất cả sáu thứ biến động, trên Trời rải các hoa báu tung bay khắp mọi nơi, Chư Phật Mười Phương đều hoan hỉ cùng tụng:

“Giải thoát, giải thoát, giải thoát, đã giải thoát, đã cùng giải thoát, giác ngộ hoàn toàn

 

Con nghe đâu đây lời dạy Phật Thuyết Kinh Vô Ngã Tướng:

“Các Tỳ Kheo, bậc thánh Thanh Văn nghe nhiều hiểu biết như thế nên nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức; do nhàm chán mà hết tham, do hết tham mà giải thoát, khi giải thoát  biết rằng đã giải thoát. Vị ấy biết rõ: Tái sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, điều nên làm đã làm, không trở lại thế gian này nữa.

 

Kim quan Hòa Thượng hạ dần xuống, bên dưới là tấm gương ảnh hiện kim quan HT như hai, chỉ còn những vòng hoa trên kim quan, như bất diệt, hương thơm Hòa Thượng một đời ẩn dật để lưu truyền lại cho đời hương vị giải thoát, Hòa Thượng đến đi như cánh nhạn bay bổng trên vòm trời, đã để lại trong chúng con hình ảnh một vị thầy khả kính, đã lưu lại cho đời nhiều kinh điển Mật Tông

 

Con xin cung kính đọc lời tri ân của Thầy Từ Đức Tuệ Uyển từ tiểu bang Cali, Hoa Kỳ gởi về cúng dường đến Giác Linh Ngài như sau:

 

Chuẩn Đề Bồ Tát đại thần thông

Quảng Trí đạo sư hoằng mật tông

Tuệ Hòa thọ pháp ân sâu nặng

Từ Đức sa môn nguyện tiếp truyền

Kính dâng Quảng Trí Mật Tông Đạo Sư , người đã truyền thọ Chuẩn Đề Mật Pháp và ban cho pháp tự Tuệ Hòa cho con là Từ Đức Tuệ Uyển vào ngày 19.1.2021.

 

Con xin cung kính cảm tạ và tri ân TT Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức, Úc Đại Lợi, vào năm 2005 đã hướng dẫn Cư sỹ Huyền Thanh, cộng tác viên với trang nhà Quàng Đức, để lưu hành các kinh bản Mật Giáo đã phiên dịch và biên soạn, trong đó có nhiều dịch phẩm của cố HT Thích Quảng Trí.

 

Con xin kính cám ơn HT Thiện Minh đã có lần dẫn phái đoàn tới thăm cố HTQT cho Ngài có niềm vui

 

DD xin cám ơn Phật tử Diệu Hoa, qua Diệu Hoa mà DD được duyên biết đến công hạnh của Hòa Thượng dù Ngài đã viên tịch nhưng hành trạng và pháp thân Ngài đã giúp cho DD hiểu được cách hành xử một vị cao Tăng, dã đến và đi thong dong giữa sinh tử, tử sinh không tìm cầu chỉ một tâm nguyện góp phần cho Đạo Pháp trường tồn.

 

Nam Mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện  độ sanh: địa ngục không vị bất thành Phật, chúng sanh độ phương chứng Bồ đề, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

ÁN HA HA, VỸ SA MA LÝ TA BÀ HA

 

 Con thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám

 

Quảng lòng thanh tịnh thương chúng sanh

Trí tuệ sáng soi ngộ Mật Tông

A Lợi Đà La ghi giáo nghĩa

Để lại cho đời vạn nghĩa thông.

 

Hannover, Đức Quốc ngày 23/11/2021
Đệ tử Diệu Danh***
08mattangpgvn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/02/2022(Xem: 3172)
Di sản mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để lại cho môn nhân, chúng đệ tử hậu thế, là phẩm chất trong sáng của đệ tử Phật, không khiếp nhược để khuất thân làm công cụ cho các thế lực tham vọng, không si mê để bị quyến rũ bởi hư danh, lợi dưỡng mà thế tục ban tặng. Di sản ấy là sự kế thừa công hạnh hoằng hóa của Chư Thánh Đệ tử, của Lịch đại Tổ Sư, đạo lý vi diệu dẫn đường chúng sinh tầm cầu an lạc, được công bố rộng rãi bởi Đức Thích Tôn, được kết tập thành Tam Tạng Thánh giáo, hoằng truyền trên 25 thế kỷ. Để hộ trì di sản tối thắng này, dù trải qua năm tháng đọa đày trong vòng lao lý, Ngài vẫn kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không xao lãng sự nghiệp phiên dịch Thánh điển làm sở y cho chánh tín khỏi bị dao động, mê hoặc bởi các ý thức tà kiến, bởi các thuyết lý điên đảo.
10/02/2022(Xem: 5622)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc đạo sư kính yêu, vị cao tăng thạc đức Phật giáo Việt Nam với tầm nhìn xa trông rộng đã an nhiên viên tịch, trụ thế 97 xuân. Ngài đã và đang là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Mặc dù phải nhẫn nhịn cả đau khổ và số phận lưu đày bao thập kỷ, Ngài vẫn liên tục tuôn trào suối nguồn từ bi tâm, luôn thắp sáng ánh dương quang trí tuệ cho thế giới nhân loại được tươi mát và ấm áp.
05/02/2022(Xem: 3128)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh vĩ đại, vị đạo sư siêu tuyệt. Ngài kết hợp một cách sáng tạo và cơ chế bản địa hóa Phật giáo vào chủ lưu văn hóa chính thống phương Tây một cách tự nhiên. Đặc biệt, Ngài khéo dùng phương tiện thiện xảo trong việc chia sẻ Từ bi tâm và Trí tuệ Phật pháp với công chúng thông qua việc sử dụng ngôn ngữ văn tự địa phương, thi ca và âm nhạc. Ngài đã khéo vận dụng giáo lý Phật đà để người dân các quốc gia khác nhau trên thế giới, tắm mát trong suối nguồn từ bi và ấm áp dưới ánh dương quang Trí tuệ Phật pháp mà không chướng ngại, siêu việt tất cả cương giới.
04/02/2022(Xem: 2137)
Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa, nhận được tin: THƯỢNG TỌA THÍCH CHƠN THÀNH - TRÚ TRÌ CHÙA DIÊN THỌ Viên Tịch vào lúc 04giờ 45 phút ngày 02/02/2022 (Nhằm ngày 02/01 năm Nhâm Dần) tại Chùa Diên Thọ, TT Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế: 69 năm Hạ lạp: 28 năm - Lễ thỉnh Nhục thân nhập Kim quan lúc 18h00p ngày 02/02/2022 (nhằm ngày 02/01 năm Nhâm Dần). - Kim quan được an trí tại Giác Linh đường Chùa Diên Thọ, số 226 đường Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. - Lễ viếng bắt đầu từ lúc 20h00 cùng ngày. - Lễ cung thỉnh Kim quan Đăng đàn Trà tỳ chính thức được cử hành vào lúc 08h00p ngày 05/02/2022 (Nhằm ngày 05/01 năm Nhâm Dần).
22/01/2022(Xem: 7252)
Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 00:00 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm.
18/01/2022(Xem: 7393)
Cố trưởng lão Tịnh Đức thế danh Tôn Thất Toản, sinh ngày 01/08/1944 tuổi Giáp Thân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Gia đình dòng tộc Hoàng gia, thuộc Đệ bát hệ, Đệ nhị phòng, dòng dõi Chúa Nguyễn Phúc Thụ (Túc Tông Hiếu Đinh Hoàng Đế). Thân phụ là ông Tôn Thất Nhường, sinh năm 1897, mất năm 1982, thọ 85 tuổi. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Bàng, sinh năm 1903, mất năm 1963, thọ 61 tuổi. Gia đình có 5 anh em, Ngài là người con út. Xưa, gia đình ngụ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Sau vào ở tại phường Thạc Gián, Đà nẵng.
16/01/2022(Xem: 3060)
Ni Trưởng Thích Nữ Đạt Hương, vừa viên tịch tại Chùa An Tường, Nha Trang, Khánh Hòa
07/01/2022(Xem: 2782)
Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xuất gia năm 17 tuổi; thọ giới Sa-di-ni, năm 1952 thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm (quận 11, Sài Gòn). Năm 1958, Ni trưởng theo học Trung Đẳng Phật học do quý Hòa thượng Ấn Quang tổ chức, nhập học Ni trường Dược Sư. Năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Tỳ-kheo-ni tại Dược Sư. Sau khi tốt nghiệp khóa học này, Ni trưởng được theo học dự bị khoá Đại học Vạn Hạnh (1968), được cử làm Thư ký Ni trường Dược Sư. Năm 1971, Ni trưởng theo dự học khóa thiền hàng tháng tại tu viện Chân Không (Vũng Tàu). Năm 1976, Sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế trụ trì, kế thừa phận sự chăm sóc Ni chúng và hướng dẫn Phật tử.
30/12/2021(Xem: 4150)
Tối ngày 11/02 âm lịch (03/03/2012), vào lúc 10 giờ tối, lúc đó tôi niệm Phật ở dưới hai cái thất mà phía trên là phòng của Sư Ông. Khi khóa lễ vừa xong, bỗng nghe (thấy) tiếng của đầu gậy dọng xuống nền phát ra từ phòng của Sư Ông. Lúc đó tôi vội vàng chạy lên, vừa thấy tôi, Ông liền bảo: “Lấy cái đồng hồ để lên đầu giường cho Sư Ông và lấy cái bảng có bài Kệ Niệm Phật xuống” (trong phòng Sư Ông có treo cái bảng bài Kệ Niệm Phật). Khi lấy xuống Sư Ông liền chỉ vào hai câu: Niệm lực được tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh, rồi Sư Ông liền chỉ vào mình mà ra hiệu, ý Sư Ông nói đã được đến đây, sau khi ngồi hồi lâu Sư Ông lên giường nghỉ tiếp.
26/12/2021(Xem: 2309)
Tổ Liễu Quán sinh ngày 18 tháng 11 năm 1667 tại làng Bạc Má, huyện Đồng Xuân, nay là xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên . Ngài mồ côi mẹ lúc lên 6 tuổi. Năm 12 tuổi theo cha lên chùa Hội Tôn lễ Phật. Vì cảm mến cảnh chùa nên xin cha ở lại tu học. Duyên lành đến, hòa thượng Tế Viên xuống tóc và ban cho ngài pháp danh Thiệt Diệu. Năm ngài 19 tuổi, bổn sư viên tịch. Ngài tìm đến núi Hàm Long chùa Thiên Thọ (Báo Quốc) cầu học với tổ Giác Phong. Năm 1695 thọ Sa Di giới với hòa thượng Trường Thọ Thạch Liêm. Năm 1697, thọ Cụ Túc giới với hòa thượng Từ Lâm và năm 1699 ngài bắt đầu cuộc hành trình tham vấn cầu đạo khắp các thiền lâm, tâm thường suy nghĩ: Pháp nào là tối vi đệ nhất ta quyết xả thân mạng y theo pháp tu hành. Nghe chư thiền đức cho biết hòa thượng Minh Hoằng Tử Dung khéo dạy pháp tham thiền. Ngài đến núi Long Sơn chùa Ấn Tôn (Từ Đàm) bái yết Hòa thượng Tử Dung cầu pháp. Tổ Tử Dung dạy pháp tham cứu công án " Muôn pháp quy về một, một quy về đâu?" . Một hôm nhân xem Truyề
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567