Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

10. Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Rộng Mở Bao La Của Ba Hiện Thân Một Bài Nguyện Của Giải Thoát Tự Nhiên Qua Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ

08/01/201103:00(Xem: 2959)
10. Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Rộng Mở Bao La Của Ba Hiện Thân Một Bài Nguyện Của Giải Thoát Tự Nhiên Qua Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ

PADMASAMBHAVA

GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN
Giáo lý của Đức Padmasambhava về Sáu Bardo
Luận Giảng: Ngài Gyatrul Rinpoche - Phiên dịch: B. Alan Wallace
Dịch Việt: Tuệ Pháp - Nhà Xuất bản Trí tuệ, Boston
none
none
PHẦN BA
CÁC BÀI NGUYỆN BỔ SUNG

10

Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Rộng Mở Bao La
Của Ba Hiện Thân

Một Bài Nguyện Của Giải Thoát Tự Nhiên

Qua Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ

OM AH HUM
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối, toàn khắp, bổn nguyên của thực tại,
Đến Đức Samantabhadra, bậc Dhramakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực rộng mở bao la phi tạo tác;61
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực thanh tịnh bổn nguyên tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối phi tạo tác, tự phát của thực tại,
Đến Đức Vajradhara vĩ đại, bậc Sambhogakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực sinh và diệt bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đại cực lạc tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của bindu thanh tịnh, trong sáng, bất tận,
Đến Đức Vajrasattva, bậc Nirmanakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của tánh giác và tánh không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng và rỗng không tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của phô diễn tự nhiên của tự thân-hình tướng,
Đến Đức Gangchen Vairocana, bậc Dharmakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của hình tướng và rỗng không:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng thanh tịnh tự nhiên.
Từ sự rộng mở bao la của đại cực lạc của thanh tịnh và trong sáng tự nhiên,
Đến chư Phật của năm gia đình, các Sambhogakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của trong sáng và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đại cực lạc tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của trí tuệ bổn nguyên, tự-hiện, xác thực,
Đến Đức Vajrapani, bậc Nirmanakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của âm thanh và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của rộng mở bao la của tự do bổn nguyên.
Từ sự rộng mở bao la của thanh tịnh quang của trí tuệ bổn nguyên tự-hiện,
Đến Đức Vajrasattva, bậc Dharmakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của niệm tưởng và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của rộng mở bao la của hình tướng và giải thoát.
Từ sự rộng mở bao la của sự tự-hiện tự nhiên thoát khỏi khái niệm vi tế,
Đến các chủ nhân của năm gia đình,62 các bậc Sambhogakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự giải thoát tự nhiên, tự phát:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của tri kiến và lòng khoan dung tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của vô số tự-hiện bất tận,
Đến Sáu Vị Đại Uyên Bác, các Nirmanakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự giải thoát tự nhiên của vô số niệm tưởng:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đa dạng giải thoát tự nhiên.
Từ sự rộng mở bao la của liên hoa quang trong sạch,
Đến Đức Padmasambhava, bậc hóa sinh kỳ diệu của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự hợp nhất của đại cực lạc:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hành động tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của trí tuệ bổn nguyên tự phát của đại cực lạc,
Đến Đức Yeshe Tsogyal, bà mẹ độc nhất,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của phương tiện và trí tuệ bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng thanh tịnh tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của kho tàng tâm của trí tuệ bổn nguyên tự-nhận biết,
Đến dòng truyền các vị thầy tâm linh, các bậc khai mật tạng của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự tôn kính và sùng mộ chân thành:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của lòng bi bất tận.
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối của thực tại, thanh tịnh như không gian,
Đến “Giáo Pháp Uyên Thâm của Giải Thoát Tự Nhiên về Thiền Định Hiền Minh và Phẫn Nộ”,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của phi đối tượng tỏa khắp:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của giải thoát tự nhiên của tự-nhận biết.
Từ sự rộng mở bao la của tự thân-hình tướng thanh tịnh của nền tảng,
Đến vị thầy tâm linh đầu tiên của con, bậc từ ái không gián đoạn,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của niềm tin và lòng tôn kính hùng mạnh:
Cầu mong được ban phước từ sự rộng mở của Dharmakaya của chính tâm con.

Đây là hai loại bản chất của nền tảng. Một là nền tảng như gương của vô số khuynh hướng tiềm ẩn mà chúng ta đã tích lũy và xuất hiện trong kinh nghiệm của mình. Khi nhận ra bản tánh này, nó được thấy như nền tảng của thực tại bổn nguyên, tương đương với Pháp Thân. Báo Thân được lưu xuất từ Pháp Thân, và Hóa Thân được lưu xuất từ Báo Thân. Khi nền tảng này không được nhận ra, thì nó chỉ là nền tảng của vô số khuynh hướng tiềm ẩn.

Con cầu nguyện đến Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga,
Ba giáo lý cao nhất của Dharmakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của sự rộng mở bao la toàn giác
Con cầu nguyện đến kriya, upaya và yoga,
Ba giáo lý cao nhất của Sambhogakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của giai đoạn phát triển và hoàn thiện bất khả phân.
Con cầu nguyện đến các tuyển tập của vinaya, sutra và abhidharma,
Ba giáo lý cao nhất của Nirmanakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của lợi ích thành tựu tự phát của thế gian.
Xin gìn giữ chúng con với lòng bi của Ngài để chúng con có thể nhận ra ý nghĩa của chín thừa.
Con cầu nguyện đến chư Phật nhiều như những vi trần trong vũ trụ, tất cả các vị đều hiện diện trên một vi trần,
Tùy tùng của Dharmakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài,
Tùy tùng của Sambhogakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài,
Tùy tùng của Nirmanakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài.
Đa dạng, bất nhị, trong sáng, rỗng không và không có tự tánh –
Ban phước cho chúng con để có thể nhận ra sự thiền định của Sambhogakaya.
Thanh tịnh và tiến đến với sự can đảm của sư tử v.v... –
Ban phước cho chúng con để có thể nhận ra sự thiền định của Nirmanakaya.
Trong không gian tỏa khắp của các cõi tịnh độ của pháp giới –
Cầu mong con trở thành đệ tử của Dharmakaya.
Trong nền tảng và bản chất của cõi được trang hoàng bằng hoa,
Cầu mong con trở thành đệ tử của Sambhogakaya.
Trong hàng tỉ thiên hà vĩnh viễn,
Cầu mong con trở thành đệ tử của Nirmanakaya.
Lưu xuất thân để phục vụ trong bất cứ cách nào cần thiết.

Lời kết

Cầu mong Giáo Pháp siêu phàm “Giải thoát Tự nhiên của sự Rộng mở Bao la của Ba Hiện thân: một Bài Nguyện về Giải thoát Tự nhiên qua sự Thiền định về Hiền minh và Phẫn nộ” không bị biến mất cho đến khi thế gian của chu trình sinh tử được trống rỗng. Đây là kho tàng của Ngài Karma Lingpa. Cầu mong được may mắn cát tường!Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/08/2022(Xem: 1279)
Hít vào thở ra, đếm: "một" Hít vào thở ra, đếm: "hai" Cứ thế, đến "mười" rồi nghỉ Vài giây sau, lại bắt đầu
05/07/2022(Xem: 1505)
“Niêm hoa vi tiếu” (Chữ Hán: 拈花微笑, Nghĩa Việt: cầm hoa mỉm cười), gọi đầy đủ là “Niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu” (Chữ Hán: 拈華瞬目破顏微笑; Nghĩa Việt: Đưa hoa ra, trong chớp mắt thì chuyển mặt mỉm cười), chuyện kể Đức Phật thông qua hành động im lặng cầm hoa sen truyền Tâm Ấn Trí Tuệ Bát-nhã cho Ngài Ma-ha Ca-diếp. Giai thoại này được cho là bắt nguồn từ giới Thiền Tông Trung Quốc nhằm dẫn chứng cho hệ truyền thừa Thiền Tông bắt nguồn từ Đức Phật.
12/03/2022(Xem: 3824)
Thái tử con vua bỏ cõi trần Xuất gia học đạo quyết tìm chân Thừa đương ấn pháp du Hoa lục Đảm nhiệm tông phong báo Phật ân Thiếu Thất trừng tâm truy diện mục Tung Sơn diện vách bặt ngôn âm Chín năm huyền sử bày chân tướng Lục diệu pháp môn mở diệu tâm.
10/02/2022(Xem: 3734)
Hiện nay phong trào tu thiền nở rộ nhất là Thiền Chánh Niệm, Thiền Vipassana khiến cho một số người coi thường pháp môn tu tập có tính truyền thống. Thậm chí một số cho rằng lối tu truyền thống bao gồm tụng kinh, niệm Phật trở nên lỗi thời, chỉ có tu theo Thiền Chánh Niệm mới giải thoát mà thôi. Quan niệm đó hoàn toàn sai, trái với lời Phật dạy. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng, “Pháp của ta không có thấp có cao”. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật lại dạy rằng “vạn pháp bất tịnh, bất cấu, bất tăng, bất giảm” và diễn rộng là là “bất thấp, bất cao, bất đúng, bất sai”. Tất cả tùy căn cơ của mỗi chúng sinh mà thôi.
02/12/2021(Xem: 8967)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
23/11/2021(Xem: 3253)
Đề tài diễn giảng chuyên môn đầu tiên "Phật giáo và Tâm lý trị liệu" (佛教與心理療癒) của Kế hoạch nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đại học Phật Quang Sơn tổ chức tại sảnh Vân Thủy, ngày 17 tháng 11 vừa qua, tiếp đến chủ đề "Tu hành và Chuyển hóa - Đối thoại giữa Tu thiền và Tư vấn Tâm lý" (修行與轉化 禪修與心理諮商的對話), do Thạc sĩ Dương Bội (楊蓓), Chủ nhiệm Khoa Giáo dục đời sống thuộc Học viện Dharma Drum Institute of Liberal Arts (法鼓文理學院); Giáo sư Quách Triều Thuận (郭朝順), người Tổng chủ trì Kế hoạch nghiên cứu, Viện trưởng Học viện Phật giáo Phật Quang Sơn chủ trì. Gần 70 vị Giáo sư nổi tiếng, thuộc Khoa Phật học, Khoa Tâm lý học, Học viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tham dự buổi tọa đàm đầy ý nghĩa.
19/11/2021(Xem: 4003)
Trung Bộ Kinh Nikãya có bốn bài kinh số 131, 132, 133 và 134 có cùng nội dung chỉ khác nơi và người giảng. Cả bốn bài kinh này có tên là “Bhaddeka ratta Sutta” đã được cố đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pãli sang tiếng Việt, gọi chung là “Nhất Dạ Hiền Giả”. Trước đây chúng tôi đã có bài viết “Tìm Hiểu Kinh Nhất Dạ Hiền Giả”, số 131 (*). Nay, với tinh thần cầu học, chúng tôi muốn chia xẻ thêm với các bạn thiền sinh, cũng đề tài này qua văn phong dịch thuật của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với tựa đề là “Kinh Người Biết Sống Một Mình”.
18/11/2021(Xem: 2302)
Dù nhìn dưới góc độ nào hay y cứ theo ý nghĩa của bất kỳ truyền thống nào thì Triết gia Karl Marx (1818-1883) không phải là một Phật tử. Từ những nguồn có thể xác định được, trong những chuyến vân du đó đây vòng quanh châu Âu, cá nhân Triết gia Karl Marx chưa bao giờ tiếp cận với bất kỳ hình thức Phật giáo "dân tộc" nào.
09/11/2021(Xem: 2509)
Tứ Niệm Xứ là phương pháp thực hành thiền quán tập trung 4 đối tượng Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Thực hành Tứ Niệm Xứ, giúp người tu có được cái nhìn sâu sắc về vô thường, từ đó loại bỏ được những phiền não trong cuộc sống hàng ngày.
09/11/2021(Xem: 2276)
Điều đầu tiên chúng ta nhận thức vật chất, phải thông qua cơ thể của chính mình. Thậm chí có thể nói rằng, con người biết đến sự tồn tại của ý thức, thông qua cảm giác của thân thể. Ảnh hưởng của thân thể lên ý thức là điều hiển nhiên, giống như sự khó chịu và đau đớn do bệnh tật gây ra, khiến chúng ta nhận thức được sự tồn tại khách quan của tứ khổ sinh, lão, bệnh, tử.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,942,711