Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

26/12/202221:48(Xem: 1489)
Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

BAN ĐIỀU HÀNH
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
ÚC CHÂU KỲ 20
TẠI THIỀN LÂM PHÁP BẢO,
WALLACIA, NEW SOUTH WALES

 

 

 

CHỨNG MINH: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc
CỐ VẤN: HT Thích Tâm Minh
BAN GIẢNG HUẤN: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nguyên Trực, HT Thích Tâm Minh, HT Thích Như Định, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Minh Hội, TT Thích Đạo Nguyên,  TT Thích Phổ Huân, TT Thích Viên Trí, TT Thích Hạnh Tri, TT Thích Viên Tịnh, TT Thích, ĐĐ Thích Thông Hiếu, ĐĐ Thích Viên Thành, ĐĐ Thích Hạnh Phát, ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, NS TN Tâm Lạc, NS TN Như Như, NS TN Thảo Liên, SC TN Thoại Châu, SC TN Nguyên Khai, SC TN Giác Anh

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) :

TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Đạo Nguyên, ĐĐ Thích Hiền Tâm, ĐĐ Thích Giác Pháp, SC TN Nguyên Khai, SC TN Huệ Nhẫn, SC TN Giác Anh, SC TN Phổ Huệ

BAN XƯỚNG NGÔN: TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Viên Tịnh

BAN TỔ CHỨC

 

1- Trưởng Ban: TT Thích Hạnh Tri

2- Phó Trưởng Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn

3- Phó Trưởng Ban đặc trách Cư Trú: TT Thích Phổ Huân

4- Thư Ký:TT Thích Giác Tín

5- Ban Vận Chuyển: ĐĐ. Thích Nghiêm Tịnh, ĐĐ. Thích Hạnh Phát, PT Đồng Ngô Tâm, PT Đồng Phát tâm, PT Đồng Bình tâm, PT Nguyên Chánh, PT Giác Tâm, PT Đồng Dũng tâm, PT Đồng Thiện Tâm, PT Đồng Thuần Tâm, PT Đồng Phước Tâm,  PT Diệu Nhiên, PT Anh Phúc,  PT Anh Quân,  PT Anh Khi

6- Ban Thủ Quỹ: SC TN. Thành Liên, SC. TN Huệ Nhẫn, SC Giác Anh,
PT. Tâm Huệ, PT. Diệu Hòa, PT. Đồng Diệu Tâm

7- Ban Học Tập: TT Thích Đạo Nguyên, SC Huệ Minh, SC Phổ Huệ, SC Lệ Nghiêm, SC Huệ Thanh,  PT Diệu Ánh, PT Hương Châu, PT Diệu Đắc, PT Giác Liên Thanh, PT Huệ Mai

8- Ban Giám Thị: TT Thích Giác Tín, ĐĐ. Thích Hạnh Phát, NS Thích Nữ Nguyên Khai, SC TN. Huệ Minh, SC. TN Huệ Nhẫn, PT Hương Châu,

9- Ban Đón Tiếp & Cư Trú: SC Giác Anh, Điệu Ni Thanh Kim , Điệu Ni Thanh Chương Và PT Pháp Bảo

10- Ban Hương Đăng: Thức Xoa: TN Diệu Lai, PT Thiện Đăng, PT Chúc Bạch, PT Tâm Hiền, PT Diệu Quyền, PT Chúc Thường 

11- Ban Trai Soạn: NS TN Như Như , Điệu Ni Thanh Duyên, PT Thanh Ánh, PT Thanh Duyên, PT Thanh Tín, PT Thanh Vương, PT Thanh Phát, PT Thiền Định, PT Thanh Cảnh, PT Huệ Sĩ , PT Thanh Ân, PT Huệ Ngọc và quý PT Pháp Bảo

12- Ban Hành Đường: SC TN. Huệ Minh, Điệu Ni Thanh Duyên , PT Chúc Quyên, PT Thanh Cảnh và GĐPT Pháp Bảo 

13-Ban Quản Chúng: TT Thích Nguyên Tạng; Chúng Trưởng Ưu Bà Tắc: PT Thanh Lý, Chúng Trưởng Ưu Bà Di: PT Thanh Phi

14-Ban Âm Thanh-Ánh Sáng: PT Quang Minh, PT Thanh Lý, PT Chúc Tâm, PT Quảng Đại Tâm Công Đạo

15-Ban Hiệu Lệnh: ĐĐ. Thích Hạnh Phát

16- Ban Quay Phim Livestream- Nhiếp Ảnh: PT Quảng Thiện Duyên, PT Quảng Đại Tâm, PT Quảng Thiện Hùng, PT  Minh Tuấn, PT  Quảng Thiện Khánh.

17- Ban Chăm Sóc Đời Sống Thiếu Nhi: SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC TN Giác Anh, SC TN Huệ Nhẫn

18- Ban Thiết trí-Trang hoàng: TT Thích Phổ Huân , SC Giác Anh, PT Thanh Tín, PT Thanh Lý, PT Thanh Phát, PT Thanh Vương, PT Thiền Định, PT Quảng Các, PT Chúc Vũ, PT Chúc Thường, PT Chúc Y,
 PT Thanh Ánh.

19- Ban Thị giả: ĐĐ Tâm Huy, ĐĐ Hiền Tâm, Sa Di Viên Phước, PT Giác Hoa, PT Diệu Hiền, PT Lệ Trinh Diệu Tuyết, PT Hòa Ngọc,

20- Ban Thị giả Trà Nước Các Giảng Đường:  PT Thanh Phát, PT Anh Phi, PT Quảng Ngộ, PT Quảng Thiện, PT Quảng Diệu Trí

21- Ban Y Tế & Chăm sóc sức khoẻ HV: Điệu Ni Thanh Chương, PT Peter Mộng Sanh Lê, PT Thiện Bảo, PT Tâm Nguyện

22- Ban Vệ Sinh Môi Trường:  PT Thanh Vương, PT Thanh Phát, PT Thanh Lý, PT Thanh Triệu, PT Nguyên Quảng Công, PT Nguyên Như, PT Quảng Minh

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567