Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

The 2019 Australian Observance of the United Nations Day of Vesak in Sydney

05/05/201905:03(Xem: 1309)
The 2019 Australian Observance of the United Nations Day of Vesak in Sydney
2019 AUSTRALIAN OBSERVANCE OF THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK
 
The 2019 Australian Observance of the United Nations Day of Vesak, commemorating the birth, enlightenment and passing away of The Lord Buddha was held over two days, Friday May 3 and Saturday May 4, at Parliament House and Belmore Park, Sydney, respectively. 
 
Marking the 20th anniversary of the United Nations Day Of Vesak, an intimate gathering consisting of both ordained and lay Buddhist practitioners, along with members of federal, state and local governments, and representatives from the United Nations, was held on Friday May 3 at Parliament House. 
 
During the 9.30-11.30am event, there were meaningful and heartfelt speeches given by distinguished guests, as well as music performances, followed by late morning tea and snacks, and a chance to mingle. A lovely and enjoyable time was had by all in attendance. 
 
On Saturday May 4, the public celebration was held from 9.30am to 12.30pm at Belmore Park in Sydney. The event was well attended by hundreds of enthusiastic and happy Buddhists and Non-Buddhists from around Sydney, and from around Australia, as well as some international guests.

The formal proceedings of this most auspicious event began at 10am with a warm welcome from the Buddhist Federation Of Australia, a formal procession and traditional Buddhist chanting in the Pali, Vietnamese and Tibetan languages, by representatives from the monastic communities of the three major Buddhist traditions of Theravada (School of the Elders), Mahayana (Great Vehicle) and Vajrayana (Diamond Vehicle). 

Also included in the program was a wonderful guided meditation, which was warmly appreciated by all participants, and an 
insightful explanation on the significance and purpose of making offerings and accumulating merit, in every aspect of our lives, both individually and collectively.

The formal proceedings were rounded out with 
food offerings made to the monastic community, and a Bathing of the Baby Buddha Ceremony, as well as live music performances, and a delicious vegetarian lunch.

All in attendance had a wonderful time, with smiles all around. 
We look forward to next years celebration. May we all be well and happy. 

By Dharma Teacher Andrew Williams
Vesak 2643-Sydney_Uc chau (1)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (2)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (3)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (4)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (5)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (6)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (7)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (8)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (9)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (10)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (11)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (12)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (13)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (14)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (15)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (16)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (17)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (18)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (19)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (20)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (21)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (22)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (23)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (24)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (25)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (26)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (27)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (28)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (29)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (30)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (31)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (32)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (33)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (34)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (35)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (36)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (37)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (38)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (39)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (40)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (41)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (42)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (43)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (44)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (45)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (46)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (47)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (48)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (49)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (50)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (51)Vesak 2643-Sydney_Uc chau (52)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/05/201917:58(Xem: 1694)
Thư Mời Tham Dự Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Bảo Minh, Victoria, Úc Châu
10/05/201917:40(Xem: 797)
Thương kiếp sống chúng sanh đầy nhiệt não Nẻo luan hồi sanh tử mãi vào ra Lìa cung vua Đâu Suất giánh Ta bà Đem ánh đạo mở khai chân giác lộ
10/05/201917:35(Xem: 893)
Đất thiên rung chuyển nhạc trời, Ngàn hoa rộ nở sáng ngời Tỳ Ni. Đóa sen bảy báu bước đi, Đạo vàng lan tỏa khắp vì độ tha.
09/05/201907:07(Xem: 1272)
Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Pháp Quang, Brisbane, Chủ Nhật 19/5/2019
07/05/201919:11(Xem: 1025)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản lần Thứ 2643 - 2019 Tại Chùa Giác Nhiên, New Zealand, Chủ nhật, ngày 5/5/2019 ( 1/4/ kỷ hợi
07/05/201910:13(Xem: 1240)
Kính dâng Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa về tham dự Đại Lễ Phật Đản 2643 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu Niềm hỷ lạc ...dự đón mừng Lễ Hội ! Khánh Đản lần hai sáu bốn ba, Thị hiện trần gian ...Thái tử Sĩ Đạt Ta Ngài thành Phật ...thể nghiệm lý chân vô tận.
07/05/201906:05(Xem: 836)
Mừng Phật Đản (Phật lịch 2016 năm 1974) Hoa-nghiêm chợt tỉnh kiếp nào xưa, cho tấm lòng Xuân đẹp mấy bờ! Chuông khánh Hàn-san đêm Nhiệt đới, thuyền vào… tay ngọc rắc như mưa.
07/05/201905:52(Xem: 674)
Đã chín trăm ngàn kiếp phù du trôi qua Từ phút Tình thương nhập thể chói loà. Trên giòng Thời gian hợp tan bao nhiêu đời tinh đẩu; Tới nay: thế kỷ Hai mươi sáu Vừa Tám tuổi phương phi. Lũ chúng con ngửa mặt chắp tay quỳ Hướng nẻo sông Hằng nước Phật, Cất tiếng niệm ngân vang chín tầng trời đất: Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni!
05/05/201908:22(Xem: 834)
Thông Điệp Phật Đản PL 2549 (TL 2005) của Đức Đệ Tứ Tăng Thống HT Thích Huyền Quang