Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thuyền Từ Bát Nhã (Cảm tác khi nghe TT Nguyên Tạng giảng Bát Nhã Tâm Kinh)

24/03/202319:03(Xem: 639)
Thuyền Từ Bát Nhã (Cảm tác khi nghe TT Nguyên Tạng giảng Bát Nhã Tâm Kinh)
tt nguyen tang (1)tt nguyen tang (3)tt nguyen tang (4)tt nguyen tang (5)tt nguyen tang (8)tt nguyen tang (13)tt nguyen tang (16)tt nguyen tang (17)

Thuyền Từ Bát Nhã 

Cảm tác khi nghe TT Nguyên Tạng giảng Bát Nhã Tâm Kinh
Kính dâng TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng cùng quý Phật tử nghe Pháp hôm nay trên Zoom & Facebook OnlineĐược nghe Thầy giảng Tâm kinh
Bỗng nhiên chợt thấy lòng mình xuyến xao
Đời người lắm nỗi lao đao
Buồn vui sướng khổ biết bao lụy phiền
Đạo đời luôn gặp chướng duyên
Thị phi nhơn ngã liên miên không rời
Nghe kinh hiểu rõ phải thời
Siêng năng trì tụng hiểu lời khuyến tu
Trần gian huyễn cảnh sa mù
Đều là giả tướng phù du hão huyền
Tâm kinh Bát Nhã là thuyền
Giúp người vượt thoát chốn chuyên khổ sầu
Quán chiếu ngũ uẩn bấy lâu
Chỉ là giả hợp chứ đâu thật là
Lời kinh suy gẫm hiểu ra
muôn pháp thể tánh chỉ là không ngơ.
Có thì có đó chẳng ngờ
Một duyên đứt đoạn Có thời rã ngay
Xưa nay ngũ uẩn thân này
Tưởng là thật có nào hay tạm thời
Nên ta cứ mãi chơi vơi
Giữa dòng sanh tử bao đời đến đi
Lời Thầy ta phải khắc ghi
Quán không vạn pháp chẳng si, tâm cầu
Ý Kinh Bát Nhã thâm sâu
Làu thông, quán chiếu ngõ hầu hiểu ra
Thật tướng Bát Nhã ấy là
Chánh nhân Phật tánh cũng là nghĩa Không
Hiểu rồi ta hãy thong dong
Lên thuyền Bát Nhã cõi Không xuôi về.
Yết đế, yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha!

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát
Melbourne 24/3/2023
Phật tử Thanh Phi
(xem bài cùng tác giả)


tt nguyen tang (8)


HOẰNG PHÁP 

Kính dâng TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng

cùng quý Phật tử nghe Pháp hôm nay trên Zoom & Facebook Online


Phật Pháp truyền thừa khắp năm châu
Bắc Âu xuống tận Nam Bán Cầu
Hoằng dương Chánh Pháp cầu Chân Đế
Thiết lập Đạo Tràng chuyển khổ đau
Niệm Phật tinh chuyên thường an lạc
Trì kinh niệm chú dạ thanh cao
Quán soi ngũ uẩn KHÔNG tự tánh
Bát Nhã thuyền từ vượt biển dâu.

Tampere, Finland 24/3/2034

Minh Đạott nguyen tang (4)

PHÁP MẦU VI DIỆU


Kính dâng TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng

cùng quý Phật tử nghe Pháp hôm nay trên Zoom & Facebook Online


Con nghe Thầy giảng pháp mầu
Tâm con thanh thản trái sầu rụng rơi
Ngũ uẩn tìm nhận ra rồi
Không nhân duyên hợp nên thời cũng không
Đại chúng vui vẻ thuận thông
Nghe Thầy giảng pháp đồng tâm hướng về
Giải thoát qua khỏi đời mê
Vững tay chèo lái tìm về nguồn tâm.

***

Tri ân viên thuốc Thầy cho
Bệnh tâm khỏi khổ còn lo chi nào
Vui thay từ học pháp mầu
Con thuyền Bát Nhã cùng nhau qua bờ.

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát

Tây Đức 24/3/2023

Phật tử Diệu Danh***

Tường thuật buổi giảng Zoom Online về
"Bát Nhã Tâm Kinh" của TT Thích Nguyên Tạng
tt nguyen tang

Thượng Tọa Giảng Sư đã tóm tắt bài giảng như sau:
Bát Nhã Ba La Mật Đa là linh đan trường sinh bất tử cho người đệ tử Phật. Dù cho tu theo pháp môn nào, Thiền, Tịnh, Mật, đặc biệt các phái Thiền Vipassana, Thiền khán thoại đầu....tất cả đều phải lấy Bát Nhã Tâm Kinh làm tông chỉ và phải trì tụng mỗi ngày. Nhờ Bát Nhã đưa lối dẫn đường mà hành giả chiếu kiến "ngũ uẩn giai không", không chấp đắm thân-tâm này là ta, là của ta, nên tận trừ gốc rễ của phiền não khổ đau; nhờ sống với trí tuệ rỗng lặng hiện tiền nên hành giả luôn ở trong trạng thái tâm tự tại thong dong bên kia bờ giải thoát an vui, vì "trong cái chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe" không có thêm bất kỳ một cái thấy, cái nghe nào của ngã và ngã sở của bản thân hành giả đan xen vào để chi phối cái thấy đó, cái nghe đó, nên hành giả không tạo thêm nghiệp mới, do không còn nghiệp mới, nên hành giả không còn nghiệp để dẫn dắt đi trong luân hồi sanh tử khổ đau, ngay đó hành giả đã giải thoát tự tại an vui ngay trong kiếp sống này.
https://quangduc.com/a75102/tuong-thuat-buoi-giang-zoom-online-ve-bat-nha-tam-kinh-cua-tt-thich-nguyen-tangGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
02/06/2023(Xem: 483)
Say mê ngũ dục hại thân tâm Danh sắc vây quanh kín lục căn Lục phủ da bì xương máu mủ Cớ chi vì chúng mãi tham sân Giới quy nuôi dưỡng tâm an lạc Duyên hợp vô thường tạo tác nhân Phật pháp dung thông vô lậu hoặc Tư tu trạch Pháp dứt trầm luân
26/05/2023(Xem: 1044)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 870)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 201)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 184)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 421)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 224)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
19/05/2023(Xem: 329)
Thơ là cõi mênh mông, thi nhân là người gởi hồn vào cõi mênh mông đó. Để đi vào hồn của thi nhân một cách trọn vẹn là điều không phải dễ. Có người đã nói: “Tu sĩ phải có tâm hồn nghệ sĩ thì mới sâu sắc phong phú.” Vốn có tâm hồn nhạy cảm, tác giả của tuyển tập thơ đã khéo vận dụng phân chia thời gian qua nhiều phân đoạn, nhiều góc nhìn để tâm hồn được trang trải, được hòa quyện theo từng cung bậc của cảm xúc. Chỉ một từ KHI, mà tác giả đã khéo phân chia trên 30 cung bậc khác nhau như: những khi, đến khi, có khi, nhiều khi..v.v…, để tâm hồn nương vào đó mà cảm nhận giải bày từng trạng thái của tâm.
15/05/2023(Xem: 673)
Chưa thuận duyên … mỗi tháng đến chùa Thầy thọ bát! Nhủ lòng…. tại gia tự thọ giới theo luật trang nghiêm, Được trang nhà từ bi Online khoá lễ… xiết bao nỗi ân triêm, Kính đa tạ Thượng tọa Trụ trì, kính dâng lời quý ngưỡng !
12/05/2023(Xem: 964)
Trân quý thay! sứ mệnh cao cả trong việc hoằng pháp! Căn bản, cốt lõi Đạo Phật được duy trì Sẵn sàng thắp lên ngọn đuốc từ bi Mang tặng người hoa trái Tuệ Giác thật bình đẳng
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,995,725