Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Quốc Thọ Bát Quan Trai

10/09/201812:21(Xem: 4191)
Ban Huynh Trưởng GĐPT Đức Quốc Thọ Bát Quan Trai

CHƯƠNG TRÌNH

TU DƯỠNG VÀ THỌ BÁT QUAN TRAI
BAN HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐỨC QUỐC
Tại TỊNH THẤT VIÊN LẠC, VAREL

08.09.2018 – 09.09.2018

Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (1)-1Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (2)-2Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (3)-25Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (4)-29Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (5)-13Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (6)-11Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (7)-3Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (8)-12Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (9)-14Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (10)-15Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (11)-16Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (12)-17Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (13)-18Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (14)-19Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (15)-20Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (16)-21Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (17)-22Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (18)-23Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (19)-26Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (20)-28Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (21)-45Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (22)-46Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (23)-47Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (24)-48Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (25)-49Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (26)-50Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (27)-51Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (28)-52Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (29)-53Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (30)-54Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (31)-55Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (32)-56Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (33)-57Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (34)-58Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (35)-59Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (36)-60Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (37)-61Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (38)-62Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (39)-63Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (40)-64Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (41)-65Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (42)-66Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (43)-67Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (44)-68Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (45)-69Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (46)-70Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (47)-71Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (48)-72Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (49)-73Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (50)-74Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (51)-75Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (52)-76Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (53)-77Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (54)-78Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (55)-79Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (56)-80Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (57)-81Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (58)-82Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (59)-83Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (60)-84Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (61)-85Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (62)-86Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (63)-87Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (64)-88Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (65)-89Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (66)-90Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (67)-91Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (68)-92Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (69)-93Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (70)-94Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (71)-95Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (72)-96Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (73)-97Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (74)-98Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (75)-99Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (76)-100Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (77)-101Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (78)-102Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (79)-103Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (80)-104Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (81)-105Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (82)-106Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (83)-107Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (84)-108Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (85)-109Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (86)-110Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (87)-111Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (88)-112Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (89)-113Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (90)-114Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (91)-24Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (92)-8Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (93)-6Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (94)-7Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (95)-9Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (96)-10Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (97)-4Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (98)-5Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (99)-30Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (100)-31Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (101)-32Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (102)-33Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (103)-34Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (104)-35Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (105)-36Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (106)-37Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (107)-38Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (108)-39Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (109)-40Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (110)-41Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (111)-42Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (112)-44Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (113)-43Gia Dinh Phat tu_Duc Quoc_2018 (114)-27
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/07/201502:48(Xem: 9600)
Dịp mùa Chay 2015, Phật giáo Thái Lan đã tổ chức xuất gia gieo duyên cho hàng trăm nghìn người, trong số đó có nhiều quốc tịch khác nhau trên các nước trên thế giới, tham gia và đi diễu hành khắp đường phố. Truyền thống xuất gia gieo duyên đã bén rễ sâu dày trong đời sống gia đình và xã hội Thái Lan; truyền thống này đã trở thành một nét son trong văn hóa Phật giáo tại Thái Lan nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Những bài học đạo đức, những kinh nghiệm, những kỷ niệm trong những ngày xuất gia gieo duyên là những hành trang đáng giá, là những triết lý sống giúp các cho những người thực tập xuất gia gieo duyên vững chãi hơn và luôn tự tin với chính mình, luôn tin yêu vào cuộc sống quanh mình.
01/11/202022:20(Xem: 5192)
1/Đệ nhất đại nguyện: quốc vô ác đạo. Đại nguyện thứ nhất: Cõi Cực-lạc không có các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy) 2/Đệ nhị đại nguyện: bất đọa ác đạo. Đại nguyện thứ hai: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc không đọa vào các đường ác. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 3/ Đệ tam đại nguyện: thân chơn kim sắc. Đại nguyện thứ ba: Thân của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có sắc vàng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 4/ Đệ tứ đại nguyện: hình sắc tương đồng. Đại nguyện thứ tư: Hình sắc của chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều bình đẳng, không đẹp xấu khác nhau. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy 5/Đệ ngũ đại nguyện: túc mạng trí thông. Đại nguyện thứ năm: Chúng sinh ở cõi Cực-lạc đều có túc mạng thông, biết rõ các kiếp quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật. (1 lạy)
27/03/201317:26(Xem: 12211)
Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật. Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển. Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
09/06/201701:10(Xem: 5651)
Theo truyền thống sinh hoạt Tăng Già thời Đức Phật, vào 3 tháng mùa mưa tại Ấn Độ, Chư Tăng không đi khất thực vì tránh việc giẫm đạp thương tổn côn trùng trên đường đi mà an cư tại chỗ, cùng tu học với nhau. Nay vì điều kiện hành Đạo tại các trú xứ, tự viện Hoa Kỳ, hầu hết là nhất Tăng nhất Tự, chư Tăng phải lo nhiều công việc tại trú xứ : chủ Lễ, cúng đám, hướng dẫn tu học cho cộng đồng Phật tử vùng đó, nên không thể vắng chùa lâu ngày. Cho dù chư Tăng Hải Ngoại không thể an cư cấm túc tại một dechỗ nào đó suốt 3 tháng, thế nhưng 52 hành giả đến từ nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ và nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cùng vân tập an cư tu học trong suốt 10 ngày 23/05/2017 cho đến 02/06/2017 tại Chùa Quang Minh, Chicago, Hoa Kỳ có những ý nghĩa và lợi ích lớn lao.
24/05/201407:02(Xem: 5319)
Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 sẽ được diễn ra tại vùng Schwarzsee (gần Fribourg) Thụy Sĩ doThượng Tọa Thích Quảng Hiền và Phật Tử tại Thuỵ Sĩ đứng ra đăng cai tổ chức. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu sẽ hỗ trợ những phương diện nào mà địa phương đứng ra tổ chức cần đến như : Ban Trang Trí, Ban Trai Soạn, Ban Văn Phòng, v.v… Hôm nay chúng tôi xin sơ lược qua một số thành quả đã được ghi nhận như sau :
02/08/201406:47(Xem: 4021)
Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ nầy, phải nói rằng : đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua. Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v..v… và v..v… Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.
24/10/201310:24(Xem: 5440)
Lẽ ra lá thư nầy đã được gửi đến quý vị từ sau ngày 4 tháng 8 năm 2013 vừa qua nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba, đồng thời cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội nên mọi việc đều bị ngưng đọng để lo tang lễ cho Ngài. Hôm nay tuần chung thất cũng đã xong, chúng tôi viết lá thư nầy để tri ân chư Tôn Đức Tăng Già cũng như tất cả quý học viên Phật Tử đã tham dự hoặc trực tiếp hay gián tiếp trong khóa tu vừa qua. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ cho sự chậm trể nầy.
27/11/201318:47(Xem: 10675)
Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói chung.Đường dẫn bài viết http://quangduc.com/a51612/ban-tin-1-ve-khoa-tu-hoc-pp-au-chau-ky-26 Mô tả ngắn Cứ mỗi năm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tổ chức một Khóa Tu Học cho toàn châu lục và năm nay đã đến lần thứ 26 qua nhiều nước khác nhau do Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm chủ trương và chư Tăng Ni trong các trụ xứ đồng thuận luân phiên đứng ra tổ chức, nhận lãnh trách nhiệm của Trung Ương giao phó. Đây là môt dấu ấn khó phai nhòa trong tâm thức của người Phật Tử Âu Châu nói riêng và khắp các châu lục trên thế giới nói
21/02/201304:12(Xem: 3588)
Buông Bỏ Ngũ Dục (giảng năm 1997)