Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Tất Niên Tân Sửu và Kỳ Siêu Chung Thất tại Tu Viện Quảng Đức (22/1/2022)

22/01/202205:42(Xem: 1879)
Lễ Tất Niên Tân Sửu và Kỳ Siêu Chung Thất tại Tu Viện Quảng Đức (22/1/2022)
Chư Tôn Đức
Chứng Minh Lễ Tất Niên Tân Sửu & Lễ Cầu Siêu Chung Thất:

1.Hòa Thượng Thích Tịnh Minh (Trụ Trì Chùa Thiên Đức, St. Albans)
2.Hòa Thượng Thích Minh Trí (Trụ Trì Chùa Phước Tường, Richmond)
3.Lạt Ma Thubten Khedup (Trụ Trì Chùa Tây Tạng, Burwood)
4.Lạt Ma Konchuck Rizin (Trụ Trì Chùa Tây Tạng, Greenborough)
5.Thượng Tọa Thích Phước Tấn (Trụ Trì Chùa Quang Minh, Sunshine)
6.Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Fawkner)
7.Thượng Tọa Thích Giác Tín (Trụ Trì Chùa Giác Hoàng, Noble Park)
8.Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn (Trụ Trì Tu Viện Kim Cang, Narre Warren)
9.Thượng Tọa Thích Viên Tịnh (Trụ Trì Chùa Bảo Minh, Clarinda)
10.Đại Đức Thích Đăng Từ (Tri Sự Tu Viện Quảng Đức, Fawkner)
Ban kinh cổ: Đạo hữu Thị Toàn Nguyễn Văn Giang

LỄ KỲ SIÊU CHUNG THẤT
& CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

10.30am, Thứ Bảy, 22/01/2022 (20/tháng chạp/Tân Sửu)

Chứng minh: Hòa Thượng Tịnh Minh, Hòa Thượng Minh Trí, Hòa Thượng Thiện Tâm và Chư Tôn Đức

🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Phật Quang Tiếp Triệu Chư Hương Linh:

- Đào Thị Sáu, pd: Thanh Liên
- Nguyễn Thị Đặng, pd: Viên Ngọc
- Huỳnh Thị Hai, pd: Diệu Phước
- Nguyễn Văn Vui, pd: Thiện Giác
- Huỳnh Thu Hà, pd: Tâm Phước
- Nguyễn Văn Chính, pd: Thiện Thọ
- Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ
- Võ Văn Vàng, pd: Chánh Tâm
- Trần Chi, pháp danh Thiện Giác
- Nguyễn Thị Rạng, pd: Diệu Đông
- Trần Ngọc Tiên, pd: Quảng Niệm
- Lê Thị Cấp, pd: Diệu Ngộ
-Đào Bút, Pd Thanh Tuệ
-Đào Thị Ràng
-Đào Thị Năm
-Đào thị Liễu
- Phan Xuân Phụng
- Nguyễn Văn Sửu
-Nguyễn Thành Long, Pd Thanh Lân
-Lê Văn Tây, Pd Hoằng Lạc
-Nguyễn Đức Sơn, pd Thiện Tâm
-Quách Văn Thành
-Nguyễn Thị Ba
-Lê Thị Hai

Xin mời quý Phật tử download bản Kinh Cầu Siêu ở đây để cùng trì tụng khi tham dự lễ cầu siêu qua Livestream:
https://quangduc.com/a29009/nghi-thuc-cau-sieu-tai-tu-vien-quang-duc


🙏🙏🙏🌹🌻🌸🥀🏵️🌷🌷🌷🌸🌸🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Facebook Livestream ở đây lúc 10:30am: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/le chung that-22-1-2022 (1)le chung that-22-1-2022 (2)le chung that-22-1-2022 (3)le chung that-22-1-2022 (4)le chung that-22-1-2022 (5)le chung that-22-1-2022 (6)le chung that-22-1-2022 (7)le chung that-22-1-2022 (8)le chung that-22-1-2022 (9)le chung that-22-1-2022 (10)le chung that-22-1-2022 (11)le chung that-22-1-2022 (12)le chung that-22-1-2022 (13)le chung that-22-1-2022 (14)le chung that-22-1-2022 (15)le chung that-22-1-2022 (16)le chung that-22-1-2022 (17)le chung that-22-1-2022 (18)le chung that-22-1-2022 (19)le chung that-22-1-2022 (20)le chung that-22-1-2022 (21)le chung that-22-1-2022 (22)le chung that-22-1-2022 (23)le chung that-22-1-2022 (24)le chung that-22-1-2022 (25)le chung that-22-1-2022 (26)le chung that-22-1-2022 (27)le chung that-22-1-2022 (28)le chung that-22-1-2022 (29)le chung that-22-1-2022 (30)le chung that-22-1-2022 (31)le chung that-22-1-2022 (32)le chung that-22-1-2022 (33)le chung that-22-1-2022 (34)le chung that-22-1-2022 (35)le chung that-22-1-2022 (36)le chung that-22-1-2022 (37)le chung that-22-1-2022 (38)le chung that-22-1-2022 (39)le chung that-22-1-2022 (40)le chung that-22-1-2022 (41)le chung that-22-1-2022 (42)le chung that-22-1-2022 (43)le chung that-22-1-2022 (44)le chung that-22-1-2022 (45)le chung that-22-1-2022 (46)le chung that-22-1-2022 (47)le chung that-22-1-2022 (48)le chung that-22-1-2022 (49)le chung that-22-1-2022 (50)le chung that-22-1-2022 (51)le chung that-22-1-2022 (52)le chung that-22-1-2022 (53)le chung that-22-1-2022 (54)le chung that-22-1-2022 (55)le chung that-22-1-2022 (56)le chung that-22-1-2022 (57)le chung that-22-1-2022 (58)le chung that-22-1-2022 (59)le chung that-22-1-2022 (60)le chung that-22-1-2022 (61)le chung that-22-1-2022 (62)le chung that-22-1-2022 (63)le chung that-22-1-2022 (64)le chung that-22-1-2022 (65)le chung that-22-1-2022 (66)le chung that-22-1-2022 (67)le chung that-22-1-2022 (68)le chung that-22-1-2022 (69)le chung that-22-1-2022 (70)le chung that-22-1-2022 (71)le chung that-22-1-2022 (72)le chung that-22-1-2022 (73)le chung that-22-1-2022 (74)le chung that-22-1-2022 (75)le chung that-22-1-2022 (76)le chung that-22-1-2022 (77)le chung that-22-1-2022 (78)le chung that-22-1-2022 (79)le chung that-22-1-2022 (80)le chung that-22-1-2022 (81)le chung that-22-1-2022 (83)le chung that-22-1-2022 (84)le chung that-22-1-2022 (85)le chung that-22-1-2022 (86)le chung that-22-1-2022 (87)le chung that-22-1-2022 (88)le chung that-22-1-2022 (89)le chung that-22-1-2022 (90)le chung that-22-1-2022 (91)le chung that-22-1-2022 (92)le chung that-22-1-2022 (93)le chung that-22-1-2022 (94)le chung that-22-1-2022 (95)le chung that-22-1-2022 (96)le chung that-22-1-2022 (97)le chung that-22-1-2022 (98)le chung that-22-1-2022 (99)le chung that-22-1-2022 (100)le chung that-22-1-2022 (101)le chung that-22-1-2022 (102)le chung that-22-1-2022 (104)le chung that-22-1-2022 (105)le chung that-22-1-2022 (107)le chung that-22-1-2022 (108)le chung that-22-1-2022 (109)le chung that-22-1-2022 (110)le chung that-22-1-2022 (111)le chung that-22-1-2022 (112)le chung that-22-1-2022 (113)le chung that-22-1-2022 (114)le chung that-22-1-2022 (115)le chung that-22-1-2022 (116)le chung that-22-1-2022 (117)le chung that-22-1-2022 (118)le chung that-22-1-2022 (119)le chung that-22-1-2022 (120)le chung that-22-1-2022 (121)le chung that-22-1-2022 (123)le chung that-22-1-2022 (124)le chung that-22-1-2022 (125)le chung that-22-1-2022 (126)le chung that-22-1-2022 (127)le chung that-22-1-2022 (128)le chung that-22-1-2022 (129)le chung that-22-1-2022 (130)le chung that-22-1-2022 (131)le chung that-22-1-2022 (132)

le chung that-22-1-2022 (132-0)le chung that-22-1-2022 (133)le chung that-22-1-2022 (133-1)le chung that-22-1-2022 (133-2)le chung that-22-1-2022 (133-4)le chung that-22-1-2022 (133-5)le chung that-22-1-2022 (134)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,511,014