Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 5: Công Phu khuya, Khai Thị, Lễ Kinh Pháp Hoa, Giảng Pháp, Cúng Quá Đường, Kinh Hành Niệm Phật (khóa An Cư Kiết Đông 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, 8/7/2022)

09/07/202204:04(Xem: 1239)
Day 5: Công Phu khuya, Khai Thị, Lễ Kinh Pháp Hoa, Giảng Pháp, Cúng Quá Đường, Kinh Hành Niệm Phật (khóa An Cư Kiết Đông 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, 8/7/2022)
Day 5_an cu quang duc (1)Day 5_an cu quang duc (2)Day 5_an cu quang duc (3)Day 5_an cu quang duc (4)Day 5_an cu quang duc (5)Day 5_an cu quang duc (6)Day 5_an cu quang duc (7)Day 5_an cu quang duc (8)Day 5_an cu quang duc (9)Day 5_an cu quang duc (10)Day 5_an cu quang duc (11)Day 5_an cu quang duc (12)Day 5_an cu quang duc (13)Day 5_an cu quang duc (14)Day 5_an cu quang duc (15)Day 5_an cu quang duc (16)Day 5_an cu quang duc (17)Day 5_an cu quang duc (18)Day 5_an cu quang duc (19)Day 5_an cu quang duc (20)Day 5_an cu quang duc (21)Day 5_an cu quang duc (22)Day 5_an cu quang duc (23)Day 5_an cu quang duc (24)Day 5_an cu quang duc (25)Day 5_an cu quang duc (26)Day 5_an cu quang duc (27)Day 5_an cu quang duc (28)Day 5_an cu quang duc (29)Day 5_an cu quang duc (30)Day 5_an cu quang duc (31)Day 5_an cu quang duc (32)Day 5_an cu quang duc (33)Day 5_an cu quang duc (34)Day 5_an cu quang duc (35)Day 5_an cu quang duc (36)Day 5_an cu quang duc (37)Day 5_an cu quang duc (38)Day 5_an cu quang duc (39)Day 5_an cu quang duc (40)Day 5_an cu quang duc (41)Day 5_an cu quang duc (42)Day 5_an cu quang duc (43)Day 5_an cu quang duc (44)Day 5_an cu quang duc (45)Day 5_an cu quang duc (46)Day 5_an cu quang duc (47)Day 5_an cu quang duc (48)Day 5_an cu quang duc (49)Day 5_an cu quang duc (50)Day 5_an cu quang duc (51)Day 5_an cu quang duc (52)Day 5_an cu quang duc (53)Day 5_an cu quang duc (54)Day 5_an cu quang duc (55)Day 5_an cu quang duc (56)Day 5_an cu quang duc (57)ht huyen ton 2Day 5_an cu quang duc (58)Day 5_an cu quang duc (59)Day 5_an cu quang duc (60)Day 5_an cu quang duc (61)Day 5_an cu quang duc (62)Day 5_an cu quang duc (63)Day 5_an cu quang duc (64)Day 5_an cu quang duc (65)Day 5_an cu quang duc (66)Day 5_an cu quang duc (67)Day 5_an cu quang duc (68)Day 5_an cu quang duc (69)Day 5_an cu quang duc (70)
Day 5_an cu quang duc (71)Day 5_an cu quang duc (72)Day 5_an cu quang duc (73)Day 5_an cu quang duc (74)Day 5_an cu quang duc (75)Day 5_an cu quang duc (76)Day 5_an cu quang duc (77)Day 5_an cu quang duc (78)Day 5_an cu quang duc (79)Day 5_an cu quang duc (80)Day 5_an cu quang duc (81)Day 5_an cu quang duc (82)Day 5_an cu quang duc (83)Day 5_an cu quang duc (84)Day 5_an cu quang duc (85)Day 5_an cu quang duc (86)Day 5_an cu quang duc (87)Day 5_an cu quang duc (88)Day 5_an cu quang duc (89)Day 5_an cu quang duc (90)Day 5_an cu quang duc (91)Day 5_an cu quang duc (92)Day 5_an cu quang duc (93)Day 5_an cu quang duc (94)Day 5_an cu quang duc (95)Day 5_an cu quang duc (96)Day 5_an cu quang duc (97)Day 5_an cu quang duc (98)Day 5_an cu quang duc (99)Day 5_an cu quang duc (100)Day 5_an cu quang duc (101)Day 5_an cu quang duc (102)Day 5_an cu quang duc (103)Day 5_an cu quang duc (104)Day 5_an cu quang duc (105)Day 5_an cu quang duc (106)Day 5_an cu quang duc (107)Day 5_an cu quang duc (108)Day 5_an cu quang duc (109)Day 5_an cu quang duc (110)Day 5_an cu quang duc (111)Day 5_an cu quang duc (112)Day 5_an cu quang duc (113)Day 5_an cu quang duc (114)Day 5_an cu quang duc (115)Day 5_an cu quang duc (116)Day 5_an cu quang duc (117)Day 5_an cu quang duc (118)Day 5_an cu quang duc (119)Day 5_an cu quang duc (120)Day 5_an cu quang duc (121)Day 5_an cu quang duc (122)Day 5_an cu quang duc (123)Day 5_an cu quang duc (124)Day 5_an cu quang duc (125)Day 5_an cu quang duc (126)Day 5_an cu quang duc (127)Day 5_an cu quang duc (128)Day 5_an cu quang duc (129)Day 5_an cu quang duc (130)Day 5_an cu quang duc (131)Day 5_an cu quang duc (132)Day 5_an cu quang duc (133)Day 5_an cu quang duc (134)Day 5_an cu quang duc (135)Day 5_an cu quang duc (136)day 5 (1-2) (68)Day 5_an cu quang duc (137)Day 5_an cu quang duc (138)Day 5_an cu quang duc (139)Day 5_an cu quang duc (140)Day 5_an cu quang duc (141)Day 5_an cu quang duc (142)Day 5_an cu quang duc (143)Day 5_an cu quang duc (144)Day 5_an cu quang duc (145)Day 5_an cu quang duc (146)Day 5_an cu quang duc (147)Day 5_an cu quang duc (148)Day 5_an cu quang duc (149)Day 5_an cu quang duc (150)Day 5_an cu quang duc (151)Day 5_an cu quang duc (152)Day 5_an cu quang duc (153)Day 5_an cu quang duc (154)Day 5_an cu quang duc (155)Day 5_an cu quang duc (156)Day 5_an cu quang duc (157)Day 5_an cu quang duc (158)Day 5_an cu quang duc (159)Day 5_an cu quang duc (160)Day 5_an cu quang duc (161)Day 5_an cu quang duc (162)Day 5_an cu quang duc (163)Day 5_an cu quang duc (164)Day 5_an cu quang duc (165)Day 5_an cu quang duc (166)Day 5_an cu quang duc (167)Day 5_an cu quang duc (168)Day 5_an cu quang duc (169)Day 5_an cu quang duc (170)Day 5_an cu quang duc (171)Day 5_an cu quang duc (172)Day 5_an cu quang duc (173)Day 5_an cu quang duc (174)Day 5_an cu quang duc (175)Day 5_an cu quang duc (176)Day 5_an cu quang duc (177)Day 5_an cu quang duc (178)Day 5_an cu quang duc (179)Day 5_an cu quang duc (180)Day 5_an cu quang duc (181)Day 5_an cu quang duc (182)Day 5_an cu quang duc (183)Day 5_an cu quang duc (184)Day 5_an cu quang duc (185)Day 5_an cu quang duc (186)Day 5_an cu quang duc (187)Day 5_an cu quang duc (188)Day 5_an cu quang duc (189)Day 5_an cu quang duc (190)Day 5_an cu quang duc (191)Day 5_an cu quang duc (192)Day 5_an cu quang duc (193)Day 5_an cu quang duc (194)Day 5_an cu quang duc (195)Day 5_an cu quang duc (196)Day 5_an cu quang duc (197)Day 5_an cu quang duc (198)Day 5_an cu quang duc (199)Day 5_an cu quang duc (200)Day 5_an cu quang duc (201)Day 5_an cu quang duc (202)Day 5_an cu quang duc (203)Day 5_an cu quang duc (204)Day 5_an cu quang duc (205)Day 5_an cu quang duc (206)Day 5_an cu quang duc (207)Day 5_an cu quang duc (208)Day 5_an cu quang duc (209)Day 5_an cu quang duc (210)Day 5_an cu quang duc (211)Day 5_an cu quang duc (212)Day 5_an cu quang duc (213)Day 5_an cu quang duc (214)Day 5_an cu quang duc (215)Day 5_an cu quang duc (216)Day 5_an cu quang duc (217)Day 5_an cu quang duc (218)Day 5_an cu quang duc (219)Day 5_an cu quang duc (220)Day 5_an cu quang duc (221)Day 5_an cu quang duc (222)Day 5_an cu quang duc (223)Day 5_an cu quang duc (224)Day 5_an cu quang duc (225)Day 5_an cu quang duc (226)Day 5_an cu quang duc (227)Day 5_an cu quang duc (228)Day 5_an cu quang duc (229)Day 5_an cu quang duc (230)Day 5_an cu quang duc (231)Day 5_an cu quang duc (232)Day 5_an cu quang duc (233)Day 5_an cu quang duc (234)Day 5_an cu quang duc (235)Day 5_an cu quang duc (236)Day 5_an cu quang duc (237)Day 5_an cu quang duc (238)Day 5_an cu quang duc (239)Day 5_an cu quang duc (240)Day 5_an cu quang duc (241)Day 5_an cu quang duc (242)Day 5_an cu quang duc (243)Day 5_an cu quang duc (244)Day 5_an cu quang duc (245)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/03/2015(Xem: 10555)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (h
16/03/2015(Xem: 10599)
Các vị tăng sĩ tại Tu Viện Thupten Shedrup Ling ở Myers Flat bàng hoàng sửng sốt sau khi chánh điện mới xây đã bị tiêu hủy trong trận hỏa hoạn vào Thứ Sáu vừa qua (13-3-2015). Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tài sản ước tính khoảng $145, 000 và tòa nhà vẫn chưa được đóng bảo hiểm. Một gia đình người Nepal đã vô ý gây nên vụ hỏa hoạn này, họ đến đây (phía bắc Bendigo) từ thành phố Melbourne (cách 2 tiếng lái xe) để cầu siêu cho Thân phụ của họ. Gia đình đã thắp rất nhiều đèn cầy nhỏ ở trên bàn thờ trong buổi lễ và đã không tắt nến trước khi ra về.
26/12/2014(Xem: 11145)
Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa quí đồng hương Phật tử, Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Tuần Lễ Phật Thất kỳ 2, khai mạc lúc 9 giờ sáng, thứ hai, 15-12-2014 và kết thúc bế mạc vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật 21-12-2014. Chương trình tu học mỗi ngày gồm có công phu, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ sám và nghe Pháp. Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ… đều miễn phí. Trân trọng kính mời quý Phật tử đồng hương hoan hỷ dành thời gian về tham dự tuần lễ tu học này, xin quý vị liên lạc về Tu Viện để ghi danh trước, điện thoại: 03. 9357 3544, hoặc qua email: quangduc@quangduc.com.
26/11/2014(Xem: 5761)
Hương Linh Tín Nữ thờ tại Tu Viện Quảng Đức
26/11/2014(Xem: 5081)
Hương Linh Thiện Nam thờ tại Tu Viện Quảng Đức
25/11/2014(Xem: 9113)
- Chủ Nhật 15.2. 2015 nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ: 11giờ sang: Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Nêu. Cầu an, cúng tiến Chư Hương Linh. - Thứ Tư 18.2.2015 nhằm 30 Tết: 11 giờ sáng cúng Ngọ Phật Cúng tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh. 5 giờ chiều: Cúng Thí Thực. 8 giờ tối: Lễ Sám Hối cuối năm. 9 giờ 30: Văn Nghệ Mừng Xuân 11 giờ: Lễ Trừ Tịch (Đón Giao Thừa Xuân Ất Mùi) - Thứ Năm 19.2. 15 Mùng 1 Tết: 11 giờ sáng: Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An. Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật đầu năm mới. Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới. - Mùng 2 tết Nguyên Đán: Khai Kinh Cầu An Mỗi tối tụng Kinh Pháp Hoa lúc 7 giờ tối. Đọc tên cầu an. - Thứ Năm 26.2.15 nhằm mùng 8 tháng Giêng: Lúc 8 giờ tối Dâng Sớ Cầu An
06/10/2014(Xem: 33087)
9780975783085, Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 20 Năm Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ Mừng Chu Niên 20 Năm, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 1 đến 11 tháng 7 năm 2014, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của TVQĐ đối với quần chúng Úc-Việt.
01/09/2014(Xem: 10235)
Hằng năm Tu Viện Quảng Đức đều tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam, năm nay ngoài việc trao tặng lòng đèn và bánh Trung Thu cho các em, Ban Tổ Chức có tổ chức thi hát và đọc thơ, văn, ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa Việt Nam và Tết Trung Thu VN. Kính mời quý đồng hương Phật tử đưa con em của mình về tham dự vào lúc 6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 06-09-2014 tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Điện thoại: 03. 9357 3544
22/07/2014(Xem: 24006)
Ngôi tu viện Phật giáo vùng Tây Bắc của tiểu bang Victoria được Thượng tọa Thích Tâm Phương khai sơn từ năm 1990. Ban đầu tu viện tọa lạc ở vùng Broadmeadows. Đến năm 1995, tu viện vận động mua lại ngôi trường tiểu học Fawkner cũ có diện tích 8.000 m2 và xây dựng thành ngôi phạm vũ trang nghiêm mang tên Bồ tát Thích Quảng Đức từ năm 1997 đến năm 2003. Công trình xây dựng do kiến trúc sư Nguyễn Kiển Thành thiết kế, kiến lập theo kiểu chữ “Công” mang dáng dấp kiến trúc cổ kính Á Đông. Đại lễ khánh thành được tu viện tổ chức trọng thể vào các ngày 10, 11 và 12-10-2003. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm thờ tôn tượng đồng đức Phật Thích Ca thiền định. Tượng cao 2,50m, nặng khoảng 1,5 tấn. Phía trước và hai bên, tu viện đặt thờ nhiều tượng Phật, Bồ tát, Hộ Pháp Già Lam. Đến năm 2008, tu viện xây Tăng xá và Bảo tháp Tứ Ân. Bảo tháp 4 tầng, cao 14m, rộng 5m, trên nóc tôn trí tượng đức Phật A Di Đà cao 1,2m. Trong bảo tháp tôn thờ Xá Lợi Phật, tượng chư Phật, Bồ tát và linh cốt của Phật tử q
01/04/2014(Xem: 14268)
Tu Viện Quảng Đức trân trọng chào đón quý đồng hương, Phật tử đến ủng hộ buổi văn nghệ gây quỹ giúp xây dựng Giảng Đường Hoa Sen được khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 20 tháng 04 năm 2014 tại Tu Viện Quang Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner. Với những tiếng hát được yêu mến như Nữ Ca sĩ Phi Nhung, Ca Sĩ Cát Tiên, nam ca sĩ Mạnh Quỳnhđến từ Hoa Kỳ, cùng quí anh chị ca sĩ tại Melbourne như Tâm Như, Vĩnh Huy, Thụy Kim; Ban Nhạc Viễn Phương,Âm thanh ánh sáng: Anh Bằng.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,535,366