Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng

12/10/201007:39(Xem: 2848)
Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng

NHỮNG BƯỚC CHÂN NHẸ NHÀNG
TRỞ VỀ SỰ IM LẶNG


PHẠM CÔNG THIỆN

nhungbuocchannhenhang_phamcongthien

Lời mở đầu

A. KHAI THỊ

CHƯƠNG NHỨT: Bước chân thứ nhứt đảo ngược trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt liên tục của Quán thế âm bồ tát

CHƯƠNG HAI: Bước chân thứ hai đảo ngược trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong ánh sáng bất tận của Phật A di đà.

B. NGỘ NHẬP.

CHƯƠNG BA: Bước chân thứ ba lên đường thực hiện việc trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức lên đường viễn ly.

CHƯƠNG TƯ: Bước chân thứ tư lên đường thực hiện việc trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm trong đệ nhất khổ đế.

CHƯƠNG NĂM: Bước chân thứ năm lên đường thực hiện việc trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong tư tưởng Phật giáo Mật tông của hóa thân Tây tạng Tarthang Tulku

CHƯƠNG SÁU: Bước chân thứ sáu lên ðường thực hiện việc trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong tư tưởng Phật giáo Mật tông của hóa thân Tây tạng Chogyam Trungpa

CHƯƠNG BẢY: Bước chân thứ bảy lên đường thực hiện việc trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức trên con đường hành động Phật giáo của trí thức Tây phương.

CHƯƠNG TÁM: Bước chân thứ tám lên đường thực hiện việc trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong hướng ði của Phật giáo Việt nam giữa các tư trào và trong bối cảnh của xã hội Tây phương hiện nay

C. PHẬT TRI KIẾN.

CHƯƠNG CHÍN: Bước chân thứ chín lên đường thực hiện việc trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự hiện diện thường trực của bồ tát Padmasambhava, vị tổ sư truyền đạo Phật vào Tây tạng

CHƯƠNG THỨ MƯỜI: Bước chân thứ mười lui lại trở về sự im lặng: sự chuyển động toàn diện của tâm thức từ đức kiên nhẫn trong Phật giáo từ nguyên thủy đến đại thừa và kim cang thừa mật tông Tây Tạng

D. KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn