Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ánh Đạo Quang Minh (thơ)

07/12/201306:57(Xem: 8806)
Ánh Đạo Quang Minh (thơ)

Sakya_Muni_5


ÁNH ĐẠO QUANG MINH

Quang minh Phật Đạo sáng ngời

Thọ trì Chánh Pháp mở khơi tâm lành

Bản Lai vốn sẵn tinh anh

Kịp thời thức tỉnh tu hành thăng hoa.

Dẫu đời xuôi ngược bôn ba

Cũng không tạo được an hòa thân tâm

Vô thường chi phối ngấm ngầm

Nhân quả nghiệp báo thăng trầm kéo lôi.

Con đường hướng thiện đây rồi !

Quyết lòng tiến bước buông thôi “nhọc nhằn”

Cũng may còn chút thiện căn

Tìm nương Pháp Phật siêng năng hành trì.

Giữ gìn Ngũ Giới bất ly !

Chuyển tâm tham ái, sân si dứt trừ

Chuyên tâm trì niệm Kinh thư

Tận hưởng Pháp lạc Đạo Từ Quang Minh

Quảng An Houston, Tx


TIẾNG CHUÔNG THỨC TỈNH


Chuông vang thức tỉnh cho người
Trong cơn mê - ngộ bời bời Thế Gian
Thấm rồi Giáo Pháp Đạo Vàng
Chuông ngân như tiếng vọng vang Tâm Từ

Nghe Pháp luôn phải suy tư
Rõ ràng sự Khổ cũng từ Tham Sân
Si ám nên mãi dấn thân
Suốt ngày vọng tưởng ân cần đắm mê !

Thanh Chung dẫn dắt nẽo về
Lắng lòng thanh tịnh là Quê Quán mình
Chỉ cần chuyển hoá Vô Minh
Chuông Chùa thanh thoát hữu tình thế nhân

Quảng An Houston, Tx

THAM SÂN SI

Mở mắt là đã thấy tham

Tham ăn, tham ngủ, tham làm, tham chơi

Sắc, Tài, Danh lợi trên đời

Lòng Tham không đáy chao ơi hãi hùng !..

Tham mà không được, nổi xùng

Tôn thờ Bản Ngã tóe tung hận thù

Oán cừu chất ngất thiên thu

Sân là Ngục Thất nhốt tù chung thân.

Còn Si đắm đuối ân cần

Nghe theo Ngã Ái chẳng phân biệt gì

Mê mờ lạc nẽo Chánh Tri

Do Tham nên khiến Sân Si lộng hành.

Biết Tham dừng lại cho nhanh

Biết Sân dừng lại Tâm lành tư lương

Biết Si dừng lại vấn vương

Tử Sanh hết chỗ náu nương Luân Hồi.

Quảng An, Houston, Tx

" THÚ ĐAU THƯƠNG "

Phàm phu say đắm “ thú đau thương ” 

Chẳng để tâm chi tới vô thường

Rõ ràng ái dục càng đắm nhiễm

Mê lầm khổ - lạc kiểu thế dương !..

Muôn kiếp luân hồi với Tử - Sanh

Tham Sân Si tập khí vận hành !

Khoái lạc mong manh sương đầu cỏ

Đuổi đeo chi hạnh phúc giả danh ?!

Phật ngôn khai thị chúng hữu tình

Nhà Lửa tam giới phải thoát nhanh !

Chúng sanh bình đẳng đồng Tánh thể

Phật Thừa quy hướng chốn Bảo Thành

Phàm phu thức tỉnh nhờ Diệu Pháp

Chuyển hoá Vô minh tâm tịnh an

Bồ Đề triển nở hành Thiện nghiệp

Tô bồi Phước Huệ sống thanh nhàn.

Quảng An, Houston - Tx


HT Viện Chủ Thích Nguyên Hạnh Chùa VN Houston giảng về Phẩm Thí Dụ trong Kinh Pháp Hoa, Thầy nhấn mạnh về sự đắm mê của chúng sanh ưa thích “ Thú đau thương “ giả danh hạnh phúc, mà không muốn thoát ra Nhà Lửa. Phật là Đấng Cha Lành thương xót đã dùng phương tiện 3 Cổ Xe dụ dẫn cứu độ và quy kết về Một Cỗ Xe Lớn đó là Phật Thừa
Ô HAY NIẾT BÀN

Pháp Phật tu tập vững vàng 
Kinh thư tô đắp hành trang nẽo về 
Buông liền nắm bắt rủ rê
Ngay đây an lạc tràn trề thảnh thơi !

Pháp Từ tưới mát cho Đời
Hương Thiền lan toả bớt vơi não phiền
Quay về với bản tâm nhiên
Thanh thản nếp sống tinh chuyên hành trì .

Tham Sân Si dứt liền khi
Cảm giác an ổn tức thì có ngay
Định Tâm, Tuệ phát sanh này
Tánh Phật thấp thoáng ô hay Niết Bàn. ( An lạc tự tại ) 

Quảng An Houston, TX

PHẬT QUANG PHỔ CHIẾU

Hiểu Phật thì cũng hiểu rồi

Còn như Tập Khí buông trôi khó bề !

Bởi vì nữa tỉnh nữa mê

Cần gấp tu tập nươn kề Phật Quang

Đạo Mầu diệu dụng huy hoàng

Huân tu, huân tập ổn an đêm ngày

Sẵn thân Ngũ ấm có đây

Dụng hành phương tiện đêm ngày giồi trau.

Trì Giới, tụng niệm làm đầu

Hành thiện, sám hối qua cầu trầm luân

Nhân Quả bài học thấm nhuần

Phật Quang phổ chiếu Tánh Thuần bày phơi.

Tăng Tục tinh tấn suốt thời

Chánh Pháp len lõi bớt vơi khổ nàn

Sen vàng nở rộ Trần Gian

Bồ Đề rạng rở Niết Bàn đây thôi.

Quảng An, Houston, Tx

HÀ THANH TƯỚI MÁT

Hà Thanh tươi mát hiền hòa

Chuyển dòng Pháp vị bao la hữu tình

Kinh khơi nguồn cội tâm linh

Con đường toàn thiện hiển hình trước sau.

Bấy lâu luân lạc nhuốm màu

Bởi nhập dòng Sống qua cầu gian nan

Thiện căn còn chút vương mang

Tìm về chốn Cũ tiềm tàng Bản Tâm.

Vì đâu sai sót lỗi lầm ?!

Tham Sân Si ái âm thầm đốt thiêu

Nhập thâm Phật Pháp Giáo Điều

Dòng thanh lương gội xuôi chiều ổn an.

Thanh Âm vang vọng thênh thang

Tỏa hương Đạo vị ngút ngàn xẻ chia

Thiện hành Tánh Phật rạng kìa !

Hà Thanh thấm mát Tâm kia an hòa.

Quảng An Houston, Tx

Thân tặng Nữ Danh Ca Hà Thanh ( CD Ngát Hương Đàm hay hát Nhạc Đạo cúng dường )

BÁT PHONG KHUẤY ĐỘNG

Qúi Thầy khai thị ra đây,

* Tám ngọn Gió Độc chớ này lân la, ( Bát Phong )

Lợi-Suy-Khen-Chê ấy mà,

Sướng-Khổ đắm đuối ôi chà thiết thân !

Lợi lạc hưng thịnh ân cần,

Suy đồi thất bại oán thân trách Trời

Được khen trước mặt vui tươi,

Khen sau đắc chí thấm lời bùi tai.

Nghe chê thẳng, lòng chẳng hài,

Chê sau kể lại chối tai bực mình,

Gặp khổ thì lại buồn tình,

Còn như được sướng đắm mình thỏa thê.

Bát Phong gió chướng độc tề !

Biết tu thấu suốt chẳng hề xôn xao,

Bát Phong khuấy động cuốn vào,

Tâm không vướng mắc Tâm nào đảo điên ?!

* Bát Phong : Lợi, suy, huỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc

Quảng An Houston, Tx

VÔ CẦU TÂM AN

Vì sao than vắn thở dài
Mượn lời bày tỏ bi ai cuộc đời
Vì chưa hiểu Đạo thấu nơi
Nên chi mới phải buông lời cầu xin

Con người cần thiết niềm tin
Hãy tin Tự lực mà vin sức mình
Dựa nhờ Tha lực tồn sinh
Đủ đầy Lý - Sự trọn tình Quả - Nhân. 

Tài năng chi cũng phong trần
Cảm thọ Đạo Pháp tâm thân nhẹ nhàng
Buông đắm chấp bước thênh thang
Đường Bát Chánh Đạo phải càng bồi tô.

Còn đâu phiền não hãi hồ
Tham Sân dừng bước chỗ mô thảm sầu ?
Niềm tin Phật Pháp thấm sâu
Hành trình Giải Thoát vô cầu tâm an.

* Lục tín : Tín : tự, tha , nhân, quả, lý sự

Quảng An Houston, Tx

CHUYỂN BƯỚC TƯ DUY

Vì còn vương chút Tình Trần
Đường Tu rẽ lối bước chân "nhọc nhằn "
Còn đây sẵn đủ Thiện Căn
Duyên Đời sinh hoạt Tâm hằng hướng nơi. ( Đạo Pháp )

Đạo Mầu nay đã thấm rồi
Nương vào phương tiện tô bồi Tinh Anh
Hoạt dụng phát triển Pháp Lành
Tri - Hành hợp nhất tiến nhanh qua bờ.

Chở chuyên ý Đạo nguồn Thơ
Khiến người tỉnh giấc hững hờ chiêm bao
Hương Từ Bi tỏa ngạt ngào !
Thi Vị giải thoát thanh tao tâm hồn.

Trải đời bóng xế Hoàng hôn
Vô thường biến đổi chẳng nôn nao gì
Rẽ lối chuyển "bước tư duy" 
Hạnh lành lợi lạc thuận tùy muôn phương

Quảng An, Houston, Tx

Xin chia sẻ đến những tâm hồn rẽ lối song vẫn hướng Đạo lợi tha


CHÂN LÝ ĐÂU XA !

Từ bi giảng lý Đạo suốt thông 
Đáp ân Phật Tổ trọn tấm lòng
Khiến người hiểu thấu hành cách sống 
Hướng đường Giải Thoát bước thong dong.

Chân lý nào đâu ở xa xôi !
Rõ ràng có mặt ngay hiện thời
Bản Tâm thanh tịnh đà sẵn đủ
Thức tỉnh mê Tâm chuyển hóa đời

Biết dừng Tham Sân ấy là Tu
Nhận rõ Si mê vén mây mù
Hành Thiện sống đời tròn ý nghĩa
Chân lý bừng rạng mãi thiên thu !..

Quảng An Houston, Tx

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/06/201820:46(Xem: 4063)
Ác Mộng (thơ) Nữ Sĩ Tâm Tấn
19/01/201520:39(Xem: 6431)
Trong giao tế hàng ngày, hàng bữa Gặp bạn bè thù tạc nọ kia Qui kết lỗi người, thị phi vô bổ Tổn thương nhau đào hố rẽ chia
03/03/201919:19(Xem: 2538)
Nếu em biết cách nào dùng ái ngữ ! Người người thương ....tai nạn đến ...nhẹ bay Cẩn thận phát ngôn , nhìn trước đoán ngay Đừng chạm đến ...ẩn thân vị Bồ Tát
29/07/201520:30(Xem: 4906)
Trước bàn thờ Phật Bóng Từ soi chiếu vô minh Diệu âm Bát Nhã Chúng sinh hồi đầu Chấp tay sen nở nguyện cầu An vui cảnh giới Nhiệm mầu độ sinh
02/05/201416:48(Xem: 9519)
Đêm Thiêng Thể lung linh Đâu Suất Vệt chân dài liễu thế cưu mang Thẳm từng cao vào lên chất ngất Êm như mơ rót ngọc cung vàng
26/05/201518:41(Xem: 6032)
Kính lễ Đức Thế Tôn! Ánh Đạo bừng soi từ dạo ấy, Chúng sanh nhuần gội ánh Thiều Quang. Sao mai vừa mọc bình minh trải, Làm rung rinh thế giới ba ngàn. Từ cội Bồ Đề Người vươn dậy, Chói loà Thiên Địa thảy xưng tôn. Ngoại Đạo ma quân vừa thoáng thấy,
21/05/201515:41(Xem: 4595)
Từ trong sâu thẳm u mê Nhân sinh chìm đắm bốn bề khổ đau Ngu ngơ giữa chốn bi sầu Tìm đâu lối thoát bể dâu luân hồi? Đông, Tây khát vọng than ôi! Một nền minh triết rạng ngời nhân gian Thế rồi trong kiếp lầm than
16/10/201818:01(Xem: 2791)
Trùng dương biển thắm gió ngàn khơi, Ánh giác rạng soi ngập đất trời. Trực nhận chơn tâm xa bể đắm, Hằng nghe diệu pháp cạn châu rơi. Nguồn thiền lặng lẽ mây từ rỡ, Nẻo đạo thênh thang tuệ mẫn khôi. Vẩy nét thiền thi khai ấn để, Cô Viên, Đề Thính lặng âm rồi...!
20/07/201409:30(Xem: 7393)
Ánh mắt nào hiền dịu Nhìn đời bằng tình thương Là nhìn sâu thấu hiểu Thông cảm cuộc đời thường
15/01/201913:43(Xem: 2619)
Con quỳ xuống trước Đại Hùng Bửu Điện Chắp mười ngón tay , ca ngợi dung nhan Bạch Đức Thế Tôn , Ngài như ánh minh quang Rọi sáng tâm con vô cùng kỳ diệu