Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

29/03/201509:11(Xem: 5726)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

tuvienquangduc_3
tu vien quang ductu vien quang duc-2tu vien quang duc-3

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa

đã cúng dường hộ trì Tam Bảo
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ 

 1. HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200
 2. Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300
 3. Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert)
 4. Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan)
 5. Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400
 6. Tâm Thư (Sydney): $200
 7. Nguyên Quảng Hương: $200
 8. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500
 9. Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000
 10. Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 11. Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $200
 12. Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500
 13. Khánh Vân, Khánh Linh: $100
 14. Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200
 15. Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000
 16. Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200
 17. Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500
 18. Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (hồi hướng cho con trai Bùi Vũ Duy): $1000
 19. Phan Thị Huyền Linh (hồi hướng cho chồng Nguyễn Hữu Thọ): $1,500
 20. Trang Nguyễn: $100
 21. Nguyên Ngọc, Diệu Danh (Germany): $400
 22. Mai thị Tái, Paul Anthony & Tuấn Việt (hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Yến): $3000
 23. Đình Hải, Hồng Hạnh: $500
 24. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $300
 25. Đồng Túy: $500
 26. Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường (hồi hướng cho Cô Hương Linh Lai Thị Mùi, pd: Tịnh Phước): $500
 27. Tiến sĩ Lâm Như Tạng, Y Sĩ Ngọc Bích, Dr Như Uyên: $300
 28. Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ: $100
 29. Thiều Văn Bình, pd: Quảng Tịnh: $100
 30. Huệ Hương Lê Thị Hương: $1000
 31. Nguyên Nhật Tịnh: $200
 32. Diệu Đức Phương Tâm (Sydney): $500
 33. Diệu Đài Nguyễn Khánh Vân (hồi hướng cho Thân Phụ: Nguyễn Trọng Châu, pd: Chánh Bảo): $400
 34. Liên Huệ và Gia đình: $800
 35. Thanh Phi, Đào Thị Sáu $200 (TP)

 36. Huệ Hương (St Albans) $50 (TP)

 37. Diệu Hương: $100 (TP)

 38. Tâm Hoa, Tâm Thành Liêm Hồ: $500 (TP)

 39. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 40. Niệm Đức Dương Nghiệp Huân (hồi hướng cho Phụ Thân Dương Hồng Tuân, pd: Minh Đạt): $250
 41. N. Quảng Lương, N. Quảng Duyên (hồi hướng cho HL Thiện Chánh Phạm Xuân Tự): $300
 42. Tâm Quang Nguyễn Thanh Nguyệt (hồi hướng cho HL Thân Phụ Thiện Thọ Nguyễn Văn Chính): $2000
 43. Quảng Thiện, Quảng Ngộ (hồi hướng cho chị Quảng Mỹ Dương Mỹ Chu): $1000
 44. Chung Ngọc Mai, Chung Muối và Du Anh Kiệt (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $600
 45. Thiều Minh Mạnh Minh Chơn & Hoa Nghiêm (hồi hướng cho Mẹ Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $1000
 46. Thơ Thiều (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $300
 47. Nguyên Quảng Hương (hồi hướng cho Cụ bà Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $100
 48. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình (hồi hướng cho HL Mẫu thân: Diệu Ngộ Lê Thị Cấp): $2000
 49. Thiều Dương Minh Thuận Daniel (hồi hướng cho Bà Nội Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ): $2000)
 50. Diệu Tâm Huỳnh Kim Huê: $100
 51. HL Trần Ngọc Phượng: $100
 52. HL Lệ An Dương Chiêu Bình: $100
 53. Diệu Từ Lê Thị Lựu: $200
 54. Phan Thị Huyền Linh: $250
 55. Long Tuyền (hồi hướng cho Mẫu thân Lý Thị Lan, pd: Tịnh Hòa): $500
 56. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200
 57. Phước Duyên (Trinh): $100
 58. Quảng Bảo Quý: $100
 59. Thị Trường (Nguyễn Thị Vĩnh): $200
 60. GĐ Trần Thị Kim Loan (hồi hướng cho chồng, Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm): $2000
 61. GĐ Võ Thanh Phong & N. Quảng Ngọc Kim Tươi (hồi hướng cho Cha Võ Văn Vàng): $2000
 62. Huệ Hương: $500
 63. Nguyên Quảng Cường & Nguyên Quảng Thịnh: $200
 64. Diệu Chơn (Giàu): $200
 65. Trần Liên Phát $10

 66. HL Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $400

 67. Thiện Bảo Steve $50

 68. HL Vương Bình & HL Vương Kích Dũng $400

 69. Quảng Thi Giàu $100

 70. Quảng Bảo Quý $100

 71. Ẩn danh $85

 72. Nguyên Nhật Tịnh $50

 73. Lâm Thị Hồng Hoa $200 (Vu Lan )

 74. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $1,700
 75. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 76. Hương Linh Cụ Ông Võ Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 77. Hương Linh Lê Mai Nhựt Hồ: $1000
 78. Hương Linh Ngô Thị Kiễu, pd: Diệu Chánh: $1000
 79. Hương Linh Nguyễn Quang Thiện, pd: Thiện Lương: $200
 80. Hương Linh Nguyễn Văn Lợi: $125
 81. Hương Linh Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm: $1000
 82. Hương Linh Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác: $1000
 83. Chúc Ngân: $100
 84. Ms. Ánh: $100
 85. Bùi Hồng Hải: $100
 86. Hồng Hạnh: $100
 87. Phạm Thị Ngọc Thoại: $100
 88. Ẩn Danh: $30
 89. Cụ Bà Diệu Ngọc (Úm): $600
 90. Quảng Niệm, Quảng Mẫn, Quảng Giải, Nhẫn Lê: $1000
 91. HL Lưu Tấn Thìn: $200
 92. Gia đình Nguyên Quảng Tựu: $700
 93. Diệu Tuyết - Nguyên Quảng Tánh: $1000
 94. Lê Thị Thu Hương: $300
 95. Minh Hùng: $200
 96. Huệ Thường: $200
 97. Huệ Xuân: $100
 98. HL Lê Văn Bắc, pd: Pháp Thiện: $300
 99. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho Thân Phụ Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác): $1,600
 100. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (04/12/2021): $1,000
 101. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (20/11/2021): $2,500
 102. Quảng Diệu Hạnh (hồi hướng cho HL Nguyễn Thanh Hường): $300
 103. Nguyên Nhật Mỹ (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thị Hai): $1000
 104. Tâm Quang (hồi hướng cho HL Mẹ Huỳnh Thu Hà): $2000
 105. Phòng Phát Hành Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $800
 106. Gian hàng đồ chay Tu Viện Quảng Đức (11/12/2021): $2,000
 107. Đình Hải & Hồng Hạnh Tú Hoài: $1000 (sơn tượng Phật chuẩn bị Tết)
 108. Huệ Đức (hồi hướng cho HL em gái Nguyễn T Hồng Nga): $1000
 109. Ẩn Danh: $70
 110. Tâm An: $150
 111. Như Trí (Perth): $200
 112. Tâm Hiếu, Nguyên Trực (USA): $241.40
 113. Trúc Ngọc, Minh Phượng: $300
 114. Cụ Bà Nguyên Cần: $500
 115. Nguyên Nhật Tịnh: $500
 116. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $500
 117. Hương linh Từ Tô Nữ, pd: Tín Như: $500
 118. Hương linh Nguyễn Văn Học, pd: Trí Tánh: $500
 119. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 28/11/2021: $1,100
 120. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 19/12/2021: $1,300
 121. Phòng Phát Hành (Tâm An) ngày 12/12/2021: $800
 122. Huyền Linh: $200
 123. Long Tuyền: $100
 124. Thiện Tịnh & Diệu Liên: $200
 125. Nguyễn Thị Minh Chính: $200
 126. Quảng Thi (Giàu): $100
 127. Linh Bùi: $50
 128. Ẩn danh: $70
 129. Ẩn danh: $100
 130. Cindy Lê: $200
 131. Khánh Tuyền: $500
 132. Thiên Hoàng Nguyễn: $50
 133. Võ Thị Gặp, pd: Diệu Ngộ: $200
 134. Diệu Ngọc: $100
 135. Trần Nguyệt Huê: $50
 136. Nguyên Quảng Chơn: $200
 137. Hứa Thanh Quang, pd: Tịnh Quang:$100
 138. Diệu Thơm, Đình Bằng: $500
 139. Nguyên Quảng Duyên (Loan): $500
 140. Thuận Lợi (hồi hướng cho HL Cha Nguyễn Hữu Phong, pd: N.T.Chánh): $500
 141. Nguyên Thảo-N.Tân (hồi hướng cho HL Tiêu Thanh, pd: Chánh Trung): $1000
 142. Diệu Đắc & Gia đình (hồi hướng HL Nguyễn Thị Đặng, pd: Viên Ngọc): $1,500
 143. Thanh Phi (hồi hướng cho HL Mẹ Đào Thị Sáu, pd: Thanh Liên): $1000
 144. Gian hàng thực phẩm chay (26/12/2021): $2000
 145. Lê Minh Quang, pd: Chánh Huệ Ngọc & Nguyễn Thị Kim Loan, pd: Nguyên Hảo: $300
 146. Phật tử ẩn danh: $500

 147. Viên Ngọc Kim Anh: $100
 148. Trần Thị Hoàng Diễm $100

 149. Ẩn danh $100

 150. Vương Kim Ngọc $70

 151. Gian hàng thực phẩm chay (1101/2021): $1,500


(đang cập nhật)


Xem danh sách ủng hộ giúp VN
Xem danh sách ủng hộ giúp Ấn Độ
Xem danh sách cúng dường Lễ Vu Lan

Xem danh sách ủng hộ Hội Đồng Hoằng Pháp
- Xem danh sách cúng dường Hộ Trì Tam Bảo TV Quảng ĐứcXin cảm ta và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ


🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


  facebook-1

***
youtubeGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn