Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tìm Hiểu Trung luận, Nhận Thức Luận & Không Tánh Trung Quán Luận

07/10/201114:54(Xem: 6310)
Tìm Hiểu Trung luận, Nhận Thức Luận & Không Tánh Trung Quán Luận

Tìm hiểu
TRUNG LUẬN
NHẬN THỨC LUẬN & KHÔNG TÁNH TRUNG QUÁN LUẬN

Hồng Dương Nguyễn Văn Hai (Phật lịch 2544)
Bồ Tát Long Thọ

timhhieutrungluan_hongduong

MỤC LỤC

1. Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập Nguyệt San Phật Học.
2. Lời Giới Thiệu của HT. Thích Thiện Siêu cho ấn bản tại Việt Nam
3. Tựa của TT. Thích Tuệ Sỹ cho ấn bản tại Hoa Kỳ
4. Vài Lời Bày Tỏ của Tác giả Hồng Dương
Phần Một: Nhận thức luận Phật giáo
1. Ngôn ngữ và Biện chứng
2. Thấy vậy mà không phải vậy ...
3. Hãy đến mà thấy!
4. Lý Duyên khởi
5. Nhận thức luận Phật giáo
6. Nhân minh luận
7. Biện chứng pháp apoha
Phần Hai: Không tánh Trung quán luận
1. Trung quán luận: Phá tà hiển chánh
2. Nhị đế: Triết học về Không thuyết và Ngôn thuyết
3. Biện chứng pháp Trung quán
4. Toán ngữ và Tứ cú
5. Mười ba bài tụng chủ yếu của Trung luận
6. Tánh Không phủ định cái gì?
7. Cái còn lại trong tánh Không
8. Tự tính Không và Tha tính Không
9. Hý luận về Không
10. Sinh Mệnh tức Không
Phần Ba: Nhận Thức Và Không Tánh
Nhận Thức Và Không Tánh
Tài liệu tham khảo

DOWNLOAD Bản PDF (2,626 mb)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn