Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

26/05/201305:55(Xem: 3420)
Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

NamMuoiNamNhinLai-01-bia2Dẫn Nhập
Mục lục
■ Chương Một - TỘI TỔ TÔNG; Hể đã Phi dân tộc thì thế nào cũng Phản dân tộc
1- Ngô Đình Diệm trong Liên minh Mỹ - Vatican…………………………………….……… ….Nguyễn Mạnh Quang
2- Hồng y Francis Spellman và Chiến tranh Việt Nam ………………………………………….Trần Thị Vĩnh Tường
3- Khi nước Mỹ chọn Đồng minh …………………………………………………………………………Lý Nguyên Diệu
4- Giáo hội trong cơn bảo bùng (Chương 3- Thập giá và Lưỡi gươm) ……………………...........Trần Tam Tỉnh
5- Nghĩ về hai Dòng họ Thông gia Huế ………………………………………………………….Nguyễn Hạnh Hoài Vy
6- Bát cơm Bảo hộ của Ngô Đình Khôi…………………………………………………………..Vũ Ngự Chiêu sưu tầm
7- Thư Ngô Đình Thục gửi Đô đốc Jean Decoux, Toàn quyền Đông Dương…………………...…..Ngô Đình Thục
8- Jean Baptiste Ngô Đình Diệm - Thời kỳ chưa nắm quyền …………………………………………..…….Chính Đạo
■ Chương Hai – BẢY MỐI TỘI ĐẦU; Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng …
9- Kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………………..…Trần Lâm
10- Sự Thiên vị Thiên Chúa giáo về Phương diện Pháp lý ………………………………………….…….Vũ Văn Mẫu
11- Danh từ “Công giáo”: Chữ và Nghĩa ………………………………………………………….…..Nguyễn Hy Thần
12- Trầm tư của một tên tội tử hình ………………………………………………………………………..Hồ Hữu Tường
13- Ông Diệm dung dưỡng gián điệp Việt Cộng nhưng lại triệt hạ lực lượng chống Cộng………..Cao Thế Dung
14- Tuyên ngôn của 18 nhân vật thuộc nhóm “Tư do Tiến bộ gửi Tổng thống Diệm, ……..…“Nhóm Caravelle”
15- Đảng Cần Lao ………………………………………………………………………………..…………Lê Xuân Nhuận
16- Đảng Cần Lao và các Tổ chức ngoại vi ………………………………………………………………Trần Văn Đôn
17- VàiVụ Thủ Tiêu Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm ……………………………………………………..Virtualarchivis
18- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Thần quyền và Thế quyền………………………………...…………O.V.V
19- Chín Hầm, địa ngục trần gian thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………Ngô Diệp
20- Những điều ít biết về Tử ngục Chín Hầm …………………………………………….……………..Nguyễn Phương
21- Trường hợp gia đình Phan Lạc Tuyên ………………………………………………………..Phan Lạc Giang Đông
22- Vợ của Sĩ quan vụ Binh biến 1960 bị An ninh Diệm xâm phạm tình dục, ………….……...Trần Ngọc Nhuận
23- Một điển hình tàn ác của nhà Ngô ………………………………………………………………………..Võ Văn Sáu
24- Dạy Sử dưới thời Diệm ……………………………………………………………………….……….Nguyễn Hiến Lê
25- Chuyện Thể thao thời Ngô Đình Diệm …………………………………………………………...…………Huyền Vũ
26- Báo chí thời Ngô Đình Diệm…………………………………………………………………………….……..Vũ Bằng
27- Tôi không chủ trường hợp tác với ông Diệm ………………………………………………...…….Phan Quang Đán
28- Giải tỏa Bí mật về Cái chết của Tướng Trịnh Minh Thế…………………………………...….….Tạp chí Góp Gió
29- Tại sao Ngô Đình Diệm không cho Tướng Lê Quang Vinh chết toàn thây………………….……..Trịnh Bá Lộc
30- Những khẳng định chết người ……………………………………………………………………….……Phạm Tưởng
31- Ngô Đình Diệm và Dollar Mỹ ……………………………………………………………………..…...Virtualarchivis
32- Những nhân vật Việt Nam nhận tiền của CIA …………………………………………………...…….Bobby Ghosh
33- Chế độ Ngô Đình Diệm và Vấn đề Buôn bán Nha phiến…………………………………………Phạm Trọng Luật
34- Đại học Huế tranh đấu chống chế độ cũ (Phỏng vấn giáo sư Lê Tuyên, Bách Khoa),……….…Nguiễn Ngu Í
35- Gia đình Sử gia Tạ Chí Đại Trường và Chế độ Ngô Đình Diệm………………………………Virtualarchivis
36- Nhớ về Nhất Linh ……………………………………………………………………………….….Nguyễn Hữu Phiếm
37- Xung quanh cái chết của nhà văn Nhất Linh,45 năm trướ………………………………..……….., Khúc Hà Linh
38- Tưởng niệm Nhất Linh 7.7.1963 – 7.7.2008……………………………………………………Nguyễn Tường Tâm
39- Bài văn Truy điệu Văn hào Nhất Linh ……………………………………………………….…..Vũ Hoàng Chương
40- Tổng thống Diệm và Quân đội Mỹ …………………………………………….Ngô Đắc Triết và Lý Đương Nhiên
41- Từ Đồng minh với Mỹ đến Thỏa hiệp với Cộng ………………………………………………Hoành Linh Đỗ Mậu
42- Ngô Đình Diệm muốn dâng miền Nam Việt Nam cho Cọng sản……………………………… Lê Chân Nhân
■ Chương Ba - BÁNH XE LỊCH SỬ: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa
43- NamViệt Nam có tồn tại được không ?(Is South Vietnam viable?)……………….…...Nguyễn Thái
44- Nhận xét về Hiến pháp Đệ Nhất Cọng Hòa ………………………………………………...……Nguyễn Văn Bông
45- Ngày tàn của nền Độc tài Công giáo(Vietnam- Why Did We Go?)………….…... Avro Manhattan
46- Cuộc Cách mạng 1-11-1963 …………………………………………………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
47- Cuộc Cách mạng ngày 1-11-1963 (Nguyệt san Minh Tân 25-11-1963)…………... Hội Khổng học Việt Nam
48- Cuộc đảo chánh 1-11-1963 và cái chết của ông Diệm ……………………………………………..Lê Mạnh Hùng
49- Hai yếu tố “Công giáo” và “Mỹ” trong biến cố 1-11-1963…………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
50- Khúc quanh Lịch sử ………………………………………………………………………………….……Nguiễn Ngu Í
51- Thăng trầm của “Rồng Phu nhân” Trần Lệ Xuân …………………………………………….………..Peter Brush
52- Bà Nhu và Luân hồi quả báo …………………………………………………………………………………….KHHB
53- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Nhiều tham vọng nhiều cay đắng…………………………...…… Văn Thư
54- Vài nét về Cụ Diệm ………………………………………………………………………….……….Trần Chung Ngọc
55- Cách mạng rồi lại Cách mạng……………………………………………………….…………Nhật báo Chính Luận
56- Trích đoạn Hồi ký lần ra Huế …………………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
57- Nhân sĩ và Hội đồng Nhân sĩ ………………………………………..……Nguyễn Hữu Ngư / Nguyễn Văn Trung
■ Chương Bốn - MA GIỮA BAN NGÀY: Những ngụy biện và tráo trở lịch sử của tàn dư chế đô Diệm
58- Bề trái chiếc Mề đay ………………………………………………………………………………….…………Phan Ký
59- Trả lại sự thật cho lịch sữ………………………………………………………………………….……..Vtruong2602
60- Phát biểu vềBiến động Miền TrungHuế ơi ! Oan nghiệt”…………..... Định Nguyên/Bảo Quốc Kiếm
61- Phá hoại Tăng bảo: Thủ đoạn cũ của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới…………………..………Minh Thạnh
62- Gian xảo trong khi dịch để xuyên tạc tịch sử………………………………………...….……Lê Xuân Nhuận
63- Làm thế nào để dựng đứng một nhân vật lịch sử, Đại úy James Scott…………………………………..Trần Lâm
64- Minh Xác:Làm Sáng TỏhayXuyên tạc, bịa đặt ?’ ……………………..……Chính Ðạo Vũ Ngự Chiêu
65- Ví dụ về Xuyên tạc Lịch sử đề “rửa mặt”cho Ngô Đình Diệm………………………..…….. Lê Xuân Nhuận
66- Bàn về “Ngô Đình Nhu: Nhà Tiên tri” ………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
67- Niềm tin và Tâm thần ………………………………………………………………………..………..Lý Nguyên Diệu
68- Nhận xét về bài viết “Cần thẩm định lại của Tôn Thất Thiện ……………………….……Nguyễn Mạnh Quang
69- Lại là Thầy Thích Không Tánh ………………………………………………………………….…..Nguyễn Trí Cảm
70- Lại Dụ số 10 ……………………………………………………………………………………………..Trần Gia Phụng
71- Sự thật về Chế độ Diệm: Những xuyên tạc của KV Phúc và Nguyễn Văn Lục…………...… Lý Nguyên Diệu
72- Ai là người đề tựa sách “NĐD và Bang giao Mỹ-Việt” của Phạm Văn Lưu………..… Nguyễn Phan Hoàng
73- Chuột chạy cùng sào ………………………………………………………………………………..…Nguyễn Trí Cảm
74- Cuộc Chiến … dấu Sự thật ……………………………………………………………….………………..Lloyd Phạm
75- Chung quanh loạt bài “Những Xuyên tạc và Ngộ nhận về Phật giáo Việt Nam”……………...….…Lê Quân
■ Chương Năm – KIM CƯƠNG BẤT HOẠI: Hoa sen trong biển lửa
76- Đàn áp Tôn giáo và các cuộcTự Thiêu(Vietnam– Why Did We Go?, Chương 14). …….… Avro Manhattan
77- Tại sao có cuộc tranh đấu của Phật Giáo? ……………………………………………………...……Vũ Ngự Chiêu
78- Kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Diệm ………………………………………………………………………….Vũ Tài Lục
79- Cuộc vận động chống đàn áp Phật giáo năm 1963 …………………………………………….……..Nguyễn Lang
80- Lễ Phật Đản 8/5/1963 tại Huế ……………………………………………………………………………..Erich Wulff
81- Mùa Phật đản đẫm máu ……………………………………………………………………………….……..Chính Đạo
82- Mục tiêu Công bằng Xã hội nhìn từ Phong trào Phật giáo 1963,……………………………...……. Lê Cung
83- Phù Đổng 63 ………………………………………………………………………………….…Hoàng Nguyên Nhuận
84- Sen đồng và Nắng Hạ 63 …………………………………………………………………………….Trần Kiêm Đoàn
85- Tường trình tại Liên Hiệp Quốc (9/1963)……………………………………………..………..Erich Wulff
86- Giới thiệu sách”Sáu tháng Pháp nạn 1963”của Minh Không Vũ Văn Mẫu,……………..…… Minh Nguyện
87- Quách Thị Trang - Vì sao sang ……………………………………………………………….Hàn Phương Quốc Vũ
88- Đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn ……………………………………………………………………Lương Hữu Định
89- Sinh viên và Học sinh đứng dậy …………………………………………………………..……………..Nguyễn Lang
90- Thăm đài Thánh Tử Đạo bên bờ sông Hương ……………………………………………...………..Lê Quang Thái
91- Viết về Cố Hòa thượng Mãn Giác và anh Hoàng Văn Giàu…………………………...………Cao Hữu Điền
92- Phật đản 1964 trong Ký ức người dân Sài Gòn …………………………………………………….……Nguyên Ly
93- Những ngày tháng không quên…………………………………………………………………………..Thái Kim Lan
94- Cuốn sách bị bỏ quên của Nhà báo Thanh Thương Hoàng: Phật giáo đấu tranh…………..... Đào Văn Bình
95- Nhìn lại cuộc Tranh đấu Phật giáo 1963 ……………………………………………………...….Trần Chung Ngọc
96- Bàn thêm về “Phong trào Phật giáo 1963” trong giáo trình Lịch sử Việt Nam Hiện đại………….. Lê Cung
97- Vài điều căn bản về Phong trào Phật giáo …………………………………………………………Cao Huy Thuần
■ Chương Sáu - LỬA TỪ BI: Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
98- Lời Dặn Dò ngày 10 tháng 6 năm 1963 của Hòa Thượng Thích Quảng Đức,……………. lichsuvietnam.info
99- Về một bức thủ bút chữ Nôm của Thích Quảng Đức………………………………………………Phạm Quý Vinh
100- Từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức…………………………………………………………………Nguyễn Quốc Tuấn
101- Dư luận và Cảm phục của Thế giới ……………………………………………………Minh Không Vũ Văn Mẫu
102- Sức mạnh Bất bạo động nhìn từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức…………………………………..… Lê Cung
■ Chương Bảy - GỬI LẠI NGHÌN SAU: Suy nghiệm vềmột số bài học lịch sử
103- Bất đắc dĩ khơi đống tro tàn ………………………………………………………………….……Lê Nguyên Long
104- Xin đừng tiếp tục lừa dối lịch sử nữa …………………………………………………..Quang Phục Võ Văn Sáu
105- Sáng mai chim hót ……………………………………………………………….……………………….…Quán Như
106- Chế độ NĐD, chế độ Ngược lòng dân và Phản thời đại ………………………………………..….Nguyễn Kha
107- Giai đoạn khởi thủy sự Sụp đổ Đệ nhất Cọng hòa ……………………………………………Trần Văn Thưởng
108- Ngô Đình Diệm, Bảy nguyên nhân Thất bại ………………………………………………………………..Bùi Kha
109- CIA và Việt Nam Cọng Hòa ……………………………………………..Thomas Ahern, Jr / Nguyễn Kỳ Phong
110- Toàn trị và Ngoại thuộc …………………………………………………………….………….……Cao Huy Thuần
111- Ngô đình Diệm, Một số đánh giá …………………………………………………..Sưu tầm của Lê Xuận Nhuận
112- Tên “Ngô Đình Diệm” trong danh sách 100 kẻ Bạo ngược trong Lịch sử nhân loại,…… Nigel Cawthorne
113- Cảm nghĩ về sự Cáo chung của một Chế độ Độc tài…………………………………………...…Tiểu Dân
114- Tháng Mười Một, chợt nhớ đến vài bài thơ thời Diệm……………………………….………… Phùng Quân
115- Quy luật của Tháng Tám định mệnh ………………………………………………..……………...Lý Nguyên Diệu

■ Chương Tám – 100CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ : Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Võ Văn ÁI ● Tăng Xuân AN ● Trần Văn ÂN ● Nguyễn Tường BÁCH ● Nguyễn Văn BÌNH ● Phạm Văn BÌNH ● Phan Bá CẦM ● Thích Tâm CHÂU ● Hoàng Văn CHÍ ● Từ CHUNG ● Phạm Hữu CHƯƠNG ● Trần Văn CHƯƠNG ● Vũ Hoàng CHƯƠNG ● NCD ● Nguyễn Đôn DƯ ● Bảo ĐẠI ● Phan Quang ĐÁN ● Kiêm ĐẠT ● Tôn Thất ĐÍNH ● Trần Văn ĐÔN ● Vương Văn ĐÔNG ● Thường ĐỨC ● Bùi Ngọc ĐƯỜNG ● Thích Hộ GIÁC ● Trường GIANG ● Võ Văn HẢI ● Huỳnh Phú HẢI ● Thích Nhất HẠNH ● Trần Sĩ HUÂN ● Minh HUY ● Nguyễn Ngọc HUY ● Trần Văn HƯƠNG ● Nguiễn Ngu Í ● Trần Văn KHIÊM ● Lê Bá KÔNG ● Võ Ngọc KHUÊ ● Nguyễn Cao KỲ ● Lưu Kỳ LINH ● Chu Bằng LĨNH ● Thành Nam Nguyễn LONG ● Đồ Hoa LƯ ● Trần Phổ MINH ● Đào Mộng NAM ● Phan Nhật NAM ● Trần Bình NAM ● Vũ Thế NGỌC ● Lý Đại NGUYÊN ● Trần Nhã NGUYÊN ● Hạo Nhiên Trần Thế NGỮ ● Nguyễn Khắc NGỮ ● Nguyễn NHO ● Lê Quang OÁNH ● Nguyễn Hữu PHIẾM ● Lê PHỔ ● Quang PHỤC ● Thiên Nhất PHƯƠNG ● Trần Kim QUAN ● Lê QUÂN ● Phạm Nam SÁCH ● SÁNG Dội Miền Nam (tuần báo) ● Doãn Quốc SĨ ● Ngô Quốc SĨ ● Lê Văn SIÊU ● Trương Bảo SƠN ● Lê TÁ ● Trương Như TẢNG ● Phạm Công TẮC ● Trần Công TÂM ● Từ TÂM ● Nguyễn TÂN ● Quách TẤN ● Nguyễn THÁI ● Lê Văn THÁI ● Vũ Văn THÁI ● Đoàn THÊM ● Nguyễn Chánh THI ● Nghiêm Xuân THIỆN ● Nhật THỊNH ● Huỳnh Sanh THÔNG ● Cụ Bà Đức THỤ ● Nguyễn Đình THUẦN ● Nhật TIẾN ● Hoàng Đồng TIẾU ● TIỂU Ban Nghiên Cứu Đồng Minh (Tạp Chí Cứu Nước) ● Nguyễn Hữu TRÍ ● Nguyễn Thế TRUYỀN ● Lê Minh TRỰC ● Tôn Thất TUỆ ● TỰ Do ( Nhật Báo) ● Dương Tấn TƯƠI ● Trần TƯƠNG ● Lê Văn TỴ ● Bảo VÂN ● VIỆT Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng ● Lý Khôi VIỆT ● Nguyễn Thành VINH ● Nguyễn VỸ ● Vân XƯA ● Phan XỨNG ● Huỳnh Minh Ý

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn