Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương Trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần 12 và Lễ Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức

05/12/201905:11(Xem: 3725)
Chương Trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần 12 và Lễ Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức

Logo-le hiep ky 2021logo chu nien 31 nam tv quangduc
Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

Chương trình
ĐẠI LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ – NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 12

LỄ MỪNG CHU NIÊN 30 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ Thứ Năm 21 đến Chủ Nhật 24/10/2021

 THỨ NĂM, NGÀY 21/10/2021 (16/09/Tân Sửu)

08h30 : Cung đón Chư Tôn Đức và Các Phái Đoàn ghi danh

10h00 : Lễ Khai Kinh Hoàn Nguyện, Cúng Ngọ, Cúng tiến Chư Hương Linh
12h00 : Thọ trai (trai đường)

14h00 : Khóa Lễ Tụng Kinh Hoàn Nguyện

15h00 : Phiên họp Chư Tôn Đức Tăng Già 4 Châu

17h30 : Dược Thực (trai đường)
19h30 : Cung an chức sự & Tiền Hội Nghị

22h00 : Chỉ Tịnh.


THỨ SÁU, NGÀY 22/10/ 2021 (17/09/Tân Sửu)

06h00 : Công Phu Lăng Nghiêm (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

10h00 : Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Kỳ 12

12h00 : Thọ trai (trai đường)

14h00 : Hội thảo Hoằng Pháp

18h30 : Dược Thực (trai đường)

20h00 : Hội thảo chủ đề “Vai Trò Cư Sĩ & Gia Đình Phật Tử”

22h00 : Chỉ Tịnh.


THỨ BẢY, NGÀY 23/10/ 2021 (18/09/Tân Sửu)

06h00 : Công Phu Lăng Nghiêm Lễ Bố Tát Tụng Giới (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : Hội thảo 1,  “Tổ Giác Tiên, Hành Trạng và Sự Nghiệp” (HT Thích Tín Nghĩa và HT Thích Tánh Thiệt)

12h00 : Thọ trai (trai đường)

13h00 : Giảng Pháp cho Đại Chúng Phật tử

14h00 : Hội thảo 2, “Sư Trưởng Như Thanh và Sự Nghiệp thành lập Ni Bộ Nam Việt đến Ni Bộ Bắc Tông” (NT Thích Nữ Giới Châu, NT Thích Nữ Diệu Phước & NS Thích Nữ Diệu Trạm)

16h00 : Hội thảo 3, Tổng kết (HT. Thích Nguyên Siêu)

18h30 : Dược thực (trai đường)

20h00 : Lễ Khánh Tuế Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng 50 Hạ LạpTrà đàm, văn nghệ

22h00 : Chỉ tịnh.


CHỦ NHẬT, NGÀY 24/10/ 2021 (19/09/Tân Sửu)

06h00 : Công Phu Lăng Nghiêm. Lễ Lạy Thù Ân (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, NGÀY VỀ NGUỒN 12 (có chương trình riêng)

Lễ Hoàn Nguyện & Mừng Chu Niên 31 năm (1990-2021) Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (có chương trình riêng)

11h50: Chụp hình lưu niệm

12h00 : Cúng dường Trai Tăng

15h00 : Trai Đàn Chẩn Tế, Bạt Độ Âm Linh Cô Hồn

18h00 : Dược thực và tiễn đưa Chư Tôn Đức và quan khách ra vềGhi chú :       

1/ Tất cả các buổi Hội Thảo được mở rộng cho tất cả tứ chúng đồng tham dự để hiểu rõ và đóng góp ý kiến.

2/ Chương trình Đại Lễ có thể tùy nghi thay đổi vài chi tiết kính xin chư Tôn Đức liễu tri và hoan hỷ cho.

3/ Xin Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hoan hỷ báo chuyến bay đến và rời Tu Viện Quảng Đức để Ban Tổ Chức tiện bề sắp xếp cho chu đáo.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
97,381,926