Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2. Thế nào là Ý Sanh Thân?

03/05/201119:55(Xem: 5514)
2. Thế nào là Ý Sanh Thân?

KINHLĂNG GIÀ
LĂNGGIÀA BẠT ĐA LA BỬU KINH
PhápSư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sangHán đời nhà Tống.
ViệtDịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẨMNHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM
(Phần 2)
QUYỂNTHỨ NHÌ

ĐạiHuệ Bồ Tát hỏi:

-Bạch Thế Tôn! Thế nào là Ý Sanh Thân?

Phậtbảo Đại Huệ:

- NóiÝ Sanh Thân, ví như sự đi nhanh chóng của ý đi qua vách đávô ngại, cho đến khoảng cách số dặm vô lượng ở phươngxa, vì trước kia ý đã thấy, ghi nhớ chẳng quên, tự tâmlưu chú chẳng ngừng, thì Ý Sanh Thân cũng như thế, thànhchẳng chướng ngại. Đại Huệ! Ý và thân như thế đượcsanh cùng một lúc, ý sanh thân của Đại Bồ Tát thuộc Thánhchủng diệu tướng trang nghiêm, do như huyễn Tam muội, cósức thần thông tự tại, nên trong một lúc cùng sanh, cũngnhư ý sanh, chẳng có chướng ngại, tùy theo cảnh giới củabổn nguyện ghi nhớ mà thành tựu cho chúng sanh, đắc sựan lạc của Tự Giác Thánh Trí. Như thế, Đại Bồ Tát đắcVô Sanh Pháp Nhẫn, trụ Đệ Bát Địa, lần lượt xả bỏtâm, ý, ý thức, năm pháp tự tánh và hai tướng Vô Ngã, thìchứng đắc Ý Sanh Thân. Ấy gọi là Đại Bồ Tát đượcsự an lạc của Tự Giác Thánh Trí.

Nóitóm lại, thành tựu bốn pháp đại phương tiện tu hành củabậc Đại Bồ Tát kể trên, cần nên tu học.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,170,632