Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kalachakra Mandala Thời Luân, Sự Kiến Tạo Tuyệt Diệu

28/08/201917:40(Xem: 1988)
Kalachakra Mandala Thời Luân, Sự Kiến Tạo Tuyệt Diệu

KALACHAKRA MANDALA THỜI LUÂN -

SỰ KIẾN TẠO TUYỆT DIỆU!

 

            Lần đầu tiên chùa Đức Viên (2440 McLaughlin Avenue, San Jose, California) hội đủ duyên lành cung thỉnh chư Tăng tu viện Namgyal (Ithaca, New York) kiến tạo một đàn tràng thiêng liêng bằng cát màu tuyệt đẹp trong hai tuần (từ ngày 12/8 đến ngày 24/8/2019). Đó là Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

            Thời Luân là cung trời an lành, nơi trú xứ của các vị Thánh Hộ Phật, mang lại nguồn an lạc, có năng lực gia trì mạnh mẽ của chư Phật, và thanh tịnh hóa tại địa điểm khởi tâm cung thỉnh. Trong Thời Luân có 28 con thú trên lưng nở hoa sen là: 7 con heo, 7 con ngựa, 7 con voi và 7 con sư tử kéo xe chở các vị Thánh Hộ Phật.

            Sáng ngày 24/8/2019, công trình Phật giáo tuyệt mỹ này được hoàn thành. Chư Ni và Phật tử Đạo tràng Bát quan trai giới của chùa đã được chiêm ngưỡng sự kiến tạo tuyệt diệu này.

            Sáng ngày 25/8/2019, chư Tăng tu viện Namgyal đã cử hành lễ cầu an tại ngôi chánh điện chùa Đức Viên. Tiếp theo, Thượng tọa Kusho Tenzin thuyết giảng về pháp tu Kalachakra Mandala, trả lời câu hỏi của Ni sư trụ trì chùa Đức Viên Thích Đàm Nhật về ý nghĩa các con thú biểu tượng trong mandala (phiên dịch: Phật tử Thúy Phượng). Sau đó là nghi thức xóa Kalachakra Mandala Thời Luân và phát cát cho Phật tử đến chiêm bái.

            Buổi lễ diễn ra thật long trọng, trang nghiêm và thành kính!

            Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (1)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (2)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (3)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (4)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (5)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (6)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (7)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (8)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (9)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (10)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (11)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (12)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (13)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (14)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (15)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (16)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (17)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (18)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (19)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (20)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (21)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (22)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (23)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (24)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (25)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (26)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (27)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (28)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (29)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (30)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (31)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (32)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (33)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (34)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (35)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (36)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (37)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (38)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (39)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (40)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (41)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (42)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (43)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (44)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (45)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (46)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (47)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (48)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (49)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (50)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (51)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (52)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (53)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (54)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (55)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (56)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (57)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (58)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (59)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (60)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (61)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (62)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (63)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (64)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (65)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (66)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (67)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (68)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (69)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (70)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (71)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (72)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (73)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (74)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (75)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (76)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (77)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (78)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (79)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (80)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (81)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (82)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (83)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (84)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (85)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (86)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (87)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (88)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (89)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (90)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (91)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (92)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (93)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (94)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (95)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (96)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (97)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (98)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (99)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (100)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (101)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (102)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (103)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (104)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (105)Chùa Đức Viên - Mandala 2019 (106)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/01/201122:57(Xem: 4456)
Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ chủ trì Pháp Hội Karachakra tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 07 năm 2011. Pháp hội bao gồm các nghi thức chuẩn bị, trì tụng cho hòa bình thế giới, quán đảnh Thời Luân và các nghi lễ thiết lập và hủy mạn-đà-la Thời Luân bằng cát. Đây là một Pháp hội 12 năm mới tổ chức 1 lần ở Hoa Kỳ, dưới sự chủ trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhân dịp này, BBT TVHS xin giới thiệu hai bài viết về pháp hội này. Bài viết dưới đây của thầy thầy Thích Nguyên Tạng nói về pháp hội này diễn ra tại Tây Ban Nhavà một bài khác của thầy Thích Nguyên Hiền nói về pháp hội Karachkra tại Ấn Độ.
22/08/201114:40(Xem: 2430)
Bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào ta có thể gặp ở trung tâm Phật giáo, nơi thuyết pháp hay trong đời ta nói chung, ta sẽ chuyển hóa nó trong tâm mình.
20/08/201620:21(Xem: 7207)
Ai là người trí phải nên khéo điều phục cái tâm của mình phải luôn quán sát Tánh Không (sumyata) và Diệu Hữu (Amogha) của bản tâm và vạn pháp. Không ai có thể cứu chúng ta khỏi cảnh giới khổ đau, phiền não, nếu chính bản thân chúng ta cứ mãi bo bo ôm ấp, nâng niu chìu chuộng cái vỏ Ngã Pháp được tô điểm bởi Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Tà Kiến, và Đố kỵ.
16/04/201210:42(Xem: 5583)
Kim Cương thừa có nhiều phương cách thực hành khác nhau, hàng trăm hàng ngàn bản tôn khác nhau để đấu tranh với sự ô nhiễm nhiều vô kể, thông qua thiền định...
08/04/201312:39(Xem: 3849)
Nếu có Sa Môn hoặc Bà La Môn, các kẻ trai lành, người nữ thiện... ưa muốn thọ trì Pháp của Bồ Tát thì nên làm một cái Đàn rộng 4 khuỷu tay. Nên tìm kiếm một nơi thanh tĩnh, Thắng địa lau rửa cho sạch sẽ, dùng nước thơm phân bò xoa đất.
08/04/201312:40(Xem: 2854)
Lại nữa, lấy một tấm vải lụa trắng ( Bạch Điệp ) sạch chẳng được tái chế, thỉnh một vị Họa Sư tài giỏi, đừng bàn chuyện trả giá . Lấy nước nóng thơm tắm rửa, mặc áo mới sạch, thọ tám Giới.
25/10/201114:54(Xem: 2356)
Sự thật là chúng ta đều rất lười biếng và cần có những lý do hợp lý để khuyến khích mình hành trì Pháp. Nếu không, chúng ta sẽ không có động cơ nào để thực hành bất cứ pháp tu nào.
13/01/201214:32(Xem: 3073)
MỘT VỊ ANH HÙNG thì can đảm và mạnh mẽ, không chút sợ hãi, và có khả năng bảo vệ những người khác trong khi thay mặt họ dành được chiến thắng. Nhờ trí tuệ và lòng bi mẫn của mình, một anh hùng-Bồ Tát chiến thắng trong trận chiến đấu với những cảm xúc phiền não. Ngài có thể bảo vệ chính mình bằng cách tự kềm chế không làm các ác hạnh và đồng thời mang lại lợi lạc cho người khác bằng cách chỉ cho họ con đường đúng đắn. Một viên ngọc của người anh hùng ám chỉ của cải không thể tranh cãi thuộc về chủ nhân của nó, vị anh hùng – là điều không ai có thể lấy đi.
08/04/201312:51(Xem: 3512)
Ngài là đấng đã thuyết, Trên căn bản tri kiến Điều đó đưa ngài thành, Bậc trí tuệ Tôn Sư, Bậc biện tài vô song, Con xin đảnh lễ ngài, Bậc Chiến Thắng, Ngài đã, Tri kiến thuyết duyên khởi, Và đã giảng dạy thuyết này.
06/06/201308:46(Xem: 5863)
Nghi quỹ tu Pháp Đức Phật - Bổn Sư Shakya Năng Nhân Vương này có tên là “Kho tàng gia trì - Nghi quỹ Đức Phật” được dịch từ Tạng văn sang Việt văn...