Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647 tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc

28/05/202318:28(Xem: 2333)
Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647 tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc
Phật Đản Pháp Hoa 2023-001Phật Đản Pháp Hoa 2023-002Phật Đản Pháp Hoa 2023-003Phật Đản Pháp Hoa 2023-004Phật Đản Pháp Hoa 2023-005Phật Đản Pháp Hoa 2023-006Phật Đản Pháp Hoa 2023-007Phật Đản Pháp Hoa 2023-008Phật Đản Pháp Hoa 2023-009Phật Đản Pháp Hoa 2023-010Phật Đản Pháp Hoa 2023-011Phật Đản Pháp Hoa 2023-012Phật Đản Pháp Hoa 2023-013Phật Đản Pháp Hoa 2023-014Phật Đản Pháp Hoa 2023-015Phật Đản Pháp Hoa 2023-016Phật Đản Pháp Hoa 2023-017Phật Đản Pháp Hoa 2023-018Phật Đản Pháp Hoa 2023-019Phật Đản Pháp Hoa 2023-020Phật Đản Pháp Hoa 2023-021Phật Đản Pháp Hoa 2023-022Phật Đản Pháp Hoa 2023-023Phật Đản Pháp Hoa 2023-024Phật Đản Pháp Hoa 2023-025Phật Đản Pháp Hoa 2023-026Phật Đản Pháp Hoa 2023-027Phật Đản Pháp Hoa 2023-028Phật Đản Pháp Hoa 2023-029Phật Đản Pháp Hoa 2023-030Phật Đản Pháp Hoa 2023-031Phật Đản Pháp Hoa 2023-032Phật Đản Pháp Hoa 2023-033Phật Đản Pháp Hoa 2023-034Phật Đản Pháp Hoa 2023-035Phật Đản Pháp Hoa 2023-036Phật Đản Pháp Hoa 2023-037Phật Đản Pháp Hoa 2023-038Phật Đản Pháp Hoa 2023-039Phật Đản Pháp Hoa 2023-040Phật Đản Pháp Hoa 2023-041Phật Đản Pháp Hoa 2023-042Phật Đản Pháp Hoa 2023-043Phật Đản Pháp Hoa 2023-044Phật Đản Pháp Hoa 2023-045Phật Đản Pháp Hoa 2023-046Phật Đản Pháp Hoa 2023-047Phật Đản Pháp Hoa 2023-048Phật Đản Pháp Hoa 2023-049Phật Đản Pháp Hoa 2023-050Phật Đản Pháp Hoa 2023-051Phật Đản Pháp Hoa 2023-052Phật Đản Pháp Hoa 2023-053Phật Đản Pháp Hoa 2023-054Phật Đản Pháp Hoa 2023-055Phật Đản Pháp Hoa 2023-056Phật Đản Pháp Hoa 2023-057Phật Đản Pháp Hoa 2023-058Phật Đản Pháp Hoa 2023-059Phật Đản Pháp Hoa 2023-060Phật Đản Pháp Hoa 2023-061Phật Đản Pháp Hoa 2023-062Phật Đản Pháp Hoa 2023-063Phật Đản Pháp Hoa 2023-064Phật Đản Pháp Hoa 2023-065Phật Đản Pháp Hoa 2023-066Phật Đản Pháp Hoa 2023-067Phật Đản Pháp Hoa 2023-068Phật Đản Pháp Hoa 2023-069Phật Đản Pháp Hoa 2023-070Phật Đản Pháp Hoa 2023-071Phật Đản Pháp Hoa 2023-072Phật Đản Pháp Hoa 2023-073Phật Đản Pháp Hoa 2023-074Phật Đản Pháp Hoa 2023-075Phật Đản Pháp Hoa 2023-076Phật Đản Pháp Hoa 2023-077Phật Đản Pháp Hoa 2023-078Phật Đản Pháp Hoa 2023-079Phật Đản Pháp Hoa 2023-080Phật Đản Pháp Hoa 2023-081Phật Đản Pháp Hoa 2023-082Phật Đản Pháp Hoa 2023-083Phật Đản Pháp Hoa 2023-084Phật Đản Pháp Hoa 2023-085Phật Đản Pháp Hoa 2023-086Phật Đản Pháp Hoa 2023-087Phật Đản Pháp Hoa 2023-088Phật Đản Pháp Hoa 2023-089Phật Đản Pháp Hoa 2023-090Phật Đản Pháp Hoa 2023-091Phật Đản Pháp Hoa 2023-092Phật Đản Pháp Hoa 2023-093Phật Đản Pháp Hoa 2023-094Phật Đản Pháp Hoa 2023-095Phật Đản Pháp Hoa 2023-096Phật Đản Pháp Hoa 2023-097Phật Đản Pháp Hoa 2023-098Phật Đản Pháp Hoa 2023-099Phật Đản Pháp Hoa 2023-100Phật Đản Pháp Hoa 2023-101Phật Đản Pháp Hoa 2023-102Phật Đản Pháp Hoa 2023-103Phật Đản Pháp Hoa 2023-104Phật Đản Pháp Hoa 2023-105Phật Đản Pháp Hoa 2023-106Phật Đản Pháp Hoa 2023-107Phật Đản Pháp Hoa 2023-108Phật Đản Pháp Hoa 2023-109Phật Đản Pháp Hoa 2023-110Phật Đản Pháp Hoa 2023-111Phật Đản Pháp Hoa 2023-112Phật Đản Pháp Hoa 2023-113Phật Đản Pháp Hoa 2023-114Phật Đản Pháp Hoa 2023-115Phật Đản Pháp Hoa 2023-116Phật Đản Pháp Hoa 2023-117Phật Đản Pháp Hoa 2023-118Phật Đản Pháp Hoa 2023-119Phật Đản Pháp Hoa 2023-120Phật Đản Pháp Hoa 2023-121Phật Đản Pháp Hoa 2023-122Phật Đản Pháp Hoa 2023-123Phật Đản Pháp Hoa 2023-124Phật Đản Pháp Hoa 2023-125Phật Đản Pháp Hoa 2023-126Phật Đản Pháp Hoa 2023-127Phật Đản Pháp Hoa 2023-128Phật Đản Pháp Hoa 2023-129Phật Đản Pháp Hoa 2023-130Phật Đản Pháp Hoa 2023-131Phật Đản Pháp Hoa 2023-132Phật Đản Pháp Hoa 2023-133Phật Đản Pháp Hoa 2023-134Phật Đản Pháp Hoa 2023-135Phật Đản Pháp Hoa 2023-136Phật Đản Pháp Hoa 2023-137Phật Đản Pháp Hoa 2023-138Phật Đản Pháp Hoa 2023-139Phật Đản Pháp Hoa 2023-140Phật Đản Pháp Hoa 2023-141Phật Đản Pháp Hoa 2023-142Phật Đản Pháp Hoa 2023-143Phật Đản Pháp Hoa 2023-144Phật Đản Pháp Hoa 2023-145Phật Đản Pháp Hoa 2023-146Phật Đản Pháp Hoa 2023-147Phật Đản Pháp Hoa 2023-148Phật Đản Pháp Hoa 2023-149Phật Đản Pháp Hoa 2023-150Phật Đản Pháp Hoa 2023-151Phật Đản Pháp Hoa 2023-152Phật Đản Pháp Hoa 2023-153Phật Đản Pháp Hoa 2023-154Phật Đản Pháp Hoa 2023-155Phật Đản Pháp Hoa 2023-156Phật Đản Pháp Hoa 2023-157Phật Đản Pháp Hoa 2023-158Phật Đản Pháp Hoa 2023-159Phật Đản Pháp Hoa 2023-160Phật Đản Pháp Hoa 2023-161Phật Đản Pháp Hoa 2023-162Phật Đản Pháp Hoa 2023-163Phật Đản Pháp Hoa 2023-164Phật Đản Pháp Hoa 2023-165Phật Đản Pháp Hoa 2023-166Phật Đản Pháp Hoa 2023-167Phật Đản Pháp Hoa 2023-168Phật Đản Pháp Hoa 2023-169Phật Đản Pháp Hoa 2023-170Phật Đản Pháp Hoa 2023-171Phật Đản Pháp Hoa 2023-172
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/06/2023(Xem: 477)
Trong các thời khóa Khai Kinh của hệ Bắc truyền đều có tụng 4 câu kệ này, của Hoàng Đế Võ Tắc Thiên (Võ Hậu), suốt hơn ngàn năm nay vẫn chưa có ai làm bài tán thán “Khai Kinh” nào tuyệt diệu hơn: “Phật Pháp cao siêu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Nay con nghe thấy chuyên trì tụng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu”
10/06/2023(Xem: 856)
Sáng ngày 20 tháng Tư âm lịch (07/6/2023), sau nghi lễ Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức hòa cùng không khí trang nghiêm với các tự viện khắp đất nước, môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã tổ chức Lễ cung nghinh Xá lợi Cố Thượng toạ trụ trì Thích Chơn Thành, huý Tâm Chí, hiệu Tịnh Hạnh nhập ngôi Bảo Tháp mới hoàn tất xây dựng an trí ngoài sân trước bên phải ngôi Chánh điện của chùa.
09/06/2023(Xem: 869)
Quốc lễ Vesak PL.2567 – DL.2023, đại lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật: ngày Phật Đản sinh, ngày Phật Thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn, Hiệp hội Thanh niên Phật tử Indonesia (YBA) đã tổ chức một loạt các sự kiện cho công chúng thưởng lãm, nhằm nâng cao nhận thức về các gia trị phổ quát của đạo Phật và thúc đẩy sự hài hòa trong đa dạng xã hội.
08/06/2023(Xem: 758)
7 bước của đức Phật sơ sinh có ý nghĩa như vầy: Trong quá khứ có vô lượng chư phật ra đời được ghi trong kinh điển trải qua các a tăng kỳ. Gần đây của Kiếp Hiện Tại lần lượt đã có 6 vị phật ra đời, đó là: Đức Phật Tỳ Bà Thi Đức Phật Thích Khí Đức Phật Tỳ Xá Đức Phật Ca La Tôn Đại Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Đức Phật Ca Diếp
08/06/2023(Xem: 646)
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Phật đản, trong tâm tình tri ân đức Phật giáng trần cùng với tâm nguyện hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tôn đức tu hành nơi xứ Phật, vào sáng hôm qua ngày 6. 06 2023 chúng con, chúng tôi đã thực hiện viên mãn một buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Phật giáo tại Bangladesh Monastery thuộc khu vực Bồ Đề Đạo Tràng Bodhgaya India với sự bảo trợ của chư tôn đức Ni và chư Phật tử 4 phương... Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường International Maha Sangha, chư Tăng India, Tibet, Lào, Miến, Thái, Bangladesh, Campuchia, VN.(Chư Tăng thâm niên thọ nhận phong bì 1000INR kèm với 1 phần quà).
08/06/2023(Xem: 800)
Hơn 3.000 Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân do Hội đồng Trị sự kết hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại chùa Long Sơn (TP.Nha Trang).
08/06/2023(Xem: 12244)
Lễ Phật Đản PL 2567 (2023) tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada
06/06/2023(Xem: 1550)
Có câu “ Đời chỉ là một trường xuân mộng “ Thức tỉnh ai ơi đừng mơ giữa ban ngày Công hầu khanh tướng …chết cũng trắng tay Có gì phải lưu luyến, để lúc ra đi thanh thản !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567