Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

8. Giải Thoát Tự Nhiên Của Sự Trở Thành: Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm Về Tiến Trình Chuyển Tiếp Của Sự Trở Thành

08/01/201102:54(Xem: 2996)
8. Giải Thoát Tự Nhiên Của Sự Trở Thành: Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm Về Tiến Trình Chuyển Tiếp Của Sự Trở Thành

PADMASAMBHAVA

GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN
Giáo lý của Đức Padmasambhava về Sáu Bardo
Luận Giảng: Ngài Gyatrul Rinpoche - Phiên dịch: B. Alan Wallace
Dịch Việt: Tuệ Pháp - Nhà Xuất bản Trí tuệ, Boston
none
none
PHẦN HAI

GIÁO PHÁP UYÊN THÂM CỦA
GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN QUA SỰ THIỀN ĐỊNH HIỀN MINH VÀ PHẪN NỘ:
GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN
CÁC HƯỚNG DẪN VỀ SÁU BARDO

8

Giải Thoát Tự Nhiên Của Sự Trở Thành:
Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm

Về Tiến Trình Chuyển Tiếp Của Sự Trở Thành

Trong chủ đề chung thứ sáu, tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành (các hướng dẫn thiết thực giống như việc hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn tất về việc nối lại ống nước bị bể vào đường ống), giải thoát tự nhiên về sự trở thành đã được dạy. Những hướng dẫn thiết thực về thực hành của tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành là cho những người chưa thấy bốn cái thấy và chưa nhận ra tiến trình chuyển tiếp của tự thân thực tại; chúng giống như việc hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn tất về việc nối lại ống nước bị bể vào đường ống.

ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG NHƯ MỘT HIỆN THÂN THIÊNG LIÊNG

Nếu bây giờ bạn là người thiền định về một hiện thân thiêng liêng, khi cái thấy của tiến trình chuyển tiếp xuất hiện – giống như tuyết, mưa, bão tuyết và bị nhiều người săn đuổi – ngay khi nhớ lại hình tướng rõ ràng của bổn tôn, mọi điều đó sẽ xuất hiện như vị bổn tôn bạn đã chọn. Để rèn luyện trong năng lực của điều đó, hãy ở một mình nơi hẻo lánh và thiền định giống như vầy: “Đây là gì? Về mặt hiện tượng hiện tại này, tôi đã chết và đang lang thang trong tiến trình chuyển tiếp; vậy nơi này, các bạn đồng hành, và các hình tướng không rõ ràng là hiện tượng của tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành, vì thế, trước đây tôi không nhận ra tiến trình chuyển tiếp đó và tôi lang thang. Bây giờ tôi phải xuất hiện như vị bổn tôn đã chọn.” Với suy nghĩ này hãy quán tưởng môi trường bên ngoài là cõi Phật nguyên sơ, các vị trong đó là tập hội các bổn tôn nguyên thủy của bạn đã chọn và mọi âm thanh là âm thanh nguyên sơ của vị bổn tôn bạn chọn. Sau đó, đặt sự nhận biết của bạn một cách bình đẳng trong kinh nghiệm của không có đối tượng. Nhờ thực hành điều đó nhiều lần, khi tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành xuất hiện, bạn sẽ nhận ra tiến trình chuyển tiếp đó trước tiên. Kế tiếp trên việc nhớ lại giai đoạn phát triển, tiến trình chuyển tiếp sẽ xuất hiện như một hiện thân linh thiêng, lối vào tử cung sẽ được đóng lại và bạn sẽ đạt được trạng thái của một Vidyadhara.

Cái thấy của tiến trình chuyển tiếp xảy ra sau khi bạn chết. Ví dụ, nếu bạn áp dụng kiến thanh tịnh này vào hình tướng tuyết hay mưa trong tiến trình chuyển tiếp, chúng sẽ chuyển thành mưa hoa đổ xuống. Thân bạn và mọi thứ xung quanh xuất hiện trong tướng của vị bổn tôn bạn chọn. Nhờ phương tiện này bạn có thể đạt giải thoát. Tuy nhiên, chỉ bị lôi cuốn bởi ý niệm này thì chưa đủ. Bạn cần thực hành bằng sự nghe, tư duy và thiền định.

Hàng triệu, hàng tỷ, hàng tỷ tỷ lần chúng ta đã kinh nghiệm tiến trình chuyển tiếp. Đó là trong quá khứ chúng ta đã chết vô số lần nên chúng ta đã kinh nghiệm tiến trình chuyển tiếp vô số lần. Bây giờ để rèn luyện, hãy hình dung kinh nghiệm hiện nay của bạn hoàn toàn là tiến trình chuyển tiếp. Bạn làm điều này để chống lại khuynh hướng bám chấp trước đây vào những gì không thực sự hiện hữu như có thực và bám chấp vào các hình tướng lừa gạt như có thật. Đây là sự thiền định lan man đã được đi theo.

Thực hành đó tương ứng với giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Trước tiên, để chống lại khuynh hướng đoạn kiến hãy quán tưởng chính bạn và mọi thứ trong môi trường của bạn là thanh tịnh. Sau đó để chống lại việc bám chấp vào thường kiến, hãy bổ sung thực hành trước về giai đoạn phát triển với giai đoạn hoàn thiện.

Sau khi chết lúc sắp nhận tái sanh kế tiếp bạn sẽ nhận ra tiến trình chuyển tiếp cho cái gì. Một khi đạt được trạng thái của một Vidyadhara, bạn có thể đi đến bất kỳ đâu bạn thích, đến bất cứ cõi tịnh độ nào hoặc nơi nào khác.

Nếu bạn thấy người ta hay súc vật giao hợp hoặc thấy một phụ nữ xinh đẹp lôi cuốn bạn, ngay khi khởi lên việc say mê cô ta, hãy nghĩ, “Than ôi! Đã lang thang trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành, tôi đang chuẩn bị đi vào tử cung. Vì vậy bây giờ tôi phải đóng lại lối vào tử cung.”

Ngăn Chận Người Đang Đi Vào

Ngay khi say mê cồn cào khởi lên, hãy nhanh chóng nhớ lại hoàn toàn việc quán tưởng sống động chính bạn như hiện thân của vị bổn tôn đã chọn. Với người chưa rèn luyện trong điều đó, khi thấy nam và nữ đang giao hợp trong tiến trình chuyển tiếp, nếu thọ tái sanh là nam bạn sẽ khởi lên ghen tức với người nam và say mê xuất hiện tới người nữ. Nếu bạn thọ tái sanh là người nữ, sự ghen tức sẽ khởi lên với người nữ và say mê người nam. Vào lúc đó nếu bạn đã quen thuộc với giai đoạn phát triển, thay vì khởi lên say mê và ghen tị bạn sẽ nhớ lại chính bạn như vị bổn tôn đã chọn đang đứng thẳng. Sự quán tưởng đó, sự xuất hiện của say mê cồn cào, sự đóng lại lối vào tử cung và sự chín muồi của bạn như hiện thân của bổn tôn xảy ra cùng lúc.

Do đó, mặc dù vào thời điểm hiện tại, khi có một phụ nữ xinh đẹp, lời nói và cư xử lãng mạn, hoặc say mê mãnh liệt xuất hiện, hãy để điều đó là chất xúc tác cho bạn nhớ lại thân bạn một cách sống động như hình tướng rõ ràng của vị bổn tôn. Sau đó, không loại bỏ say mê, nó đến để giúp bạn. Dù sự say mê của bạn mạnh mẽ, nhờ rèn luyện trong giai đoạn phát triển của vị bổn tôn bạn chọn, bạn sẽ giải thoát không khó khăn trong tiến trình chuyển tiếp.

Sự nhắc đến việc thấy một phụ nữ xinh đẹp là dành cho người nam, vậy nếu bạn là người nữ thì hãy chuyển giống. Giáo lý này thích hợp cho chúng ta thực hành ngay bây giờ. Trong loại rèn luyện này bạn hình dung mình đã sẵn sàng trong tiến trình chuyển tiếp; và bạn bổ sung các thực hành này. Điều này có thể là một bộ phận phù hợp với việc thực hành Giáo Pháp của bạn. Trái lại, nếu bạn thực sự không thực hành Giáo Pháp và chỉ sử dụng Giáo Pháp để quyến rũ người khác, điều đó hoàn toàn không phải Giáo Pháp. Nó chỉ là nguyên nhân để bạn tái sanh như một preta hoặc một trong những trạng thái khổ cực của sinh tử. Do vậy, điều quan trọng là hiểu được bối cảnh đúng cách thức của thực hành này.

Bạn sẽ được giải thoát không khó khăn trong tiến trình chuyển tiếp nếu đặc biệt cẩn thận với những thực hành liên quan đến đam mê như vậy. Ngày nay việc người ta lạm dụng thực hành này là rất phổ biến. Phụ nữ gọi chính họ là dakini và sử dụng điều này như một giấy phép cho việc cố quyến rũ đàn ông. Người nam và người nữ nói dối về cấp độ nhận biết của họ, tuyên bố là thông thạo trong giai đoạn phát triển v.v... Điều này đặc biệt phổ biến ở Mỹ. Ngoài ra, ở Ấn Độ một số đàn ông phương Tây để tóc dài, cột lại thành búi và giả vờ là người có nhận biết cao trong việc kiểm soát kinh mạch và năng lượng sự sống. Những người như vậy là nhầm lẫn.

Có thể tham gia trong thực hành chân chính về loại này, nhưng điều rất quan trọng là hãy làm cẩn thận và hoàn toàn không có bất cứ gian lận nào. Với phần lớn chúng ta không kiểm soát được tâm mình và nếu thiếu kiểm soát trong cuộc sống, thì sẽ chẳng hy vọng có được kiểm soát sau khi chúng ta chết. Khi lang thang trong tiến trình chuyển tiếp, chúng ta sẽ bị đẩy tới bởi hành động và thói quen trước của mình. Có những cơ hội trong tiến trình chuyển tiếp khi nỗi sợ hãi to lớn và đau khổ xuất hiện. Chúng ta sẽ có cảm giác mất thân thể và sẽ kinh nghiệm một thúc đẩy lớn lao kiếm được một thân mới. Điều đó sẽ bắt buộc chúng ta tìm ra một tử cung để có thể vào. Chúng ta có thể thấy nhiều loại chúng sanh khác nhau như súc vật, sự giao hợp, và sự thèm khát này có thể dẫn chúng ta tái sanh như loài vật, preta, hay địa ngục. Khi chúng ta không chống nổi thúc dục đó thì việc giải thoát là không thể. Thậm chí còn khó đạt được tái sanh làm người.

Ngăn Chận Lối Vào Tử Cung Khiến Bị Đi Vào

Nếu thấy nam và nữ giao hợp, ngay khi say mê và ghen tị khởi lên, hãy nói, “Tôi đang lang thang trong tiến trình chuyển tiếp. Than ôi, vào lúc này khi tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành xảy đến với tôi, tôi phải duy trì sự quán tưởng tập trung một điểm trong tâm thức và phải tha thiết kết thúc xuất sắc nhiệm vụ chưa hoàn tất.” Trên việc ngăn chận lối vào tử cung, hãy nhận thức về việc chuyển khỏi nó. Đây là thời điểm cho cái thấy thanh tịnh, nhiệt thành. Hãy tập quen thuộc với suy nghĩ về người nam và nữ đó như vị bổn tôn và phối ngẫu bạn đã chọn, quán tưởng và tôn kính các Ngài và có cảm giác chân thành về việc tiếp nhận quán đảnh. Thậm chí nếu bạn không chứng kiến hành động giao hợp, hãy nhớ trong tâm và nhờ nhớ lại cái thấy rõ ràng về vị bổn tôn đã chọn. Vì thế giai đoạn phát triển sẽ đến để giúp bạn và lối vào tử cung của tiến trình chuyển tiếp về sự trở thành sẽ được đóng lại. Do vậy, điều này là thâm sâu. Samaya.

Cả hai thực hành trước về ngăn chận người bị đi vào tử cung và ngăn chận lối vào tử cung sẽ không bị đi vào cho người đã tự phát triển chính họ như vị bổn tôn đã chọn. Tại sao bạn nên làm quán tưởng đó? Đó là vì hai mục đích: sự thực hành như vậy có thể dẫn đến cả hai siddhi thông thường và tối thượng trong đời này. Sau khi chết, thực hành này hoạt động như sự chuẩn bị cho việc đạt được siddhi tối thượng, cụ thể là giác ngộ viên mãn. Đó là mục đích chân chính của việc tham gia trong giai đoạn phát triển. Nhờ hoàn thành mục đích này, hoặc trong đời này hay trong tiến trình chuyển tiếp sau khi chết, mối quan tâm của bạn sẽ được đáp ứng. Bạn cũng trong vị trí để sau đó phục vụ nhu cầu của người khác, do đó các quan tâm của người khác cũng được đáp ứng; và điều này cũng là phục vụ cho Giáo Pháp.

ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG NHỜ QUÁN TƯỞNG
VỊ THẦY TÂM LINH CỦA BẠN VỚI PHỐI NGẪU

Khi bạn chứng kiến sự giao hợp, hãy nhớ lại đối tượng của đam mê hoặc khi sự say mê của bạn khởi lên mạnh mẽ, hãy quán tưởng đối tượng say mê của bạn như Đức Guru Orgyen Padma và phối ngẫu Yeshe Tsogyal ôm chặt trong hợp nhất tính dục. Hãy loại bỏ thái độ ghen tức và hưởng ứng với lòng tôn kính và sùng mộ. Hãy quán tưởng mạnh mẽ việc tiếp nhận bốn quán đảnh và đặc biệt là do nhớ lại ý nghĩa của quán đảnh thứ ba, hãy nhớ thực tại bẩm sinh trong tâm bạn sẽ đóng lại lối vào tử cung và được giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp. Ngoài ra, hãy loại bỏ ghen tị rồi thiền định về vị thầy tâm linh với phối ngẫu, đây là thời điểm cho cái thấy thanh tịnh, chân thật. Do vậy điều này đã được nói.

Trong quán đảnh thứ ba bạn chấm ngón tay trỏ của bạn vào bột màu đỏ và chạm vào giữa ngực bạn, biểu tượng hóa sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ. Các thực hành như vậy được thiết kế để thuận tiện cho việc nhận ra bản tánh của tánh không, hoặc thực tại tối thượng. Tương tự, trong một số nhập môn người ta phô bày hình ảnh của một phụ nữ không che đậy và điều này có cùng mục đích.

ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG
VỚI THỰC HÀNH VỀ BỐN CỰC LẠC

Sự rèn luyện trở nên rất thành thạo trong các hướng dẫn đại cực lạc về lỗ mở ở dưới, rồi tìm một mudra đủ phẩm tánh, dẫn cô ta đến nơi hẻo lánh và thiền định về huyễn thân với mudra. Sau đó cả hai bạn và mudra tự xem là các bổn tôn đã chọn. Trước tiên, sự thực hành liên quan đến sắc tướng đòi hỏi trao đổi cái nhìn thoáng qua của sự say mê. Sự thực hành liên quan đến âm thanh đòi hỏi lời nói lãng mạn và chú ý vào khẩu để khơi lên say mê. Sự thực hành liên quan đến mùi đòi hỏi ngửi hoa sen và hương thơm của mudra. Về phần vị giác, cắn và mút đường cứng hay đường thô; về mặt tiếp xúc, vuốt ve mơn trớn và bú hai vú, ôm và kích thích nhẹ nhàng, và xoa vùng trung tâm hoa sen. Cởi áo và nhìn vào vajra và hoa sen, khơi dậy đam mê; và khi mudra say mê với dục vọng, đam mê khởi lên và vajra sẵn sàng; nhẹ nhàng đưa vào hoa sen. Sau đó di động lên và xuống đến mức nền tảng của nó, vẫn trong cảm giác của rỗng không khoảng một chút trong lúc không di động. Nhờ chuyển động nhẹ nhàng, không làm mất kinh nghiệm đó, cực lạc đầu tiên xuất hiện và được nhận ra. Với cảm giác đó vẫn trụ hoàn toàn trong cực lạc và rỗng không. Nếu dường như cực lạc tan biến. Bằng việc chuyển động thọc mạnh vào nhiều hơn phù hợp với kinh nghiệm của bạn, khoái lạc sẽ gia tăng và cực lạc tối thượng được nhận ra. Sau đó trí tuệ bổn nguyên của sự bất nhị, cực lạc bẩm sinh và tánh không được nhận ra. Nhờ thực hành đó, trong trường hợp tốt nhất vào lúc chết, một khi các nguyên tố dần dần thu rút lại và cuối cùng tan hòa, rakta có được từ người mẹ khởi lên; Tâm linh Tỉnh thức có được từ người cha từ đỉnh đầu bạn đi xuống; bodhicitta trắng và đỏ xuất hiện như cái thấy của con đường trắng và con đường đỏ, sau đó chúng gặp nhau ở tim. Cùng với sự xuất hiện trong cực lạc vô lượng bẩm sinh, khi ý thức bị khuếch tán và bạn trở nên mê sảng, hơi thở bên trong ngưng lại. Do vậy, nếu một người thực hành bốn cực lạc và con đường theo thủ tục của cực lạc và tánh không vào lúc đó và người nhận ra cực lạc bẩm sinh vào dịp quán đảnh thứ ba xác định điều này, người đó sẽ lập tức được nâng lên trạng thái vô biên. Vì thế sự trình bày thâm sâu của con đường theo thủ tục và con đường sứ giả của tantra giống như vậy.

Thậm chí nếu điều này không được nhận ra ở đây, trong tiến trình chuyển tiếp của tự thân thực tại, ngay khi bạn thấy bổn tôn hiền minh và phẫn nộ với phối ngẫu ôm chặt trong sự hợp nhất, bạn sẽ nhớ lại và nhận ra trí tuệ bổn nguyên của cực lạc bẩm sinh trên cơ hội quán đảnh thứ ba và bạn sẽ đạt giải thoát. Nếu bạn không nhận ra nó ở đây, thì trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành, ngay khi thấy người nam và nữ đang giao hợp bạn sẽ nhận ra trí tuệ bổn nguyên của cực lạc bẩm sinh, trí tuệ bổn nguyên về sự cực lạc của kinh nghiệm trong khi quán đảnh và lối vào tử cung sẽ được đóng lại. Sau đó chắc chắn bạn sẽ giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp và đạt được trạng thái của một Vidyadhara.

Do đó. Vì đây là con đường nhanh chóng và thâm sâu hơn các tantra khác, ngay bây giờ, không lo nghĩ về những gì người ta nói, hãy rèn luyện trong các hướng dẫn đại cực lạc về lỗ mở ở dưới. Vì đó là phần chính của sự thực hành tiến trình chuyển tiếp. Vì thế, điều quan trọng là tìm được phối ngẫu trẻ trung, đủ phẩm tánh và rèn luyện trong con đường thâm sâu của cực lạc. Các chi tiết được biết trong các hướng dẫn đại cực lạc về lỗ mở ở dưới. Đó là sự đóng lại lối vào tử cung với con đường của đam mê, và nó là triển vọng cho người bậc thượng56 nhiều may mắn. Samaya.

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG
VỚI SỰ GIẢI ĐỘC CỦA VIỆC TỪ BỎ NHƯ THẾ NÀO

Bây giờ những người thường giữ giới, tu sĩ mới xuất gia hoặc tu sĩ đã thọ cụ túc giới giữ gìn các nguyện nhấn mạnh thiền định về sự dơ bẩn hoặc thực hành từ bỏ mãnh liệt ngay khi họ chứng kiến sự giao hợp hay nhớ lại đối tượng của đam mê. Trong tiến trình chuyển tiếp khi họ thấy người nam và nữ đang giao hợp, họ sẽ nhớ lại sự rèn luyện của họ và từ bỏ. hoặc lối vào tử cung sẽ bị đóng để không bị đi vào hoặc họ sẽ tái sanh trong một tử cung hoàn hảo và có được một sanh ra may mắn. Con đường này thấp hơn một chút so với cái trước.
Samaya.

Thiền định về sự dơ bẩn đòi hỏi việc quan sát hay hình dung các thành phần khác nhau của thân: máu, mỡ, mô liên kết v.v... Đây là một loại thiền định để chống lại đam mê. Nó được thiết kế cho người có giới luật và là biểu hiện cho ý định tha thiết của họ để duy trì giới luật thanh tịnh. Những từ bỏ như vậy sử dụng thiền định về sự dơ bẩn để chống lại thèm khát nhục dục, là nguyên nhân của sự kéo dài mãi mãi việc hiện hữu của chúng ta trong samsara. Tuy nhiên, những người như vậy không nên nghĩ rằng người nào tham gia vào giao hợp tính dục là thấp kém và cũng không nên phản ứng với họ bằng việc thù ghét. Thay vì áp dụng sự giải độc trực tiếp đến chính tâm họ, mà đúng hơn các từ bỏ khảo sát đối tượng của thèm muốn nhục dục như vậy, nhấn mạnh về sự dơ bẩn của nó. Trong cách này họ thay đổi nhận thức của họ về đối tượng như một phương tiện gián tiếp để chống lại khuynh hướng của chính tâm họ.

Bất kể thực hành nào bạn làm, hãy tham gia trong nó vì lợi ích của đời này và đời sau. Bất cứ tiếp cận nào bạn nhận, việc thực hành của bạn phải đem lại lợi ích cho chính bạn và người khác. Nó phải hoạt động như một giải độc cho sự đau khổ mãi mãi trong chu trình sinh tử này. Nếu nó không chống nổi đau khổ vậy thì tốt cái gì? Nhờ tiến bộ theo con đường thực hành này bạn có thể đạt được siddhi thông thường và tối thượng, đó là Phật quả.

Giờ đây, chúng ta nên có quan niệm tốt đẹp về các thực hành là gì. Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là đang lang thang trong samsara. Khi kinh nghiệm vận may tốt đẹp chúng ta trở nên hào hứng và phấn khích là điều phổ biến. Điều này biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn trong bề ngoài của hạnh phúc. Trong nghịch cảnh, chúng ta kinh nghiệm tràn ngập phiền não. Cả hai cảm xúc tràn ngập này do phản ứng với hạnh phúc và nghịch cảnh, là nguyên nhân của chấp ngã và từ việc tự cho mình là trung tâm. Chúng đều dẫn đến bám luyến và thù ghét. Với những người trong các bạn thực sự muốn chống lại đau khổ của mình một cách hiệu quả, tôi đề nghị bạn học luận thư của Ngài Santideva được gọi là Một Hướng Dẫn Đến Bồ Tát Đạo Của Cuộc Sống. Luận thư này đưa ra lời khuyên cho người đang đau khổ. Ngoài ra, sự đau khổ của bạn sẽ được nhẹ bớt nhờ thiền định về Bốn Suy Niệm Làm Chuyển Tâm, Tứ Diệu Đế và bản chất của hành vi với các hậu quả của chúng. Đây là thuốc làm nhẹ bớt đau khổ của bạn. Các giáo lý lợi ích khác cũng được thấy trong bản văn với đề tựa Sự Chuyển Hóa Hạnh Phúc Và Nghịch Cảnh Thành Con Đường Tâm Linh, đã được dịch trong quyển Trí Tuệ Cổ Xưa.

Khi thảm kịch xảy đến, nhất là ở Mỹ người ta rất thường nói, “Tại sao điều này xảy ra?” hoặc “Làm sao điều này lại xảy ra?” Người ta thường nghe sự phản ứng, “Tôi không thể tin điều này lại xảy ra!” hoặc “Tôi thật ngạc nhiên là điều này lại có thể xảy ra.” Chẳng có gì là tốt về sự chấp nhận bất lực và thừa nhận nghịch cảnh này. Nó khởi lên từ sự chấp ngã và nguồn gốc của nó từ năm độc của ảo tưởng, bám luyến, thù ghét, ghen tị và kiêu mạn. Chúng ta bị năm độc này làm chủ. Giữa năm độc này, bốn cái giống như các bộ trưởng của nhà vua. Nhà vua là sự ảo tưởng – bám luyến, thù ghét, ghen tị và kiêu mạn là các bộ trưởng. Phần còn lại của tám vạn bốn ngàn phiền não tâm thức cũng giống như thần dân của nhà vua. Khi chúng ta nghĩ, “Tôi là một người đặc biệt,” sự chấp ngã đó dẫn đến đau khổ và sinh vào cõi thấp. Con đường của việc nghe, suy nghĩ và thiền định là vì mục đích giải thoát chúng ta khỏi đau khổ và phiền não phát sinh từ chúng. Khi sự che ám của phiền não tâm thức bạn tiêu tan và biến mất, mặt trời của trí tuệ bổn nguyên sẽ chiếu sáng.

Với những người là vị thầy điều quan trọng là đừng kiêu căng và tự đắc. Đúng hơn, chúng ta cần thương xót các vị thầy. Điều quan trọng đầu tiên là động cơ. Dù nghe, suy nghĩ, hay thiền định thì động cơ là tối cao. Có những loại động cơ khác nhau. Có động cơ không danh dự, động cơ danh dự; có động cơ đạo đức và động cơ không đạo đức. Dĩ nhiên trong số này chúng ta cần phát sinh động cơ danh dự và động cơ đạo đức, động cơ của Mahayana, đặc biệt là động cơ của Tâm linh Tỉnh Thức. Động cơ này chống lại việc tự xem mình là trung tâm, thay thế nó với động cơ tập trung vào lợi ích của người khác. Trái lại, nếu chúng ta giảng dạy, viết hay tranh luận với cảm giác chúng ta là người đặc biệt thì sẽ là điều hổ thẹn. Do đó, trước tiên, điều quan trọng nhất là phát sinh động cơ thích hợp.

ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG VỚI THANH TỊNH QUANG

Nhờ rèn luyện trong con đường hướng dẫn về Xuyên Thấu và hòa nhập với ý nghĩa của tánh không, cá nhân cấp cao sẽ nhận ra thanh tịnh quang nền tảng trong tiến trình chuyển tiếp của cận tử và, không cần tiến trình chuyển tiếp, họ sẽ tiến đến Dharmakaya vô biên. Thậm chí với cá nhân thấp nhất, thực tại của tánh không và thanh tịnh quang sẽ xuất hiện sống động trong dòng tâm thức họ khi họ chứng kiến sự giao hợp tính dục trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành và họ sẽ được giải thoát. Samaya.

Để hiểu sự diễn giải, bạn phải nhớ lại tiến trình chuyển tiếp của giấc mộng và thực hành gắn liền với sự giải thoát tự nhiên của ảo tưởng. Nếu rèn luyện trong thực hành vị bổn tôn bạn chọn khi trong tiến trình chuyển tiếp sau lúc chết, và bạn thấy một đôi đang tham gia trong hoạt động giao hợp tính dục, đó là lúc bạn tự phát sinh như vị bổn tôn đã chọn với phối ngẫu. Nhờ nhớ lại và thực hiện đầy đủ sự thực hành của giai đoạn phát triển ở đây, bạn sẽ được giải thoát. Nếu bạn có được kinh nghiệm tốt đẹp trong giai đoạn hoàn thiện hoặc trong Đại Viên Mãn, do phát sinh sự nhận biết của bạn về tánh không vào lúc này, bạn sẽ đạt giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành.

ĐÓNG LẠI LỐI VÀO TỬ CUNG VỚI THÂN HUYỄN

Bây giờ, một khi bạn đã rèn luyện trong sự giải thoát tự nhiên về hình tướng của huyễn thân, khi nỗi sợ hãi của tiến trình chuyển tiếp khởi lên và lối vào tử cung xuất hiện, samadhi như-huyễn sẽ xuất hiện trong dòng tâm thức, và bạn sẽ giải thoát.

Điều này gắn liền với thực hành trước của tiến trình chuyển tiếp về giấc mộng và thân huyễn. Hãy nhớ lại có hai loại thân huyễn, thanh tịnh và bất tịnh và điều đó được trau dồi trong thực hành yoga giấc mộng. Quan điểm của tất cả điều này là thấy thân, khẩu, ý của bạn và mọi thứ khác đều là bản tánh của huyễn ảo.

Để tổng hợp các điểm quan trọng nhất của tất cả thực hành này, hành giả của giai đoạn phát triển rèn luyện trong cái thấy của mọi hình tướng của tiến trình chuyển tiếp về lúc sống như bản tánh của chư thiên và thiên nữ. Và hành giả của giai đoạn hoàn thiện rèn luyện trong cái thấy rõ ràng mọi thứ xuất hiện như sự tự-hiện, trí tuệ bổn nguyên và rỗng không. Ngoài ra, nhờ rèn luyện về mọi hình tướng như sự phản chiếu trong gương, xuất hiện nhưng không có tự tánh, những hình tướng như vậy và rỗng không là bất khả phân, các hình tướng lừa gạt của ban ngày sẽ xuất hiện như kiến thanh tịnh. Nhờ đó, hành giả thoát khỏi bám chấp vào sự hiện hữu thực sự của giấc mộng và hành giả hoặc nhận ra trạng thái mộng như trạng thái mộng, hoặc nó xuất hiện như thanh tịnh quang. Nhờ đó, các hình tướng lừa gạt của tiến trình chuyển tiếp xuất hiện như kiến thanh tịnh và hành giả được giải thoát trong tiến trình chuyển tiếp.

Thực hành này bắt đầu vào ban ngày bằng việc trau dồi kiến thanh tịnh và rèn luyện trong bản tánh huyễn ảo của mọi thứ bạn kinh nghiệm. Trở nên quen thuộc với điều đó trong lúc ban ngày sẽ để dấu vết trên dòng tâm thức bạn và sẽ đem vào trạng thái mộng, nên kiến thanh tịnh này cũng xảy ra vào ban đêm. Quen thuộc với điều đó trong trạng thái mộng sẽ đem sang tiến trình chuyển tiếp sau khi chết. Trong cách đó, có khả năng nhận ra bản tánh của tiến trình chuyển tiếp như nó là gì, nhờ đó tự bạn giải thoát khỏi nó. Quan điểm của điều này là đạt giải thoát khỏi đau khổ của chu trình sinh tử cho chính mình cũng như cho người khác.

Vào ban ngày, chúng ta tự nhiên thấy mọi hình tướng là bất tịnh. Khuynh hướng này đem vào ban đêm, nên giấc mộng cũng được thấy là bất tịnh. Vì thói quen này, các hình tướng trong tiến trình chuyển tiếp sau khi chết cũng được thấy là bất tịnh. Tất cả điều này xảy ra vì thói quen của chính tâm chúng ta.

Thực hành đó đòi hỏi sự liên tục, sự nhận biết của bạn nghỉ ngơi cân bằng trong sự không thay đổi, kinh nghiệm thanh tịnh nguyên thủy của hình tướng rõ rệt của hiện tại. Nếu niệm tưởng phát sinh, hãy thấy rõ chúng với sự tự tin của bốn loại đại giải thoát. Trau dồi ý thức đó bất cứ khi nào chúng xuất hiện là sự tự-hiện và tự-giải thoát. Ngoài ra, hãy suy ngẫm rằng, “Mọi đối tượng xuất hiện bây giờ là các đối tượng xuất hiện sau khi tôi chết và tôi đang lang thang trong tiến trình chuyển tiếp. Chúng hỗn độn và không bền. Các đối tượng hiện tại này cũng là đối tượng xuất hiện trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành và chúng sanh được sinh ra, đi quanh quẩn cũng là chúng sanh của tiến trình chuyển tiếp. Âm thanh gầm thét của năng lượng sự sống, sấm, chớp, mưa, mưa đá, bóng tối, tiếng người nói ồn ào và tiếng chó sủa, hát và múa, trò chơi, chiến tranh, đối thoại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sự thực hiện nhiều hành động khác nhau, và những âm thanh chói tai, lộn xộn ngẫu nhiên và hỗn độn khác nhau là chắc chắn có trong tiến trình chuyển tiếp. Những người bạn tôi gặp hôm nay và chiều tối này, họ hàng thân thuộc, và các người đi cùng cũng đã chết và đang lang thang với tôi trong tiến trình chuyển tiếp. Họ thực sự không hiện hữu, và giống như giấc mộng, ảo ảnh, họ không có chủ thể hiện hữu hay hiện hữu thực sự.”

Không dễ nhận ra sự bất biến, bản tánh thanh tịnh bổn nguyên của hình tướng vì chúng ta kiên quyết phân biệt giữa tốt và xấu, phân loại thực tại và cấu trúc sự vật theo quan niệm chính mình là trung tâm. Kết quả là, khi một số người cố nghỉ ngơi trong trạng thái phi cấu trúc, không nhiễm ô này của sự nhận biết, họ đã tự mình làm căng thẳng bằng việc ngồi thật thẳng và ráng sức thở. Điều đó không phải là trạng thái phi cấu trúc; nó chỉ là một trạng thái nhiều cấu trúc hơn. Mặt khác, một số người nghĩ rằng nghỉ ngơi trong trạng thái nhận biết phi cấu trúc có nghĩa lang thang quanh quẩn không mục đích trong một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều đó cũng là một cực đoan khác.

Việc tâm nghỉ ngơi trong trạng thái thanh tịnh bổn nguyên, phi cấu trúc của nó có nghĩa bạn không chạy theo bất kỳ niệm tưởng nào khởi lên dù chúng là thiện hay bất thiện. Vì thế, bất cứ những gì xảy đến trong tâm hãy để chúng đến và đi không cần phản ứng, không phân loại nó, và không hưởng ứng hoặc cố làm thay đổi nó. Điều này giống như quan sát gió, dù gió đến từ hướng đông, tây, nam hay bắc dù gió thổi theo hướng nào, gió vẫn có đó. Đó là tính chất của sự nhận biết phi cấu trúc. Điều này rất khó làm trong thực hành. Một lý do cho điều đó là ngay cả dù chúng ta có thể làm trong một thời gian ngắn, chúng ta không thỏa mãn. Chúng ta không tin nó.

Khi bạn trau dồi ý thức rằng bất cứ những gì xảy đến đều là sự tự-hiện và tự-giải thoát, bạn hãy chỉ để nó đến và đi. Thấy mọi sự kiện tâm thức đơn giản trong bản tính của chính chúng. Khi niệm tưởng khởi lên, chúng không tích trữ ở một nơi nào đó như thể trong một ngân hàng tâm thức. Nêu có một ngân hàng như vậy, chúng ta sẽ là mọi thứ dơ bẩn. Đúng hơn, sự kiện tâm thức xuất hiện tự nhiên và chúng tự nhiên biến mất.

Trong thực hành ở đây, điều quan trọng là không làm mất sự nhận biết của bản tâm hoặc bản tánh của sự kiện tâm thức. Bất cứ những gì xảy đến, đừng ngăn chận nó. Ngay khi cố ngăn chận nó, bạn đã làm mất bản tánh của nó và bạn chẳng còn làm được thực hành này. Nếu cảm thấy rằng bạn phải làm điều gì đó khiến niệm tưởng biến mất, bạn cũng không làm thực hành. Nếu cảm thấy bạn cần kéo dài các sự kiện tâm thức này, một lần nữa bạn không thực hành. Sự thực hành ở đây là để sự nhận biết được nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên, thanh tịnh bổn nguyên của nó.

Hãy nhớ lại rằng trong thực hành trước về tiến trình chuyển tiếp của giấc mộng, ngay trong lúc thức bạn nhìn vào các hình tướng ban ngày và nghĩ, “Đây là giấc mộng. Điều này thực sự là một giấc mộng. Ngay bây giờ, tôi đang nằm mộng.” Tương tự, trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành, trong lúc ngày và đêm bạn xem mọi thứ như các hình tướng hỗn độn, mơ hồ như sau khi bạn chết và đang lang thang trong tiến trình chuyển tiếp. Chúng không bền, thoáng qua và mau phai nhạt. Các đối tượng này là của tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành. Chúng sanh được sinh ra và đi quanh quẩn cũng là chúng sanh của tiến trình chuyển tiếp. Nói khác đi, khi bạn thấy người khác, hoàn cảnh v.v... vào lúc ban ngày hãy nghĩ rằng đó là những chúng sanh đang đi quanh quẩn trong tiến trình chuyển tiếp sau khi chết.

Chẳng hạn, trong toàn bộ giai đoạn của việc đàm luận hãy nghĩ về nó như đang xảy ra trong tiến trình chuyển tiếp. Mục đích của thiền định này là để trau dồi sự nhận biết liên tục, ngày và đêm, về sự không có tự tánh của hiện tượng. Trong cách này, chúng ta nhận ra cách thức mình bị nhầm lẫn như thường lệ vì bám chấp vào tự tánh của hiện tượng.

Một lần nữa hãy đặt sự nhận biết của bạn bình đẳng trong kinh nghiệm bắt đầu với việc quy y cho tới giai đoạn phát triển, giai đoạn hoàn thiện, tánh không, và Mahamudra. Nhờ phát triển sự quen thuộc với các xu hướng như vậy, bạn nên thường xuyên nghĩ, “Đây là tiến trình chuyển tiếp,” và thậm chí nói lớn tiếng, “Đây là tiến trình chuyển tiếp. Đây là tiến trình chuyển tiếp. Than ôi! Tôi đang lang thang trong tiến trình chuyển tiếp. Vị thầy ơi! Vị thầy ơi!” vào lúc đó hãy thốt ra nhiều lần “Bài Nguyện Kêu Cầu Giúp Đỡ,” “Các Lời Nói Chủ Yếu Của Tiến Trình Chuyển Tiếp,” “Sự Giải Thoát Qua Con Đường Hẹp,” và các bài nguyện bảo vệ khỏi sợ hãi. Hãy nhìn vào quyển Giải Thoát Qua Việc Nghe nhiều lần và toàn bộ vòng giáo lý về tiến trình chuyển tiếp.

Tóm lại, hãy rèn luyện tâm thức bạn trong Giáo Pháp của tiến trình chuyển tiếp. Không có thiền định nào cao hơn sự quán tưởng này. Liên tục thực hành sự quán tưởng tiến trình chuyển tiếp. Sau đó, nghỉ ngơi thăng bằng trong kinh nghiệm bất biến của tự-tâm. Nhờ khơi dậy dòng tâm thức bạn với sự quán tưởng của tiến trình chuyển tiếp, bạn tự áp dụng kiên trì thực hành tâm linh. Hãy đọc kỹ Giải Thoát Qua Sự Nghe Của Tiến Trình Chuyển Tiếp Về Tự Thân Thực Tại và Giải Thoát Qua Việc Nghe Của Tiến Trình Chuyển Tiếp Về Sự Trở Thành. Hãy rèn luyện tâm bạn trong tất cả sáu ngọn đèn, các Pháp bổ sung của tiến trình chuyển tiếp, và trong sự nhận ra tiến trình chuyển tiếp. Nhờ làm như vậy, người giỏi hơn chắc chắn sẽ giải thoát trong đời này, người trung bình thì vào lúc chết, người thấp hơn thì trong tiến trình chuyển tiếp của tự thân thực tại; và thậm chí người thấp nhất sẽ được giải thoát nhờ kết thúc nhiệm vụ chưa hoàn thành của họ trong tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành. Đây là các hướng dẫn về tiến trình chuyển tiếp của sự trở thành được gọi là giải thoát tự nhiên của sự trở thành. Samaya.

Vào lúc niệm tưởng bất thiện khởi lên trong tâm, bạn có thể bị sợ hãi. Thậm chí có vẻ chúng có thể mạnh hơn trước đó. Trong thực tế, những niệm tưởng như vậy hiện diện mọi lúc mà bạn không nhận ra chúng ngay lập tức. Việc chú ý đến chúng là tốt và nên quan tâm về chúng. Trước tiên, hãy nhận ra sự bất thiện khi nó khởi lên rồi dần dần từ bỏ nó. Ví dụ, từ bỏ sự bất thiện của việc sát sanh và hãy bảo vệ mạng sống của người khác. Ngay cả việc có được động cơ bảo vệ cuộc sống của người khác cũng là một phần của thực hành. Tương tự, hãy tránh mọi loại trộm cướp bao gồm lừa gạt, chơi hai mặt v.v... và trau dồi sự đối nghịch với trộm cắp đó là sự rộng lượng (bố thí).

Bạn có thể chính mình kinh nghiệm sự trong sáng hay thanh tịnh của tâm qua thực hành của Đại Viên Mãn và nhất là qua sự trau dồi thiền chỉ. Điều quan trọng là kết hợp thực hành này với cầu nguyện đến vị thầy tâm linh của bạn. Bạn có thể cầu nguyện đến vị thầy tâm linh như bất khả phân với Đức Padmasambhava, Vajrasattva, Phật Sakyamuni, Manjusri v.v... Lý do của việc thấy Ngài là bất khả phân nhằm tạo cơ hội bảo vệ khỏi các hình tướng thông thường. Một khi nhận ra vị thầy tâm linh như Đức Phật, Padmasambhava hoặc Vajrasattva, chúng ta không cần làm bất kỳ thực hành đặc biệt nào khác về vị bổn tôn đã chọn của mình. Vì bây giờ chúng ta đã nhận ra Đức Phật như Đức Phật.

Nhiều người có khao khát mạnh mẽ tham gia thực hành tâm linh trong nhập thất. Điều đó là tốt. Nhưng trước khi bạn bỏ đi nhập thất, điều quan trọng là thực hành ngay bây giờ. Việc nhập thất chắc chắn là đáng giá nhưng không tuyệt đối cần thiết. Ngoài ra, chỉ đơn giản sống trong nhập thất không dẫn đến tỉnh thức tức thời. Nó thật không dễ. Con đường thiết thực nhất là thực hiện giáo lý này ngay bây giờ càng nhiều khi bạn có thể trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Hãy để thực hành của bạn trôi chảy trong hiện tại còn hơn việc liệu trước một số hoàn cảnh tương lai mà bạn tính toán là lý tưởng hơn. Để đạt tới giải thoát, bạn phải nhận ra giá trị to lớn và hiếm có về cuộc sống với nhàn rỗi và thuận lợi hiện nay của bạn, và thực hành kiên trì suốt cuộc đời bạn và trong tiến trình chuyển tiếp theo sau cuộc đời này.

Kỳ diệu thay! Sự giải thoát tự nhiên này, giáo lý cốt tủy về sáu tiến trình chuyển tiếp
Là sự tổng hợp của tất cả sự tư duy sâu lắng của các đấng chiến thắng;
Là cốt lõi của mọi Giáo Pháp uyên thâm của các yana;
Là giáo lý dựa trên kinh nghiệm để dẫn dắt chúng sanh trên con đường giải thoát.
Trong thời đại cuối của kiếp tương lai
Khi tất cả chúng sanh cư xử trái với Giáo Pháp,
Cầu mong con đường uyên thâm này giải thoát chúng sanh!
Cầu mong mọi người không loại trừ ai đều đạt được Phật quả viên mãn!
Cầu mong Giáo Pháp uyên thâm của giáo lý vĩ đại về sáu tiến trình chuyển tiếp này
Được gọi là sự giải thoát tự nhiên qua thiền định: các hướng dẫn dựa trên kinh nghiệm
Tiếp tục được giảng dạy cho đến khi chu trình sinh tử trống rỗng!
Samaya.
Kho tàng đã được niêm ấn.
Sự bí mật đã được niêm ấn.
Sự uyên thâm đã được niêm ấn.

Lời Kết

Thành tựu giả Karma Lingpa khám phá giáo lý này từ Núi Gampo Dar. Ngài đã tạo ra một dòng truyền duy nhất và bổ nhiệm Guru Nyida Ozer là vị thầy của Giáo Pháp uyên thâm này. Cầu mong đó là đức hạnh!

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/08/2022(Xem: 1314)
Hít vào thở ra, đếm: "một" Hít vào thở ra, đếm: "hai" Cứ thế, đến "mười" rồi nghỉ Vài giây sau, lại bắt đầu
05/07/2022(Xem: 1562)
“Niêm hoa vi tiếu” (Chữ Hán: 拈花微笑, Nghĩa Việt: cầm hoa mỉm cười), gọi đầy đủ là “Niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu” (Chữ Hán: 拈華瞬目破顏微笑; Nghĩa Việt: Đưa hoa ra, trong chớp mắt thì chuyển mặt mỉm cười), chuyện kể Đức Phật thông qua hành động im lặng cầm hoa sen truyền Tâm Ấn Trí Tuệ Bát-nhã cho Ngài Ma-ha Ca-diếp. Giai thoại này được cho là bắt nguồn từ giới Thiền Tông Trung Quốc nhằm dẫn chứng cho hệ truyền thừa Thiền Tông bắt nguồn từ Đức Phật.
12/03/2022(Xem: 3872)
Thái tử con vua bỏ cõi trần Xuất gia học đạo quyết tìm chân Thừa đương ấn pháp du Hoa lục Đảm nhiệm tông phong báo Phật ân Thiếu Thất trừng tâm truy diện mục Tung Sơn diện vách bặt ngôn âm Chín năm huyền sử bày chân tướng Lục diệu pháp môn mở diệu tâm.
10/02/2022(Xem: 3782)
Hiện nay phong trào tu thiền nở rộ nhất là Thiền Chánh Niệm, Thiền Vipassana khiến cho một số người coi thường pháp môn tu tập có tính truyền thống. Thậm chí một số cho rằng lối tu truyền thống bao gồm tụng kinh, niệm Phật trở nên lỗi thời, chỉ có tu theo Thiền Chánh Niệm mới giải thoát mà thôi. Quan niệm đó hoàn toàn sai, trái với lời Phật dạy. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng, “Pháp của ta không có thấp có cao”. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật lại dạy rằng “vạn pháp bất tịnh, bất cấu, bất tăng, bất giảm” và diễn rộng là là “bất thấp, bất cao, bất đúng, bất sai”. Tất cả tùy căn cơ của mỗi chúng sinh mà thôi.
02/12/2021(Xem: 9101)
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Kể từ ngày 12/04/2020, nước Úc của chúng ta cũng như các nước khác trên toàn thế giới đã bắt đầu bị đại dịch Covid hoành hành và lây lan một cách nhanh chóng. Hai năm qua toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, thương trường. Ngay cả đời sống tinh thần của mọi người dân cũng bị ảnh hưởng không ít, nhất là đối với những gia đình đã phải nhìn thấy người thân ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo, không người đưa tiễn. Biết bao hoàn cảnh đau thương... Tính đến hôm nay nước Úc của chúng ta đã được ổn định phần nào, trên 80% người dân đã được tiêm ngừa theo quy định của chính phủ, cũng như việc không còn phải lockdown, người dân được đi lại tự do giữa các tiểu bang cũng như được hội họp, sinh hoạt hội đoàn và tôn giáo. Trong đại dịch, 2 năm qua nước Úc số người bị nhiễm Covid lên đến 113,411 người và số người không may mắn đã ra đi vĩnh viễn là 1,346 người.
23/11/2021(Xem: 3297)
Đề tài diễn giảng chuyên môn đầu tiên "Phật giáo và Tâm lý trị liệu" (佛教與心理療癒) của Kế hoạch nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đại học Phật Quang Sơn tổ chức tại sảnh Vân Thủy, ngày 17 tháng 11 vừa qua, tiếp đến chủ đề "Tu hành và Chuyển hóa - Đối thoại giữa Tu thiền và Tư vấn Tâm lý" (修行與轉化 禪修與心理諮商的對話), do Thạc sĩ Dương Bội (楊蓓), Chủ nhiệm Khoa Giáo dục đời sống thuộc Học viện Dharma Drum Institute of Liberal Arts (法鼓文理學院); Giáo sư Quách Triều Thuận (郭朝順), người Tổng chủ trì Kế hoạch nghiên cứu, Viện trưởng Học viện Phật giáo Phật Quang Sơn chủ trì. Gần 70 vị Giáo sư nổi tiếng, thuộc Khoa Phật học, Khoa Tâm lý học, Học viện Nghiên cứu Tôn giáo đã tham dự buổi tọa đàm đầy ý nghĩa.
19/11/2021(Xem: 4051)
Trung Bộ Kinh Nikãya có bốn bài kinh số 131, 132, 133 và 134 có cùng nội dung chỉ khác nơi và người giảng. Cả bốn bài kinh này có tên là “Bhaddeka ratta Sutta” đã được cố đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pãli sang tiếng Việt, gọi chung là “Nhất Dạ Hiền Giả”. Trước đây chúng tôi đã có bài viết “Tìm Hiểu Kinh Nhất Dạ Hiền Giả”, số 131 (*). Nay, với tinh thần cầu học, chúng tôi muốn chia xẻ thêm với các bạn thiền sinh, cũng đề tài này qua văn phong dịch thuật của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với tựa đề là “Kinh Người Biết Sống Một Mình”.
18/11/2021(Xem: 2332)
Dù nhìn dưới góc độ nào hay y cứ theo ý nghĩa của bất kỳ truyền thống nào thì Triết gia Karl Marx (1818-1883) không phải là một Phật tử. Từ những nguồn có thể xác định được, trong những chuyến vân du đó đây vòng quanh châu Âu, cá nhân Triết gia Karl Marx chưa bao giờ tiếp cận với bất kỳ hình thức Phật giáo "dân tộc" nào.
09/11/2021(Xem: 2546)
Tứ Niệm Xứ là phương pháp thực hành thiền quán tập trung 4 đối tượng Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Thực hành Tứ Niệm Xứ, giúp người tu có được cái nhìn sâu sắc về vô thường, từ đó loại bỏ được những phiền não trong cuộc sống hàng ngày.
09/11/2021(Xem: 2299)
Điều đầu tiên chúng ta nhận thức vật chất, phải thông qua cơ thể của chính mình. Thậm chí có thể nói rằng, con người biết đến sự tồn tại của ý thức, thông qua cảm giác của thân thể. Ảnh hưởng của thân thể lên ý thức là điều hiển nhiên, giống như sự khó chịu và đau đớn do bệnh tật gây ra, khiến chúng ta nhận thức được sự tồn tại khách quan của tứ khổ sinh, lão, bệnh, tử.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,480,990