Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm 40 Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu

13/10/201814:26(Xem: 5428)
Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm 40 Viên Tịch của HT Thích Thiện Minh tại Chùa Bảo Vương, Victoria, Úc Châu

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM VIÊN TỊCH
HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH (1921-1978)
10.30am, Thứ bảy 13-10-2018
tại Chùa Bảo Vương

 


- Phật tử tề tựu tại Chánh Điện
- Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm
- Lễ Chào Cờ và một phút nhập Từ Bi Quán (Anh Quảng Đại Tâm mở nhạc)
- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự ( MC TT Thích Nguyên Tạng)
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ( TT Thích Giác Tín)
- Cảm từ của Hòa Thượng Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba
- Đạo từ của Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng GHPGTNHNUĐLTTL 
- Nghi cúng tiến Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng
- Cảm Tạ của ban tổ chức. (Ni Sư Thích Nữ Thể Viên)
- Chụp hình lưu niệm.

- Chư Tôn Đức và Đồng Hương Phật tử thọ trai và hoàn mãnLe Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (1)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (4)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (5)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (6)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (7)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (8)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (9)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (10)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (11)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (12)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (13)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (15)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (18)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (19)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (21)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (22)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (24)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (25)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (26)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (27)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (28)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (29)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (31)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (33)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (34)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (36)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (37)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (38)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (40)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (42)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (43)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (45)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (46)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (47)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (48)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (49)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (50)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (51)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (52)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (53)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (54)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (56)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (57)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (58)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (59)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (60)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (61)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (63)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (65)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (66)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (67)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (68)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (70)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (71)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (72)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (74)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (75)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (76)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (78)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (80)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (81)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (82)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (83)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (84)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (85)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (86)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (88)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (92)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (93)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (95)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (98)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (99)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (101)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (103)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (104)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (105)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (106)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (108)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (109)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (111)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (113)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (114)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (116)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (117)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (118)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (119)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (120)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (121)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (123)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (124)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (126)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (128)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (129)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (131)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (133)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (135)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (136)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (137)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (138)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (139)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (140)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (142)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (143)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (145)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (146)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (147)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (148)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (149)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (150)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (151)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (152)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (153)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (154)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (155)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (157)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (158)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (160)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (161)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (162)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (163)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (164)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (165)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (166)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (167)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (168)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (169)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (170)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (171)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (172)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (173)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (174)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (176)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (178)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (180)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (181)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (184)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (185)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (186)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (187)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (188)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (189)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (190)Le Tuong niem 40 nam vien tich_HT Thien Minh (191)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/04/2023(Xem: 432)
Từ phương xa, chúng con xin chấp tay cúi đầu đảnh lễ Tiễn đưa Thầy về cảnh giới Tây Phương Tám mươi năm trụ đời, Thầy đã sống chung cùng nỗi khổ của Quê Hương Ánh đạo vàng loan tỏa khắp muôn phương. Thầy dạy chúng con, lấy từ bi trí tuệ làm đầu. Trong Pháp Phật có tứ trọng ân Ân Tổ Quốc là ân cao nhất, phải giữ gìn mảnh đất tiền nhân. Vận nước nổi trôi!
01/04/2023(Xem: 427)
Huế lưu ảnh, dòng Hương Giang thơ mộng. Vọng chuông ngân, chùa Thiêng Mụ Thơm trong. Thơm mùi đạo, áo tràng lam trượng thất. Mõ nhịp đều, sương mờ ảnh sắc không. Mây phủ kính, dòng tâm tang tiễn góc. Dấu phong Trần, năm ấm vội tang thông. Mượn huyễn thân, khoác lên áo nâu sòng. Tu tinh tấn, tâm Phật ngộ bên trong.
28/03/2023(Xem: 534)
Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Huệ Đăng (1873-1953)
27/03/2023(Xem: 916)
Từ Quảng Trị, quê xưa nuôi dưỡng. Chốn Thiền gia, quy ngưỡng Phật Tâm. Xuất Trần quyết chí dấn thân. Nuôi Bồ đề nguyện, độ nhân qua đò.
25/03/2023(Xem: 814)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Môn Đồ Pháp Quyến của Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Hiền (1930-2023)
24/03/2023(Xem: 790)
Tin Viên Tịch: Hòa Thượng Thích Thông Anh, Trụ Trì Chùa Từ Vân, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa vừa viên tịch
07/03/2023(Xem: 775)
HOÀ thuận an yên hướng tĩnh tâm THƯỢNG cầu Phật đạo hoá mê nhân TRÍ tuệ thâm uyên kinh luật dịch TỊNH tu thiện nghiệp thoát mê trầm.
23/02/2023(Xem: 1585)
Xuất gia thọ giới tại Kỳ Viên Tăng thống ân sư pháp nhũ truyền Vạn Hạnh nghiên tầm kinh bối diệp Huyền Không gầy dựng pháp môn thiền Thư Thầy bút lực thơm hương đạo Thực Tại tâm nguyền rạng sắc liên Tuổi hạc ung dung trao diệu nghĩa Viên Minh Hoà Thượng đức ngời thiên.
16/02/2023(Xem: 688)
Khi vua Trung Tông Lê Duy Thuyên băng hà không có con kế vị, Trịnh Kiểm muốn lên ngôi vua nhưng sợ hai người em vợ là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng là con của tướng quân An thành hầu Nguyễn Kim tranh giành quyền lực với mình nên tìm cách giết Nguyễn Uông đi. Nguyễn Hoàng lo sợ nên cho người tham vấn với Nguyễn Bỉnh Khiêm là người thông thái Kinh Dịch và am tường Phật Học.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,209,637