Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa (7 quyển)

08/04/201318:38(Xem: 16539)
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa (7 quyển)
phap-hoa-huyen-nghia


KÍNH GỬI ĐỘC GIẢ


Thưa quý độc giả thân mến


Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa xuất bản hôm nay không có một liên quan nào, về mọi phương diện, với những bộ Kinh danh đề tương tự màchúng ta thấy trong Đại tạng. Chúng tôi đã cố tìm một danh từ khác vừagãy gọn, vừa nói lên được cái “nghĩa sâu kín” mà chúng tôi mong vạch ra được trong một công trình khảo cứu, phiên dịch, và chú thích khá dày công. Nhưng tìm mãi không đựơc, chúng tôi đành giữ hai chữ “Huyền Nghĩa”.

Vì chủ đích của chúng tôi là trình bày nghĩa ẩn, chúng tôi đã nhẹ phần phiên dịch, nghĩa là chúng tôi không dịch sát và đầy đủ chánh văn mà chỉ ghi đại cương thôi, để cho độc giả khỏi tán ý và dễ nhận cốt yếu lời Phật dạy.

Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩanày đã được giảng hai lần tại chùa Xá Lợi của Hội Phật Học Nam Việt, lần đầu vào hồi đầu tháng ba NhâmDần (5-4-1962). Số thính giả kỳ nào cũng trên dưới ba trăm và mỗi kỳ kéo dài cà năm. Rất thỏa mãn, nhiều bạn trí thức thúc giục chúng tôi xuất bản để giúp ích trong muôn một những bạn đang tìm hiểu Diệu pháp của Phật. Chúng tô xin tuân hành. Nhưng xin thưa trước: chỉ có Phật mới hiểu được trọn vẹn lời Phật, vì vậy những cố gắng của kẻ hậu sanh thiển học như chúng tôi, dầu có tột độ đi nữa, vẫn không làm sao nói hết ý Phật được, và nhất là khó tránh những thiếu sót sai lầm mà chúng tôi thành tâm mong mỏi các bậc cao minh chỉ bảo cho. Chúng tôi trân trọng ghi ơn trứơc.

PL. 2507 Saigon. Tháng 3 Giáp Thìn

CHÁNH TRÍ hiệp thập

MỤC LỤC

Kính gửi độc giả

Bạch văn

lời nói đầu

Phẩm thứ 1: Tự (le sujet)

Phẩm thứ 2 : Phương tiện

Phẩm thứ 3: Thí dụ (la Parabole)

Phẩm thứ 4: Tín giải ( les inclinations)

Phẩm thứ 5: Dựơc thảo dụ ( les planets medi- cinnales)

Phẩm thứ 6: Thọ ký ( Les Predictions)

Phẩm thứ 7: Hóa thành dụ ( L`ancienne app – lication)

Phẩm thứ 8: Ngũ Bách đệ tử thọ ký (Prédiction relative aux 500 Religieux)

Phẩm thứ 9: Thọ Học, Vô học – nhân ký (prédiction relative à Ananda, à Râhula et aux 2.000 religieux).

Phẩm thứ 10: Pháp sư (L`Interprète de la Loi)

Phẩm thứ 11: Hiện Bảo Tháp ( L`apparition d`un stupa)

Phẩm thứ 12: Đề bà đạt-đa

Phẩm thứ 13 : Trì ( L`Effort)

Phẩm thứ 14: An lạc hạnh (La position commode)

Phẩm thứ 15 : Tùng Địa dõng xuất

Phẩm thứ 16: Như lai thọ lượng ( la durée de la vie du Tathâgata)

Phẩm thứ 17: Phân biệt công đức (Proportion des mérites)

Phẩm thứ 18: Tùy hỷ công đức ( Indication du mérite de la satisfaction)

Phẩm thứ 19: Pháp sư công đức ( Le Perfectionne – ment des sens)

Phẩm thứ 20: Thường Bất Khinh Bồ tát ( les Relig-iex sadâparibhuta)

Phẩm thứ 21: Như Lai thần lực ( Effect de la puissance surnaturelle du Tathâgata)

Phẩm thứ 22: Chúc lụy ( Le depôt)

Phẩm thứ 23: Dược Vương Bồ tát bổn sự (Ancienne méditation de Chaichadjyarâdja)

Phẩm thứ 24: Diệu Âm Bồ Tát ( le Bodhisattva gadgadasvara)

Phẩm thứ 25: Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn ( Le récit parfaitement heureux)

Phẩm thứ 26 : Đà la Ni ( les Formules Magiques)

Phẩm thứ 27: Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự (Ancienne médictation du roi Cubhavyuha)

Phẩm thứ 28: Phổ Hiền Bồ Tát khuyên phát ( Satisfaction de Samantabhadra)

Tồng kết kinh Pháp Hoa

Phụ chú về chữ Tâm

phap-hoa-huyen-nghia

Xem bản PDF:

Phap_Hoa_Huyen_Nghia_Mai_Tho_Truyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,815,342