Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lịch giảng dạy tại Khóa An Cư kỳ 18

27/06/201708:42(Xem: 3514)
Lịch giảng dạy tại Khóa An Cư kỳ 18

 

CHƯƠNG TRÌNH

TU HỌC 10 NGÀY
TẠI KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ KỲ 18
Ở CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC

  

Thứ Hai, 10-07-2017

05.00am: thức chúng
05.45am: Lễ kiết giới, khai chung bảng, khai Kinh bạch Phật

08: 00am: Tiểu thực

09.am-11.00am: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Nguyên Tạng – TT Viên Trí)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

 

Thứ  Ba, 11-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bảo Lạc)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
02.30pm-03.30pm: Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  (TT Đạo Hiển)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Hạnh Hiếu – TT Đạo Hiển)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnhThứ Tư, 12-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Trường Sanh)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:  
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bảo Lạc)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: HT Trường Sanh, HT Bổn Điền)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (ĐĐ Thông Tuệ)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Thứ Năm, 13-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Bổn Điền)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Công phu chiều

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
 *Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Trường Sanh)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: NS Tâm Lạc, NS Viên Thông)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Tịnh Giác)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 


Thứ Sáu, 14-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nguyên Trực)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Trường Sanh)
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)
07.pm-09.30pm: Hội Đồng Giáo Phẩm họp định kỳ

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Bổn Điền)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Nhuận Chơn, TT Phổ Huân)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Tịnh  Giác)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


 

Thứ Bảy, 15-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Huyền Tôn)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-03.30pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

04.00pm-05.15pm: Lược Khoa Chẩn Tế Thí Thực Cô Hồn

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn, HT Thích Minh Hiếu)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Đạo Nguyên, TT Viên Tịnh)
* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (SC Nguyên Khai)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh 

Chủ Nhật, 16-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Quảng Ba)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Húy Nhật 4 Đời Tăng Thống; Lễ Tiểu Tường  & Hoàn Nguyện Bảo Tháp Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Tịnh Minh)
* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Phổ Hương, TT Đạo Thông)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (SC Huệ Nhẫn)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

 

Thứ Hai, 17-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Minh Hiếu)
07.30am: Tiễu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am:
*Tăng Ni Hội thảo về  Luật điều hành các Tổ Chức Bất Vụ Lợi

* Phật tử Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp tại Chánh Điện
11.45am:  Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)

03.00pm-10.00pm: Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ

04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
* Ni Chúng thảo luận về giới luật (Hội Đồng Điều Hành họp định kỳ )

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện (Giảng sư: TT Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phẩm)  

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (TT Hạnh Hiếu)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ  Ba, 18-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (TT Tâm Phương)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: thọ trì Đại Bi Sám Pháp  
11.45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực
07.pm-07.30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

07.40pm-09.00pm:
*Tăng Ni thảo luận về Giới Luật tại Tổ Đường (HT Quảng Ba)

* Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện  (Giảng sư: TT Thiện Hiền, TT Giác Tín)

* Hướng dẫn Lớp Thanh Niên Phật Tử  tại Đoàn Quán GĐPT (ĐĐ Hạnh Phẩm)

09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh

 

Thứ Tư, 19-07-2017
05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Công phu khuya và khai thị (HT Nhật Tân)
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Tăng Ni & Phật tử: Hội Thảo Phật Pháp tại Đoàn Quán GĐPT (Chủ Tọa: HT Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba)
11.45am: Quá Đường &  Kinh hành niệm Phật
01.00pm: Chỉ tịnh

02.30pm-04.00pm: Thọ Trì Kinh Pháp Hoa (Tăng Ni và Phật tử)
04.45pm: Mông Sơn Thí Thực

05.30pm: Dược thực

07.00pm-09.00pm: Thiền Trà Đạo Tình (HT Trường Sanh)
09.30pm-10.00pm: Hô Canh và Tọa Thiền
10.30pm: Chỉ tịnh


Thứ Năm, 20-07-2017

 

05.00  Thức chúng
05.45am: Hô canh tọa thiền
06.00am-07.15am: Lễ Tự Tứ & Giải Chế
07.30am: Tiểu thực
08.00am: Chấp tác, công quả
09.00am-11.00am: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 18
11.45am: Thọ trai

Buổi chiều:  Hoàn mãn, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử hồi quy bốn xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn