Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (thơ của Thích Chúc Hiền)

18/06/202105:10(Xem: 3615)
Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (thơ của Thích Chúc Hiền)


khuong-tang-hoi

HÀNH TRẠNG
CHƯ VỊ TỔ SƯ VIỆT NAM
Thơ của Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền


1/ Khương Tăng Hội Thiền Sư Hạnh


Mười tuổi không may mất mẹ cha
Cư tang hiếu kính vẹn tình nhà
Ân sâu dốc trả tâm quy đạo
Nghĩa nặng mong đền chí xuất gia
Phật Pháp tinh thông an lạc hiện
Thiền Kinh quảng lãm não phiền xa
An Ban Thủ Ý vui nguồn sống
Lục Độ Tập Kinh toả đức hoà.

2/ Thích Đạo Thiền Thiền Sư Hạnh
Xuất gia lập hạnh giới tinh nghiêm
Pháp hoá cao thâm rạng ánh thiền
Dốc chí huân tu gương hạnh sáng
Bền tâm luyện tập đức hương thiêng
Kinh luân diễn giảng bày chân nghĩa
Luật tạng nghiên tầm hiển diệu duyên
Tăng tục kính quy nương học đạo
Tông phong vĩnh chấn sáng thiền viên.

3/ Thích Huệ Thắng Thiền Sư Hạnh
Ẩn cư vui với cảnh sơn lâm
Trì tụng Pháp Hoa thoả chí tầm
Giản dị ung dung trồng đạo nghiệp
Thanh nhàn tự tại dưỡng nguồn ân
Ngày đêm nhập định quy chơn trí
Sớm tối tham thiền hướng diệu tâm
Nhật nguyệt thong dong du ngoại vật
Đèn thiền thắp sáng tỏa hương âm.

4/ Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tổ Sư Hạnh
Tham phương học đạo khắp sơn miền
Tây Trúc, Đông Nam gặp chướng duyên
Vũ Đế mê lầm toan diệt Phật
Lưu Chi ẩn nhẫn gắng tham thiền
Tư Không Tăng Xán truyền tâm diệu
Giao Chỉ Tỳ Ni xiễn lẽ huyền
Suối đạo nguồn thiền tuôn dõng xuất
Tượng Đầu Tinh Xá mở nguồn thiêng...!

5/ Pháp Hiền Thiền Sư Hạnh
Pháp Vân thiền tự kết lương duyên
Học đạo huân tu nối mạch thiền
Vật ngã đều quên quy diệu tánh
Chim muôn thảy kính hướng an miền
Tiên Du giảng đạo khai nguồn diệu
Chúng Thiện hành thiền mở suối thiêng
Tăng tục nơi nơi nương học pháp
Thiền tông vực dậy rạng Nam thiên...!

6/ Thanh Biện Thiền Sư Hạnh
Kim Cang tụng niệm suốt nhiều năm
Áo nghĩa chưa thông mờ mịt tâm
Một sớm thiền tăng nêu ý hỏi
Bao thu đạo nghiệp
rõ phương tầm
Huệ Nghiêm mở tuệ bày ân đức
Thiên Đức an tâm diễn pháp âm
Thanh Biện thiền sư thừa ấn tổ
Dựng xây Phật đạo chuyển duyên trần.

7/  Định Không Thiền Sư Hạnh
Thế số tinh thông, hợp lễ nghi
Người người ái mộ kính tâm quy
Nam Dương pháp hội thông nguồn chỉ
Cổ Pháp thiền môn mở suối bi
Pháp hoá hưng long quang rạng sáng
Tâm nguyền chí thiết đạo ngời huy
Quỳnh Lâm thịnh vượng soi kim cổ
Vạn thuở còn lưu sấm diệu kỳ...!

8/ Vô Ngôn Thông Thiền Sư Hạnh
Điềm đạm vô ngôn lặng lẽ không
Siêng năng lễ Phật chẳng nề công
Thiền tăng gạn hỏi nhằm khai tuệ
Nhân giả suy tư cốt mở lòng
Bá Trượng thiền sư trao ấn chứng
Hoà An thạch trụ nối tông phong
An Nam diện vách vô âm tính
Thiền mạch uy linh vang núi sông

9/ Cảm Thành Thiền Sư Hạnh
Kinh văn tụng niệm đức cao ngời
Hạnh nguyện huân tu vang khắp nơi
Họ Nguyễn phát tâm dâng cúng đất
Thần Nhân ứng mộng mách khai lời
Thiền môn dựng lập tham sân cạn
Giáo pháp khai thông chướng nghiệp vơi
Suối ý thanh lương tâm địa tĩnh
Cảm Thành thiền tuệ chiếu muôn đời…!

10/ Thiện Hội Thiền Sư Hạnh
Đông Lâm thiền tự kết huyền duyên
Sơn thuỷ vân du học đạo huyền
Cật vấn kinh văn mong tuệ sáng
Cần cầu ý tổ mở nguồn thiêng
Thời thời gần gũi chăm hầu tổ
Khắc khắc tịnh tu thấu tỏ thiền
Một sớm cơ duyên soi triệt cốt
Tức tâm tức Phật tức thiền nguyên…!

California, 14-06-2021
Thích Chúc Hiền (kính đề)


ngoi thien

11/ La Quý Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ vân du học đạo thiền
Nhiều năm chưa gặp được cơ duyên
Tâm tư muốn bỏ, minh sư hiện
Pháp hội khai thông, diệu tuệ truyền
Tỏ ngộ nguồn chơn tường thật tánh
Minh tri suối diệu thấu huyền nguyên
Thừa đương tổ nghiệp gìn ân đức
Sấm ký linh mầu ghi sử thiêng…!


12/ Pháp Thuận Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời mộ Phật thích tu thiền
Long Thọ Phù Trì đắc pháp duyên
Sấm ngữ phò vua muôn việc hợp
Thơ văn ứng sứ vạn đời truyền
Thong dong độ khách xa trần cấu
Tự tại chèo thuyền hướng bến thiêng
Sử sách hằng ghi gương đức sáng
Cơ mầu vận nước thái bình yên…!


13/ Vân Phong Thiền Sư Hạnh

Mẫu thân trai giới dưỡng thai nhi
Sanh hạ hào quang chiếu diệu kỳ
Thiện Hội thiền sư khai yếu chỉ
Vân Phong đệ tử tỏ huyền vi
Thiền tông pháp hoá hưng long thạnh
Phật đạo kinh truyền sáng rạng huy
Khai Quốc thiền môn ngời thạch trụ
Tông phong vĩnh chấn sử truyền ghi14/ Khuông Việt Thiền Sư Hạnh

Nghi dung đĩnh ngộ chí cao thâm
Thuở nhỏ theo Nho, lớn Phật tầm
Giáo pháp tinh thông khai nghiệp tuệ
Thiền kinh quảng lãm mở nguồn tâm
Vân Phong truyền giới trao đèn diệu
Khuông Việt phụng trì dưỡng bến an
Giúp nước phò vua nên nghiệp lớn
Cơ duyên thiền đạo rạng trời Nam…!


California, 24-06-2021
Thích Chúc Hiền (Kính đề)


Thien_Su_2

15/ Ma Ha Thiền Sư Hạnh

Hán, Phạn làu thông nối nghiệp cha
Không may mắt bỗng bị mù loà
Trưa chiều sám hối mong oan giải
Sớm tối trì kinh ước chướng qua
Rũ sạch tai ương ngời mắt sáng
Tiêu trừ ách chướng hiển tâm hoà
Ăn chay trì chú linh mầu nhiệm
Phổ độ hàm linh vượt nẻo tà…!16/ Thiền Ông Đạo Giả Hạnh

Song Lâm thiền tự cảnh thanh bình
Sớm tối trưa chiều chuông vẳng thanh
Đạo Giả trang nghiêm hành diệu pháp
Thiền Ông tĩnh tại hướng huyền linh
Phù Ninh một thuở còn lưu dấu
Thiên Đức bao thu vẫn ngát tình
Đạo Hạnh Thiền Ông ghi sử sách
Đèn thiền mãi sáng ánh quang minh.


17/ Sùng Phạm Thiền Sư Hạnh

Nước Nam Sùng Phạm bậc thiền tăng
Tướng hảo tai dài phước thọ khang
Thọ ấn tham phương học hạnh tổ
Xiễn thiền hoằng pháp độ dương trần
Pháp Vân đạo nghiệp long hưng thạnh
Sùng Phạm tăng nhân sáng rạng quang
Cảm hạnh cao ngời vua tán kệ
Sử vàng ghi dấu đấng chân nhân.


18/Định Huệ Thiền Sư Hạnh

Sanh thời đảnh lễ đức Thiền Ông
Tổ ấn thừa đương quyết một lòng
Tấn đạo nghiêm thân truyền giáo pháp
Tu thiền nhập định xiễn tông phong
Quang Hưng thạch trụ gương tâm sáng
Định Huệ thiền sư giới đức trong
Mọi nẻo đi về thơm suối đạo
An Trinh Thiên Đức rạng thiền tông.


19/ Vạn Hạnh Thiền Sư Hạnh

Thông minh mẫn tuệ thật phi thường
Bách luận nghiên tầm Tam học thông
Phú quý công danh xa lánh bỏ
Tổng Trì đạo nghiệp quyết vun trồng
Siêng năng học hỏi tâm ngời sáng
Tinh tấn tu hành chí suốt trong
Sấm ngữ phò vua nên nghiệp lớn
Thơ văn tỏa sáng sử huyền trang…!


20/ Đa Bảo Thiền Sư Hạnh

Khai Quốc già lam học đạo thiền
Căn cơ nhạy bén ngộ thiền duyên
Tổ sư tán thán trao tâm ấn
Thiền khách tiêu giao hướng cội nguyên
Ngoại vật tuỳ nghi khai pháp diệu
Trong tâm thuận cảnh mở cơ huyền
Kiến Sơ Thạch Trụ vua tham vấn
Thiền mạch châu lưu non nước yên…!


21/Định Hương Trưỡng Lão Thiền Sư Hạnh

Xuất gia thuở nhỏ học thiền tông
Chẳng nhọc hầu thầy thoả chí mong
Yếu chỉ thiền na thâm tỏ ngộ
Chơn tâm Phật tánh quảng khai thông
Ung dung trí sáng soi đèn tuệ
Lặng lẽ thân nhàn hiển tánh không
Thuyết kệ khuyên người duyên hạnh mãn
Điềm nhiên tĩnh tại tịch an nhàn…!


22/ Thiền Lão Thiền Sư Hạnh

Kiến Sơ thiền tự dự tham thiền
Tỏ ngộ nguồn chơn thấu cội nguyên
Tổ ấn trùng quang tuôn suối pháp
Đức thiền tỏa sáng nhuận cơ duyên
Trùng Minh một thuở sung hưng nguyện
Thiên Phúc bao thu sáng rạng nguyền
Hoàng đế thân lâm tham kiến học
Hội đàm thiền kệ rực trời thiêng…!


23/ Thảo Đường Thiền Sư Hạnh

Thiền đường Tuyết Đậu ngộ cơ thiền
Chẳng rõ vì sao đến Nam Thiên
Diệu pháp tinh thông truyền cửa khuyết()
Huyền cơ sáng tỏ cảm trần duyên
Nam phương thiền mạch khơi nguồn sáng
Bắc vịnh đạo phong trải suối thiêng
Khai Quốc già lam rền trống pháp
Thảo Đường thiền phái rạng lưu truyền..!

—————-
Ghi chú: () Cửa khuyết: Còn gọi là cửa quyết tức chỉ cửa ở cung vua.

California,7:42 pm,28-06-2021

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

 

ngoi thien 2

24/ Viên Chiếu Thiền Sư Hạnh

Thông minh hiếu học tánh ngoan hiền

Kính lễ Định Hương học đạo huyền
Viên Giác kinh trì thông pháp quán
Văn Thù mộng ứng mở cơ duyên
Ngữ ngôn tam muội thâm sâu ngộ
Giáo pháp tổng trì lưu loát truyền
Ứng đối thiền thi siêu tuyệt xuất
Cát Tường Thạch Trụ tỏa nguồn thiêng…!

25/ Cứu Chỉ Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời hiếu học, rộng nghiên tầm
Tam giáo am tường, Phật để tâm
Cảm Ứng thiền môn nương diệu pháp
Định Hương thạch trụ mở huyền âm
Khai thông đạo nhãn thừa đương ấn
Tỏ ngộ thiền cơ lễ tạ ân
Cứu Chỉ đầu đà gương đức sáng
Vua quan tăng tục mến thân gần..!

26/ Đạo Hạnh Thiền Sư Hạnh

Tánh tình hào hiệp chí ngời cao
Đèn sách đêm khuya học lẽ mầu
Túc trái oan gia nguyền chặt đứt
Diệu cơ mật pháp quyết tìm cầu
Tri Huyền yếu chỉ chưa thông hết
Sùng Phạm thiền cơ đạt ngộ sâu
Thấu triệt bản lai bày thật tướng
Thiền thi Thánh Đức sáng ngàn sau…!

27/ Bảo Tánh Và Minh Tâm Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền
Minh Tâm, Bảo Tánh tỏ huyền nguyên
Tuỳ phương giáo hoá khơi chơn tánh
Thuận cảnh truyền trao kết thiện duyên
Tụng niệm Pháp Hoa tinh tấn định
Hành trì Chánh Pháp siêng năng chuyên
Thái Tông trọng thỉnh trao hương pháp
Tam Muội thần quang tỏa khắp miền…!

28/ Quảng Trí Thiền Sư Hạnh

Không ưa vẻ đẹp ở bề ngoài
Chí thích thanh cao thiền tuệ noi
Tham vấn thiền sư mong yếu chỉ
Khai thông đạo mạch nối thiền nôi
Miệt mài dốc chí nêu gương sáng
Giản dị tu tâm toả đức ngời
Công Bộ Thượng Thư (*)thâm kính trọng
Thơ đề tán thán vạn đời soi…!

—————
Ghi chú: (*)Công Bộ Thượng Thư Đoàn Văn Khâm. Có sách ghi Đoàn Văn Liễm
như sách Nghiên Cứu Thiền Uyển Tập Anh của GS. Lê Mạnh Thát ghi rằng:
“Sư quy tịch. Ông Liễm khóc than thảm thiết, rồi đi viếng bằng bài thơ:
Mán rừng đầu bạc lánh thành đô
Hương ngát non cao áo vẫy mờ
Những muốn khăn sồng hầu chiếu giảng
Bỗng nghe của viện khép dày trơ
Sân chùa chim vẳng trăng suông dõi
Tháp mộ minh ghi ai viết chừ
Bạn đạo thôi đừng buồn vĩnh biệt
Ngoài am non nước đó hình xưa.”


29/ Thuần Chân Thiền Sư Hạnh

Thông kinh bác sử tánh an bình
Quang Tịnh thiền môn tụng kệ kinh
Pháp Bảo ân sư khai mật ngữ
Thuần Chân đệ tử ngộ tâm minh
Mở tung cửa diệu hòa vô thể
Chuyển hết duyên mê dắt hữu tình
Thạch Trụ Hoa Quang ngời mắt tuệ
Tuỳ cơ tuỳ lúc độ nhân sinh..!

30/ Trì Bát Thiền Sư Hạnh

Thiếu thời mộ Phật học kinh thiền
Rời tục xuất gia tu học siêng
Sùng Phạm thầm khen trao ấn chứng
Pháp Vân mật nguyện tỏa hương nguyền
Du phương khắp chốn tham thiền tuệ
Hoá đạo cùng nơi độ chúng duyên
Chuyển kiếp trầm luân qua bến giác
Tổ Phong Thạch Trụ sáng trăng huyền…!

31/Huệ Sinh Thiền Sư Hạnh

Tướng mạo khôi ngô biện luận tài
Văn hay chữ đẹp vẽ rồng bay
Nho văn học hỏi tâm khao khát
Phật pháp nghiên tầm ý đắm say
Xả tục xuất gia chơn đạo hiển
Tu tâm dưỡng tánh diệu tâm bày
Hưng Quang một thuở trao hương ấn
Vạn Tuế thiền thơ cao vút bay ..!

32/Ngộ Ấn Thiền Sư Hạnh

Hán, Phạn tinh thông chí thoát trần
Xuất gia học đạo hạnh chuyên cần
Pháp Hoa giáo nghĩa siêng cầu học
Viên Giác kinh văn nghiên cứu chăm
Nghĩa diệu am tường khai tuệ nhãn
Lý mầu tỏ ngộ mở bi tâm
Ninh Sơn Thiên Ứng kết am ở
Thiền mạch lưu thông độ chúng nhân…!

33/Mãn Giác Thiền Sư Hạnh

Học rộng hiểu nhiều tam giáo thông
Thiền na cảm kính hướng chơn tông
Xuất gia học đạo hành chánh pháp
Giảng pháp xem kinh mở sáng lòng
Pháp hoá hưng long hương diệu ngát
Uy phong nghiêm tịnh đức huyền trong
Vua quan hoàng tộc thân lâm học
Thiền mạch xương minh rạng núi sông…!


California, 4:22 pm, 02-07-2021
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

 


hoasen3
Kính mời xem tiếp 
facebook-1


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
05/03/2022(Xem: 1895)
Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh, trú trì chùa Phước Long, thôn Trung 3, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 4-3-2022 (nhằm ngày 2-2-Nhâm Dần) tại chùa Phước Long; Trụ thế: 72 năm, 49 Hạ lạp. Lễ thỉnh nhục thân nhập Kim quan lúc 21 giờ ngày 4-3-2022 (nhằm ngày 2-2-Nhâm Dần). Kim quan được an trí tại Giác linh đường chùa Phước Long, thôn Trung 3, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 7 giờ ngày 5-3-2022 (nhằm ngày 3-2-Nhâm Dần). Lễ phụng tống kim quan trà-tỳ tại Đài hỏa táng phía Bắc TP.Nha Trang được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 7-3-2022 (nhằm ngày 5-2-Nhâm Dần).
04/03/2022(Xem: 1961)
Hòa thượng Thích Ngộ Khải, Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN thị xã An Nhơn, Viện chủ chùa Thiên An, thị xã An Nhơn Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 3 năm 2022 (nhằm mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần) tại chùa Thiên An, số 35 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
21/02/2022(Xem: 2877)
Di sản mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để lại cho môn nhân, chúng đệ tử hậu thế, là phẩm chất trong sáng của đệ tử Phật, không khiếp nhược để khuất thân làm công cụ cho các thế lực tham vọng, không si mê để bị quyến rũ bởi hư danh, lợi dưỡng mà thế tục ban tặng. Di sản ấy là sự kế thừa công hạnh hoằng hóa của Chư Thánh Đệ tử, của Lịch đại Tổ Sư, đạo lý vi diệu dẫn đường chúng sinh tầm cầu an lạc, được công bố rộng rãi bởi Đức Thích Tôn, được kết tập thành Tam Tạng Thánh giáo, hoằng truyền trên 25 thế kỷ. Để hộ trì di sản tối thắng này, dù trải qua năm tháng đọa đày trong vòng lao lý, Ngài vẫn kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không xao lãng sự nghiệp phiên dịch Thánh điển làm sở y cho chánh tín khỏi bị dao động, mê hoặc bởi các ý thức tà kiến, bởi các thuyết lý điên đảo.
10/02/2022(Xem: 5211)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc đạo sư kính yêu, vị cao tăng thạc đức Phật giáo Việt Nam với tầm nhìn xa trông rộng đã an nhiên viên tịch, trụ thế 97 xuân. Ngài đã và đang là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Mặc dù phải nhẫn nhịn cả đau khổ và số phận lưu đày bao thập kỷ, Ngài vẫn liên tục tuôn trào suối nguồn từ bi tâm, luôn thắp sáng ánh dương quang trí tuệ cho thế giới nhân loại được tươi mát và ấm áp.
05/02/2022(Xem: 2772)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh vĩ đại, vị đạo sư siêu tuyệt. Ngài kết hợp một cách sáng tạo và cơ chế bản địa hóa Phật giáo vào chủ lưu văn hóa chính thống phương Tây một cách tự nhiên. Đặc biệt, Ngài khéo dùng phương tiện thiện xảo trong việc chia sẻ Từ bi tâm và Trí tuệ Phật pháp với công chúng thông qua việc sử dụng ngôn ngữ văn tự địa phương, thi ca và âm nhạc. Ngài đã khéo vận dụng giáo lý Phật đà để người dân các quốc gia khác nhau trên thế giới, tắm mát trong suối nguồn từ bi và ấm áp dưới ánh dương quang Trí tuệ Phật pháp mà không chướng ngại, siêu việt tất cả cương giới.
04/02/2022(Xem: 1901)
Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh Khánh Hòa, nhận được tin: THƯỢNG TỌA THÍCH CHƠN THÀNH - TRÚ TRÌ CHÙA DIÊN THỌ Viên Tịch vào lúc 04giờ 45 phút ngày 02/02/2022 (Nhằm ngày 02/01 năm Nhâm Dần) tại Chùa Diên Thọ, TT Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế: 69 năm Hạ lạp: 28 năm - Lễ thỉnh Nhục thân nhập Kim quan lúc 18h00p ngày 02/02/2022 (nhằm ngày 02/01 năm Nhâm Dần). - Kim quan được an trí tại Giác Linh đường Chùa Diên Thọ, số 226 đường Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. - Lễ viếng bắt đầu từ lúc 20h00 cùng ngày. - Lễ cung thỉnh Kim quan Đăng đàn Trà tỳ chính thức được cử hành vào lúc 08h00p ngày 05/02/2022 (Nhằm ngày 05/01 năm Nhâm Dần).
22/01/2022(Xem: 6768)
Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 00:00 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm.
18/01/2022(Xem: 6942)
Cố trưởng lão Tịnh Đức thế danh Tôn Thất Toản, sinh ngày 01/08/1944 tuổi Giáp Thân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Gia đình dòng tộc Hoàng gia, thuộc Đệ bát hệ, Đệ nhị phòng, dòng dõi Chúa Nguyễn Phúc Thụ (Túc Tông Hiếu Đinh Hoàng Đế). Thân phụ là ông Tôn Thất Nhường, sinh năm 1897, mất năm 1982, thọ 85 tuổi. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Bàng, sinh năm 1903, mất năm 1963, thọ 61 tuổi. Gia đình có 5 anh em, Ngài là người con út. Xưa, gia đình ngụ tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Sau vào ở tại phường Thạc Gián, Đà nẵng.
16/01/2022(Xem: 2773)
Ni Trưởng Thích Nữ Đạt Hương, vừa viên tịch tại Chùa An Tường, Nha Trang, Khánh Hòa
07/01/2022(Xem: 2544)
Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Đầy, sinh năm 1932, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xuất gia năm 17 tuổi; thọ giới Sa-di-ni, năm 1952 thọ giới Thức-xoa tại chùa Huê Lâm (quận 11, Sài Gòn). Năm 1958, Ni trưởng theo học Trung Đẳng Phật học do quý Hòa thượng Ấn Quang tổ chức, nhập học Ni trường Dược Sư. Năm 1959, Ni trưởng tấn đàn thọ Tỳ-kheo-ni tại Dược Sư. Sau khi tốt nghiệp khóa học này, Ni trưởng được theo học dự bị khoá Đại học Vạn Hạnh (1968), được cử làm Thư ký Ni trường Dược Sư. Năm 1971, Ni trưởng theo dự học khóa thiền hàng tháng tại tu viện Chân Không (Vũng Tàu). Năm 1976, Sư bà Bạch Vân viên tịch, di chúc Ni trưởng kế thế trụ trì, kế thừa phận sự chăm sóc Ni chúng và hướng dẫn Phật tử.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,045,005