Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

10. Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Rộng Mở Bao La Của Ba Hiện Thân Một Bài Nguyện Của Giải Thoát Tự Nhiên Qua Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ

08/01/201103:00(Xem: 1899)
10. Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Rộng Mở Bao La Của Ba Hiện Thân Một Bài Nguyện Của Giải Thoát Tự Nhiên Qua Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ

PADMASAMBHAVA

GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN
Giáo lý của Đức Padmasambhava về Sáu Bardo
Luận Giảng: Ngài Gyatrul Rinpoche - Phiên dịch: B. Alan Wallace
Dịch Việt: Tuệ Pháp - Nhà Xuất bản Trí tuệ, Boston
none
none
PHẦN BA
CÁC BÀI NGUYỆN BỔ SUNG

10

Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Rộng Mở Bao La
Của Ba Hiện Thân

Một Bài Nguyện Của Giải Thoát Tự Nhiên

Qua Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ

OM AH HUM
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối, toàn khắp, bổn nguyên của thực tại,
Đến Đức Samantabhadra, bậc Dhramakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực rộng mở bao la phi tạo tác;61
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực thanh tịnh bổn nguyên tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối phi tạo tác, tự phát của thực tại,
Đến Đức Vajradhara vĩ đại, bậc Sambhogakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực sinh và diệt bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đại cực lạc tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của bindu thanh tịnh, trong sáng, bất tận,
Đến Đức Vajrasattva, bậc Nirmanakaya của Dharmakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của tánh giác và tánh không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng và rỗng không tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của phô diễn tự nhiên của tự thân-hình tướng,
Đến Đức Gangchen Vairocana, bậc Dharmakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của hình tướng và rỗng không:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng thanh tịnh tự nhiên.
Từ sự rộng mở bao la của đại cực lạc của thanh tịnh và trong sáng tự nhiên,
Đến chư Phật của năm gia đình, các Sambhogakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của trong sáng và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đại cực lạc tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của trí tuệ bổn nguyên, tự-hiện, xác thực,
Đến Đức Vajrapani, bậc Nirmanakaya của Sambhogakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của âm thanh và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của rộng mở bao la của tự do bổn nguyên.
Từ sự rộng mở bao la của thanh tịnh quang của trí tuệ bổn nguyên tự-hiện,
Đến Đức Vajrasattva, bậc Dharmakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của niệm tưởng và rỗng không bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của rộng mở bao la của hình tướng và giải thoát.
Từ sự rộng mở bao la của sự tự-hiện tự nhiên thoát khỏi khái niệm vi tế,
Đến các chủ nhân của năm gia đình,62 các bậc Sambhogakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự giải thoát tự nhiên, tự phát:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của tri kiến và lòng khoan dung tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của vô số tự-hiện bất tận,
Đến Sáu Vị Đại Uyên Bác, các Nirmanakaya của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự giải thoát tự nhiên của vô số niệm tưởng:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của đa dạng giải thoát tự nhiên.
Từ sự rộng mở bao la của liên hoa quang trong sạch,
Đến Đức Padmasambhava, bậc hóa sinh kỳ diệu của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự hợp nhất của đại cực lạc:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hành động tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của trí tuệ bổn nguyên tự phát của đại cực lạc,
Đến Đức Yeshe Tsogyal, bà mẹ độc nhất,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của phương tiện và trí tuệ bất khả phân:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của hình tướng thanh tịnh tự phát.
Từ sự rộng mở bao la của kho tàng tâm của trí tuệ bổn nguyên tự-nhận biết,
Đến dòng truyền các vị thầy tâm linh, các bậc khai mật tạng của Nirmanakaya,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của sự tôn kính và sùng mộ chân thành:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của lòng bi bất tận.
Từ sự rộng mở bao la của bản tánh tuyệt đối của thực tại, thanh tịnh như không gian,
Đến “Giáo Pháp Uyên Thâm của Giải Thoát Tự Nhiên về Thiền Định Hiền Minh và Phẫn Nộ”,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của phi đối tượng tỏa khắp:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của giải thoát tự nhiên của tự-nhận biết.
Từ sự rộng mở bao la của tự thân-hình tướng thanh tịnh của nền tảng,
Đến vị thầy tâm linh đầu tiên của con, bậc từ ái không gián đoạn,
Con cầu nguyện từ lãnh vực của niềm tin và lòng tôn kính hùng mạnh:
Cầu mong được ban phước từ sự rộng mở của Dharmakaya của chính tâm con.

Đây là hai loại bản chất của nền tảng. Một là nền tảng như gương của vô số khuynh hướng tiềm ẩn mà chúng ta đã tích lũy và xuất hiện trong kinh nghiệm của mình. Khi nhận ra bản tánh này, nó được thấy như nền tảng của thực tại bổn nguyên, tương đương với Pháp Thân. Báo Thân được lưu xuất từ Pháp Thân, và Hóa Thân được lưu xuất từ Báo Thân. Khi nền tảng này không được nhận ra, thì nó chỉ là nền tảng của vô số khuynh hướng tiềm ẩn.

Con cầu nguyện đến Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga,
Ba giáo lý cao nhất của Dharmakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của sự rộng mở bao la toàn giác
Con cầu nguyện đến kriya, upaya và yoga,
Ba giáo lý cao nhất của Sambhogakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của giai đoạn phát triển và hoàn thiện bất khả phân.
Con cầu nguyện đến các tuyển tập của vinaya, sutra và abhidharma,
Ba giáo lý cao nhất của Nirmanakaya:
Cầu mong được ban phước từ lãnh vực của lợi ích thành tựu tự phát của thế gian.
Xin gìn giữ chúng con với lòng bi của Ngài để chúng con có thể nhận ra ý nghĩa của chín thừa.
Con cầu nguyện đến chư Phật nhiều như những vi trần trong vũ trụ, tất cả các vị đều hiện diện trên một vi trần,
Tùy tùng của Dharmakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài,
Tùy tùng của Sambhogakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài,
Tùy tùng của Nirmanakaya:
Ban phước cho chúng con để có thể trở thành như Ngài.
Đa dạng, bất nhị, trong sáng, rỗng không và không có tự tánh –
Ban phước cho chúng con để có thể nhận ra sự thiền định của Sambhogakaya.
Thanh tịnh và tiến đến với sự can đảm của sư tử v.v... –
Ban phước cho chúng con để có thể nhận ra sự thiền định của Nirmanakaya.
Trong không gian tỏa khắp của các cõi tịnh độ của pháp giới –
Cầu mong con trở thành đệ tử của Dharmakaya.
Trong nền tảng và bản chất của cõi được trang hoàng bằng hoa,
Cầu mong con trở thành đệ tử của Sambhogakaya.
Trong hàng tỉ thiên hà vĩnh viễn,
Cầu mong con trở thành đệ tử của Nirmanakaya.
Lưu xuất thân để phục vụ trong bất cứ cách nào cần thiết.

Lời kết

Cầu mong Giáo Pháp siêu phàm “Giải thoát Tự nhiên của sự Rộng mở Bao la của Ba Hiện thân: một Bài Nguyện về Giải thoát Tự nhiên qua sự Thiền định về Hiền minh và Phẫn nộ” không bị biến mất cho đến khi thế gian của chu trình sinh tử được trống rỗng. Đây là kho tàng của Ngài Karma Lingpa. Cầu mong được may mắn cát tường!Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/10/201520:51(Xem: 9194)
rang mạng Buddhaline.net, một trang mạng Phật giáo rất uy tín vừa phổ biến lá thư số 139 (tháng 10/2015) với chủ đề "Thiền Định", nhằm đánh dấu 15 năm thành lập trang mạng này, và đồng thời kêu gọi những người Phật tử khắp nơi hãy hưởng ứng chương trình "24 giờ thiền định cho Địa cầu" ("24 heures de méditation pour la Terre") sắp được tổ chức trên toàn thế giới.
08/10/201020:47(Xem: 3302)
Phật nói : Lấy Tâm làm Tông, lấy không cửa làm cửa Pháp. Đã không cửa làm sao đi qua ? Há chẳng nghe nói : “Từ cửa vào không phải là đồ quý trong nhà. Do duyên mà được, trước thì thành, sau thì hoại.” Nói như thế giống như không gió mà dậy sóng, khoét thịt lành làm thành vết thương. Huống hồ, chấp vào câu nói để tìm giải thích như khua gậy đánh trăng, gãi chân ngứa ngoài da giầy, có ăn nhằm gì ? Mùa hạ năm Thiệu Định, Mậu Tý, tại chùa Long Tường huyện Đông Gia, Huệ Khai là Thủ Chúng nhân chư tăng thỉnh ích bèn lấy công án của người xưa làm viên ngói gõ cửa, tùy cơ chỉ dẫn người học. Thoạt tiên không xếp đặt trước sau, cộng được 48 tắc gọi chung là “Cửa không cửa”. Nếu là kẻ dõng mãnh, không kể nguy vong, một dao vào thẳng, Na Tra tám tay giữ không được. Tây Thiên bốn bẩy (4x7=28) vị, Đông Độ hai ba (2x3=6) vị chỉ đành ngóng gió xin tha mạng. Nếu còn chần chờ thì giống như nhìn người cưỡi ngựa sau song cửa, chớp mắt đã vượt qua.
28/12/201209:52(Xem: 10942)
Nguyên tác Hoa ngữ của “66 cầuthiền ngữ” này là “Lục thập lục điều kinhđiển thiền ngữ” (六十六條經典禪語),có nghĩa là “66 câu thiền ngữ trong Kinhđiển [Phật giáo]”, được phổ biếntrên internet vào khoảng năm 2004. Bản dịch tiếng Việt được phổ biến năm 2010,có tựa đề là “66 cầu làm chấn động thiền ngữ thế giới” hoặc “66 câu Phật họclàm chấn động thiền ngữ” đều không chuẩn với nguyên tác Hoa ngữ, đồng thời, đãthêm cụm từ “chấn động thế giới” và tỉnh lược từ “kinh điển”.
30/01/201103:37(Xem: 11452)
Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Nói khác đi, ta có thể dùng quán sát hơi thở để kiểm soát cảm xúc và hành vi của ta.
15/01/201109:42(Xem: 13132)
Điều làm cho một người trở thành một Phật tử chân chính là người ấy tìm nơi nương tựa ở Đức Phật, Giáo pháp, và chư Thánh Tăng - gọi là Quy Y Tam Bảo.
22/07/201119:28(Xem: 3041)
Ngày nay, Thiền tông đang phát triển nhanh ở nước Mỹ; ở những quốc gia phương Tây khác, thiền cũng được nhiều người quan tâm hơn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, dù có nhiều người cảm thấy thích thú đối với thiền ngay từ lúc đầu, nhưng chỉ có một số ít người theo đuổi cho đến mục đích cuối cùng. Tại sao như vậy? Tại vì sự quan tâm của họ không được xây dựng trên nền tảng vững chắc, nhiều người đã từ bỏ sự theo đuổi đối với thiền giữa chừng. Sự quan tâm của họ chỉ đơn thuần là sự tò mò, đến rồi đi, vào rồi lại ra một cách dễ dàng như là sự thay đổi áo quần vậy. Để kiên trì theo con đường của thiền, thì ngay từ đầu cần phải biết và rèn luyện ba nhân tố cốt lõi của thiền tập.
23/07/201116:30(Xem: 3921)
Khi chấp nhận thực hành thiền, chúng ta phải có niềm tin sâu sắc vào khả năng của tâm chúng ta ngay từ lúc khởi đầu, và phải duy trì niềm tin ấy...
02/12/201409:08(Xem: 18849)
Bản dịch tiếng Việt Ba Trụ Thiền do chúng tôi thực hiện lần đầu tiên vào năm 1985 tại Sài gòn, Việt nam, và được nhà xuất bản Thanh Văn ấn hành lần đầu tiên vào năm 1991 tại California, Hoa kỳ đã được nhiều độc giả tiếng Việt hâm mộ. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quí độc giả và hành giả tu tập thiền nhiệt tình, và nhà xuất bản Thanh Văn.
12/01/201120:16(Xem: 5782)
Pháp Sư Thái Hư cũng như Hòa Thượng Thích Minh Châu đều dùng các từ Như Lai Thiền để chỉ Thiền Nguyên Thủy và Tổ Sư Thiền để chỉ các hình thức Thiền Phát Triển sau này do các Tổ Sư các Thiền phái nổi danh đề xướng và truyền lại cho các đệ tử của mình. Cũng có người dùng các từ Thiền Tiểu Giáo (tức Thiền Tiểu Thừa) và Thiền Đại Giáo (tức Thiền Đại Thừa) như Trần Thái Tôn trong bài "Tọa Thiền Luận " của Khóa Hư Lục.
30/04/201103:17(Xem: 6261)
Vào năm 1986-1987 Hòa Thượng giảng Kinh Nguyên Thủy; đối chiếu Kinh Pali (dịch ra Việt Ngữ) và A Hàm tại Thường Chiếu giúp cho Thiền sinh thấy rõ nguồn mạch Phật Pháp từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa và Thiền Tông.