Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
chua duc son (68)
Kính chúc mừng chùa Đức Sơn,
Bothwell, Tasmania , Úc Châu,

vừa có Chánh Điện mới nhân đại lễ Phật Đản 2647, 

 

Qua livestream, mừng thay Đại Lễ Phật Đản 2647, 

 cử hành tại Bothwell, Tasmania khác lạ năm nay.

Dấu hiệu Chánh pháp….

sẽ tồn tại vững mạnh tại nơi này 

Với lòng cung kính và tín tâm đã tỏ bày …

Khiến nhớ lại điều học được từ chư Tôn Đức! (1) 

Vì vi diệu thay, Thông điệp nhân ngày VESAK 

Của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ứng thực! (2) 

Trước ngày đại lễ …

Thiện nam, Tín nữ tuỳ khả năng đóng góp hết mình 

Đại Hồng chung, Tam  thế Phật ngự trị uy linh 

Từ vài năm trước….

Niệm  Phật đường Đức Sơn chưa có Chánh điện.

Đặc biệt năm nay Phật tử gắng sức thực hiện. 

 Chánh điện  trang nghiêm rồi …Tên đã được thay 

Từ đây Chùa Đức Sơn, 

được cung thỉnh kinh luật tạng từ tay….

Vị Thầy đầy đức độ, phục vụ và từ ái (3) 

Trong đạo từ, ý nghĩa Lễ Tắm Phật được chỉ dạy! 

Từng  người 

trang trọng thực hành  …cảm xúc trào dâng! 

Ngưỡng mộ thay, lòng tịnh tín với đấng cha lành 

Kính chúc mừng Chùa Đức Sơn lạc thành …

Và Đại Lễ Phật Đản 2647 đầy ý nghĩa !!!

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

Nam-mô Lâm-tì-ni viên, Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh,
 BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Melbourne 28/5/2023

Phật Tử Huệ  Hương 
———————-

(1) “Chánh pháp sẽ mạt không tuỳ thuộc vào số người đến chùa, mà tuỳ thuộc vào thái độ của Phật Tử đối với Chánh Pháp và cung kính khi được giảng dạy Chánh pháp” 

(2) Hãy cùng làm việc với nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người", Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong thông điệp Ngày Vesak.

(3) TT. Thích Nguyên Tạng Trụ trì Tu Viện Quảng Đức kiêm Tổng Thư ký hội đồng điều hành PGVNTNHN Úc Châu và Tân Tây Lan 

chua duc son (249)chua duc son (1)chua duc son (2)chua duc son (3)chua duc son (4)chua duc son (5)chua duc son (6)chua duc son (7)chua duc son (8)chua duc son (9)chua duc son (10)chua duc son (11)chua duc son (12)chua duc son (13)chua duc son (14)chua duc son (15)chua duc son (16)chua duc son (17)chua duc son (18)chua duc son (19)chua duc son (20)chua duc son (21)chua duc son (22)chua duc son (23)chua duc son (24)chua duc son (25)chua duc son (26)chua duc son (27)chua duc son (28)chua duc son (29)chua duc son (30)chua duc son (31)chua duc son (32)chua duc son (33)chua duc son (34)chua duc son (35)chua duc son (36)chua duc son (37)chua duc son (38)chua duc son (39)chua duc son (40)chua duc son (41)chua duc son (42)chua duc son (43)chua duc son (44)chua duc son (45)chua duc son (46)chua duc son (47)chua duc son (48)chua duc son (49)chua duc son (50)chua duc son (51)chua duc son (52)chua duc son (53)chua duc son (54)chua duc son (55)chua duc son (56)chua duc son (57)chua duc son (58)chua duc son (59)chua duc son (60)chua duc son (61)chua duc son (62)chua duc son (63)chua duc son (64)chua duc son (65)chua duc son (66)chua duc son (67)chua duc son (68)chua duc son (69)chua duc son (70)chua duc son (71)chua duc son (72)chua duc son (73)chua duc son (74)chua duc son (75)chua duc son (76)chua duc son (77)chua duc son (78)chua duc son (79)chua duc son (80)chua duc son (81)chua duc son (82)chua duc son (83)chua duc son (84)chua duc son (85)chua duc son (86)chua duc son (87)chua duc son (88)chua duc son (89)chua duc son (90)chua duc son (91)chua duc son (92)chua duc son (93)chua duc son (94)chua duc son (95)chua duc son (96)chua duc son (97)chua duc son (98)chua duc son (99)chua duc son (100)chua duc son (101)chua duc son (102)chua duc son (103)chua duc son (104)chua duc son (105)chua duc son (106)chua duc son (107)chua duc son (108)chua duc son (109)chua duc son (110)chua duc son (111)chua duc son (112)chua duc son (113)chua duc son (114)chua duc son (115)chua duc son (116)chua duc son (117)chua duc son (118)chua duc son (119)chua duc son (120)chua duc son (121)chua duc son (122)chua duc son (123)chua duc son (124)chua duc son (125)chua duc son (126)chua duc son (127)chua duc son (128)chua duc son (129)chua duc son (130)chua duc son (131)chua duc son (132)chua duc son (133)chua duc son (134)chua duc son (135)chua duc son (136)chua duc son (137)chua duc son (138)chua duc son (139)chua duc son (140)chua duc son (141)chua duc son (142)chua duc son (143)chua duc son (144)chua duc son (145)chua duc son (146)chua duc son (147)chua duc son (148)chua duc son (149)chua duc son (150)chua duc son (151)chua duc son (152)chua duc son (153)chua duc son (154)chua duc son (155)chua duc son (156)chua duc son (157)chua duc son (158)chua duc son (159)chua duc son (160)chua duc son (161)chua duc son (162)chua duc son (163)chua duc son (164)chua duc son (165)chua duc son (166)chua duc son (167)chua duc son (168)chua duc son (169)chua duc son (170)chua duc son (171)chua duc son (172)chua duc son (173)chua duc son (174)chua duc son (175)chua duc son (176)chua duc son (177)chua duc son (178)chua duc son (179)chua duc son (180)chua duc son (181)chua duc son (182)chua duc son (183)chua duc son (184)chua duc son (185)chua duc son (186)chua duc son (187)chua duc son (188)chua duc son (189)chua duc son (190)chua duc son (191)chua duc son (192)chua duc son (193)chua duc son (194)chua duc son (195)chua duc son (196)chua duc son (197)chua duc son (198)chua duc son (199)chua duc son (200)chua duc son (201)chua duc son (202)chua duc son (203)chua duc son (204)chua duc son (205)chua duc son (206)chua duc son (207)chua duc son (208)chua duc son (209)chua duc son (210)chua duc son (211)chua duc son (212)chua duc son (213)chua duc son (214)chua duc son (215)chua duc son (216)chua duc son (217)chua duc son (218)chua duc son (219)chua duc son (220)chua duc son (221)chua duc son (222)chua duc son (223)chua duc son (224)chua duc son (225)chua duc son (226)chua duc son (227)chua duc son (228)chua duc son (229)chua duc son (230)chua duc son (231)chua duc son (232)chua duc son (233)chua duc son (234)chua duc son (235)chua duc son (236)chua duc son (237)chua duc son (239)chua duc son (240)chua duc son (241)chua duc son (242)chua duc son (243)chua duc son (244)chua duc son (245)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/06/2023(Xem: 458)
Trong các thời khóa Khai Kinh của hệ Bắc truyền đều có tụng 4 câu kệ này, của Hoàng Đế Võ Tắc Thiên (Võ Hậu), suốt hơn ngàn năm nay vẫn chưa có ai làm bài tán thán “Khai Kinh” nào tuyệt diệu hơn: “Phật Pháp cao siêu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Nay con nghe thấy chuyên trì tụng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu”
10/06/2023(Xem: 847)
Sáng ngày 20 tháng Tư âm lịch (07/6/2023), sau nghi lễ Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức hòa cùng không khí trang nghiêm với các tự viện khắp đất nước, môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã tổ chức Lễ cung nghinh Xá lợi Cố Thượng toạ trụ trì Thích Chơn Thành, huý Tâm Chí, hiệu Tịnh Hạnh nhập ngôi Bảo Tháp mới hoàn tất xây dựng an trí ngoài sân trước bên phải ngôi Chánh điện của chùa.
09/06/2023(Xem: 854)
Quốc lễ Vesak PL.2567 – DL.2023, đại lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật: ngày Phật Đản sinh, ngày Phật Thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn, Hiệp hội Thanh niên Phật tử Indonesia (YBA) đã tổ chức một loạt các sự kiện cho công chúng thưởng lãm, nhằm nâng cao nhận thức về các gia trị phổ quát của đạo Phật và thúc đẩy sự hài hòa trong đa dạng xã hội.
08/06/2023(Xem: 751)
7 bước của đức Phật sơ sinh có ý nghĩa như vầy: Trong quá khứ có vô lượng chư phật ra đời được ghi trong kinh điển trải qua các a tăng kỳ. Gần đây của Kiếp Hiện Tại lần lượt đã có 6 vị phật ra đời, đó là: Đức Phật Tỳ Bà Thi Đức Phật Thích Khí Đức Phật Tỳ Xá Đức Phật Ca La Tôn Đại Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Đức Phật Ca Diếp
08/06/2023(Xem: 635)
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Phật đản, trong tâm tình tri ân đức Phật giáng trần cùng với tâm nguyện hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tôn đức tu hành nơi xứ Phật, vào sáng hôm qua ngày 6. 06 2023 chúng con, chúng tôi đã thực hiện viên mãn một buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Phật giáo tại Bangladesh Monastery thuộc khu vực Bồ Đề Đạo Tràng Bodhgaya India với sự bảo trợ của chư tôn đức Ni và chư Phật tử 4 phương... Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường International Maha Sangha, chư Tăng India, Tibet, Lào, Miến, Thái, Bangladesh, Campuchia, VN.(Chư Tăng thâm niên thọ nhận phong bì 1000INR kèm với 1 phần quà).
08/06/2023(Xem: 787)
Hơn 3.000 Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại lễ tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân do Hội đồng Trị sự kết hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại chùa Long Sơn (TP.Nha Trang).
08/06/2023(Xem: 11410)
Lễ Phật Đản PL 2567 (2023) tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada
06/06/2023(Xem: 1544)
Có câu “ Đời chỉ là một trường xuân mộng “ Thức tỉnh ai ơi đừng mơ giữa ban ngày Công hầu khanh tướng …chết cũng trắng tay Có gì phải lưu luyến, để lúc ra đi thanh thản !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567