Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Những Kinh Luận tham khảo - Phương danh quý Phật tử

02/04/201317:59(Xem: 7199)
Những Kinh Luận tham khảo - Phương danh quý Phật tử
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa Thâm

Những Kinh Luận Tham Khảo

Phương Danh Quý Phật Tử

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Nguồn: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan


NHỮNG KINH LUẬN THAM KHẢO

1.- Kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch.
2.- Lược giảng Kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu.
3.- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải của Thiền Sư Thích Thanh Từ.
4.- Đại Ý Kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm.
5.- Lược Giải Kinh Pháp Hoa của Thượng Tọa Thích Trí Quảng.
6.- Pháp Hoa Yếu giải của Thượng Tọa Thích Phước Nhơn.
7.- Pháp Hoa Văn Cú, quyển 2.
8.- Bát Thức Quy Củ Tụng, trang 37, dịch giả Thích Thắng Hoan.
9.- Phật Quang Đại Từ Điển.
10.- Khảo Nghiệm Duy Thức Học, trang 119, tác giả Thích Thắng Hoan.
11.- Ý Nghĩa và và Cách Tụng Niệm trong Nghi Thức Tụng Niệm do Tổng Hội biên soạn, có sự chứng minh của các Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết ...

PHƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG
QUYỂN YẾU CHỈ KINH PHÁP HOA

1.- Sư cô Thích Nữ Chủng Huyền $100
2.- Diệu An $20
3.- Diệu Thơ $20
4.- Diệu Ngọc $20
5.- Tâm Hoa $20
6.- Minh Hảo $20
7.- Thiện Giàu $20
8.- Diệu Châu $20
9.- Diệu Trí $20
10.- Minh Tư $20
11.- Không Cam $20
12.- Kim Ngọc $20
13.- Diệu An $20
14.- Huệ Hòa $20
15.- Diệu Đạt $15
16.- Diệu Tâm $15
17.- Diệu Pháp $10
18.- Diệu Huê $10
19.- Chân Mỹ $10
20.- Trí Viên và Diệu Thủy $100
21.- Nguyễn Thành Lộc $20
22.- Minh Huệ và Diệu Lý $300
23.- Trần Mai $200
24.- Tăng Trọng Nghĩa và Lương Thị Sao $100
25.- Diệu Từ $100
26.- Nguyễn Hữu Khuyến và Diệu Mai $50
27.- Minh Ngộ và Diệu Bảo $50
28.- Từ Hành và Diệu Ân $50
29.- Quảng Thường $50
30.- Diệu Nhân $40
31.- Diệu Lộc $40
32.- Diệu Hiền $40
33.- Diệu Thành $30
34.- Minh Chơn $30
35.- Nguyễn Thị Thu pd Tâm Na $10
36.- Tô Thành Kim pd Minh Tâm và Huỳnh Thị Lài $100
37.- Lê Tiết Minh $200
38.- Tiên Lâm $100
39.- Diệu Hương Canada $20
40.- Ô.B Minh Vân Phan Văn Tường $100
41.- Chân Nhẫn $50
42.- Bác sĩ Nguyễn Minh Vân pd Tường Quang $300
43.- Ông Bà Trịnh Văn Nông pd Quảng Nghiệp $50
44.- Diệu Chơn Ssan Jose $100
45.- Nguyên Thạnh & Nguyên Hiếu $100
Phần còn lại Chủng Bảo, Chủng Huệ và Chủng Hạnh xin phát tâm hoàn tất việc ấn tống.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn