Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương Trình Tổng Quát Chiêm Bái Phật Ngọc Và Khóa Tu Học Tại Chùa Trúc Lâm - Chicago 2011

15/04/201112:25(Xem: 3364)
Chương Trình Tổng Quát Chiêm Bái Phật Ngọc Và Khóa Tu Học Tại Chùa Trúc Lâm - Chicago 2011

Phat Ngoc_Chua Truc Lam_Chicago (16)Phat Ngoc_Chua Truc Lam_Chicago (136)

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC

TẠI CHÙA TRÚC LÂM, CHICAGO, ILLINOIS, USA

Từ Thứ Tư: Ngày 20/04/2011 đến Thứ Bảy: Ngày 30/04/2011

------------- oOo ------------

Thứ Tư: Ngày 20/04 /2011

06:00 PM Lễ An Vị Bảo Tượng Phật Ngọc tại Lễ Đài

08:00 PM Tiếp Tục Trang Hoàn Lễ Đài Phật Ngọc

Thứ Bảy: Ngày 23/04 /2011

01:00 PM Hát Mừng Đạo Hữu Phật Tử về Chiêm Bái Phật Ngọc

06:00 PM Lễ Khai Mạc Cung Nghinh Phật Ngọc {Hình}

08:00 PM Văn Nghệ Kính Mừng Phật Ngọc

Chủ Nhật: Ngày 24/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Chiêm Ngưỡng Xá Lợi Chư Bồ Tát Thánh Tăng

10:00 AM Thuyết Pháp (H.T. Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng)

11:00 AM Lễ Húy Nhật Cố Đại Lão H.T. Thích Trí Thủ {Hình}

12:00 NN Lễ Cúng Dường Trai Tăng

02:00 PM Chiêm Ngưỡng Xá Lợi Chư Bồ Tát Thánh Tăng

03:00 PM Thuyết Pháp (H.T. Thích Minh Đạt thuyết giảng)

04:30 PM Giới Đàn Bồ Tát Tại Gia, Thập Thiện, Tam Quy Ngũ Giới

06:00 PM Dược Thực

07:00 PM Lễ Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới {Hình}

08:00 PM Văn Nghệ Cúng Dường Phật Ngọc

Thứ Hai: Ngày 25/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Thuyết Pháp

Thứ Ba: Ngày 26/04/2011 (Phái đoàn Hoằng Pháp đến Chùa Trúc Lâm)

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc {Hình}

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Pháp đoàn Hoằng Pháp khai mạc khóa tu {Hình}

Thứ Tư: ngày 27/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (TT Thích Thông Triết) {Hình}

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Thuyết Pháp ( ĐĐ Thích Thiện Đạo) {Hình}

Thứ Năm: Ngày 28/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (ĐĐ Thích Thánh Trí) {Hình}

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

03:30 PM Công Phu Chiều – Thí Thực

06:00 PM Dược Thực

08:00 PM Ngồi Thiền, Nhiểu Phật, Lễ Bái Phật Ngọc

08:30 PM Thuyết Pháp (TT Thích Nguyên Tạng){Hình}

Thứ Sáu: Ngày 29/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (ĐĐ Thích Hạnh Tuệ) {Hình}gif-new

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

02:00 PM Tụng Kinh Pháp Hoa – Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

04:00 PM Chạy Đàn Trì Chú Phổ Am Cầu Siêu Bạt Độ{Hình}gif-new

07:00 PM Văn Nghệ Cúng Dường Phật Ngọc

Thứ Bảy: Ngày 30/04/2011

06:00 AM Công Phu Khuya, Nhiểu Phật Lễ Bái Phật Ngọc

07:00 AM Điểm Tâm

08:00 AM Tụng Kinh Pháp Hoa - Lễ Bái Hồng Danh Phật Bồ Tát

09:00 AM Thuyết Pháp (TT Thích Nguyên Tạng & ĐĐ Thích Hạnh Đức)

11:00 AM Cúng Ngọ Lễ Bái Phật Ngọc

12:00 NN Ngọ Trai

01:00 PM Lễ Phật Đản Hội Phật Tử Buddhist Council of the Midwest

02:00 PM Hướng Dẫn Tọa Thiền (Buddhist Council of the Midwest)

03:00 PM Thuyết Pháp (H.T. Thích Như Điển thuyết giảng)

04:30 PM Văn Nghệ Mừng Phật Đản (Buddhist Council Midwest)

06:00 PM Dược Thực

06:30 PM Văn Nghệ Văn Hóa Dân Tộc

08:30 PM Lễ Bế Mạc Tiễn Đưa Phật Ngọc


Phat Ngoc_Chua Truc Lam_Chicago (15)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn